Loppusanat

Ihmiskunnalla on uusi alku. Sitä kohtaa vakava tilanne. Tarve uudelle koulutukselle ja ymmärrykselle on kaikkein tärkein. Olemme täällä palvelemassa sitä tarvetta Näkymättömien pyynnöstä. He luottavat meihin ja meidän jakamaan viisauteen, sillä elämme fyysisessä universumissa kuten tekin. Emme ole enkelimäisiä olentoja. Emme ole täydellisiä. Emme ole saavuttaneet henkisen tietoisuuden ja saavutuksen korkeita tasoja. Ja sen tähden luotamme, että viestimme Suuryhteisöstä teille on oleellisempi ja helpommin vastaanotettavissa. Näkymättömät tietävät meitä paljon enemmän elämästä maailmankaikkeudessa ja edistyksen ja saavutuksen niistä tasoista, jotka ovat tarjolla ja joita harjoitetaan monessa paikassa. Silti he ovat pyytäneet meitä puhumaan fyysisen elämän todellisuudesta, koska olemme täysin sidoksissa siinä. Ja olemme oppineet omien yritystemme ja virheidemme kautta sen tärkeyden ja merkityksen, mitä olemme jakamassa kanssanne.

Näin ollen tulemme Ihmiskunnan Liittolaisina, sillä sellaisia olemme. Olkaa kiitollisia, että teillä on liittolaisia, jotka voivat auttaa teitä ja jotka voivat kouluttaa teitä ja jotka voivat tukea vahvuuksianne, vapauttanne ja saavutuksianne. Sillä ilman tätä apua, tulevaisuudennäkymät teidän selviytymisestä avaruusmuukalaisten sellaisesta soluttautumisesta, jota olette nyt kokemassa, olisivat hyvin rajalliset. Kyllä, muutamia yksilöitä tulisi olemaan, jotka oivaltaisivat tilanteen sellaisena, kuin se todellisuudessa on, mutta heidän lukumääränsä ei olisi riittävän suuri, ja heidän äänensä jäisi kuulumatta.

Tässä voimme vain pyytää teidän luottamusta. Toivomme, että sanojemme viisauden kautta ja niiden tilaisuuksien kautta, joita teillä on niiden merkityksen ja oleellisuuden oppimisessa, voimme saada tämän luottamuksen ajan myötä, sillä teillä on liittolaisia Suuryhteisössä. Teillä on suuria ystäviä tämän maailman ulkopuolella, jotka ovat kärsineet niistä haasteista, joita olette nyt kohtaamassa, ja jotka ovat saavuttaneet onnistumisen. Koska meitä autettiin, meidän täytyy auttaa toisia. Tämä on meidän pyhä liittomme. Olemme tälle lujasti sitoutuneet.

Kysymyksiä ja vastauksia

Meistä tuntuu, että on tärkeää huomioiden informaatio, jonka olemme tähän asti antaneet, vastata kysymyksiin, joiden täytyy varmasti nousta koskien todellisuuttamme ja niiden viestien tärkeyttä, joita olemme tulleet antamaan.

“Huomioiden vedenpitävien todisteiden puuttuminen miksi ihmisten pitäisi uskoa sitä, mitä olette kertomassa heille interventiosta?”

Ensinnäkin vierailusta maailmaanne täytyy olla laajaa näyttöä. Meille on kerrottu, että näin on asia. Kuitenkin meille on myös kerrottu Näkymättömien toimesta, että ihmiset eivät tiedä, kuinka ymmärtää tätä näyttöä, ja he antavat tälle oman merkityksensä – merkityksen, jonka antamista he suosivat, merkityksen, joka antaa enimmäkseen lohdutuksen ja rauhoittelun. Olemme varmoja siitä, että on riittävästi todisteita sen todentamiseen, että interventio on tapahtumassa maailmassa tänä päivänä, jos käyttää aikaa tämän asian läpikäymiseen ja tutkimiseen. Se tosiasia, että hallituksenne ja uskonnolliset johtajanne eivät paljasta tällaisia asioita, ei tarkoita sitä, että sellainen suuri tapahtuma ei olisi menossa keskuudessanne.

“Kuinka ihmiset voivat tietää, että olette todellisia?”

Koskien meidän todellisuutta, emme voi näyttää fyysistä läsnäoloamme teille, ja siksi teidän täytyy arvioida sanojemme merkitys ja tärkeys. Tässä pisteessä kysymys ei ole vain uskonasiasta. Tarvitaan suurempi tunnistaminen, Tietous, resonointi. Uskomme, että sanamme ovat totta, mutta se ei takaa, että ne voidaan vastaanottaa sellaisina. Emme voi kontrolloida viestimme vastetta. On ihmisiä, jotka vaativat enemmän todistetta, kuin on mahdollista antaa. Toisille sellainen todiste ei ole tarpeen, sillä he tuntevat sisäisen vahvistuksen.

Sillä välin pysymme ehkä väittelyn aiheena, ja kuitenkin toivomme ja luotamme, että sanamme voidaan harkita vakavasti, ja että se todiste, joka on olemassa, mikä on huomattava, voidaan koota ja ymmärtää niiden toimesta, jotka ovat halukkaita antamaan tähän panoksensa ja keskittymisensä elämässä. Meidän näkökulmasta ei ole suurempaa ongelmaa, haastetta ja tilaisuutta saada teidän huomio.

Näin ollen olette uuden ymmärryksen alussa. Tämä vaatii uskoa ja itseluottamusta. Monet torjuvat sanamme vain siksi, että he eivät usko, että voisimme mahdollisesti olla olemassa. Toiset ehkä uskovat, että olemme osa manipulointia, jota ollaan langettamassa maailman ylle. Emme voi kontrolloida näitä vasteita. Voimme vain tuoda ilmi viestimme ja läsnäolomme elämässänne, kuinka etäinen tahansa tämä läsnäolo sitten onkin. Läsnäolomme täällä ei ole äärimmäisen tärkeä vaan viesti, jonka olemme tulleet tuomaan ilmi ja suurempi näkökulma ja ymmärrys, jonka voimme teille antaa. Koulutuksenne täytyy alkaa jostakin. Kaikki koulutus alkaa halusta tietää. Toivomme, että raporttiemme kautta saavutamme ainakin osittaisen luottamuksenne, jotta alkaa paljastua, mitä olemme täällä tarjoamassa.

“Mitä sanottavaa teillä on niille, jotka näkevät intervention positiivisena asiana?”

Ensinnäkin ymmärrämme odotusta siitä, että kaikki voimat taivaalta liittyvät hengelliseen ymmärrykseenne, traditioihinne ja keskeisiin uskomuksiinne. Ajatus siitä, että maailmankaikkeudessa on arkipäiväistä elämää, on haaste näille keskeisille oletuksille. Meidän näkökulmasta ja ottaen huomioon omien kulttuuriemme kokemuksen, ymmärrämme näitä odotuksia. Kaukaisessa menneisyydessä ylläpidimme itse niitä. Ja silti meidän täytyi luopua niistä kohdatessamme Suuryhteisön elämän realiteetteja ja vierailujen merkitystä.

Elätte suuressa fyysisessä maailmankaikkeudessa. Se on täynnä elämää. Tämä elämä on edustettuna lukemattomina ilmentyminä, ja se edustaa älykkyyden ja henkisen tietouden evoluutiota kaikilla tasoilla. Se mitä tämä tarkoittaa on, että se mitä tulette kohtaamaan Suuryhteisössä, kattaa melkein kaiken mahdollisen.

Kuitenkin olette eristyksissä ja ette vielä matkaile avaruudessa. Ja vaikka teillä olisi kyvykkyys saavuttaa toinen maailma, maailmankaikkeus on valtava, ja kukaan ei ole saavuttanut kykyä mennä galaksin yhdestä reunasta toiseen minkäänlaisella nopeudella. Näin ollen fyysinen universumi pysyy suunnattomana ja käsittämättömänä. Kukaan ei ole mestaroinut sen lakeja. Kukaan ei ole valloittanut sen alueita. Kukaan ei voi julistaa täydellistä herruutta tai hallintaa. Elämällä on suuri nöyryyttävä vaikutus tällä tavalla. Jopa kaukana rajojenne ulkopuolella tämä on tosi.

Teidän tulisi siten odottaa, että tulette tapaamaan älykkyyksiä, jotka edustavat hyvän voimia, tietämättömyyden voimia ja niitä, jotka ovat enemmän neutraaleja teidän suhteen. Kuitenkin, Suuryhteisön matkaamisen ja tutkimusretkeilyn todellisuudessa, nousevat rodut kuten omanne tulevat kohtaamaan melkein ilman poikkeuksia luonnonvarojen löytöretkeilijöitä, kollektiiveja ja niitä, jotka tavoittelevat etua itselleen, ensimmäisenä kontaktinaan Suuryhteisön elämään.

Koskien vierailun positiivista tulkintaa osa on ihmisen odotusta ja luonnollista halua toivottaa tervetulleeksi hyvä lopputulos ja etsiä apua Suuryhteisöstä ongelmille, joita ihmiskunta ei ole kyennyt ratkaisemaan omin neuvoin. On normaalia odottaa sellaisia asioita etenkin, kun pidätte vierailijoiden kyvykkyyksiä suurempina kuin teidän. Kuitenkin iso osa ongelmaa tämän suuren vierailun tulkinnassa liittyy itse vierailijoiden tahtoon ja agendaan. Sillä he kannustavat ihmisiä kaikkialla näkemään läsnäolonsa täällä täydellisen suotuisana ihmiskunnalle ja sen tarpeille.

“Jos tämä interventio on niin hyvin käynnissä, miksi ette tulleet aikaisemmin?”

Aikaisempana ajankohtana, monia vuosia sitten, monet liittolaistenne ryhmät tulivat maailmaanne vierailemaan aikeinaan antaa toivon viesti, valmistaa ihmiskuntaa. Mutta voi, heidän viestejä ei voitu ymmärtää ja niitä väärinkäytettiin niiden muutaman toimesta, jotka kykenivät vastaanottamaan ne. Heidän vanavedessä vierailijat kollektiiveista ovat kasaantuneet ja kerääntyneet tänne. Se on ollut meillä tiedossa, että näin tapahtuisi, sillä maailmanne on aivan liian arvokas ylenkatsottavaksi, ja kuten olemme sanoneet, se ei sijaitse etäisessä ja kaukaisessa maailmankaikkeuden osassa. Maailmaanne on tarkkailtu kauan aikaa niiden toimesta, joiden tavoitteena on käyttää sitä omaksi hyödykseen.

“Miksi liittolaisemme eivät voi pysäyttää interventiota?”

Olemme täällä vain tarkkailemassa ja neuvomassa. Ihmiskunnan edessä olevat suuret päätökset ovat teidän käsissä. Kukaan muu ei voi tehdä näitä päätöksiä puolestanne. Jopa suuret ystävänne kaukana maailmanne ulkopuolella eivät tulisi väliin, sillä jos he näin tekisivät, se johtaisi sodankäyntiin, ja maailmastanne tulisi taistelukenttä vastakkaisten voimien välillä. Ja jos teidän ystävät olisivat voitokkaita, teistä tulisi täysin riippuvaisia heistä, kykenemättömiä pitämään itsenne puolta tai ylläpitämään omaa turvallisuutta maailmankaikkeudessa. Me emme tiedä ketään hyväntahtoista rotua, joka pyrkisi kantamaan tällaista taakkaa. Ja todellisuudessa se ei palvelisi myöskään teitä. Sillä teistä tulisi riippuvainen valtio toiselle vallalle ja teitä pitäisi hallita kaukaa. Tämä ei ole suotuisaa teille millään tavalla, ja tästä syystä tätä ei tapahdu. Kuitenkin vierailijat luovat itsestään ihmiskunnan vapahtajia ja pelastajia. He hyödyntävät teidän naiviutta. He hyödyntävät teidän odotuksia, ja he pyrkivät täysin hyötymään teidän luottamuksesta.

Sen tähden vilpittömin halumme on, että sanamme voivat palvella vastamyrkkynä heidän läsnäololle ja heidän manipuloinnille ja hyväksikäytölle. Sillä teidän oikeuksia rikotaan. Teidän alueita miehitetään. Teidän hallituksia taivutellaan. Ja teidän uskonnollisia ideologioita ja vaikutteita uudelleenohjataan.

Täytyy olla totuuden ääni koskien tätä. Ja voimme vain luottaa siihen, että voitte vastaanottaa tämän totuuden äänen. Voimme vain toivoa, että taivuttelut eivät ole edenneet liian pitkälle.

“Mitkä ovat meille realistiset tavoitteet, ja mikä on ratkaiseva seikka koskien ihmiskunnan säästymistä itsemääräämisoikeuden menetykseltä?”

Ensimmäinen askel on tietoisuus. Monen ihmisen täytyy tulla tietoiseksi siitä, että Maa on vierailun kohteena ja vieraat vallat ovat täällä operoimassa salakavalalla tavalla, pyrkien piilottamaan agendansa ja pyrkimyksensä ihmisten ymmärrykseltä. Täytyy olla erittäin selvää, että heidän läsnäolonsa täällä on suuri haaste ihmisen vapaudelle ja itsemääräämisoikeudelle. Agenda, jota he vievät eteenpäin ja Rauhoitusohjelma, jota he tukevat, täytyy torjua selväpäisyydellä ja viisaudella koskien näiden läsnäoloa. Tämä vastatoimi täytyy tapahtua. Maailmassa on tänä päivänä monia ihmisiä, jotka kykenevät ymmärtämään tämän. Näin ollen ensimmäinen askel on tietoisuus.

Seuraava askel on koulutus. On tarpeen monien ihmisten eri kulttuureista ja eri kansakunnista oppia elämästä Suuryhteisössä ja alkaa käsittää, minkä kanssa te tulette olemaan tekemisissä ja olette tekemisissä jopa tällä hetkellä.

Sen tähden realistiset tavoitteet ovat tietoisuus ja koulutus. Tämä itsessään estäisi vierailijoiden agendaa maailmassa. He operoivat nyt hyvin vähällä vastustuksella. He kohtaavat muutamia esteitä. Kaikkien niiden, jotka pyrkivät näkemään heitä ”ihmiskunnan liittolaisina”, täytyy oppia, että näin ei ole asian laita. Ehkä sanamme eivät ole riittäviä, mutta ne ovat alku.

“Mistä voimme löytää tämän koulutuksen?”

Koulutuksen voi löytää Suuryhteisön Tietouden Tiestä, jota annetaan maailmalle tänä aikana. Vaikka se tuo uuden ymmärryksen elämästä ja hengellisyydestä maailmankaikkeudessa, se on kytköksissä kaikkiin aitoihin hengellisiin teihin, jotka ovat jo olemassa maailmassanne – hengellisiin teihin, jotka arvostavat ihmisen vapautta ja todellisen hengellisyyden merkitystä, ja jotka arvostavat yhteistyötä, rauhaa ja harmoniaa ihmissuvun keskuudessa. Näin ollen opetukset Tietouden Tiessä kutsuvat esiin kaikki suuret totuudet, jotka ovat jo olemassa maailmassanne, ja antaa niiden ilmaisulle laajemman kontekstin ja areenan. Tällä tavoin Suuryhteisön Tietouden Tie ei korvaa maailman uskontoja, vaan tarjoaa laajemman asiayhteyden, minkä puitteissa ne voivat olla oikeasti merkityksellisiä ja oleellisia ajallenne.

“Miten välitämme teidän viestin muille?”

Totuus elää jokaisessa henkilössä tällä hetkellä. Jos voit puhua totuudelle henkilössä, se tulee voimakkaammaksi ja alkaa resonoida. Suuri toivomme, Näkymättömien toivo, niiden hengellisten voimien, jotka palvelevat maailmaanne, ja niiden toivo, jotka arvostavat ihmisen vapautta ja tahtovat nähdä teidän orastuksenne Suuryhteisössä menestyksellisesti täyttyneenä, turvautuvat tähän totuuteen, joka elää jokaisessa henkilössä. Voimme vain paljastaa totuuden sinulle ja luottaa Tietouden suuruuteen, minkä Luoja on sinulle antanut, mikä mahdollistaa sinut ja muut vastaamaan.

“Missä ovat ihmiskunnan vahvuudet Intervention vastustamisessa?”

Ensinnäkin, siten kuin ymmärrämme maailmanne tarkkailusta ja mitä Näkymättömät ovat meille kertoneet koskien asioita, joita emme voi nähdä, vaikka maailmassa on suuria ongelmia, on olemassa riittävä ihmisen vapaus, joka antaa teille perustan intervention vastustamiseen. Tämä on vastakohtana monelle muulle maailmalle, missä yksilöllinen vapaus ei ollut alun alkaenkaan koskaan vakiinnutettu. Kun nämä maailmat kohtaavat avaruusmuukalaisten voimat keskuudessaan ja Suuryhteisön elämän todellisuuden, mahdollisuus perustaa vapaus ja itsenäisyys on heille hyvin rajallinen.

Sen takia teillä on suuri vahvuus siinä, että ihmisen vapaus on tunnettu maailmassanne ja on arvostettu monen toimesta, vaikkei ehkä kaikkien toimesta. Tiedätte, että teillä on jotain menetettävää. Arvostatte sitä, mitä teillä jo on, millä laajuudella tahansa se on vakiinnutettu. Ette halua tulla hallituksi vieraiden valtojen toimesta. Ette halua edes tulla ankarasti hallituksi ihmisen käskyvallan toimesta. Näin ollen tämä on alku.

Seuraavaksi, koska maailmallanne on rikkaat hengelliset traditiot, jotka ovat vaalineet Tietoutta yksilössä ja vaalineet ihmisen yhteistyötä ja ymmärrystä, Tietouden todellisuus on jo vakiinnutettu. Kun taas muissa maailmoissa, missä Tietoutta ei ole koskaan vakiinnutettu, mahdollisuus sen vakiinnuttamiseen Suuryhteisöön nousemisen käännekohdassa antaa vain pientä toivoa onnistumiselle. Tietous on riittävän vahva riittävän monessa ihmisessä täällä, että he saattavat kyetä oppimaan elämän todellisuutta Suuryhteisössä ja käsittämään, mitä heidän keskuudessaan tapahtuu näinä aikoina. Tästä syystä olemme toiveikkaita, sillä luotamme ihmisen viisauteen. Luotamme siihen, että ihminen voi nousta itsekkyyden, itsekeskeisyyden ja itsesuojelun yläpuolelle näkemään elämä suuremmalla tavalla ja tuntemaan suurempaa vastuuta palvelussa omanlaisilleen.

Ehkä uskomme on perusteeton, mutta luotamme siihen, että Näkymättömät ovat neuvoneet meitä viisaasti tässä asiassa. Tämän johdosta olemme asettaneet itsemme vaaraan olemalla maailmanne läheisyydessä ja todistamalla tapahtumia rajojenne ulkopuolella, joilla on suora merkitys tulevaisuudellenne ja kohtalollenne.

Ihmiskunta omaa suuren lupauksen. Teillä on kasvava tietoisuus ongelmista maailmassa – yhteistyön puute kansakuntien keskuudessa, luonnollisen ympäristönne rappeutuminen, luonnonvaranne hupeneminen ja niin edelleen. Jos nämä ongelmat olisivat tuntemattomia ihmisille, jos nämä realiteetit olisi pidetty piilossa ihmisiltänne siinä laajuudessa, että ihmisillä ei olisi yhtään tietoa näiden asioiden olemassaolosta, silloin emme olisi niin toiveikkaita. Kuitenkin todellisuudessa ihmiskunnalla on mahdollisuus, ja se omaa lupauksen torjua mikä tahansa väliintulo maailmaan.

“Tuleeko tästä Interventiosta sotilaallinen invaasio?”

Kuten olemme sanoneet, maailmanne on liian arvokas yllyttääkseen sotilaallisen invaasion. Ei kukaan, joka on vierailemassa, halua tuhota sen infrastruktuuria ja sen luonnonvaroja. Tästä syystä vierailijat eivät pyri tuhoamaan ihmiskuntaa, vaan sen sijaan sitouttamaan ihmiskuntaa heidän kollektiivien palvelukseen.

Se ei ole sotilaallinen invaasio, mikä uhkaa teitä. Se on houkutuksen ja taivutuksen voima. Tätä rakennetaan oman heikkoutenne varaan, oman itsekkyytenne varaan, oman tietämättömyytenne varaan liittyen elämään Suuryhteisössä ja sokean optimisminne varaan liittyen tulevaisuuteenne ja elämän merkitykseen rajojenne ulkopuolella.

Torjuaksemme tätä tarjoamme koulutuksen ja puhumme valmistautumisen keinoista, jotka on lähetetty maailmaan näinä aikoina. Jos ette jo tuntisi ihmisen vapautta, jos ette olisi jo tietoisia maailmanne kotoperäisistä ongelmista, emme voisi uskoa sellaista valmistautumista teille. Ja meillä ei olisi luottamusta siitä, että sanamme resonoisi sen totuuden kanssa, jonka tiedätte.

“Voitteko vaikuttaa ihmisiin yhtä voimakkaasti kuin vierailijat mutta hyväksi?”

Meidän aikomus ei ole vaikuttaa yksilöihin. Meidän aikomus on vain esittää ongelma ja todellisuus, johon olette nousemassa. Näkymättömät ovat tarjoamassa varsinaiset valmistautumisen keinot, sillä ne tulevat kaiken elämän Luojalta. Tässä Näkymättömät vaikuttavat yksilöihin hyväksi. Mutta on rajoitteita. Kuten olemme sanoneet, se on teidän itsemääräämisoikeus, jota täytyy vahvistaa. Se on teidän valta, jota pitää lisätä. Se on teidän yhteistyö ihmissuvun keskuudessa, jota pitää tukea.

On rajoja siinä, miten paljon apua voimme antaa. Ryhmämme on pieni. Me emme kulje keskuudessanne. Sen takia uuden todellisuutenne suuri ymmärrys täytyy jakaa henkilöltä henkilölle. Sitä ei voi pakottaa teille vieraan vallan toimesta, vaikka se olisi teidän omaksi hyväksi.Me emme silloin tukisi vapauttanne ja itsemääräämisoikeuttanne, jos tukisimme sellaista vaikuttamisen ohjelmaa. Tässä kohtaa ette voi olla kuin lapsia. Teidän täytyy tulla täysikasvuisiksi ja vastuullisiksi. Se on vapautenne, joka on panoksena. Se on yhteistyönne toistenne kanssa, jota tarvitaan.

Teillä on nyt suurempi syy yhdistää rotunne, sillä kukaan teistä ei tule hyötymään ilman toista. Mikään kansakunta ei tule hyötymään, jos mikä tahansa toinen kansakunta joutuu avaruusmuukalaisten kontrollin alle. Ihmisen vapauden täytyy olla täydellinen. Yhteistyön täytyy tapahtua ympäri maailmaanne. Sillä jokainen on nyt samassa tilanteessa. Vierailijat eivät suosi yhtä ryhmää yli toisen, yhtä rotua yli toisen, yhtä kansakuntaa yli toisen. He etsivät ainoastaan pienimmän vastustuksen reittiä vakiinnuttakseen läsnäolonsa ja valta-asemansa maailmassanne.

“Kuinka laajamittainen on heidän soluttautumisensa ihmiskuntaan?”

Vierailijoilla on merkittävä läsnäolo edistyneimmissä kansakunnissa maailmassanne erityisesti Euroopan, Venäjän, Japanin ja Amerikan Yhdysvaltojen kansakunnissa. Näiden katsotaan olevan vahvimpia kansakuntia ja omaavan suurimman vallan ja vaikutuksen. Niihin vierailijat keskittyvät. Kuitenkin, he ottavat ihmisiä ympäri maailmaa, ja he edistävät Rauhoittamisohjelmaansa kaikilla niillä, joita he sieppaavat, jos nämä yksilöt voivat olla vastaanottavaisia heidän vaikutukselleen. Täten vierailijoiden läsnäolo on maailmanlaajuinen, mutta he keskittyvät niihin, joiden he uskovat tulevan heidän liittolaisiksi. Nämä ovat kansakunnat ja hallitukset ja uskonnolliset johtajat, joilla on hallussaan suurin valta ja vaikutus ihmisen ajatteluun ja vakaumukseen.

“Kuinka paljon meillä on aikaa?”

Kuinka paljon teillä on aikaa? Teillä on jonkin verran aikaa, kuinka paljon emme osaa sanoa. Mutta tulemme kiireellisellä viestillä. Tämä ei ole ongelma, jonka voi yksinkertaisesti välttää tai kieltää. Meidän näkökulmasta se on tärkein ihmiskuntaa kohtaava haaste. Se on suurin huoli, ensimmäinen prioriteetti. Te olette myöhässä valmistautumisessanne. Tähän on syynä monet tekijät vaikutusvaltamme ulkopuolella. Mutta aikaa on, jos voitte vastata tähän. Lopputulema on epävarma ja kuitenkin on vielä toivoa onnistumisellenne.

“Miten voimme keskittyä tähän interventioon ottaen huomioon muiden globaalien ongelmien suunnattomuuden, joita on esiintymässä juuri tällä hetkellä?”

Ensinnäkin meistä tuntuu, että ei ole mitään muita ongelmia maailmassa, jotka ovat yhtä tärkeitä kuin tämä. Meidän näkökulmasta sillä, mitä ikinä voitte ratkaista omin voimin, tulee olemaan pieni merkitys tulevaisuudessa, jos vapautenne on menetetty. Mitä voisitte toivoa saavanne? Mitä voisitte toivoa saavuttavanne ja turvaavanne, jos ette ole vapaita Suuryhteisössä? Kaikki saavutuksenne annettaisiin uusille hallitsijoillenne; kaikki maailmanne varallisuus lahjoitettaisiin heille. Ja vaikka vierailijanne eivät ole julmia, he ovat täysin sitoutuneita agendaansa. Teitä arvostetaan vain sen verran, kuin voitte olla hyödyllisiä heidän tarkoitukselle. Tästä syystä me emme tunne, että on olemassa mitään muuta ihmiskuntaa kohtaavaa ongelmaa, joka on yhtä tärkeä kuin tämä.

“Kuka todennäköisesti vastaa tähän tilanteeseen?”

Koskien sitä kuka voi vastata tähän maailmassa on monia ihmisiä tänä päivänä, joilla on luontainen tietämys Suuryhteisöstä, ja jotka ovat herkkiä sille. On monia muita, jotka on jo siepattu vierailijoiden toimesta, mutta eivät ole alistuneet heille tai heidän taivuttelulleen. Ja on monia muita, jotka ovat huolestuneet maailman tulevaisuudesta ja jotka ovat varuillaan vaaroista, joita ihmiskunta kohtaa. Ihmiset kaikissa tai missä tahansa näissä kolmessa kategoriassa saattavat olla ensimmäisten joukossa ottamaan vastuuta Suuryhteisön todellisuudesta ja valmistautumisesta Suuryhteisöä varten. He voivat tulla miltä elämänalueelta tahansa, mistä kansakunnasta tahansa, mistä uskonnollisesta taustasta tahansa ja minkälaisesta taloudellisesta ryhmästä tahansa. He ovat kirjaimellisesti joka puolella maailmaa. Heistä ja heidän vasteestaan suuret hengelliset voimat, jotka suojelevat ja valvovat ihmisen hyvinvointia, ovat riippuvaisia.

“Mainitsette, että yksilöitä siepataan joka puolella maailmaa. Kuinka ihmiset voivat suojella itseään tai muita sieppaamiselta?”

Mitä enemmän voit tulla vahvaksi Tietoudessa ja tietoiseksi vierailijoiden läsnäolosta, sitä vähemmän sinusta tulee haluttu kohde heidän tutkimukselle ja manipuloinnille. Mitä enemmän hyödynnät kohtaamisiasi heidän kanssaan saadaksesi syvää ymmärtämystä heistä, sitä enemmän sinusta tulee uhka. Kuten olemme sanoneet, he tavoittelevat pienimmän vastustuksen reittiä. He haluavat yksilöitä, jotka ovat mukautuvia ja alistuvia. He haluavat niitä, jotka aiheuttavat heille vähän ongelmia ja päänvaivaa.

Mutta tullessasi vahvaksi Tietoudessa olet heidän kontrollin ulottumattomissa, koska nyt he eivät voi vallata mieltäsi tai sydäntäsi. Ja ajan myötä sinulla tulee olemaan havaitsemisen voima nähdä heidän mielensä, mitä he eivät halua. Sinusta tulee silloin vaara heille, haaste heille, ja he välttävät sinua, jos voivat.

Vierailijat eivät halua tulla paljastetuksi. He eivät halua konfliktia. He ovat kovin itsevarmoja siitä, että he voivat saavuttaa tavoitteensa ilman vakavasti otettavaa vastustusta ihmissuvulta. Mutta kun sellainen vastustus on noussut, kun Tietouden voima herää yksilössä, silloin vierailijat kohtaavat huomattavasti vaikuttavamman esteen. Heidän väliintulonsa täällä tulee pysäytetyksi ja vaikeammaksi jatkaa. Ja heidän taivuttelunsa vallassa oleviin tulee vaikeammaksi saada päätökseen. Sen tähden oleellisia tässä kohtaa ovat yksilön vaste ja sitoutuminen totuuteen.

Tulkaa tietoisiksi vierailijoiden läsnäolosta. Älkää taipuko sille taivuttelulle, että heidän läsnäolonsa täällä on luonteeltaan henkinen, ja että se pitää sisällään suuren edun ja pelastuksen ihmiskunnalle. Vastustakaa taivuttelua. Ottakaa takaisin oma sisäinen määräysvaltanne, se suuri lahja, jonka Luoja on teille antanut. Tulkaa varteenotettavaksi voimaksi kenelle tahansa, joka rikkoo tai kieltää perusoikeutenne.

Tämä on hengellisen voiman ilmaisu. Se on Luojan tahto, että ihmiskunta nousisi Suuryhteisöön yhdistyneenä ja vapaana ulkopuolisesta väliintulosta ja alistamisesta. Se on Luojan tahto, että te valmistautuisitte tulevaisuuteen, joka on toisenlainen kuin menneisyytenne. Olemme täällä Luojan palveluksessaja täten läsnäolomme ja sanamme palvelevat tätä tarkoitusta.

“Jos vierailijat kohtavaat vastustusta ihmiskunnassa tai tietyissä yksilöissä, tulevatko he isommalla lukumäärällä vai poistuvatko he?”

Heidän lukumäärä ei ole suuri. Jos he kohtaavat huomattavaa vastustusta, heidän täytyisi peräytyä ja tehdä uusia suunnitelmia. He ovat täysin luottavaisia, että heidän tehtävä saadaan päätökseen ilman vakavia esteitä. Jos vakavia esteitä nousisi, heidän väliintulo ja taivuttelu estyisi, ja heidän täytyisi löytää muita tapoja saada kontakti ihmiskuntaan.

Me luotamme siihen, että ihmissuku voi synnyttää riittävästi vastustusta ja riittävän yksimielisyyden torjuakseen nämä vaikutukset. Tämän varaan laskemme toivomme ja pyrkimyksemme.

“Mitkä ovat tärkeimmät kysymykset, jotka meidän täytyy kysyä itseltämme ja muilta liittyen tähän avaruusmuukalaisten soluttautumisen ongelmaan?”

Ehkä kaikkein kriittisimmät kysymykset itsellesi on, “Olemmeko me ihmiset yksin maailmankaikkeudessa tai omassa maailmassamme? Vieraillaanko luonamme näinä aikoina? Onko tämä vierailu suotuisa meille? Tarvitseeko meidän valmistautua?”

Nämä ovat hyvin perustavaa laatua olevia kysymyksiä, mutta ne täytyy kysyä. On paljon kysymyksiä kuitenkin, joihin ei voi vastata, sillä ette tiedä riittävästi elämästä Suuryhteisössä, ja ette ole vielä luottavaisia, että teillä on kyky torjua näitä vaikutuksia. Monia asioita puuttuu ihmiskunnan koulutuksesta, joka on pääasiassa keskittynyt menneisyyteen. Ihmiskunta on nousemassa suhteellisen eristyksen pitkäaikaisesta tilasta. Sen koulutus, sen arvot ja sen instituutiot on kaikki perustettu tässä eristyksen tilassa. Silti eristyneisyytenne on nyt ohi, lopullisesti. On aina tiedetty, että tämä tulisi tapahtumaan. On ollut vääjäämätöntä, että näin tulisi olemaan. Sen tähden koulutuksenne ja arvonne ovat astumassa uuteen viitekehykseen, johon niiden täytyy sopeutua. Ja sopeutumisen on tapahduttava nopeasti johtuen intervention luonteesta maailmassa tänä päivänä.

Tulee olemaan paljon kysymyksiä, joihin ette voi vastata. Teidän täytyy elää niiden kanssa. Koulutuksenne Suuryhteisöstä on vasta hyvin alussa. Teidän täytyy lähestyä sitä suurella selkeydellä ja huolella. Teidän täytyy torjua omat taipumuksenne yrittää tehdä tilanteesta miellyttävä tai lohduttava. Teidän täytyy kehittää objektiivisuutta elämästä, ja teidän täytyy katsoa läpi omien henkilökohtaisten mieltymysten asettaaksenne itsenne vastaanottavaiseen asemaan korkeammille voimille ja tapahtumille, jotka ovat muovaamassa maailmaanne ja tulevaisuuttanne.

“Mitä jos tarpeeksi moni ihminen ei voi vastata tähän?”

Olemme luottavaisia, että riittävä määrä ihmisiä voi vastata tähän ja aloittaa suuren koulutuksen elämästä Suuryhteisössä antaakseen lupauksen ja toivon ihmissuvulle. Jos tätä ei voida saavuttaa, niiden, jotka arvostavat vapauttaan ja joilla on tämä koulutus, on vetäydyttävä. Heidän täytyy pitää Tietous elossa maailmassa, kun maailma joutuu täydellisen kontrollin alle. Tämä on hyvin vakava vaihtoehto ja kuitenkin se on tapahtunut muissa maailmoissa. Matka takaisin vapauteen sellaisesta asemasta on varsin vaikea. Toivomme, että tämä ei tule olemaan teidän kohtalo, ja siksi olemme täällä antamassa tätä tietoa. Kuten olemme sanoneet, maailmassa on riittävästi ihmisiä, jotka voivat vastata tähän torjuakseen vierailijoiden aikeet ja estääkseen heidän vaikutuksensa ihmisten asioihin ja ihmisten arvoihin.

“Puhutte muista maailmoista nousemassa Suuryhteisöön. Voitteko puhua onnistumisista ja epäonnistumisista, joilla voisi olla merkitystä meidän tilanteeseen?”

On ollut onnistumisia tai muutoin emme olisi täällä. Minun tapauksessa, ryhmämme puhujana, maailmaamme oltiin jo suuresti soluttauduttu, ennen kuin tajusimme käsissämme olevan tilanteen. Koulutuksemme alkoi meidän kaltaisen ryhmän tulolla antaen käsityksen ja tietoa tilanteestamme. Meillä oli avaruusmuukalaisten resurssikauppiaita maailmassamme vuorovaikutuksessa hallituksemme kanssa. Ne, jotka olivat vallassa tuona aikana, oli taivuteltu uskomaan, että kaupankäynti olisi meille suotuisaa, sillä olimme alkamassa kokemaan luonnonvarojen loppumista. Vaikka rotumme oli yhdistynyt, toisin kuin teidän, aloimme olla täysin riippuvaisia uudesta teknologiasta ja tilaisuuksista, joita meille esitettiin. Ja kun tämä tapahtui, vallan keskittymässä tapahtui siirto. Olimme tulossa tilaajiksi. Vierailijat olivat tulossa toimittajiksi. Ajan myötä, meille asetettiin ehtoja ja rajoituksia alkuun hienovaraisesti.

Myös meidän uskonnolliseen painopisteeseen ja uskomuksiin vaikutettiin vierailijoiden taholta, jotka näyttivät kiinnostusta hengellisiin arvoihimme, mutta jotka halusivat antaa meille uuden ymmärryksen, kollektiiviin perustuvan ymmärryksen, perustuen keskenään samalla tavalla, yhdellä äänellä ajattelevien mielten yhteistyöhön. Tämä esitettiin rodullemme hengellisyyden ilmaisuna ja saavutuksena. Jotkut taivuteltiin, ja kuitenkin koska liittolaisemme maailmamme ulkopuolelta olivat neuvoneet meitä hyvin, aloimme pystyttämään vastarintaliikettä ja ajan myötä kykenimme pakottamaan vierailijat poistumaan maailmastamme.

Niistä ajoista lähtien olemme oppineet huomattavan paljon Suuryhteisöstä. Kaupankäynti, jota ylläpidämme, on hyvin valikoiva ja tapahtuu vain muutaman muun kansakunnan kanssa. Olemme kyenneet välttämään kollektiiveja, ja se on säilyttänyt vapautemme. Ja kuitenkin onnistumisemme oli vaikea saavuttaa, sillä meitä oli monia, jotka joutuivat kuolemaan tämän konfliktin edessä. Meillä on onnistumisen tarina, mutta ei ilman hintaa. Ryhmässämme on muita, jotka ovat kokeneet samoja vaikeuksia vuorovaikutuksissaan väliintulevien Suuryhteisön voimien kanssa. Ja silti saimme toisistamme liittolaisia, koska me opimme ennen pitkää matkustamaan rajojemme ulkopuolella. Kykenimme oppimaan, mitä hengellisyys merkitsee Suuryhteisössä. Ja Näkymättömät, jotka palvelevat myös meidän maailmaa, auttoivat meitä tähän liittyen tekemään suuren muutoksen eristyksestä Suuryhteisön tietoisuuteen.

Silti on ollut monia epäonnistumisia, joista me olemme tietoisia. Kulttuureilla, jotka eivät olleet vakiinnuttaneet henkilökohtaista vapautta tai eivät olleet nauttineet yhteistyön hedelmistä, vaikkakin ne edistyivät teknologisesti, ei ollut perustaa vakiinnuttaa omaa itsenäisyyttään maailmankaikkeudessa. Niiden kyky vastustaa kollektiiveja oli erittäin rajoittunut. Suuremman vallan, suuremman teknologian ja suuremman varakkuuden houkuttelemana, ja Suuryhteisön kaupankäynnin ilmeisten etujen houkuttelemina, vallan keskittymä poistui niiden maailmasta. Lopulta ne tulivat täysin riippuvaisiksi heistä, jotka toimittivat niille, ja jotka saivat hallinnan niiden luonnonvaroihin ja infrastruktuuriin.

Varmasti voitte kuvitella, miten tämä voisi tapahtua. Jopa omassa maailmassanne historianne mukaan olette nähneet pienempien kansakuntien joutuvan suurempien alistamaksi. Voitte nähdä tämän jopa tänä päivänä. Sen takia nämä asiat eivät ole vieraita teille. Suuryhteisössä, kuin myös teidän maailmassa, vahvat alistavat heikkoja, jos ne pystyvät. Tämä on elämän realiteetti joka puolella. Ja tästä syystä kannustamme tietoisuuttanne ja valmistautumistanne, jotta voitte tulla vahvoiksi ja itsemääräämisoikeutenne voi lisääntyä.

Saattaa olla karvas pettymys monelle ymmärtää ja oppia, että vapaus on harvinainen maailmankaikkeudessa. Sitä mukaa kun kansakunnat tulevat vahvemmiksi ja teknologisemmiksi, ne vaativat suurempaa ja suurempaa yhtenäisyyttä ja mukautumista väeltään. Kun ne ulottavat toimintansa Suuryhteisöön ja alkavat osallistua Suuryhteisön toimiin, suvaitsevaisuus yksilölliseen ilmaisuun hupenee siihen pisteeseen, jossa isoja kansakuntia, joilla on varallisuutta ja valtaa, hallitaan sellaisella lujuudella ja vaativalla asenteella, joita te pitäisitte kauhistuttavana.

Tässä kohtaa teidän täytyy oppia, että teknologinen edistyminen ja hengellinen edistyminen eivät ole samoja; läksy, joka ihmiskunnan on vielä opittava ja joka teidän täytyy oppia, jos aiotte harjoittaa luonnollista viisauttanne näissä asioissa. Maailmaanne arvostetaan suuresti. Se on biologisesti rikas. Istutte palkinnon päällä, jota teidän täytyy suojella, jos aiotte olla sen edustajia ja edunsaajia. Ajatelkaa maailmanne sitä väkeä, joka on menettänyt vapautensa, koska he elivät paikassa, jota pidettiin toisten taholta arvokkaana. Nyt koko ihmiskunta on samanlaisessa vaarassa.

“Koska vierailijat ovat niin taitavia projisoimaan ajatuksia ja vaikuttamaan ihmisten mielen ympäristöön, kuinka voimme varmistua siitä, että mitä näemme on totta?”

Ainoa perusta viisaalle havaitsemiselle on Tietouden kultivointi. Jos uskot vain sitä, mitä näet, silloin tulet uskomaan vain sen, mitä sinulle näytetään. On monia, meille on kerrottu, joilla on tämä näkökulma. Silti olemme oppineet, että viisaiden kaikkialla täytyy saavuttaa suurempi näkökyky ja suurempi havaintokyky. On totta, että vierailijanne osaavat projisoida mielikuvia teidän pyhimyksistä ja teidän uskonnollisista hahmoista. Vaikka tätä ei harjoiteta usein, sitä varmasti voidaan käyttää herättämään sitoumusta ja omistautumista niiden keskuudessa, jotka ovat jo antautuneet sellaisiin uskomuksiin. Tässä kohtaa hengellisyydestänne tulee haavoittuvaisuuden alue, missä viisautta täytyy käyttää.

Kuitenkin Luoja on antanut teille Tietouden perustaksi todelliselle arvostelukyvylle. Voitte tietää, mitä näette kysymällä itseltänne, onko se totta? Kuitenkin tehdäksenne sen, teillä täytyy olla tämä perusta, ja tästä syystä opetus Tietouden Tiestä on niin oleellinen Suuryhteisön hengellisyyden oppimisessa. Ilman tätä ihmiset uskovat sitä, mitä he haluavat uskoa, ja he luottavat siihen, mitä he näkevät ja mitä heille näytetään. Ja heidän mahdollisuutensa vapauteen on jo menetetty, sillä sitä ei oltu alun alkaen annettu ollenkaan  kukoistaa.

“Puhutte Tietouden pitämisestä elossa. Kuinka moni tarvitaan pitämään Tietous elossa maailmassa?”

Emme voi antaa teille lukumäärää, mutta sen täytyy olla riittävän vahva synnyttämään ääntä omissa kulttuureissanne. Jos tämän viestin voivat vastaanottaa vain muutamat, heillä ei tule olemaan tätä ääntä tai tätä voimaa. Tässä heidän täytyy jakaa viisauttaan. Se ei voi olla puhtaasti vain heidän omaksi ylentämiseksi. Paljon useamman täytyy saada tietää tämä viesti, paljon useamman kuin ne, jotka voivat sen tänään vastaanottaa.

“Onko tämän viestin esittämisessä vaara?”

On aina vaara totuuden esittämisessä, ei vain teidän maailmassa, vaan myös muualla. Ihmiset saavat etua tällä hetkellä esiintyvistä olosuhteista. Vierailijat tarjoavat etuja niille vallassa oleville, jotka voivat niitä ottaa vastaan, ja jotka eivät ole vahvoja Tietoudessa. Ihmiset tottuvat näihin etuihin ja rakentavat elämänsä näiden varaan. Tämä tekee heistä vastustavia tai jopa vihamielisiä esitetylle totuudelle, joka peräänkuuluttaa heidän vastuutaan toisten palvelemisessa, ja joka voi uhata heidän varallisuutensa perustaa ja saavutuksia.

Tästä syystä olemme piilossa ja emme kulje maailmassanne. Vierailijat varmasti tuhoaisivat meidät, jos he voisivat löytää meidät. Mutta ihmiskunta saattaa pyrkiä tuhoamaan meidät yhtä hyvin sen takia, mitä edustamme, haasteen takia ja uuden todellisuuden takia, mitä havainnollistamme. Kaikki eivät ole valmiita vastaanottamaan totuutta, vaikka se on suuresti tarvittu.

“Voivatko yksilöt, jotka ovat vahvoja Tietoudessa, vaikuttaa vierailijoihin?”

Onnistumisen mahdollisuudet ovat hyvin rajalliset tässä kohtaa. Olette tekemisissä kollektiivin olentojen kanssa, jotka on jalostettu olemaan mukautuvia, joiden koko elämä ja kokemuskenttä on ympäröity ja kehitetty kollektiivin mentaliteetilla. He eivät ajattele itsenäisesti. Tästä syystä meistä ei tunnu, että voitte vaikuttaa heihin. Ihmissuvun joukossa on muutamia, joilla on voima tehdä tämä, ja jopa tässä tapauksessa onnistumisen mahdollisuus olisi hyvin rajallinen. Joten vastauksen täytyy olla ”Ei.” Käytännössä ette voi voittaa heitä puolellenne.

“Miten kollektiivit eroavat yhdistyneestä ihmiskunnasta?”

Kollektiivit koostuvat eri roduista ja niistä, jotka on jalostettu palvelemaan näitä rotuja. Monet olennoista, joita kohdataan maailmassa, on jalostettu kollektiivien toimesta olemaan palvelijoita. Heidän geneettinen perintönsä on kauan sitten kadonnut heiltä. Heitä on jalostettu palvelemaan, kuten te jalostatte eläimiä palvelemaan teitä. Se ihmisen yhteistyö, mitä me ajamme, on yhteistyö, joka säilyttää yksilöiden itsemääräämisoikeuden ja tarjoaa voima-aseman, josta käsin ihmiskunta voi vuorovaikuttaa, ei vain kollektiivien kanssa vaan myös muiden kanssa, jotka haluavat vierailla rannoillanne tulevaisuudessa.

Kollektiivi perustuu yhteen uskomukseen, yhteen perusperiaatteiden joukkoon ja yhteen käskyvaltaan. Sen paino on täydellisessä kuuliaisuudessa aatteeseen tai ihanteeseen. Tätä ei ole saatu aikaan ainoastaan vierailijoidenne koulutuksella, vaan myös geneettisesti. Tästä syystä he käyttäytyvät sillä tavalla, kuin he käyttäytyvät. Tämä on sekä heidän vahvuus että heikkous. Heillä on suuri voima mentaalisessa ympäristössä, koska heidän mielensä ovat yhdistyneet. Mutta he ovat heikkoja, koska he eivät voi ajatella itsenäisesti. He eivät voi käsitellä hankaluuksia tai vastustusta kovin onnistuneesti. Tietouden mies tai nainen olisi heille käsittämätön.

Ihmiskunnan täytyy yhdistyä säilyttääkseen vapautensa, mutta tämä on hyvin erilainen perusta verrattuna kollektiiviin. Kutsumme niitä ”kollektiiveiksi”, koska ne ovat eri rotujen ja kansakuntien kokoonpanoja. Kollektiivit eivät ole yksi rotu. Vaikka Suuryhteisössä on monia rotuja, joita hallitaan hallitsevan käskyvallan toimesta, kollektiivi on organisaatio, joka ulottuu ylitse yhden rodun kuuliaisuuden omalle maailmalleen.

Kollektiiveilla voi olla suuri mahti. Koska kuitenkin on monia kollektiiveja, niillä on tapana kilpailla keskenään, mikä estää minkään niistä pääsemästä valta-asemaan. Niin ikään eri kansakunnilla Suuryhteisössä on ollut pitkäaikaiset erimielisyydet toistensa kanssa, joita on vaikea sovitella. Ehkä ne ovat kilpailleet pitkän aikaa samoista luonnonvaroista. Ehkä ne kilpailevat keskenään myymällä luonnonvaroja, joita heillä on hallussaan. Kuitenkin kollektiivi on eri asia. Kuten sanomme tässä, se ei perustu yhteen rotuun ja yhteen maailmaan. Se on valloituksen ja alistamisen tulos. Tästä syystä vierailijanne koostuvat eri olentojen roduista eri käskyvallan ja päällikkyyden tasoilla.

“Säilyttivätkö muut maailmat, jotka yhdistyivät onnistuneesti, yksilöllisen ajattelun vapauden?”

Vaihtelevilla tasoilla. Jotkut lähestulkoon täysin, toiset vähemmän riippuen historiastaan, psykologisesta kokoonpanostaan ja oman selviytymisen tarpeestaan. Elämänne maailmassa on ollut suhteellisen helppo verrattuna siihen, missä muut rodut ovat kehittyneet. Useimmat alueet, joissa älykästä elämää esiintyy, ovat asutettuja, sillä ei ole monta maankaltaista planeettaa, joka tarjoaa sellaisen biologisten resurssien rikkauden kuten teidän oma planeettanne. Näiden rotujen vapaus riippui suurelta osin ympäristön rikkaudesta. Mutta ne ovat kaikki olleet menestyksekkäitä avaruusmuukalaisten soluttautumisen torjunnassa, ja ovat vakiinnuttaneet omat kaupankäynnin ja kommunikoinnin linjansa perustuen omaan itsemääräämisoikeuteensa. Tämä on harvinainen saavutus, ja se täytyy ansaita ja suojella.

“Mitä vaaditaan ihmiskunnan yhdistymisen saavuttamiseen?”

Ihmiskunta on hyvin haavoittuvainen Suuryhteisössä. Tämä haavoittuvaisuus voi aikanaan edistää perustavanlaatuista yhteistyötä ihmiskunnan keskuudessa, sillä teidän täytyy liittyä ja yhdistyä selviytyäksenne ja edistyäksenne. Tämä on osa tietoisuutta Suuryhteisöstä. Jos tämä perustuu ihmisten osallistumiseen, vapauteen ja itseilmaisuun, silloin omavaraisuutenne voi tulla hyvin vahvaksi ja hyvin rikkaaksi. Mutta maailmassa täytyy olla suurempi yhteistyö. Ihmiset eivät voi elää vain yksin itselleen tai asettaa omat henkilökohtaiset etunsa ylitse kaikkien tarpeiden. Jotkut saattavat nähdä tämän vapauden menetyksenä. Me näemme sen takuuna vapaudelle tulevaisuudessa. Sillä huomioiden nykyiset vallassa olevat asenteet maailmassa tänä päivänä, vapautenne tulevaisuudessa olisi hyvin vaikea turvata tai ylläpitää. Ottakaa vaarin. Ne, joita ajavat heidän oma itsekkyytensä, ovat täydellisiä kandidaatteja ulkopuoliselle vaikutukselle ja manipuloinnille. Jos he ovat valta-asemassa, he tulevat luopumaan kansakuntansa varallisuudesta, kansakuntansa vapaudesta ja kansakuntansa luonnonvaroista saadakseen etua itselleen.

Tämän takia suurempaa yhteistyötä vaaditaan. Varmasti voitte nähdä tämän. Varmasti tämä on ilmeistä jopa teidän omassa maailmassa. Mutta tämä on hyvin erilaista suhteessa kollektiivin elämään, missä rotuja on alistettu ja kontrolloitu, missä ne, jotka ovat mukautuvia, on otettu kollektiiveihin ja ne, jotka eivät ole, on syrjäytetty tai tuhottu. Varmasti sellainen kokoonpano, vaikka sillä voisi olla merkittävä vaikutus, ei voi olla suotuisa sen jäsenille. Ja silti tämä on tie, jonka monet ovat Suuryhteisössä valinneet. Me emme halua nähdä ihmiskunnan joutuvan sellaiseen organisaatioon. Tämä olisi suuri tragedia ja menetys.

“Miten ihmisten näkökulma eroaa teidän näkökulmasta?”

Yksi eroista on, että olemme kehittäneet Suuryhteisön näkökulmaa, mikä on vähemmän itsekeskeinen tapa katsoa maailmaa. Se on näkökanta, joka antaa suuren selkeyden ja voi tarjota suuren varmuuden koskien pienempiä ongelmia, joita kohtaatte päivittäisissä toimissanne. Jos voitte ratkaista suuren ongelman, voitte ratkaista myös pienemmät. Teillä on suuri ongelma. Jokaisen ihmisen maailmassa on kohdattava tämä suuri ongelma. Se voi yhdistää teidät ja tehdä teistä kykeneviä voittamaan pitkäaikaiset erimielisyytenne ja konfliktinne. Tästä syystä sanomme, että on olemassa mahdollisuus vapahdukseen juuri näissä olosuhteissa, jotka uhkaavat teidän hyvinvointia ja teidän tulevaisuutta.

Tiedämme, että Tietouden voima yksilössä voi palauttaa tämän yksilön ja kaikki yksilön suhteet saavutuksen, tunnustuksen ja kyvykkyyden korkeammalle tasolle. Sinun täytyy todeta tämä itse.

Meidän elämät ovat hyvin erilaiset. Yksi eroista on, että meidän elämät on annettu palvelulle, palvelulle, jonka me olemme valinneet. Meillä on vapaus valita ja näin ollen valintamme on todellinen ja merkityksellinen, ja perustuu omaan ymmärrykseemme. Ryhmämme keskuudessa on edustajia useista eri maailmoista. Olemme kerääntyneet yhteen palvellaksemme ihmiskuntaa. Edustamme suurempaa liittoumaa, joka on luonteeltaan hengellisempi.

“Tämä viesti tulee yhden miehen kautta. Miksi ette ota kontaktia kaikkiin, jos tämä on niin tärkeä?”

Se on lähinnä tehokkuusasia. Me emme määrää, kuka valitaan vastaanottamaan meitä. Tämä on Näkymättömien asia, niiden, joita te oikeutetusti voisitte kutsua ”Enkeleiksi”. Me ajattelemme heistä tällä tavalla. He ovat valinneet tämän henkilön, henkilön, jolla ei ole mitään asemaa maailmassa, jota ei ole tunnustettu maailmassa, yksilön, joka on valittu hänen ominaisuuksien takia ja hänen Suuryhteisön perintönsä takia. Olemme iloisia, että meillä on yksi, jonka kautta voimme puhua. Jos puhuisimme monien kautta, he ehkä olisivat eri mieltä keskenään, ja viestistä tulisi sekainen ja harhainen.

Ymmärrämme meidän omasta opiskelijana olosta, että hengellisen viisauden lähetys annetaan yleensä yhden kautta muiden tuella. Tämän yksilön täytyy kantaa taakka ja riski tulla valituksi. Kunnioitamme häntä tämän tekemisestä, ja ymmärrämme millainen taakka se voi olla. Tämä tullaan ymmärtämään väärin, ehkä, ja tästä syystä viisaiden on pysyttävä piilossa. Meidän täytyy pysyä piilossa. Hänen täytyy pysyä piilossa. Tällä tavoin viesti voidaan antaa, ja viestintuojaa voidaan varjella. Sillä tätä viestiä kohtaan tulee olemaan vihamielisyyttä. Vierailijat tulevat vastustamaan sitä ja vastustavat sitä jo nyt. Heidän vastustuksensa voi olla merkittävä, mutta se tullaan suuntaamaan ensisijaisesti viestintuojaan itseensä. Tästä syystä viestintuojaa täytyy suojella.

Tiedämme, että vastaukset näihin kysymyksiin synnyttävät lisää kysymyksiä. Ja moniin näistä ei voi vastata mahdollisesti jopa pitkään aikaan. Viisaiden missä tahansa täytyy elää kysymysten kanssa, joihin he eivät vielä voi vastata. Heidän kärsivällisyytensä ja määrätietoisuutensa kautta todelliset vastaukset nousevat, ja he kykenevät kokemaan nämä ja ilmentämään nämä.

Kynnys: uusi lupaus ihmiskunnalle

Valmistautuakseen avaruusmuukalaisten läsnäoloon, joka on maailmassa, on tarpeellista oppia enemmän elämästä Suuryhteisössä, elämästä, joka verhoaa maailmanne tulevaisuudessa, elämästä, jonka osana tulette olemaan.

Ihmiskunnan kohtalona on aina ollut nouseminen älykkään elämän Suuryhteisöön. Tämä on väistämätöntä ja tapahtuu kaikissa niissä maailmoissa, joissa älykäs elämä on siemennetty ja kehittynyt. Aikanaan olisitte tiedostaneet, että elätte Suuryhteisössä. Ja aikanaan olisitte huomanneet, että ette ole yksin maailmassanne, että vierailu on tapahtumassa, ja että teidän pitää oppia kamppailemaan eriävien rotujen, voimien, uskomusten ja asenteiden kanssa, jotka ovat vallitsevia siinä Suuryhteisössä, jossa te elätte.

Nouseminen Suuryhteisöön on kohtalonne. Eristäytymisenne on nyt ohi. Vaikka maailmassanne on vierailtu monia kertoja menneisyydessä, teidän eristyneisyyden tila on päättynyt. Nyt teidän on välttämätöntä tiedostaa, että ette ole enää yksin – maailmankaikkeudessa tai edes omassa maailmassanne. Tämä ymmärrys on esitetty täydellisemmin Suuryhteisön hengellisyyden opetuksessa, joka on annettu maailmalle tänä päivänä. Meidän rooli on kuvailla elämää sellaisena, kuin se esiintyy Suuryhteisössä, jotta teillä olisi syvempi ymmärrys siitä elämän laajemmasta panoraamasta, johon olette nousemassa. Tämä on välttämätöntä voidaksenne lähestyä tätä uutta todellisuutta suuremmalla objektiivisuudella, ymmärryksellä ja viisaudella. Ihmiskunta on elänyt suhteellisessa eristyksessä niin kauan, että on luonnollista ajatella, että muu maailmankaikkeus toimii niiden ideoiden, periaatteiden ja sen tieteen mukaan, joita pidätte pyhinä ja joihin aktiviteettinne ja näkemyksenne maailmasta perustuvat.

Suuryhteisö on suunnaton. Sen kaukaisimpia rajoja ei ole koskaan tutkittu. Se on suurempi kuin mikään rotu voi käsittää. Tässä suurenmoisessa luomuksessa älykäs elämä esiintyy kaikissa evoluution tasoissa ja lukemattomina ilmaisuina. Maailmanne sijaitsee siinä osassa Suuryhteisöä, joka on varsin hyvin asutettu. On monia Suuryhteisön alueita, joita ei ole koskaan tutkittu ja on toisia alueita, joissa rotuja elää salassa. Kaikki elämän ilmentymät esiintyvät Suuryhteisössä. Ja vaikka elämä sellaisena, kuin olemme sen kuvailleet, vaikuttaa vaikealta ja haasteelliselta, Luoja toimii joka puolella lunastaen eronneet Tietouden kautta.

Suuryhteisössä ei voi olla yhtä uskontoa, yhtä ideologiaa tai yhtä hallituksen muotoa, jota voi sovittaa kaikkiin rotuihin ja kaikkiin kansoihin. Näin ollen kun puhumme uskonnosta, puhumme Tietouden hengellisyydestä, sillä tämä on se Tietouden voima ja läsnäolo, joka oleilee kaikessa älyllisessä elämässä – teissä, vierailijoissanne ja muissa roduissa, joita kohtaatte tulevaisuudessa.

Täten universaalisesta hengellisyydestä tulee suuri toiminnan keskipiste. Se tuo yhteen eriävät ymmärrykset ja ideat, jotka vallitsevat maailmassanne ja antaa teidän omalle henkiselle todellisuudelle yhteisen perustan. Silti Tietouden opiskeleminen ei ole vain ylentävää, vaan se on oleellinen selviytymiselle ja edistymiselle Suuryhteisössä. Kyetäksenne perustamaan ja ylläpitämään vapautenne ja itsenäisyytenne Suuryhteisössä riittävän monen ihmisen keskuudessa maailmassanne täytyy olla kehittyneenä tämä suurempi kyky. Tietous on ainoa osa teissä, jota ei voi manipuloida tai johon ei voi vaikuttaa. Se on kaiken viisaan ymmärryksen ja toiminnan lähde. Siitä tulee välttämättömyys Suuryhteisön ympäristössä, jos vapaus on arvostettu, ja jos tahdotte vakiinnuttaa oman kohtalonne ilman, että teidät integroidaan kollektiiviin tai toiseen yhteiskuntaan.

Näin ollen esittäessämme vakavan tilanteen maailmassa tänä päivänä esitämme myös suuren lahjan ja suuren lupauksen ihmiskunnalle, sillä Luoja ei jättäisi teitä valmistautumattomina Suuryhteisöä varten, mikä on suurin kaikista kynnyksistä, minkä rotuna kohtaatte. Meidät on myös siunattu tällä lahjalla. Se on ollut hallussamme monia teidän vuosisatoja. Meidän on täytynyt oppia sitä sekä valinnasta että pakosta.

Todellakin se on Tietouden läsnäolo ja voima, joka mahdollistaa meidät puhumaan teidän liittolaisina ja tarjoamaan tietoa, jota annamme näissä raporteissa. Jollemme olisi koskaan löytäneet tällaista suurta Sanomaa, me olisimme eristäytyneitä omissa maailmoissamme, kykenemättömiä käsittämään suurempia voimia maailmankaikkeudessa, jotka muovaisivat tulevaisuuttamme ja kohtaloamme. Sillä lahja, joka on maailmassanne tänä päivänä annettu, on annettu meille ja myös monille muille roduille, jotka osoittivat lupausta. Tämä lahja on erityiset tärkeä sellaisille orastaville roduille kuin omanne, jotka omaavat sellaisen lupauksen ja kuitenkin ovat niin haavoittuvia Suuryhteisössä.

Näin ollen vaikkei maailmankaikkeudessa voi olla yhtä uskontoa tai ideologiaa, on olemassa universaali periaate, ymmärrys ja henkinen todellisuus, joka on kaikkien ulottuvilla. Niin täydellinen se on, että se voi puhua niille, jotka ovat valtavasti teitä erilaisia. Se puhuu elämän monimuotoisuudelle sen kaikissa ilmentymissä. Teillä, jotka elätte maailmassanne, on nyt tilaisuus oppia sellaisesta suuresta todellisuudesta, kokea sen voima ja armo itse. Todellakin tämä on ennen kaikkea lahja, jota haluamme lujittaa, sillä tämä säilyttää vapautenne ja itsemääräämisoikeutenne, ja avaa oven suurempaan lupaukseen maailmankaikkeudessa.

Kuitenkin alkuun edessäsi on vastoinkäymistä ja suurta haastetta. Tämä edellyttää sinua oppimaan syvempää tietoa ja suurempaa tietoisuutta. Mikäli vastaat tähän haasteeseen, sinusta tulee edunsaaja ei vain itsellesi vaan koko rodullesi.

Suuryhteisön hengellisyyden opetus on annettu maailmalle tänä päivänä. Sitä ei ole koskaan aiemmin annettu tänne. Se on annettu yhden henkilön kautta, joka palvelee välittäjänä ja puhujana tämän tradition puolesta. Se on lähetetty maailmaan näinä kriittisinä aikoina, kun ihmiskunnan täytyy oppia elämästään Suuryhteisössä ja niistä suuremmista voimista, jotka ovat muokkaamassa maailmaa tänä päivänä. Vain maailman tuolta puolen annettu opetus ja ymmärrys voisi antaa teille tämän edun ja tämän valmistautumisen.

Ette ole yksin suorittamassa niin suurta tehtävää, sillä maailmankaikkeudessa on muita suorittamassa sitä jopa teidän kehitystasolla. Olette yksi monista roduista nousemassa Suuryhteisöön näinä aikoina. Kukin omaa lupauksen, ja kuitenkin kukin on haavoittuvainen vaikeuksille, haasteille ja vaikutuksille, joita esiintyy tässä suuremmassa ympäristössä. Todellakin monet rodut ovat menettäneet vapautensa, ennen kuin se oli edes saavutettu vain tullakseen osaksi kollektiivia tai kaupallista kiltaa tai kauppavaltioksi suuremmille valloille.

Emme halua nähdä tämän tapahtuvan ihmiskunnalle, sillä se olisi suuri menetys. Tästä syystä olemme täällä. Tästä syystä Luoja on aktiivinen maailmassa tänä päivänä tuoden uuden ymmärryksen ihmissuvulle. Ihmiskunnan on aika lopettaa loputtomat konfliktinsa itsensä kanssa ja valmistautua elämään Suuryhteisössä.

Asutte alueella, jossa on huomattavan paljon aktiivisuutta pienen aurinkokuntanne rajojen ulkopuolella. Tällä alueella kaupankäyntiä käydään tiettyjen reittien varrella. Maailmat ovat kanssakäymisessä, kilpailevat ja ovat joskus konfliktissa keskenään. Tilaisuuksia haetaan kaikkien niiden toimesta, joilla on kaupallisia intressejä. Ne eivät etsi vain resursseja vaan myös kuuliaisuutta sellaisilta maailmoilta kuin teidän. Jotkut ovat osa suurempaa kollektiivia. Toiset ylläpitävät omia liittoumiaan paljon pienemmässä mittakaavassa. Ne maailmat, jotka kykenevät nousemaan Suuryhteisöön menestyksellisesti, ovat joutuneet suuressa määrin ylläpitämään autonomiaansa ja omavaraisuuttaan. Tämä estää niitä altistumasta muille voimille, joiden pyrkimyksenä olisi vain niiden riistäminen ja manipuloiminen.

Todellakin teidän omavaraisuus ja ymmärryksen kehittyminen ja yhtenäisyys ovat ne, joista tulee oleellisimpia teidän hyvinvoinnille tulevaisuudessa. Ja tämä tulevaisuus ei ole kaukana, sillä vierailijoiden vaikutus on jo kasvamassa maailmassanne. Monet yksilöt ovat jo alistuneet niille ja palvelevat nyt niiden lähettiläinä ja välikäsinä. Monet muut yksilöt palvelevat yksinkertaisesti resursseina niiden geneettiselle ohjelmalle. Tämä on tapahtunut, kuten olemme sanoneet, monta kertaa monissa paikoissa. Se ei ole mysteeri meille, vaikka sen täytyy näyttää teistä käsittämättömältä.

Interventio on sekä epäonni että elintärkeä tilaisuus. Jos kykenet vastaamaan, jos kykenet valmistautumaan, jos kykenet oppimaan Suuryhteisön Tietoutta ja viisautta, silloin kykenet vastustamaan voimia, jotka ovat sekaantumassa maailmaanne ja rakentamaan perustan suuremmalle yhtenäisyydelle ihmisten ja heimojen keskuuteen. Kannustamme tietysti tätä, sillä se vahvistaa Tietouden yhdyssidettä kaikkialla.

Suuryhteisössä sodankäyntiä tapahtuu harvemmin laajassa mittakaavassa. On olemassa rajoittavia voimia. Ensinnäkin sodankäynti haittaa kaupankäynnin ja luonnonvarojen kehitystä. Tämän johdosta holtitonta käytöstä ei sallita suurilta kansakunnilta, sillä se hidastaa tai estää muiden osapuolien, muiden kansakuntien ja muiden intressien tavoitteita. Sisällissotia tapahtuu aika ajoin maailmoissa, mutta laajan mittakaavan sodankäynti yhteiskuntien ja maailmojen välillä on todellakin harvinaista. Osittain tästä syystä mentaalin ympäristön taito on vakiintunut, sillä kansakunnat kilpailevat keskenään ja yrittävät vaikuttaa toinen toisiinsa. Koska kukaan ei halua tuhota luonnonvaroja ja tilaisuuksia, näitä suurempia taitoja ja kyvykkyyksiä kultivoidaan enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi monien yhteiskuntien keskuudessa Suuryhteisössä. Kun tämänkaltaisia vaikutuksia esiintyy, tarve Tietoudelle on jopa suurempi.

Ihmiskunta on surkeasti valmistautunut tähän. Kuitenkin teidän rikkaan hengellisen perinnön johdosta ja sen johdosta, millä asteella henkilökohtainen vapaus esiintyy maailmassanne tänä päivänä, on olemassa lupaus, että kykenette ehkä edistymään tässä suuremmassa ymmärryksessä, ja näin ollen turvaamaan vapautenne ja suojelemaan sitä.

On olemassa muita rajoitteita sodankäynnille Suuryhteisössä. Useimmat kauppaa käyvät yhteiskunnat kuuluvat suuriin kiltoihin, jotka ovat perustaneet lakeja ja ohjesääntöjä jäsenilleen. Näiden tehtävä on rajoittaa niiden aktiviteetteja, jotka pyrkivät käyttämään voimaa saadakseen pääsyn toisiin maailmoihin ja niiden omistuksessa oleviin luonnonvaroihin. Jos sodankäynti leviäisi laajamittaiseksi, monien rotujen täytyisi osallistua, ja tämä ei tapahdu usein. Ymmärrämme, että ihmiskunta on hyvin sotaisa ja käsittää konfliktin Suuryhteisössä sodankäynniksi, mutta todellisuudessa tulette havaitsemaan, että tällaista ei helposti suvaita, ja voiman sijaan käyttöön otetaan muita taivuttelun reittejä.

Näin ollen vierailijanne eivät tule maailmaanne suurilla sotavoimilla. He eivät tule tuoden mukanaan suuria sotajoukkoja, sillä he ottavat käyttöön taitoja, jotka ovat palvelleet heitä muilla tavoin – taitoja manipuloida niiden ajatuksia, vaikutteita ja tunteita, joita he kohtaavat. Ihmiskunta on hyvin haavoittuvainen tällaiselle taivuttelulle ottaen huomioon sen taikauskon, konfliktin ja epäluottamuksen tason, mikä vallitsee maailmassanne näinä aikoina.

Tämän takia ymmärtääksenne vierailijoitanne ja ymmärtääksenne muita, joita tulette kohtaamaan tulevaisuudessa, teidän täytyy luoda kypsempi lähestymistapa voiman ja vaikutuksen käytölle. Tämä on elintärkeä osa teidän koulutusta Suuryhteisöön. Osa tähän valmistautumisesta annetaan Suuryhteisön hengellisyyden opetuksessa, mutta teidän täytyy myös oppia suoran kokemuksen kautta.

Ymmärryksemme mukaan monien ihmisten keskuudessa on tällä hetkellä hyvin haaveellinen kuva Suuryhteisöstä. Uskotaan, että ne, jotka ovat teknologisesti edistyneitä, ovat myös hengellisesti edistyneitä, silti voimme taata teille, että näin ei ole. Te itse, vaikkakin olette teknologisesti kehittyneempiä nyt, kuin te olitte aiemmin, ette ole kehittyneet hengellisesti kovinkaan paljon. Teillä on enemmän valtaa, mutta vallan myötä tulee tarve suuremmalle pidättyväisyydelle.

Suuryhteisössä on niitä, joilla on huomattavasti enemmän valtaa teknologisilla tasolla ja jopa ajatuksen tasolla kuin teillä. Te kehitytte käsittelemään heitä, mutta aseistus ei tule olemaan painopisteenne. Sillä planeettojen välinen sodankäynti on niin tuhoisaa, että kaikki häviävät. Mitkä ovat sellaisen konfliktin sotasaaliit? Mitä etuja se turvaa? Todellakin, kun sellainen konflikti esiintyy, se tapahtuu avaruudessa ja harvoin maanpäällisissä ympäristöissä. Roistomaiset kansakunnat ja ne, jotka ovat tuhoisia ja agressiivisia, torjutaan nopeasti varsinkin, jos ne ovat hyvin kansoitetuilla alueilla, missä tehdään kaupankäyntiä.

Tämän takia teidän on oleellista ymmärtää konfliktin luonne maailmankaikkeudessa, koska tämä antaa teille näkemyksen vierailijoista ja heidän tarpeista – miksi he toimivat sillä tavalla kuin toimivat, miksi yksilöllinen vapaus on heidän keskuudessa tuntematon ja miksi he turvautuvat kollektiiveihinsa. Se antaa heille stabiilisuuden ja vallan, mutta se tekee heistä myös haavoittuvia niille, jotka ovat taidokkaita Tietoudessa.

Tietous mahdollistaa sinua ajattelemaan miten monella tavalla tahansa, toimimaan spontaanisti, havaitsemaan todellisuuden ilmeisen takana ja kokemaan tulevaisuuden ja menneisyyden. Sellaiset kyvyt ovat niiden ulottumattomissa, jotka voivat ainoastaan seurata kulttuuriensa ohjeita ja saneluita. Olette teknologisesti kaukana vierailijoidenne takana, mutta teissä on lupaus kehittyä Tietouden Tien taidoissa, taidoissa, joita tulette tarvitsemaan, ja joihin teidän täytyy oppia turvautumaan enenevässä määrin.

Emme olisi Ihmiskunnan Liittolaisia, jos emme opettaisi teille elämästä Suuryhteisössä. Olemme nähneet paljon. Olemme kohdanneet monia erilaisia asioita. Maailmamme vallattiin, ja meidän täytyi saada vapautemme takaisin. Tiedämme, virheistä ja kokemuksesta, konfliktin luonteen ja sen haasteen luonteen, mitä kohtaatte tänä päivänä. Siitä syystä olemme hyvin soveltuvia tähän tehtävään palvelemaan teitä. Kuitenkaan ette tapaa meitä, ja emme tule tapaamaan kansakuntienne johtajia. Tämä ei ole tarkoituksemme.

Todellakin tarvitsette niin vähän väliintuloa kuin mahdollista, mutta tarvitsette suurta apua. On uusia taitoja, joita teidän täytyy kehittää, ja uusi ymmärrys, mikä teidän täytyy saavuttaa. Jopa hyväntahtoisella yhteiskunnalla, joka tulisi maailmaanne, olisi teihin sellainen vaikutus ja impakti, että tulisitte riippuvaisiksi heistä ettekä kehittäisi omaa voimaanne, valtaanne ja omavaraisuuttanne. Olisitte niin riippuvaisia heidän teknologiastaan ja heidän ymmärryksestään, että he eivät kykenisi jättämään teitä. Ja todellakin, heidän tulonsa tänne tekisi teistä jopa haavoittuvaisempia väliintulolle tulevaisuudessa. Sillä haluaisitte heidän teknologiaa ja haluaisitte matkata kaupankäynnin käytävillä Suuryhteisössä. Kuitenkaan ette olisi valmistautuneita ja ette olisi viisaita.

Tästä syystä tulevaisuuden ystävänne eivät ole täällä. Tästä syystä he eivät tule auttamaan teitä. Sillä teistä ei tulisi vahvoja, jos he näin tekisivät. Haluaisitte liittyä heihin, haluaisitte liittoutumia heidän kanssaan, mutta olisitte niin heikkoja, että ette voisi suojella itseänne. Pohjimmiltaan tulisitte osaksi heidän kulttuuria, mitä he eivät halua.

Ehkä monet ihmiset eivät kykene ymmärtämään sitä, mitä olemme tässä sanomassa, mutta aikanaan tässä on täyttä järkeä teille, ja te tulette näkemään sen viisauden ja sen välttämättömyyden. Tällä hetkellä olette aivan liian heikkoja, levottomia ja ristiriitaisia muodostamaan vahvoja liittoumia, jopa niiden kanssa, jotka voisivat olla tulevaisuuden ystäviänne. Ihmiskunta ei voi vielä puhua yhdellä äänellä, ja näin ollen olette alttiita interventiolle ja manipuloinnille tuolta puolen.

Sitä mukaa kun Suuryhteisön todellisuus tulee tunnetummaksi maailmassanne, ja jos viestimme voi tavoittaa riittävän määrän ihmisiä, tulee olemaan kasvava yksimielisyys siitä, että ihmiskuntaa on kohtaamassa suurempi ongelma. Tämä voi luoda uuden pohjan yhteistyölle ja konsensukselle. Sillä mitä mahdollista etua yhdellä kansakunnalla voi olla muiden kustannuksella, jos koko maailma on intervention uhkaama? Ja kuka tavoittelisi yksilöllistä valtaa ympäristössä, jossa avaruusmuukalaisten voimat ovat sekaantumassa? Jotta vapaus on todellinen maailmassanne, se täytyy jakaa. Se täytyy tunnistaa ja tiedostaa. Se ei voi olla muutaman etuoikeus, tai täällä ei tule olemaan todellista vahvuutta.

Näkymättömiltä saamamme ymmärryksen mukaan on jo nyt ihmisiä, jotka tavoittelevat maailman herruutta, koska he uskovat, että heillä on vierailijoiden siunaus ja tuki. Heillä on vierailijoiden vakuutus siitä, että heitä autetaan heidän vallan pyrkimyksissään. Ja kuitenkin mitä he ovat antamassa pois kuin avaimia heidän omaan vapauteen ja maailman vapauteen? He ovat tietämättömiä ja epäviisaita. He eivät voi nähdä virhettään.

Ymmärryksemme myös on, että on niitä, jotka uskovat vierailijoiden olevan täällä edustamassa hengellistä renesanssia ja uutta toivoa ihmiskunnalle, mutta kuinka he voivat tietää, jotka eivät tiedä mitään Suuryhteisöstä? Se on heidän toivonsa ja halunsa, että näin on asia, ja sellaisiin toivomuksiin vierailijat mukautuvat hyvin ilmiselvistä syistä.

Mitä olemme sanomassa on se, ettei voi olla mitään vähempää kuin todellinen vapaus maailmassa, todellinen vahvuus ja todellinen yhtenäisyys. Laitamme viestimme kaikkien saataville, ja luotamme siihen, että sanamme voidaan vastaanottaa ja harkita vakavasti. Kuitenkaan meillä ei ole kontrollia teidän vasteeseen. Ja maailman taikauskot ja pelot voivat viedä viestimme monen ulottumattomiin. Mutta lupaus on vielä olemassa. Antaaksemme teille enemmän meidän pitäisi ottaa maailmanne haltuun, mitä emme halua tehdä. Tämän takia annamme teille kaiken, mitä voimme antaa sekaantumatta teidän asioihin. Silti on monia, jotka haluavat väliintuloa. He haluavat tulla pelastetuksi ja vapahdetuksi jonkun muun toimesta. He eivät luota ihmiskunnan mahdollisuuksiin. He eivät usko ihmiskunnan luontaiseen vahvuuteen ja kyvykkyyteen. He uskovat siihen, mitä heille on kerrottu vierailijoiden toimesta. Ja he tulevat palvelemaan uusia isäntiään luullen, että se mitä heille annetaan, on heidän oma vapautuksensa.

Vapaus on arvokas asia Suuryhteisössä. Älkää koskaan unohtako sitä. Teidän vapaus, meidän vapaus. Ja mitä vapaus on, kuin kyky seurata Tietoutta, todellisuutta, jonka Luoja on antanut teille, ja ilmaista Tietoutta ja antaa Tietoutta sen kaikissa ilmentymissä.

Vierailijoillanne ei ole tätä vapautta. Se on heille tuntematon. He katsovat maailmanne kaaosta, ja he uskovat, että se järjestys, jonka he määräävät tänne, tulee olemaan teitä vapahtava, ja pelastaa teidät omalta itsetuholta. Tämä on kaikki, mitä he voivat antaa, sillä tämä on kaikki, mitä heillä on. Ja he tulevat käyttämään teitä, mutta he eivät pidä sitä epäsopivana, sillä heitä itseään käytetään ja he eivät tiedä vaihtoehtoa tälle. Heidän ohjelmointinsa, heidän ehdollistamisensa on niin perusteellinen, että heidän tavoittaminen syvemmällä henkisyydellänsä on vain etäisesti mahdollinen. Teillä ei ole voimia tehdä tätä. Teidän täytyisi olla niin paljon vahvempia, kuin olette tänä päivänä, jotta teillä olisi vapahtava vaikutus vierailijoihinne. Ja silti heidän mukautumisensa ei ole niin epätävallista Suuryhteisössä. Se on hyvin yleistä suurissa kollektiiveissa, joissa yhdenmukaisuus ja määräystenmukaisuus ovat oleellisia tehokkaaseen toimintaan eritoten ylitse suunnattomien avaruuden alueiden.

Näin ollen älkää katsoko Suuryhteisöä pelolla vaan objektiivisuudella. Olosuhteet, joita kuvailemme, esiintyvät jo ennestään maailmassanne. Voitte ymmärtää näitä asioita. Manipulointi on tuttua teille. Vaikuttaminen on tuttua teille. Ette vain ole koskaan kohdanneet niitä näin suuressa mittakaavassa, eikä teidän ole koskaan tarvinnut kilpailla älykkään elämän muiden muotojen kanssa. Sen johdosta teillä ei ole vielä taitoja tehdä näin.

Puhumme Tietoudesta, koska se on teidän suurin kykynne. Riippumatta siitä mitä teknologiaa voitte ajan myötä kehittää, Tietous on suurin lupauksenne. Olette kaukana vierailijoiden perässä teknologisessa kehityksessänne, joten teidän täytyy turvautua Tietouteen. Se on suurin voima maailmankaikkeudessa ja vierailijanne eivät käytä sitä. Se on ainoa toivonne. Tästä syystä Suuryhteisön hengellisyyden opetus opettaa Tietouden Tietä, tarjoaa Askeleet Tietouteen ja opettaa Suuryhteisön viisautta ja oivallusta. Ilman tätä valmistautumista teillä ei olisi taitoa tai näkökulmaa ymmärtää pulmaanne tai vastata siihen tehokkaasti. Se on liian suuri. Se on liian uusi. Ja ette ole sopeutuneet näihin uusiin olosuhteisiin.

Vierailijoiden vaikutus on kasvamassa jokaisena kuluvana päivänä. Jokaisen henkilön, joka voi kuulla tämän, tuntea tämän ja tietää tämän, täytyy opiskella Tietouden Tietä, Suuryhteisön Tietouden Tietä. Tämä on kutsumus. Se on lahja. Se on haaste.

Miellyttävämmissä olosuhteissa tarve ei saata näyttää niin suurelta. Mutta tarve on suunnaton, sillä ei ole mitään turvaa, ei ole mitään piilopaikkaa, ei ole mitään paikkaa maailmassa, mihin vetäytyä turvaan avaruusmuukalaisten läsnäololta, joka on täällä. Tästä syystä on vain kaksi vaihtoehtoa: voitte alistua tai voitte puolustaa vapauttanne.

Tämä on se suuri päätös, jonka jokaisen henkilön on tehtävä. Tämä on suuri käännekohta. Ette voi olla typeriä Suuryhteisössä. Se on liian vaativa ympäristönä. Se vaatii erinomaisuutta, sitoutumista. Maailmanne on liian arvokas. Luonnonvaroja täällä ahnehditaan muiden toimesta. Maailmanne strateginen sijainti on korkealle arvostettu. Vaikka eläisitte etäisessä maailmassa kaukana mistään kauppareitistä, kaukana kaikista kaupallisista sitoumuksista, aikanaan teidät löydettäisiin jonkun toimesta. Tämä aika on nyt tullut teille. Ja se on ollut jo jonkin aikaa.

Olkaa siis rohkeita. Tämä on aika rohkeudelle, ei epävarmuudelle. Teitä kohtaavan tilanteen vakavuus vain vahvistaa elämänne ja vasteenne tärkeyden ja sen valmistautumisen tärkeyden, jota tänä päivänä ollaan antamassa maailmalle. Se ei ole vain teidän ylentämiseksi ja edistämiseksi. Se on myös teidän suojelemiseksi ja teidän selviytymiseksi.

Uskonnollisten traditioiden ja vakaumusten manipulointi

Ymmärtääksenne vierailijoiden aktiviteetteja maailmassa tänä päivänä meidän täytyy antaa enemmän informaatiota koskien heidän vaikuttamista maailman uskonnollisiin instituutioihin ja arvoihin ja keskeisiin hengellisiin vaikutteisiin, jotka ovat tyypillisiä luonteellenne, ja jotka monella tavalla ovat tyypillisiä älykkäälle elämälle monissa Suuryhteisön paikoissa.

Meidän pitäisi aloittaa kertomalla, että vierailijoiden tässä maailmassa, tänä aikana suorittamia aktiviteetteja on aiemmin harjoitettu monia kertoja, monissa eri paikoissa, monien eri kulttuurien keskuudessa Suuryhteisössä. Teidän vierailijat eivät ole näiden aktiviteettien alullepanijoita vaan ainoastaan hyödyntävät näitä oman harkintakyvyn mukaan, ja ovat hyödyntäneet näitä aiemmin monia kertoja.

Teidän on tärkeätä ymmärtää, että vaikuttamisen ja manipuloinnin taitoja on kehitetty hyvin korkealle tasolle Suuryhteisössä. Sitä mukaa kun lajit tulevat kokeneemmiksi ja teknologisesti enemmän kykeneviksi, he harjoittavat hienovaraisempaa ja kokonaisvaltaisempaa vaikuttamista toisiinsa. Ihmiset ovat kehittyneet vain tiettyyn tasoon asti kilpailussa toistensa kanssa, joten teillä ei ole vielä tätä adaptiivista etua. Tämä itsessään on yksi niistä syistä, miksi esittelemme teille tätä materiaalia. Olette astumassa kokonaan uuteen joukkoon olosuhteita, jotka edellyttävät teidän luontaisten kykyjen kehittämistä kuin myös uusien taitojen oppimista.

Vaikka ihmiskunta edustaa ainutlaatuista tilannetta, Suuryhteisöön nouseminen on tapahtunut lukemattomia kertoja aiemmin muiden rotujen osalta. Sen takia se, mitä teille tehdään, on tehty aiemmin. Sitä on kehitetty korkealle tasolle, ja nyt sitä sovelletaan teidän elämään ja teidän tilanteeseen meidän mielestä suhteellisen helposti.

Rauhoitusohjelma, jota toteutetaan vierailijoiden toimesta, mahdollistaa tämän osaltaan. Tahto rauhallisiin suhteisiin ja tahto välttää sotaa ja konfliktia on ihailtavaa, mutta sitä voidaan käyttää, ja todellakin sitä käytetään teitä vastaan. Jopa teidän kaikkein jaloimmat vaikutteet voidaan käyttää toisiin tarkoituksiin. Olette nähneet tämän omassa historiassanne, omassa luonteessanne ja omissa yhteiskunnissanne. Rauha voidaan vakiinnuttaa vain viisauden, yhteistyön ja todellisen kyvykkyyden lujalle perustalle.

Ihmiskunta on luonnollisesti huolehtinut rauhallisten suhteiden perustamisesta omien heimojen ja kansakuntien keskuudessa. Kuitenkin sillä on nyt suurempi joukko ongelmia ja haasteita. Näemme nämä tilaisuutena kehittymisellenne, sillä vain Suuryhteisöön nousemisen haaste tulee yhdistämään maailman ja antamaan perustan yhdistymiselle, joka on aito, vahva ja tehokas.

Näin ollen emme tule tänne kritisoimaan teidän uskonnollisia instituutioita tai teidän keskeisimpiä vaikutteita ja arvoja, vaan näyttämään, miten niitä käytetään teitä vastaan niiden avaruusmuukalaisrotujen toimesta, jotka ovat puuttumassa maailmaanne. Ja mikäli se on meidän vaikutusvallassa, toivomme kannustavamme lahjojenne ja saavutustenne oikeanlaista soveltamista maailmanne, vapautenne ja koskemattomuutenne suojelemiseksi yhtenä rotuna Suuryhteisön yhteydessä.

Vierailijat ovat pohjimmiltaan käytännöllisiä lähestymistavassaan. Tämä on sekä vahvuus että heikkous. Kun olemme tarkkailleet heitä sekä täällä että muualla, näemme, että heille on vaikeaa poiketa suunnitelmistaan. He eivät ole kovin sopeutuvaisia muutokseen, eivätkä he osaa käsitellä hankaluuksia kovin tehokkaasti. Tämän takia he toteuttavat suunnitelmaansa melkeinpä varomattomalla tavalla, sillä he tuntevat olevansa oikealla asialla ja etulyöntiasemassa. He eivät usko, että ihmiskunta järjestää vastarintaa heitä kohtaan – ei ainakaan sellaista vastarintaa, joka vaikuttaa heihin suuresti. Ja heistä tuntuu, että heidän salaisuutensa ja heidän agendansa on hyvin suojattu ja ihmisen käsityskyvyn ulkopuolella.

Tässä valossa toimintamme tämän materiaalin esittämisessä teille tekee meistä varmasti vihollisia heidän silmissä. Kuitenkin meidän silmissä yritämme ainoastaan tehdä vastatoimia heidän vaikutukselle ja antaa teille ymmärrys, jota tarvitsette ja näkökulma, johon teidän täytyy turvautua suojellaaksenne vapauttanne rotuna ja tullaksenne toimeen Suuryhteisön realiteettien kanssa.

Johtuen heidän lähestymistavan käytännönläheisestä luonteesta he toivovat saavuttavansa tavoitteensa suurimmalla mahdollisella tehokkuudella. He toivovat yhdistävänsä ihmiskunnan, mutta vain sopusoinnussa heidän oman osallistumisen ja aktiviteettien kanssa maailmassa. Heille ihmiskunnan yhdistyminen on käytännöllinen asia. He eivät arvosta kulttuurien moninaisuutta, ja he eivät varmasti arvosta sitä omissa kulttuureissaan. Sen takia he yrittävät hävittää sen tai minimoida sitä, mikäli mahdollista, siellä missä tahansa he käyttävätkin vaikutusvaltaansa. Aiemmassa selonteossamme puhuimme vierailijoiden vaikutuksesta henkisyyden uusissa muodoissa – ihmisen jumalallisuuden ja ihmisluonnon uusissa ideoissa ja uusissa ilmaisuissa, joita tällä hetkellä on maailmassanne. Kertomuksemme tässä vaiheessa haluaisimme keskittyä perinteisiin arvoihin ja instituutioihin, joihin vierailijanne aikovat vaikuttaa ja vaikuttavat tänä päivänä.

Yrittäessään edistää yhtenäisyyttä ja mukautuvaisuutta vierailijat turvautuvat niihin instituutioihin ja niihin arvoihin, jotka heidän mielestä ovat eniten stabiileja ja käytännöllisiä heidän käyttöön. He eivät ole kiinnostuneita teidän ideoista, ja he eivät ole kiinnostuneita teidän arvoista lukuunottamatta siltä osin, kuin se edesauttaa heidän agendaa. Älkää pettäkö itseänne kuvittelemalla, että hengellisyytenne vetää heitä puoleensa, koska heiltä sellainen puuttuu. Tämä olisi typerä ja kenties kohtalokas virhe. Älkää kuvitelko, että he ovat rakastuneita elämäänne ja niihin asioihin, joita te pidätte kiehtovina. Sillä vain harvoissa tapauksissa kykenette vaikuttamaan heihin tällä tavalla. Kaikki luontainen uteliaisuus on jalostettu heistä pois, ja hyvin vähän on jäljellä. Itse asiassa heissä on jäljellä hyvin vähän sitä, mitä te kutsuisitte ”hengeksi” ja mitä me kutsuisimme nimellä ”Varne” tai ”Oivalluksen Tie”. He ovat kontrolloituja ja he kontrolloivat, ja he seuraavat ajatuskuvioita ja käyttäytymistä, jotka ovat lujasti vakiinnutettuja ja ankarasti vahvistettuja. He saattavat näyttää empaattisuutta teidän ideoihin, mutta vain saadakseen kuuliaisuutenne.

Maailmanne traditionaalisissa uskonnollisissa instituutioissa he tavoittelevat niiden arvojen ja keskeisten uskomusten hyödyntämistä, jotka voivat tulevaisuudessa palvella saamaan teidät kuuliaisiksi heille. Antakaamme teille muutamia esimerkkejä, jotka ovat syntyneet meidän omista havainnoista ja siitä käsityksestä, jonka Näkymättömät ovat meille ajan myötä antaneet.

Monet maailmassanne seuraavat kristinuskoa. Meidän mielestä tämä on ihailtavaa, vaikkei se varmasti ole ainoa lähestymistapa olennaisiin kysymyksiin hengellisestä identiteetistä ja elämän tarkoituksesta. Vierailijat tulevat hyödyntämään keskeistä ajatusta kuuliaisuudesta yhteen johtajaan luodakseen kuuliaisuutta heidän tarkoitukselleen. Tämän uskonnon yhteydessä samaistumista Jeesus Kristukseen tullaan suuresti hyödyntämään.  Hänen maailmaan paluun toivo ja lupaus tarjoaa vierailijoillenne täydellisen tilaisuuden erityisesti tämän vuosituhannen vaihteessa.

Meidän käsitys on, että todellinen Jeesus ei ole palaamassa maailmaan, sillä hän tekee työtä yhdessä Näkymättömien kanssa palvellen ihmiskuntaa ja myös muita rotuja. Se, joka tulee hänen nimellään, tulee Suuryhteisöstä. Hän on se, joka synnytetään ja jalostetaan tätä tarkoitusta varten niiden kollektiivien toimesta, jotka ovat maailmassa tänä päivänä. Hän näyttää ihmiseltä ja hänellä on merkittäviä kykyjä verrattuna siihen, mitä te voitte tällä hetkellä saavuttaa. Hän vaikuttaa täysin epäitsekkäältä. Hän kykenee antamaan näytöksiä, jotka synnyttävät joko pelkoa tai suurta kunnioitusta. Hän kykenee projisoimaan mielikuvia enkeleistä, demoneista tai mistä tahansa, joita hänen esimiehensä haluavat teille näyttää. Hänellä vaikuttaa olevan hengellisiä kykyjä. Kuitenkin hän tulee Suuryhteisöstä ja hän on osa kollektiivia. Ja hän saa aikaan kuuliaisuutta seurata häntä. Ennen pitkää niitä, jotka eivät voi seurata häntä, hän yllyttää syrjäyttämään tai tuhoamaan.

Vierailijat eivät välitä siitä, kuinka moni teidän ihmisistä tuhotaan, niin kauan kuin heillä on ensisijainen kuuliaisuus enemmistön joukossa. Tämän takia vierailijat keskittyvät niihin keskeisiin ideoihin, jotka antavat heille tämän määräysvallan ja vaikutusvallan.

Toinen tuleminen on siis valmisteilla vierailijoidenne toimesta. Todisteita tästä käsityksemme mukaan on jo maailmassa. Ihmiset eivät tiedosta vierailijoiden läsnäoloa tai todellisuuden luonnetta Suuryhteisössä, ja näin ollen he luonnollisesti hyväksyvät heidän aiemmat uskomuksensa ilman kysymyksiä tuntien ajan koittaneen heidän Vapahtajan ja heidän Opettajan suurelle paluulle. Mutta hän, joka tulee, ei tule taivaasta, hän ei edusta Tietoutta tai Näkymättömiä, ja hän ei edusta Luojaa tai Luojan tahtoa. Me olemme nähneet tämän suunnitelman muotoilemisen maailmassa. Me olemme myös nähneet samankaltaisten suunnitelmien toteutuksen muissa maailmoissa.

Muissa uskonnollisissa traditioissa, yhtenäisyyttä rohkaistaan vierailijoiden toimesta – sitä, mitä saattaisitte kutsua fundamentalistiseksi uskonnoksi perustuen menneisyyteen, perustuen kuuliaisuuteen määräysvallalle ja perustuen mukautumiseen instituutiolle. Tämä palvelee vierailijoita. He eivät ole kiinnostuneita uskonnollisten traditioidenne ideologioista ja arvoista vain niiden hyödyllisyydestä. Mitä enemmän ihmiset voivat ajatella samoin, toimia samoin ja reagoida ennustettavilla tavoilla, sitä enemmän hyödyllisiä he ovat kollektiiveille. Tätä mukautumista edistetään monissa eri traditioissa. Aikomuksena ei ole tehdä niistä kaikista samanlaisia, vaan saattaa ne yksinkertaisiksi keskenään.

Yhdessä osassa maailmaa, yksi tietty uskonnollinen ideologia hallitsee; eri osassa maailmaa erilainen uskonnollinen ideologia hallitsee. Tämä on täysin hyödyllistä vierailijoidellenne, sillä he eivät välitä, onko olemassa enemmän kuin yksi uskonto, niin kauan kuin on järjestys, mukautuminen ja kuuliaisuus. Omaamatta mitään omaa uskontoa, jota voisitte mahdollisesti seurata tai johon voisitte samaistua, he hyödyntävät teidän uskontoja edistääkseen omia arvojaan. Sillä he arvostavat vain täydellistä kuuliaisuutta tarkoitukselleen ja kollektiiveilleen ja tavoittelevat teidän täydellistä kuuliaisuutta osallistua heidän kanssaan siten, kuin he määräävät. He tulevat vakuuttamaan teille, että tämä luo rauhaa ja pelastusta maailmassa, ja minkä tahansa uskonnollisen mielikuvan tai henkilöhahmon paluuta pidetään kaikkein arvokkaimpana tässä kohtaa.

Emme yritä sanoa, että keskeiset uskonnot ovat avaruusmuukalaisten hallitsemia, sillä meidän ymmärrys on, että keskeiset uskonnot ovat hyvin vakiintuneita maailmassanne. Se mitä sanomme on, että niiden vaikutteita ja mekanismeja tuetaan vierailijoiden toimesta ja käytetään heidän omiin tarkoituksiinsa. Sen takia suurta varovaisuutta pitää noudattaa kaikkien niiden, jotka ovat tosiuskovaisia omissa traditioissaan havaitakseen nämä vaikutukset ja vastustaakseen niitä mikäli mahdollista. Tässä kohtaa vierailijat eivät pyri vakuuttamaan keskivertoihmistä maailmassa vaan johtoa.

Vierailijat uskovat lujasti, että jolleivat he tule väliin riittävän ajoissa, ihmiskunta tuhoaa itsensä ja maailman. Tämä ei perustu totuuteen; se on vain oletus. Vaikka ihmiskunnalla on riski itsensä hävittämisessä, tämä ei välttämättä ole teidän kohtalo. Mutta kollektiivit uskovat, että asia on näin ja siksi heidän täytyy toimia kiireellä ja antaa heidän taivuttelun ohjelmille suurta painoarvoa. Ne, jotka voidaan saada vakuuttuneiksi, arvostetaan hyödyllisenä; ne, joita ei saada vakuuttuneiksi, hylätään ja syrjäytetään. Jos vierailijoista tulee riittävän vahvoja saamaan maailmanne täydellinen kontrolli, ne, jotka eivät mukaudu, yksinkertaisesti eliminoidaan. Kuitenkaan vierailijat eivät tee tuhoa. Se toteutetaan juuri niiden yksilöiden kautta maailmassa, jotka ovat joutuneet täysin heidän taivuttelun alaisuuteen.

Tämä on kauhistuttava skenaario, me ymmärrämme, mutta tässä ei saa olla yhtään sekaannusta, jos aiotte ymmärtää ja vastaanottaa sen, mitä ilmaisemme viestissämme teille. Se ei ole ihmiskunnan hävittäminen; se on ihmiskunnan integrointi, mitä vierailijat pyrkivät saavuttamaan. He risteyttävät itsensä kanssanne tätä tarkoitusta varten. He yrittävät ohjata teidän uskonnollisia vaikutteita ja instituutioita tätä tarkoitusta varten. He vakiinnuttavat asemansa maailmassa salakavalalla tavalla tätä tarkoitusta varten. He vaikuttavat hallituksiin ja hallitusten johtohenkilöihin tätä tarkoitusta varten. He vaikuttavat sotilaallisiin voimiin tätä tarkoitusta varten. Vierailijat ovat luottavaisia sen suhteen, että he ovat menestyksellisiä, sillä toistaiseksi he näkevät, että ihmiskunta ei ole asettanut tarpeeksi vastarintaa estääkseen heidän toimia tai mitätöidäkseen heidän agendan.

Torjuaksenne tämän teidän täytyy opetella Suuryhteisön Tietouden Tietä. Minkä tahansa vapaan rodun maailmankaikkeudessa täytyy opetella Tietouden Tietä riippumatta siitä, miten se on määritetty heidän omissa kulttuureissa. Tämä on yksilöllisen vapauden lähde. Tämä on se, mikä mahdollistaa yksilöt ja yhteiskunnat omaamaan todellisen koskemattomuuden ja omaamaan tarpeellisen viisauden tulla toimeen niiden vaikutusten kanssa, jotka torjuvat Tietoutta, sekä maailmojensa että Suuryhteisön sisällä. Näin ollen on tarpeen oppia uusia tapoja, sillä olette astumassa uuteen tilanteeseen, jossa on uusia voimia ja uusia vaikutuksia. Todellakaan tämä ei ole mikään tulevaisuuden odotusarvo vaan välitön haaste. Elämä maailmankaikkeudessa ei odota teidän valmiutta. Tapauksia tapahtuu riippumatta siitä, oletteko valmistautuneita vai ei. Vierailu on alkanut ilman hyväksyntäänne ja ilman lupaanne. Ja teidän keskeisiä oikeuksia rikotaan huomattavasti suuremmassa määrin, kuin vielä tiedostatte.

Tämän johdosta meidät on lähetetty tänne ei ainoastaan antamaan näkökulmamme ja rohkaisumme, mutta myös herättämään kutsumuksen, antamaan hälytyksen, inspiroimaan tiedostamista ja sitoutumista. Olemme sanoneet aiemmin, että emme voi pelastaa rotunne sotilaallisella väliintulolla. Tämä ei ole roolimme. Ja vaikkakin yrittäisimme tehdä näin ja kokoaisimme vahvuuden tällaisen suunnitelman toteuttamiseen, teidän maailmanne tuhoutuisi. Voimme vain neuvoa.

Tulette näkemään tulevaisuudessa uskonnollisen vakaumuksen raivokkuuden ilmentyvän väkivaltaisin tavoin toimeenpantuna niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät ole samaa mieltä, toimeenpantuna niitä kansakuntia kohtaan, joilla on vähemmän voimaa, ja hyödynnettynä hyökkäyksen ja tuhon aseena. Vierailijoiden mielestä mikään ei olisi parempi kuin se, että uskonnolliset instituutionne hallitsisivat kansakuntia. Tätä teidän täytyy vastustaa. Vierailijoiden mielestä mikään ei olisi parempi kuin se, että kaikki jakaisivat uskonnolliset arvot, sillä tämä lisäisi heidän työvoimaansa ja tekisi heidän tehtävästä helpomman. Sen kaikissa muodoissa sellainen vaikutus pelkistyy pohjimmiltaan kuuliaisuudeksi ja alistumiseksi – tahdon alistumiseksi, tarkoituksen alistumiseksi, oman elämän ja kykyjen alistumiseksi. Kuitenkin tätä ylistetään suureksi saavutukseksi ihmiskunnalle, suureksi saavutukseksi yhteiskunnalle, uudeksi yhtenäisyydeksi ihmisrodulle, uudeksi toivoksi rauhalle ja mielentyyneydelle, ihmisen hengen voitoksi ihmisen vieteistä.

Sen tähden tulemme neuvomme kanssa ja rohkaisemme sinua pidättäytymään tekemästä epäviisaita päätöksiä, antamasta elämääsi asioille, joita et ymmärrä ja alistamasta arvostelukykyäsi ja harkintakykyäsi minkään luvatun palkkion vuoksi. Ja meidän täytyy rohkaista sinua olla pettämättä Tietoutta itsessäsi, hengellistä älykkyyttä, minkä kanssa sinä olet syntynyt, ja mikä nyt pitää sisällään sinun ainoan ja suurimman lupauksen.

Ehkä kuullessanne tämän katsotte maailmankaikkeutta paikkana täysin vailla armoa. Ehkä tulette kyyniseksi ja pelokkaaksi ajatellen, että ahneus on universaalia. Mutta näin ei ole. Se mitä nyt tarvitaan on se, että teidän on tultava vahvaksi, vahvemmaksi kuin olette, vahvemmaksi kuin olette olleet. Älkää toivottako tervetulleeksi kommunikointia niiltä, jotka ovat sekaantumassa asioihinne maailmassanne, kunnes teillä on tämä vahvuus. Älkää avatko mieliänne ja sydämiänne vierailijoille maailman ulkopuolelta, sillä he tulevat tänne omissa tarkoituksissa. Älkää kuvitelko, että he täyttävät teidän uskonnolliset ennustukset tai korkeimmat ihanteet, sillä tämä on harhaa.

Suuryhteisössä on suuria hengellisiä voimia – yksilöitä ja jopa kansakuntia, jotka ovat saavuttaneet hyvin korkean tason, kaukana siitä, mitä ihmiskunta on havainnollistanut tähän asti. Mutta ne eivät tule ja ota muita maailmoja hallintaan. Ne eivät edusta poliittisia ja taloudellisia voimia maailmankaikkeudessa. Ne eivät osallistu kaupankäyntiin kuin sen verran, että saavat täytetyksi omat perustarpeensa. Ne matkaavat harvoin, paitsi hädän tilanteissa.

Lähettiläitä lähetetään auttamaan niitä, jotka ovat nousemassa Suuryhteisöön, sellaisia lähettiläitä kuin me. Ja on myös olemassa henkisiä lähettiläitä – Näkymättömien voima, jotka voivat puhua niille, jotka ovat valmiita vastaanottamaan ja jotka osoittavat hyvää sydäntä ja hyvää lupausta. Tällä tavalla Jumala tekee työtä maailmankaikkeudessa.

Olette astumassa vaikeaan uuteen ympäristöön. Teidän maailma on hyvin arvokas muille. Teidän täytyy suojella sitä. Teidän täytyy varjella luonnonvarojanne, jotta teidän ei tarvitse olla riippuvaisia kaupankäynnistä muiden kansakuntien kanssa elämänne perustarpeista. Jos ette varjele luonnonvarojanne, te olette pakotettuja luopumaan suuresta osasta vapauttanne ja omavaraisuuttanne.

Hengellisyytenne pitää olla vakaa. Sen pitää perustua todelliseen kokemukseen, sillä arvoja ja uskomuksia, rituaaleja ja perinteitä voidaan käyttää hyväksi ja käytetään hyväksi vierailijoiden toimesta heidän omaan tarkoitukseen.

Tässä alatte nähdä, että vierailijanne ovat hyvin haavoittuvia tietyillä alueilla. Tutustukaamme tähän asiaan tarkemmin. Yksilötasolla heillä on hyvin vähän omaa tahtoa ja vaikeuksia käsitellä hankaluuksia. He eivät ymmärrä teidän henkistä luonnetta. Ja he eivät hyvin varmasti ymmärrä Tietouden vaikutteita. Mitä vahvempi olet Tietouden kanssa, sitä vaikeaselkoisempi sinusta tulee, sitä vaikeammin olet ohjattavissa ja sitä vähemmän hyödylliseksi tulet heille ja heidän integraation ohjelmalle. Mitä useampi yksilö tulee vahvaksi Tietoudessa, sitä vaikeampaa vierailijoiden on eristää heidät.

Vierailijoilla ei ole ole fyysistä voimaa. Heidän voimavara on mentaalisessa ympäristössä ja teknologiansa käytössä. Heidän määrä on pieni verrattuna teidän määrään. He ovat täysin riippuvaisia teidän kuuliaisuudesta, ja he ovat kovin itsevarmoja siitä, että he onnistuvat. Perustuen heidän tähänastisiin kokemuksiin ihmiskunta ei ole tarjonnut merkittävää vastarintaa. Kuitenkin mitä vahvempia olette Tietoudessa, sitä enemmän teistä tulee voima, joka vastustaa interventiota ja manipulointia ja sitä enemmän teistä tulee voima rotunne vapaudelle ja koskemattomuudelle.

Vaikkakin ehkä moni ei kykene kuulemaan viestiämme, on tärkeää miten sinä vastaat tähän. Ehkä on helppoa olla epäuskoinen meidän läsnäololle ja meidän todellisuudelle ja reagoida viestiämme vastaan, kuitenkin me puhumme Tietouden hengessä. Tämän takia se, mitä sanomme, voidaan tietää sisimmässäsi, jos olet vapaa tietämään sen.

Ymmärrämme, että haastamme monia uskomuksia ja tottumuksia esityksessämme. Jopa meidän ilmestyminen tänne näyttää vaikeatajuiselta ja torjutaan monen toimesta. Kuitenkin sanamme ja viestimme voi resonoida sinussa, koska puhumme Tietoudessa. Totuuden voima on suurin voima maailmankaikkeudessa. Sillä on voima vapauttaa. Sillä on voima valaistumiseen. Ja sillä on voima antaa voimaa ja itseluottamusta niille, jotka sitä tarvitsevat.

Meille on kerrottu, että ihmisen omatunto on korkealle arvostettu, vaikkakaan ei ehkä aina seurattu. Juuri tästä me puhumme, kun puhumme Tietouden Tiestä. Se on keskeinen kaikille teidän todellisille hengellisille vaikutteille. Se sisältyy jo uskontoihinne. Se ei ole teille uusi. Mutta sitä täytyy arvostaa, tai ponnistelumme ja Näkymättömien ponnistelut valmistaa ihmiskunta Suuryhteisöä varten eivät ole menestyksellisiä. Liian harva vastaa kutsuun. Ja totuus tulee olemaan taakka heille, sillä he eivät kykene jakamaan sitä tehokkaasti.

Tämän takia emme tule tänne kritisoimaan teidän uskonnollisia instituutioita tai tottumuksia, vaan vain kuvailemaan, kuinka niitä voidaan käyttää teitä vastaan. Emme ole täällä korvataksemme niitä tai kieltääksemme ne, vaan näyttääksemme, kuinka todellisen eheyden täytyy levitä näissä instituutioissa ja tottumuksissa, jotta ne palvelisivat teitä aidolla tavalla.

Suuryhteisössä hengellisyys ilmentyy sillä, mitä kutsumme Tietoudeksi tarkoittaen hengen älykkyyttä ja hengen liikettä sinussa. Tämä voimaannuttaa sinut tietämään mieluummin kuin vain uskomaan. Tämä antaa sinulle immuniteetin taivutukselle ja manipuloinnille, sillä Tietoutta ei voi mikään voima maailmassa manipuloida. Tämä antaa elämän uskonnoillenne ja toivon kohtalollenne.

Me olemme uskollisia näille ideoille, sillä ne ovat keskeisiä. Silti nämä puuttuvat kollektiiveista, ja mikäli kohtaisit kollektiiveja tai jopa niiden läsnäolon, ja sinulla on voima pitää yllä oma mielesi, tulet näkemään tämän itse.

Meille on kerrottu, että maailmassa on monia ihmisiä, jotka haluavat antaa itsensä, antaa itsensä korkeammille voimille elämässä. Tämä ei ole ihmiskunnan maailmalle ainutlaatuista, mutta Suuryhteisössä tällainen lähestymistapa johtaa orjuuteen. Ymmärryksemme mukaan teidän omassa maailmassa, ennen kuin vierailijat olivat täällä näin lukuisina, tällainen lähestymistapa johti usein orjuuteen. Mutta Suuryhteisössä te olette haavoittuvaisempia ja teidän täytyy olla viisaampia, varovaisempia ja omavaraisempia. Holtittomuus tässä tuo mukanaan raskaan hinnan ja suuren epäonnen.

Jos voit vastata Tietoudelle ja oppia Suuryhteisön Tietouden Tietä, kykenet näkemään nämä asiat itse. Silloin vahvistat sanojamme sen sijaan, että vain uskot niihin tai kiellät ne. Luoja tekee tämän mahdolliseksi, sillä Luojan tahto on, että ihmiskunta valmistautuu tulevaisuuteensa. Siksi olemme tulleet. Siksi olemme tarkkailemassa, ja meillä on nyt tilaisuus raportoida sitä, mitä näemme.

Maailman uskonnolliset traditiot puhuvat hyvin puolestanne niiden olennaisissa opetuksissa. Meillä on ollut tilaisuus oppia niistä Näkymättömiltä. Mutta ne edustavat myös potentiaalista heikkoutta. Jos ihmiskunta olisi enemmän varuillaan ja ymmärtäisi elämän realiteetteja Suuryhteisössä ja ennenaikaisten vierailujen tarkoitusta, riskinne eivät olisi niin suuria, kuin ne tänä päivänä ovat. On olemassa toivoa ja odotusta, että sellaiset vierailut tuovat suuria palkintoja ja ovat teille täyttymys. Kuitenkaan ette ole vielä kyenneet oppimaan Suuryhteisön todellisuutta tai niitä vahvoja voimia, jotka ovat vuorovaikutuksessa maailmanne kanssa. Teidän puutteellinen ymmärrys vierailijoista ja ennenaikainen luottamus vierailijoihin eivät palvele teitä.

Tämä on syynä siihen, että viisaat kautta Suuryhteisön pysyttelevät piilossa. He eivät tavoittele kaupankäyntiä Suuryhteisössä. He eivät tavoittele osaa killoissa ja kaupallisissa yhteistyöelimissä. He eivät tavoittele diplomatiaa monien maailmojen kanssa. Heidän uskollisuuden verkostot ovat mysteerisempiä, hengellisempiä luonteeltaan. He ymmärtävät elämän realiteeteille altistumisen riskit ja vaikeudet fyysisessä maailmankaikkeudessa. He ylläpitävät eristäytymistään, ja he pysyvät valppaina rajoillaan. he tavoittelevat vain viisautensa levittämistä tavoilla, jotka ovat vähemmän fyysisiä luonteeltaan.

Omassa maailmassanne voitte ehkä nähdä tämän ilmenevän niissä, jotka ovat viisaimpia, lahjakkaimpia, jotka eivät tavoittele henkilökohtaista etua kaupallisten piirien kautta, ja jotka eivät anna itseään valloituksille ja manipuloinnille. Teidän oma maailma kertoo teille niin paljon. Teidän oma historia kertoo teille niin paljon ja havainnollistaa, vaikkakin pienemmässä mittakaavassa, kaiken, mitä me tässä olemme teille esittämässä.

Näin ollen meidän aikomus ei ole vain varoittaa teitä tilanteenne vakavuudesta, vaan antaa teille, jos voimme, laajemman näkemyksen ja ymmärryksen elämästä, jota tarvitsette. Ja luotamme siihen, että riittävän moni voi kuulla nämä sanat ja vastata Tietouden suuruudelle. Toivomme, että on niitä, jotka voivat tunnistaa, että viestimme eivät ole täällä herättämässä pelkoa ja paniikkia vaan synnyttämässä vastuullisuutta ja sitoutumista vapauden ja hyvän suojelemiseksi maailmassanne.

Jos ihmiskunta epäonnistuisi intervention vastustamisessa, voimme maalata kuvan siitä, mitä tämä tarkoittaisi. Olemme nähneet sen muualla, sillä kukin meistä tuli hyvin lähelle sitä omissa maailmoissamme. Ollessaan osa kollektiivia, planeetta Maata louhitaan sen luonnonvarojen takia, sen ihmiset kerätään töihin ja sen kapinalliset ja vääräuskoiset joko syrjäytetään tai eliminoidaan. Maailma säilytetään maanviljelyksen ja louhintaintressien tähden. Ihmisen yhteiskuntia tulee olemaan, mutta vain maailman ulkopuolelta tulleiden voimien alaisuudessa. Ja mikäli maailma kuluttaa hyödyllisyytensä loppuun, mikäli sen luonnonvarat otetaan kokonaan, teidät jätetään, riistettynä. Teitä tukeva elämä maailmassanne on otettu pois teiltä; selviytymisen oleellisimmat keinot on varastettu teiltä. Tämä on tapahtunut aiemmin monissa muissa paikoissa.

Tämän maailman tapauksessa, kollektiivit saattavat päätyä säilyttämään maailman jatkuvaan käyttöön strategisena asemapaikkana ja biologisena varastona. Silti ihmisväestö tulisi hirveästi kärsimään tällaisen alistavan hallinnon alaisuudessa. Ihmiskunnan väkilukua vähennettäisiin. Ihmiskunnan hallinta annettaisiin niille, jotka on jalostettu johtamaan ihmisrotua uudessa järjestyksessä. Ihmisen vapaus sellaisena kuin te tiedätte sen, ei enää olisi olemassa, ja te kärsisitte vieraan vallan raskauden alla, vallan, joka olisi kova ja vaativa.

Suuryhteisössä on monia kollektiiveja. Jotkut niistä ovat suuria; jotkut niistä ovat pieniä. Jotkut niistä ovat eettisempiä taktiikassaan; monet eivät ole. Siinä määrin kuin ne kilpailevat keskenään tilaisuuksista, kuten maailmanne hallinta, vaarallisia aktiviteetteja voidaan suorittaa. Meidän täytyy antaa tämä havainnollistus, jotta teillä ei ole mitään epäilystä siitä, mitä me olemme sanomassa. Edessänne olevat valinnat ovat hyvin rajallisia, mutta erittäin keskeisiä.

Tämän takia ymmärtäkää, että vierailijoidenne näkökulmasta olette kaikki heimoja, joita pitää hallita ja kontrolloida palvellaaksenne vierailijoiden intressejä. Tätä varten uskontonne ja sosiaalisen todellisuutenne tietty taso säilytetään. Mutta menetätte huomattavan paljon. Ja paljon tulee katoamaan ennen kuin tajuatte, mitä teiltä on viety. Tämän takia voimme vain puhua valppauden, vastuullisuuden ja oppimiseen sitoutumisen puolesta – oppia elämästä Suuryhteisössä, oppia, kuinka suojella teidän omaa kulttuuria ja omaa todellisuutta laajemmassa ympäristössä ja oppia, kuinka nähdä, kuka on täällä palvellakseen teitä ja erottaa heidät niistä, jotka eivät ole. Tämä suurempi arvostelukyky on niin tarpeen maailmassanne, jopa teidän omien vaikeuksien ratkaisemiseen. Mutta koskien teidän selviytymistä ja hyvinvointia Suuryhteisössä, se on ehdottoman oleellinen.

Tämän takia rohkaisemme teitä olemaan rohkeita. Meillä on enemmän jaettavaa teidän kanssa.

Suuri varoitus

Olemme olleet innokkaita puhumaan enemmän kanssanne koskien maailmanne toimia ja auttamaan teitä näkemään jos mahdollista sen, mitä näemme omalta näköalapaikaltamme. Tiedostamme, että tämä on vaikea vastaanottaa ja aiheuttaa huomattavaa ahdistusta ja huolta, mutta teitä täytyy informoida.

Tilanne on hyvin vakava meidän näkökulmasta, ja mielestämme olisi suunnaton vahinko, jos ihmisiä ei informoitaisi täsmällisesti. Maailmassa, jossa elätte, on niin paljon petosta kuten monessa muussa maailmassa, että totuus vaikkakin ilmeinen ja itsestään selvä, jää huomaamatta, ja sen merkit ja viestit jäävät havaitsematta. Siksi toivomme, että läsnäolomme auttaa selkeyttämään kokonaiskuvaa ja auttaa sinua sekä muita näkemään, mitä todella tapahtuu. Meidän havainnoissa ei ole näitä kompromisseja, sillä meidät lähetettiin todistamaan niitä asioita, joita kuvailemme.

Ehkä ajan myötä kykenisitte tiedostamaan nämä asiat itse, mutta teillä ei ole sellaista aikaa. Aikaa on nyt vähän. Ihmiskunnan valmistautuminen Suuryhteisön voimien ilmaantumiseen on aikataulusta pahasti jäljessä. Monet tärkeät ihmiset eivät ole reagoineet. Ja tunkeutuminen maailmaan on kiihtynyt nopeammalla tahdilla, kuin alunperin uskottiin olevan mahdollista.

Tulemme nyt, kun aikaa on enää vähän jäljellä, ja silti tulemme rohkaisemalla sinua jakamaan tämä tieto. Kuten olemme antaneet ymmärtää aiemmissa viesteissämme, maailmaa ollaan miehittämässä ja mentaalia ympäristöä ollaan mukauttamassa ja valmistelemassa. Aikomus ei ole tuhota ihmisiä vaan työllistää heitä, tehdä heistä työläisiä suuremmalle kollektiiville. Maailman instituutioita ja eritoten luonnollista ympäristöä arvostetaan, ja vierailijoiden mieltymys on, että nämä säilytetään heidän käyttöön. He eivät voi elää täällä, ja saadakseen kuuliaisuutenne, he käyttävät monia niitä tekniikoita, joita olemme kuvailleet. Jatkamme kuvauksissamme näiden asioiden selkiyttämistä.

Meidän tulo tänne on estynyt useiden tekijöiden toimesta, ei vähiten niiden yksilöiden valmiuden puutteesta, joita meidän täytyy tavoittaa suoraan. Meidän puhuja, tämän kirjan kirjoittaja, on ainoa, jonka kanssa olemme kyenneet luomaan vakaan kontaktin, joten meidän on annettava puhujallemme keskeinen informaatio.

Vierailijoidenne näkökulmasta, kuten olemme oppineet, Amerikan Yhdysvaltoja pidetään maailman johtajana, ja siksi suurin painopiste on täällä. Mutta myös muihin suuriin kansakuntiin otetaan kontakti, sillä ne on tunnistettu omaavan valtaa, ja valta on ymmärretty vierailijoiden toimesta, sillä he noudattavat auktoriteetin käskyjä kyselemättä ja paljon tehokkaammin, kuin teidän maailmassa on edes nähtävissä.

Yrityksiä tehdään vahvimpien kansakuntien johtajien taivuttelemiseksi tulemaan vastaanottavaiseksi vierailijoiden läsnäololle ja vastaanottamaan lahjoja ja houkutuksia yhteistyölle yhteisen hyvän lupauksilla, ja joillekin jopa maailmanherruuden lupauksilla. Vallan käytävillä maailmassa on niitä, jotka lankeavat näihin houkutuksiin, sillä he uskovat tämän olevan suuri tilaisuus saada ihmiskunta ydinsodan varjosta uudeksi yhteisöksi Maan päällä. Kuitenkin näitä johtajia harhautetaan, sillä heille ei anneta avaimia tähän valtakuntaan. He ovat vain välikäsiä voimasuhteiden siirtymässä.

Tämä teidän täytyy ymmärtää. Se ei ole niin monimutkaista. Meidän näkökulmasta ja näköalapaikasta tämä on itsestään selvää. Olemme nähneet tämän tapahtuvan muualla. Tämä on yksi niistä tavoista, jolla vakiintuneet rotujen ryhmittymät, joilla on oma kollektiivinsa, värväävät orastavia maailmoja kuten teidän maailma. He uskovat vakaasti, että heidän agendansa on hyveellinen ja maailmanne parhaaksi, sillä ihmiskunta ei ole korkealle arvostettu, ja vaikka olette tietyllä tapaa hyveellisiä, velvoitteenne on huomattavasti suurempi kuin potentiaalinne heidän näkökulmasta. Emme kannata tätä näkökulmaa tai muutoin emme olisi siinä asemassa, missä olemme, ja emme olisi tarjoamassa palveluksiamme teille Ihmiskunnan Liittolaisina.

Sen takia arvostelukyvyssä on nyt suuri vaikeus, suuri haaste. Haasteena ihmiskunnalle on ymmärtää, ketkä sen liittolaiset todella ovat ja erottaa nämä sen potentiaalisista vastustajista. Tässä asiassa ei ole neutraaleja osapuolia. Maailma on liian arvokas, sen luonnonvarat ovat arvostettuja ainutlaatuisina ja huomattavan arvokkaina. Ei ole neutraaleja osapuolia osallistumassa ihmisten asioihin. Avaruusmuukalaisten intervention todellinen luonne on käyttää vaikutusta ja hallintaa ja lopulta vakiinnuttaa valta-asema tänne.

Emme ole vierailijoita. Olemme tarkkailijoita. Emme vaadi mitään oikeuksia maailmaanne, ja meillä ei ole suunnitelmaa asettua tänne. Tästä syystä nimemme ovat salaisia, sillä emme tavoittele suhteita kanssanne lukuunottamatta kykyämme tarjota teille neuvoa tällä tavoin. Emme voi hallita lopputulosta. Voimme vain  neuvoa teitä niiden valintojen ja päätösten suhteen, jotka ihmisten on tehtävä näiden suurempien tapahtumien valossa.

Ihmiskunta omaa suuren lupauksen, ja ihmiskunta on kultivoinut rikasta hengellistä perintöä, mutta se ei ole saanut koulutusta Suuryhteisöstä, johon se on nousemassa. Ihmiskunta on jakaantunut ja riitainen tehden itsestään haavoittuvaisen manipuloinnille ja tunkeutumiselle rajojensa ulkopuolelta. Ihmiset ovat keskittyneet päivän huoliin, mutta huomisen todellisuutta ei ole tiedostettu. Mitä etua voisitte mahdollisesti saavuttaa sillä, että olette tietämättömiä suuremmista liikkeistä maailmassanne ja oletatte, että interventio, joka on tapahtumassa tänä päivänä, on teidän eduksi? Varmasti keskuudessanne ei olisi yksikään, joka sanoisi näin, jos vain näkisitte tilanteen todellisuuden.

Tavallaan kysymys on näkökulmasta. Me voimme nähdä ja te ette, sillä teillä ei ole näköalapaikkaa. Teidän täytyisi olla maailmanne ulkopuolella, maailman vaikutusalueen ulkopuolella, nähdäksenne sen, mitä näemme. Ja kuitenkin nähdäksemme sen, mitä näemme, meidän täytyy pysytellä piilossa, sillä jos meidät löydetään, me varmasti menehtyisimme. Sillä vierailijanne pitävät tehtäväänsä täällä äärimmäisen arvokkaana, ja he pitävät Maata heidän suurimpana mahdollisuutenaan monien muiden joukossa. He eivät lopeta meidän takia. Joten kysymyksessä on teidän oma vapaus, jota teidän täytyy arvostaa ja jota teidän täytyy puolustaa. Emme voi tehdä sitä puolestanne.

Jokaisen maailman, jos se aikoo vakiinnuttaa oman yhtenäisyyden, vapauden ja itsemääräämisoikeuden Suuryhteisössä, on vakiinnutettava tämä vapaus ja puolustettava sitä tarvittaessa. Muussa tapauksessa alistaminen tapahtuu varmasti ja tulee olemaan täysimittainen.

Miksi vierailijanne haluavat maailmanne? Se on niin ilmeistä. He eivät ole kiinnostuneita teistä erityisesti. He ovat kiinnostuneita maailmanne biologisista luonnonvaroista. He ovat kiinnostuneita maailmanne strategisesta sijainnista tässä aurinkokunnassa. Olette heille hyödyllisiä vain siinä määrin, kuin näitä asioita arvostetaan ja voidaan hyödyntää. He tarjoavat teille sitä, mitä haluatte saada ja he puhuvat teille sitä, mitä haluatte kuulla. He tarjoavat teille houkutuksia, ja he hyödyntävät teidän uskontoja ja uskonnollisia ihanteita vaaliakseen varmuutta ja luottamusta siitä, että he enemmän kuin te ymmärtävät maailmanne tarpeita ja ovat kykeneviä palvelemaan näitä tarpeita ja tuomaan suurempaa mielenrauhaa tänne. Koska ihmiskunta näyttää olevan kykenemätön synnyttämään yhtenäisyyttä ja järjestystä, monet ihmiset avaavat mielensä ja sydämensä niille, joilla he uskovat olevan suurempia mahdollisuuksia saada tämä aikaiseksi.

Toisessa selonteossamme puhuimme lyhyesti risteytysohjelmasta. Jotkut ovat kuulleet tästä ilmiöstä, ja ymmärryksemme mukaan tästä on ollut jonkin verran keskustelua. Näkymättömät ovat kertoneet meille, että tietoisuus tästä ohjelmasta on kasvanut, mutta uskomattominta on se, että ihmiset eivät näe tämän ilmeisiä seurauksia ollessaan niin mieltymystensä vallassa tässä asiassa ja niin puutteellisesti varustautuneita käsittelemään sitä, mitä sellainen interventio voisi merkitä. Risteytysohjelma on selkeästi yritys sulauttaa yhteen ihmisen fyysinen sopeutumiskyky ja vierailijoiden ryhmämieli sekä kollektiivinen tietoisuus. Sellainen jälkeläinen on täydellisessä asemassa tarjoamaan uutta johtajuutta ihmiskunnalle, johtajuutta, joka on syntynyt vierailijoiden aikeista ja vierailijoiden kampanjoinnista. Näillä yksilöillä olisi verisiteet maailmassa, ja näin toiset tuntisivat sidettä heihin ja hyväksyisivät heidän läsnäolonsa. Ja kuitenkaan heidän mielet eivät olisi teidän kanssa eivätkä heidän sydämet. Ja vaikka he tuntisivat sympatiaa teidän tilanteesta ja siitä, mihin tilanteenne voi johtaa, heillä ei olisi itsenäistä määräysvaltaa, koska eivät ole itse harjoittaneet Tietouden tietä ja viisautta, auttaa teitä tai vastustaa kollektiivista tietoisuutta, joka heidät on tänne kasvattanut ja on antanut heille elämän.

Vierailijanne näet eivät arvosta yksilönvapautta. He pitävät sitä varomattomana ja edesvastuuttomana. He ymmärtävät vain omaa kollektiivista tietoisuuttaan, jonka he näkevät etuoikeutettuna ja siunattuna. Ja kuitenkaan heillä ei ole pääsyä todelliseen hengellisyyteen, jota maailmankaikkeudessa kutsutaan Tietoudeksi, sillä Tietous syntyy yksilön itsensä löytämisestä,  ja se ilmentää itseään korkeampaa tasoa suhteiden kautta. Kumpaakaan näistä ilmiöistä ei esiinny vierailijoiden sosiaalisessa rakenteessa. He eivät voi ajatella itsenäisesti. Heidän tahto ei ole yksin heidän oma. Ja siksi he eivät voi luonnollisestikaan kunnioittaa mahdollisuuksia kehittää näitä kahta suurta ilmiötä maailmassanne, ja he eivät todellakaan ole sellaisessa asemassa, että voisivat vaalia näitä asioita. He tavoittelevat vain mukautumista ja kuuliaisuutta. Ja ne hengelliset opetukset, joita he vaalivat maailmassa, palvelevat heitä vain tehdäkseen ihmisistä suostuvaisia, avoimia ja pahaa aavistamattomia ylläpitämään luottamusta, jota ei ole koskaan ansaittu.

Olemme nähneet näitä asioita aiemmin muissa paikoissa. Olemme nähneet kokonaisten maailmojen joutuvan tällaisten kollektiivien valtaan. Maailmankaikkeudessa on monia tällaisia kollektiiveja. Koska nämä kollektiivit harjoittavat planeettojen välistä kauppaa, jotka ulottuvat valtavan suurille alueille, he pitävät kiinni tiukasta mukautumisesta ilman poikkeuksia. Heidän joukossaan ei ole yksilöllisyyttä, ei ainakaan sillä tavalla, minkä voisitte tunnistaa.

Emme ole varmoja, voimmeko näyttää esimerkin teidän maailmasta siitä, millaista tämä voisi olla, mutta meille on kerrottu, että maailmassanne on kaupallisia intressejä, jotka ylittävät maailmanne kulttuurirajat, joilla on mahtava valta, ja jotka ovat silti vain muutaman hallinnassa. Tämä on ehkä hyvä analogia sille, mitä kuvailemme. Kuitenkin se, mitä kuvailemme, on niin paljon voimakkaampi, laaja-alaisempi ja vakiintuneempi, kuin mikään, mitä voisitte tarjota hyvänä esimerkkinä maailmassanne.

Älykkäälle elämälle kaikkialla on totta, että pelko voi olla tuhoava voima. Silti pelko palvelee yhtä ja vain yhtä tarkoitusta, jos se nähdään oikein, ja se on informoida sinua vaaran läsnäolosta. Olemme huolissamme, ja se on meidän pelon luonteenlaatu. Ymmärrämme, mitä tässä on riskinä. Se on huolemme luonteenlaatu. Sinun pelko syntyy, koska et tiedä mitä on tapahtumassa, joten se on tuhoava pelko. Se on pelko, joka ei voi voimaannuttaa sinua tai antaa sinulle sellaisen tarkkanäköisyyden, jonka tarvitset käsittääksesi mitä maailmassasi on tapahtumassa. Jos voit tulla tietoiseksi, silloin pelko muuntuu huoleksi ja huoli muuntuu rakentavaksi toimenpiteeksi. Emme tiedä muuta tapaa kuvailla tätä.

Risteytysohjelmasta on tulossa hyvin menestyksellinen. Jo nyt Maan päällä kävelee niitä, jotka ovat syntyneet vierailijoiden tietoisuudella ja kollektiivisella pyrkimyksellä. He eivät voi oleilla täällä pitkiä aikoja, mutta vain muutaman vuoden sisällä, he voivat oleilla maailmanne pinnalla pysyvästi. Niin täydellinen heidän geneettinen suunnittelunsa tulee olemaan, että he eroavat teistä vain lievästi, enemmän tavoiltaan ja olemukseltaan kuin fyysiseltä ulkomuodoltaan, mutta niin vähän, että he jäävät todennäköisesti huomaamattomiksi ja tunnistamattomiksi. Kuitenkin heillä on suuria mentaalisia taitoja. Ja se antaa heille sellaisen etulyöntiaseman, johon ette yllä ellette ole koulutettuja Oivaltamisen Tavoille (The Ways of Insight).

Sellainen on suurempi todellisuus, johon ihmiskunta on nousemassa – maailmankaikkeus täynnä ihmeitä ja kauhuja, vaikuttamisen maailmankaikkeus, kilpailun maailmankaikkeus, ja silti myös maailmankaikkeus täynnä korkeampaa armoa, paljon oman maailmanne kaltainen mutta äärettömästi laajempi. Taivas, jota etsitte ei ole täällä. Kuitenkin ne voimat ovat, joiden kanssa teidän täytyy kamppailla. Tämä on suurin kynnys, minkä lajinne tulee koskaan kohtaamaan. Kukin meistä tässä ryhmässämme on kohdannut tämän omissa maailmoissaan, ja tässä on ollut hyvin paljon epäonnistumisia ja vain vähän onnistumisia. Ne älykkäiden olentojen lajit, jotka kykenevät ylläpitämään vapautensa ja eristyksensä, täytyvät tulla vahvoiksi ja yhdistyneiksi, ja ne todennäköisesti vetäytyvät Suuryhteisön keskinäisistä kanssakäymisistä hyvin suurelta osin suojellakseen tätä vapautta.

Jos pohditte näitä asioita, ehkä näette välittömiä seurauksia omassa maailmassanne. Näkymättömät ovat kertoneet meille hyvin paljon koskien hengellistä kehittymistänne ja siihen liittyvästä suuresta lupauksesta, mutta he ovat myös neuvoneet meitä, että henkiset taipumuksenne ja ideaalinne ovat suuren manipuloinnin kohteena näinä aikoina. Maailmalle esitellään nyt kokonaisia opetuksia, mitkä opettavat ihmisiä kuuliaisuuteen ja arvostelun tukahduttamiseen ja mitkä arvostavat vain sellaisia asioita, jotka ovat miellyttäviä ja mukavia. Nämä opetukset annetaan estämään ihmisten kykyä päästä Tietouteen heissä itsessään, kunnes ihmiset saavuttavat pisteen, jossa he tuntevat olevansa täysin riippuvaisia korkeammista voimista, joita he eivät voi tunnistaa. Tässä vaiheessa he seuraavat mitä tahansa, mitä heille annetaan tehtäväksi ja vaikka he tuntisivat jonkin olevan pielessä, heillä ei ole enää voimia vastustaa.

Ihmiskunta on elänyt eristyneisyydessä pitkän aikaa. Ehkä uskotaan, että tällainen interventio ei voi toteutua ja että jokaisella henkilöllä on yksinoikeus omaan tietoisuuteen ja mieleen. Mutta nämä ovat vain oletuksia. Silti meille on kerrottu, että Viisaat teidän maailmassa ovat oppineet pääsemään näiden oletusten ylitse ja ovat saaneet voimaa luoda oma mentaalinen ympäristönsä.

Pelkäämme, että sanamme ovat liian myöhässä ja niillä on liian pieni vaikutus ja että hänellä, jonka valitsimme vastaanottamaan meitä, on liian vähän apua ja tukea laittaa tämä tieto saataville. Hän tulee kohtaamaan epäuskoisuutta ja naurunalaisuutta, sillä häntä ei uskota, ja se, josta hän puhuu, on ristiriidassa sen kanssa, jota monet olettavat olevan totta. Erityisesti ne, jotka ovat avaruusmuukalaisten taivuttamia, vastustavat häntä, sillä heillä ei ole valinnanvaraa tässä asiassa.

Tähän kuolemanvakavaan tilanteeseen kaiken elämän Luoja on lähettänyt valmistautumisen, hengellisen kyvyn ja arvostelukyvyn opetuksen, voiman ja saavutuksen opetuksen. Me olemme sellaisen opetuksen opiskelijoita, kuten monet ovat läpi maailmankaikkeuden. Tämä opetus on jumalallisen väliintulon muoto. Se ei kuulu millekään yksittäiselle maailmalle. Se ei ole minkään rodun omaisuutta. Se ei ole rakennettu minkään sankarin tai sankarittaren tai minkään yksilön ympärille. Sellainen valmistautuminen on nyt saatavilla. Sitä tarvitaan. Meidän näkökulmasta se on tällä hetkellä ainoa asia, joka antaa ihmiskunnalle mahdollisuuden tulla viisaaksi ja arvostelukykyiseksi koskien uutta elämäänne Suuryhteisössä.

Kuten maailmassanne on oman historianne aikana tapahtunut, ensimmäiset, jotka saapuvat uusiin maihin, ovat löytöretkeilijöitä ja valloittajia. He eivät tule epäitsekkäistä syistä. He tulevat tavoitellen valtaa, resursseja ja herruutta. Tämä on elämän luonne. Jos ihmiskunta olisi hyvin perillä Suuryhteisön toimista, vastustaisitte mitä tahansa vierailua maailmaanne, ellei keskinäistä sopimusta ole aikaisemmin tehty.Tietäisitte sen verran riittävästi, ettette antaisi maailmanne olla niin haavoittuvainen.

Tällä hetkellä enemmän kuin yksi kollektiivi kilpailee etulyöntiasemasta täällä. Tämä asettaa ihmiskunnan keskelle hyvin epätavallisia ja kuitenkin valaisevia olosuhteita. Tästä syystä vierailijoiden viestit näyttävät usein olevan epäjohdonmukaisia. Heidän välillään on ollut konflikteja, mutta he silti neuvottelevat keskenään, jos yhteinen hyvä tunnistetaan. Tästä huolimatta he kilpailevat edelleen keskenään. Heille tämä on rajaseutu. Heille olette arvokkaita vain, koska olette hyödyllisiä. Jos teitä ei enää pidetä hyödyllisinä, teidät yksinkertaisesti hylätään.

Tässä kohtaa on suurempi haaste maailmanne ihmisille ja eritoten niille, jotka ovat valta-asemassa ja vastuullisessa asemassa, tunnistaa hengellisen läsnäolon ja Suuryhteisön vierailun ero. Ja silti miten voitte omata viitekehyksen tällaisen erottamiseen? Missä voitte oppia sellaisia asioita? Kuka teidän maailmassa on sellaisessa asemassa, että voi opettaa Suuryhteisön todellisuutta? Vain maailmanne ulkopuolelta tuleva opetus voi valmistaa teidät maailman ulkopuoliseen elämään, ja maailman ulkopuolinen elämä on nyt maailmassanne tavoitellen itsensä vakiinnuttamista täällä, tavoitellen vaikutuksensa laajentamista, tavoitellen kaikkialla olevien ihmisten mielien ja sydämien ja sielujen voittamista puolelleen. Se on niin yksinkertaista. Ja kuitenkin niin tuhoisaa.

Tämän takia tehtävänämme on tuoda näissä viesteissä suuri varoitus, mutta varoitus ei ole riittävä. Keskuudessanne täytyy tapahtua tunnistaminen. Ainakin riittävän monen ihmisen joukossa täällä täytyy syntyä ymmärrys todellisuudesta, jota olette nyt kohtaamassa. Tämä on ihmiskunnan historian suurin tapahtuma – suurin uhka ihmisen vapaudelle ja suurin tilaisuus ihmisen yhdistymiselle ja yhteistyölle. Tunnistamme nämä suuret hyödyt ja mahdollisuudet, mutta niiden tuoma lupaus haihtuu jokaisena kuluvana päivänä – yhä useamman ihmisen joutuessa siepatuksi ja heidän tiedostamisensa joutuessa uudelleenmuokatuksi ja uudelleenrakennetuksi, yhä useamman ihmisen oppiessa henkisiä opetuksia, joita vierailijat edistävät ja yhä useamman ihmisen tullessa enemmän kuuliaisiksi ja vähemmän kykeniviksi arvostelemaan.

Olemme tulleet Näkymättömien pyynnöstä palvelemaan tällä kapasiteetilla tarkkailijoina. Onnistuessamme pysymme maailmanne läheisyydessä vain sen ajan, että voimme antaa teille tämän informaation. Tämän jälkeen palaamme koteihimme. Epäonnistuessamme ja jos ihmiskunta joutuisi vastavirtaan ja suuri pimeys tulisi maailman ylle, alistamisen pimeys, meidän täytyisi erota teistä tehtävämme jäädessä täyttymättä. Oli niin tai näin, me emme voi jäädä tänne kanssanne, kuitenkin jos teissä näkyy lupaus, me jäämme, kunnes te olette suojassa, kunnes te voitte huolehtia itse itsestänne. Tähän sisältyy se vaatimus, että olette omavaraisia. Jos te tulette riippuvaisiksi kaupankäynnistä muiden rotujen kanssa, tämä aiheuttaa hyvin suuren ulkopuolisen manipuloinnin riskin, sillä ihmiskunta ei ole vielä tarpeeksi vahva vastustamaan mentaalisen ympäristön voimaa, jota täällä voidaan käyttää ja jota täällä tällä hetkelläkin käytetään.

Vierailijat yrittävät luoda vaikutelmaa, että he ovat “ihmiskunnan liittolaisia”. He kertovat, että he ovat täällä pelastamassa ihmiskuntaa itseltään, että vain he voivat tarjota suuren toivon, jota ihmiskunta ei voi tarjota itselleen, että vain he voivat luoda todellisen järjestyksen ja harmonian maailmaan. Mutta tämä järjestys ja harmonia on vain heille, ei teille. Ja vapaus, jonka he lupaavat, ei ole teidän nautittavaksi.

Haaste ihmisen vapaudelle

Ihmiskunta on lähestymässä hyvin vaarallista ja hyvin tärkeää aikakautta kollektiivisen evoluutionsa osalta. Olette parhaillaan astumassa älykkään elämän Suuryhteisöön. Tulette kohtaamaan muiden olentojen rotuja, jotka tulevat maailmaanne suojellen omia intressejään ja saamaan selville, mitä mahdollisuuksia maailmanne tarjoaa. Ne eivät ole enkeleitä tai enkelimäisiä olentoja. Ne eivät ole henkisiä olioita. Ne ovat olentoja, jotka tulevat maailmaanne luonnonvarojen takia, liittoutumisen takia ja saadakseen etua orastavassa maailmassa. Ne eivät ole pahoja. Ne eivät ole pyhiä. Ne ovat hyvin paljon kaltaisianne. Niitä ajaa yksinkertaisesti niiden tarpeet, niiden yhteenliittymät, niiden uskomukset ja niiden kollektiiviset tavoitteet.

Tämä on hyvin merkittävä aika ihmiskunnalle, mutta ihmiskunta ei ole valmistautunut. Näköalapaikastamme voimme nähdä tämän laajemmassa mittakaavassa. Emme sekaannu yksilöiden päivittäiseen elämään maailmassa. Emme yritä taivutella hallituksia tai vaatia tiettyjä maailman osia tai luonnonvaroja, joita täällä on. Sen sijaan tarkkailemme ja haluamme raportoida sitä, mitä tarkkailemme, sillä tämä on missiomme täällä.

Näkymättömät ovat kertoneet meille, että tänä päivänä monet ihmiset tuntevat kummallista epämukavuutta, tunnetta siitä, että jotain on tapahtumassa ja jotain täytyy tehdä. Ehkä heidän päivittäisessä kokemuskentässään ei ole mitään, mikä perustelisi näitä syvempiä tuntemuksia, mikä todentaisi näiden tuntemuksien tärkeyttä tai mikä antaisi sisältöä näille. Voimme ymmärtää tämän, sillä olemme joutuneet käymään läpi samoja asioita omien historioidemme aikana. Edustamme useita rotuja, jotka ovat yhteenliittyneet pieneen liittoumaamme tukeaksemme Tietouden ja viisauden nousemista maailmankaikkeudessa, erityisesti niiden rotujen osalta, jotka ovat Suuryhteisöön nousemisen kynnyksellä. Nämä orastavat rodut ovat erityisesti haavoittuvia vieraille vaikutuksille ja manipuloinnille. Ne ovat erityisesti haavoittuvia väärinkäsityksille omasta tilanteestaan ja ymmärrettävästi näin, sillä kuinka ne voisivat käsittää elämän tarkoituksen ja monimutkaisuuden Suuryhteisössä? Siksi haluamme tehdä pienen osamme ihmiskunnan valmistamisessa ja kouluttamisessa.

Ensimmäisessä selonteossamme annoimme karkean kuvauksen vierailijoiden osallisuudesta neljällä alueella. Ensimmäinen alue on vaikuttaminen tärkeisiin ihmisiin, jotka ovat valta-asemassa hallituksissa ja johtoasemassa uskonnollisissa instituutioissa. Toinen vaikuttamisen alue ovat ihmiset, joilla on taipumusta hengellisyyteen ja jotka haluavat avautua niille korkeammille voimille, joita on maailmankaikkeudessa. Kolmas aktiviteettialue on vierailijoiden tukikohtien rakentaminen maailmaan, strategisiin sijainteihin lähelle väestökeskittymiä, missä heidän vaikuttamista mentaaliin ympäristöön voidaan harjoittaa. Ja lopuksi puhuimme heidän ja ihmisten välisestä risteytysohjelmasta, ohjelmasta, joka on ollut jo jonkin aikaa käynnissä.

Ymmärrämme, miten huolestuttava tämä uutinen voi olla ja minkälainen pettymys se saattaa olla monille ihmisille, joilla oli korkeita toiveita ja odotuksia sen suhteen, että ulkoavaruuden vierailijat toisivat mukanaan siunauksen ja merkittävän hyödyn ihmiskunnalle. On ehkä luonnollista olettaa ja odottaa tällaisia asioita, mutta Suuryhteisö, johon ihmiskunta on nousemassa, on vaikea ja kilpailullinen ympäristö erityisesti sellaisilla maailmankaikkeuden alueilla, missä monet eri rodut kilpailevat ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa kaupallisesti ja taloudellisesti. Teidän maailma sijaitsee tällaisella alueella. Tämä voi tuntua teistä uskomattomalta, koska on aina näyttänyt siltä, että elätte eristyksessä, yksin avaruuden suunnattomassa tyhjyydessä. Mutta todellisuudessa elätte maailmankaikkeuden asutussa osassa, missä kaupankäynti on vakiintunut ja missä traditiot, vuorovaikutukset ja yhteenliittymät ovat kaikki pitkäaikaisia. Ja teidän eduksi elätte kauniissa maailmassa – suuren biologisen monimuotoisuuden maailmassa, loistavassa paikassa vastakohtana niin monen muun maailman karuudelle.

Kuitenkin tämä tekee tilanteestanne myös kiireellisen ja omaa todellisen riskin, sillä omistatte sitä, mitä monet haluavat itselleen. He eivät pyri tuhoamaan teitä, vaan saavuttamaan kuuliaisuutenne ja liittoutumaan kanssanne, jotta olemassaolonne tässä maailmassa ja aktiviteettinne täällä saadaan valjastettua heidän hyödynnettäväksi. Olette astumassa monimutkaiseen ja kypsään tilanteeseen. Tässä kohtaa ette voi olla kuin pieniä lapsia uskomalla ja toivomalla kaikkien niiden siunausta, joita kohtaatte. Teidän on tultava viisaiksi ja arvostelukykyisiksi. Nyt ihmiskunnan on opittava Suuryhteisön tavat, rotujen välisen vuorovaikutuksen monisyisyyden, kaupankäynnin monimutkaisuuden ja maailmojen välisten yhteenliittymien ja liittoutumien salakavalan manipuloinnin. Tämä on vaikea, mutta tärkeä aikakausi ihmiskunnalle, suurten lupausten aikakausi, jos todelliseen valmistautumiseen voidaan ryhtyä.

Tässä toisessa selonteossamme haluaisimme kertoa yksityiskohtaisemmin vierailijoiden eri ryhmittymien väliintulosta ihmiskunnan toimiin, mitä tämä voi teille merkitä, ja mitä tämä tulee vaatimaan. Me emme tule luoksenne herättämään pelkoa, vaan kannustamaan vastuuntuntoa, saamaan aikaan laajempaa tietoisuutta ja rohkaisemaan valmistautumista siihen elämään, johon olette astumassa, suurempaan elämään, mutta myös suurempien ongelmien ja haasteiden elämään.

Meidät on lähetetty tänne Näkymättömien hengellisen voiman ja läsnäolon saattamana. Ehkä ajattelette heitä ystävällismielisellä tavalla enkeleiksi, mutta maailmankaikkeuden Suuryhteisössä heidän roolinsa on suurempi ja heidän osallisuutensa ja yhteytensä ovat syviä ja läpitunkevia. Heidän hengellinen mahtinsa on täällä siunauksena kaikille tietoisille olennoille kaikissa maailmoissa ja kaikissa paikoissa ja edistääkseen syvemmän Tietouden ja viisauden kehittymistä, mikä mahdollistaa rauhanomaisten suhteiden syntymisen sekä maailmojen välillä että maailmojen sisällä. Olemme täällä heidän puolesta. He ovat pyytäneet meitä tulemaan. Ja he ovat antaneet ison osan meillä olevasta informaatiosta – informaatiosta, jota emme olisi itse pystyneet keräämään. Heiltä olemme oppineet paljon teidän luonteesta. Olemme oppineet paljon teidän kyvyistä, teidän vahvuuksista ja teidän suuresta haavoittuvuudesta. Voimme käsittää näitä asioita, sillä ne maailmat, joista tulemme, ovat käyneet läpi tämän suuren kynnyksen nousta Suuryhteisöön. Olemme oppineet huomattavan paljon, ja olemme kärsineet huomattavasti omista virheistämme, virheistä, joita toivomme ihmiskunnan välttävän.

Emme siis tule vain omilla kokemuksillamme, vaan syvemmällä tietoisuudella ja syvemmällä tarkoituksen tunteella, joka on annettu meille Näkymättömien toimesta. Tarkkailemme maailmaanne läheisyydessä olevasta sijainnista, ja seuraamme niiden kommunikointia, jotka vierailevat teillä. Tiedämme, keitä he ovat. Tiedämme, mistä he tulevat ja miksi he ovat täällä. Emme kilpaile heidän kanssaan, sillä emme ole täällä riistämässä maailmaa. Pidämme itseämme Ihmiskunnan Liittolaisina, ja toivomme, että aikanaan tulette pitämään meitä sellaisina, sillä sellaisia olemme. Ja vaikkakaan emme voi tätä todistaa, toivomme havainnollistavamme tämän neuvonantomme sanojen ja viisauden kautta. Toivomme valmistavan teitä siihen, mitä edessä odottaa. Tulemme tässä tehtävässä kiireellisyyden tunnolla, sillä ihmiskunta on pahasti jäljessä Suuryhteisöön valmistautumisessa. Monet aiemmat yritykset vuosikymmeniä sitten saada kontakti ihmisiin ja valmistaa ihmiset omaa tulevaisuutta varten osoittautuivat epäonnistuneiksi. Vain muutamia ihmisiä onnistuttiin tavoittamaan, ja kuten meille on kerrottu, monet näistä kontakteista ymmärrettiin väärin ja käytettiin toisten toimesta toisiin tarkoituksiin.

Sen tähden meidät on lähetetty niiden tilalle, jotka tulivat ennen meitä tarjoamaan apua ihmiskunnalle. Työskentelemme yhdessä yhteisen asiamme vuoksi. Emme edusta mahtavaa sotilasvoimaa vaan pikemminkin salaista ja pyhää liittoumaa. Emme halua nähdä sellaisia toimia, joita tapahtuu Suuryhteisössä, suoritettavan täällä teidän maailmassa. Emme halua nähdä ihmiskunnan tulevan kauppavaltioksi osana kauppamahtien laajempaa verkostoa. Emme halua nähdä ihmiskunnan menettävän vapautensa ja itsemääräämisoikeutensa. Nämä ovat todellisia riskejä. Tästä syystä me rohkaisemme teitä harkitsemaan sanojamme syvästi, ilman pelkoa, jos se on mahdollista, ja sellaisella antaumuksella ja päättäväisyydellä, jonka tiedämme asustavan kaikissa ihmissydämissä.

Tänään ja huomenna ja ylihuomenna, mahtava aktiviteetti on käynnissä, ja tulee olemaan käynnissä perustaa vaikutusvallan verkosto ihmisrodun keskuuteen niiden toimesta, jotka vierailevat maailmassa omia tarkoitusperiään varten. He luulevat tulevansa tänne pelastamaan maailman ihmiskunnalta. Jotkut jopa luulevat olevansa täällä pelastamassa ihmiskuntaa itseltään. He tuntevat olevansa oikeassa, eivätkä pidä toimenpiteitään epäsopivina tai epäeettisinä. Etiikkansa mukaan he ovat tekemässä sitä, mitä pidetään kohtuullisena ja tärkeänä. Kuitenkaan kaikkien vapautta rakastavien olentojen kohdalla tällaista lähestymistapaa ei voi oikeuttaa.

Tarkkailemme vierailijoiden aktiviteetteja, jotka ovat kasvamassa. Joka vuosi, heitä on täällä lisää. He tulevat kaukaa. He tuovat tarvikkeita. He ovat syventämässä sitoutumistaan ja osallistumistaan. He ovat perustamassa kommunikointiasemia moneen paikkaan aurinkokunnassanne. He tarkkailevat teidän kaikkia alustavia tunnusteluita avaruuteen, ja he tekevät vastatoimia ja tuhoavat kaikki, jotka heidän mielestä sekaantuvat heidän aktiviteetteihin. He pyrkivät saamaan kontrollin ei vain teidän maailmassa vaan myös teidän maailmaa ympäröivällä alueella. Tämä sen takia, koska täällä on kilpailevia voimia. Jokainen edustaa useiden rotujen liittoumaa.

Käsitelkäämme viimeisintä neljästä alueesta, joista puhuimme ensimmäisessä selonteossamme. Tämä liittyy vierailijoiden ja ihmisen lajien risteyttämiseen. Antakaamme teille ensin palan historiaa. Monia tuhansia vuosia sitten, teidän aikaanne, useat rodut tulivat tänne risteytymään ihmisen kanssa antaakseen ihmiskunnalle korkeamman älykkyyden ja sopeutumiskyvyn. Tämä johti yhtäkkiseen uuden ihmistyypin ilmestymiseen, jota ymmärryksemme mukaan kutsutaan nimellä ”nykyihminen”. Tämä on antanut teille valta-aseman ja voiman maailmassanne. Tämä tapahtui kauan sitten.

Kuitenkin nyt käynnissä oleva risteytysohjelma ei ole lainkaan sama. Sitä toimeenpanee eri joukko olentoja ja eri liittoumat. Risteytyksen kautta he pyrkivät luomaan ihmisolennon, joka on osa heidän yhteenliittymää ja kuitenkin voi elää maailmassanne, ja jolla on luontainen sidos maailmaan. Vierailijanne eivät voi elää maailmanne pinnalla. Heidän täytyy etsiä suojaa maan alta, jota he tekevät, tai heidän täytyy elää omissa aluksissaan, joita he usein pitävät piilossa suurilla vesialueilla. He haluavat risteytyä ihmiskunnan kanssa suojellakseen omia intressejään, jotka ovat ensisijaisesti maailmanne luonnonvarat. He haluavat varmistaa ihmisen kuuliaisuuden ja näin ollen he ovat olleet osallisina jo useita sukupolvia  kestäneessä risteytysohjelmassa, joka viimeisen 20 vuoden aikana on tullut huomattavan laajamittaiseksi.

Heidän tarkoituksensa on kaksitahoinen. Ensinnäkin, kuten olemme maininneet, vierailijat haluavat luoda ihmisen kaltaisen olennon, joka voi elää maailmassanne, mutta jolla on siteet heihin ja joka omaa laajemman kokonaisuuden herkkyyksiä ja kyvykkyyksiä. Tämän ohjelman toinen tarkoitus on vaikuttaa kaikkiin niihin, joita he kohtaavat ja rohkaista näitä ihmisiä avustamaan heitä heidän toimissaan. Vierailijat haluavat ja tarvitsevat ihmisen apua. Tämä edesauttaa heidän ohjelmaansa kaikin tavoin. He pitävät teitä arvokkaina. Kuitenkaan he eivät pidä teitä kumppaneina tai tasa-arvoisina heidän kanssaan. Hyödyllisenä, tämä on se, jollaisena he pitävät teitä. Joten kaikissa, joita he kohtaavat, kaikissa, joita he sieppaavat, vierailijat pyrkivät synnyttämään sen tunteen, että he ovat ylempiä ja tärkeitä, ja että heidän pyrkimyksensä on arvokas ja merkittävä tässä maailmassa. Vierailijat kertovat kaikille, joihin he ottavat kontaktin, että he ovat täällä hyvässä tarkoituksessa ja he vakuuttavat ne, jotka he ovat siepanneet, ettei näiden tarvitse pelätä. Ja niiden kanssa, jotka ovat erityisen vastaanottavia, he yrittävät luoda liittoja – yhteisellä tarkoituksen tunnolla, jopa yhteisellä identiteetin ja perheen, syntyperän ja kohtalon tunnolla.

Ohjelmassaan vierailijat ovat tutkineet ihmisen fysiologiaa ja psykologiaa hyvin laajamittaisesti, ja he hyödyntävät sitä, mitä ihmiset haluavat, erityisesti niitä asioita, joita ihmiset haluavat, mutta eivät ole saavuttaneet itselleen, kuten rauhaa ja järjestystä, kauneutta ja levollisuutta. Näitä tullaan tarjoamaan ja jotkut ihmiset uskovat tähän. Toisia tullaan yksinkertaisesti käyttämään tarpeen mukaan.

Tässä kohtaa on välttämätöntä ymmärtää, että vierailijat uskovat, että tämä on täysin sopivaa maailman suojelemiseksi. He ovat sitä mieltä, että he tekevät ihmiskunnalle suuren palveluksen, ja näin he taivuttelevat täysin sydämin. Valitettavasti tämä havainnollistaa suuren totuuden Suuryhteisöstä – todellinen viisaus ja todellinen Tietous ovat yhtä harvinaisia maailmankaikkeudessa kuin teidänkin maailmassa näyttää olevan. On luonnollista teidän toivoa ja olettaa, että muut rodut ovat kasvaneet irti kataluudesta, itsekkäistä tavoitteluista, kilpailusta ja selkkauksista. Mutta voi, näin ei ole. Korkeampi teknologia ei kohota mentaalisia eikä henkisiä voimavaroja yksilöissä.

Tänä päivänä on paljon ihmisiä, joita siepataan toistuvasti vastoin heidän tahtoaan. Koska ihmiskunta on hyvin taikauskoinen ja pyrkii kieltämään sen, mitä se ei voi ymmärtää, tätä valitettavaa aktiviteettia jatketaan huomattavan onnistuneesti. Jopa tällä hetkellä, maailmassanne on hybridejä, puoliksi ihmisiä ja puoliksi avaruusmuukalaisia. Heitä ei ole paljon, mutta heidän määränsä tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Ehkä tapaat sellaisen jonain päivänä. He ovat ulkonäöltään kuten te, mutta olemukseltaan erilaisia. Te ajattelette, että he ovat ihmisiä, mutta jotain oleellista näyttää puuttuvan heistä, jotain, mitä maailmassanne arvostetaan. On mahdollista havaita ja tunnistaa näitä yksilöitä, mutta teidän pitäisi tulla taitaviksi mentaalisessa ympäristössä ja oppia, mitä Tietous ja viisaus merkitsevät Suuryhteisössä.

Meistä tuntuu, että tämän oppiminen on äärimmäisen tärkeää, sillä näemme näköalapaikaltamme kaiken, mitä on tapahtumassa maailmassanne, ja Näkymättömät ovat neuvoneet meitä koskien asioita, joita emme voi nähdä tai joihin meillä ei ole pääsyä. Ymmärrämme näitä tapahtumia, sillä ne ovat tapahtuneet lukemattomia kertoja Suuryhteisössä, kun vaikutusta ja taivuttelua on suunnattu niihin rotuihin, jotka ovat joko liian heikkoja tai liian haavoittuvia reagoimaan tehokkaasti.

Toivomme ja luotamme, ettei kukaan teistä, joka kuulee tämän viestin, ajattele näiden ihmisten elämään sekaantumisten olevan suotuisia. Ne, joita tämä koskee, tulevat vaikutetuksi siten, että uskovat kohtaamisten olevan suotuisia sekä itselleen että maailmalle. Ihmisten hengelliset pyrkimykset, heidän halunsa rauhaan ja harmoniaan, perheeseen ja yhteenkuuluvuuteen tulevat hyödynnetyksi vierailijoiden toimesta. Nämä asiat, jotka edustavat jotain niin erityistä ihmissuvussa, ovat ilman viisautta ja valmistautumista merkki teidän suuresta haavoittuvuudesta. Vain ne yksilöt, joilla Tietous ja viisaus on vahva, voivat nähdä petoksen näiden taivuttelujen takana. Vain he ovat sellaisessa asemassa, että voivat nähdä sen petoksen, jota ihmiskuntaa kohtaan tehdään. Vain he voivat suojella mieltään siltä vaikutukselta, jota suunnataan mentaaliseen ympäristöön niin monessa paikassa maailmassa tänä päivänä. Vain he näkevät ja tietävät.

Meidän sanat eivät riitä. Miesten ja naisten on opittava näkemään ja tietämään. Voimme vain rohkaista tähän. Tulomme tänne teidän maailmaan on tapahtunut sopusoinnussa Suuryhteisön hengellisyyden opetusten kanssa, sillä valmistautuminen on nyt täällä, ja siksi voimme olla rohkaisun lähde. Jos valmistautuminen ei olisi täällä, tietäisimme, että varoituksemme ja rohkaisumme eivät olisi riittäviä eivätkä olisi menestyksekkäitä. Luoja ja Näkymättömät tahtovat valmistaa ihmiskunnan Suuryhteisöä varten. Itse asiassa tämä on kaikkein tärkein ihmiskunnan tarve näinä aikoina.

Tämän vuoksi rohkaisemme teitä olemaan uskomatta siihen, että ihmisten ja heidän lasten ja heidän perheiden sieppaaminen on millään tavalla eduksi ihmiskunnalle. Meidän täytyy korostaa tätä. Teidän vapautenne on arvokas. Teidän yksilönvapautenne ja vapautenne lajina ovat arvokkaita. Meiltä on vienyt niin kauan aikaa saada vapautemme takaisin. Emme halua nähdä teidän menettävän omaanne.

Risteytysohjelma, joka on tapahtumassa maailmassa, tulee jatkumaan. Ainoa tapa sen pysäyttämiseen ovat ihmiset, jotka saavuttavat tämän laajemman tietoisuuden ja oman sisäisen määräysvallan tunnon. Vain tämä lopettaa sekaantumiset. Vain tämä paljastaa niiden takana olevan petoksen. Meidän on vaikea kuvitella, miten kauhistuttavaa tämän täytyy olla teidän ihmisille, niille miehille ja naisille, niille pienokaisille, jotka ovat tämän kohtelun alaisuudessa, tämän uudelleenkoulutuksen, tämän rauhoittamisen. Meidän arvoille tämä on vastenmielistä, ja kuitenkin tiedämme, että näitä asioita tapahtuu Suuryhteisössä ja on tapahtunut ennen muistamaamme historiaa.

Ehkä sanamme synnyttävät yhä enemmän kysymyksiä. Tämä on tervettä ja tämä on luonnollista, mutta emme voi vastata kaikkiin kysymyksiinne. Teidän täytyy itse löytää keinot saada vastauksia. Mutta ette voi tehdä tätä ilman valmistautumista, ja ette voi tehdä tätä ilman suuntaa. Tällä hetkellä, ihmiskunta kokonaisuudessaan ymmärryksemme mukaan, ei voi erottaa Suuryhteisön ilmentymää hengellisestä ilmestyksestä. Tämä on todella vaikea tilanne, sillä vieraanne osaavat projisoida mielikuvia, he osaavat puhua ihmisille mentaalin ympäristön kautta ja heidän äänensä voidaan vastaanottaa ja ilmaista ihmisten kautta. He voivat vaikuttaa tällä tavalla, sillä ihmiskunnalla ei ole vielä tällaista taitoa tai arvostelukykyä.

Ihmiskunta ei ole yhtenäinen. Se on hajanainen. Se on riidassa keskenään. Tämä tekee teidät äärimmäisen haavoittuviksi ulkoiselle häirinnälle ja manipuloinnille. Vierailijanne ymmärtävät, että teidän hengelliset mielihalunne ja taipumuksenne tekevät teistä eritoten haavoittuvia ja eritoten hyviä kohteita heidän hyödynnettäväksi. Kuinka vaikeata onkaan todellisen objektiivisuuden saavuttaminen näissä tapauksissa. Jopa siellä, mistä tulemme, se on ollut suuri haaste. Mutta niiden, jotka haluavat pysyä vapaina ja harjoittaa itsemääräämistä Suuryhteisössä, täytyy kehittää näitä kykyjä ja täytyy varjella omia luonnonvarojaan välttääkseen tilannetta, jossa joutuvat etsimään näitä muilta. Jos maailmanne menettää omavaraisuutensa, se menettää suuren osan vapaudestaan. Jos teidän täytyy matkata maailmanne ulkopuolelle saadaksenne elämiseen välttämättömät luonnonvarat, silloin te menetätte suuren osan vallastanne muille. Koska maailmanne luonnonvarat ovat nopeasti hupenemassa, tämä on vakava huolenaihe niille meistä, jotka katselevat kaukaa. Se on myös vierailijoidenne huolenaihe, sillä he haluavat estää ympäristönne tuhoutumisen ei teitä varten vaan heitä varten.

Risteytysohjelmalla on vain yksi tarkoitus, ja se on mahdollistaa vierailijoiden pysyvä läsnäolo ja vaikutusvalta maailmassanne. Älkää kuvitelko, että vierailijoilta puuttuu jotain sellaista, mitä he teiltä tarvitsevat lukuunottamatta luonnonvarojanne. Älkää kuvitelko, että he haluavat teidän ihmisyyden. He haluavat ihmisyytenne vain varmistaakseen asemansa maailmassanne. Älkää olko imarreltuja. Älkää hemmotelko itseänne sellaisilla ajatuksilla. Ne ovat perusteettomia. Jos opitte näkemään tilanteen selkeästi sellaisena kuin se on, näette ja tiedätte nämä asiat itse. Ymmärrätte, miksi olemme täällä ja miksi ihmiskunta tarvitsee liittolaisia älykkään elämän Suuryhteisössä. Ja näette korkeamman Tietouden ja viisauden oppimisen tärkeyden ja Suuryhteisön hengellisyyden oppimisen tärkeyden.

Koska olette nousemassa sellaiseen ympäristöön, missä nämä asiat tulevat elintärkeiksi menestyksen, vapauden, onnellisuuden ja vahvuutenne osalta, tulette tarvitsemaan korkeampaa Tietoutta ja viisautta voidaksenne vakiinnuttaa itsenne itsenäisenä rotuna Suuryhteisössä. Kuitenkin itsenäisyytenne on katoamassa päivä päivältä. Ja ette ehkä näe vapautenne menetystä, vaikkakin saatatte tuntea sen jollakin tavalla. Miten voisitte nähdä sen? Ette voi mennä maailmanne ulkopuolelle todistamaan niitä tapahtumia, jotka ympäröivät tätä. Teillä ei ole pääsyä maailmassa tänään toimiviin avaruusmuukalaisvoimien poliittisiin ja kaupallisiin osallisuuksiin ymmärtääksenne niiden monimutkaisuuden, niiden eettisyyden tai niiden arvon.

Älkää koskaan kuvitelko, että mikään rotu maailmankaikkeudessa, joka tekee kaupallisia matkoja on henkisesti edistynyt. Ne, jotka tavoittelevat kauppaa, tavoittelevat etua. Ne, jotka matkaavat maailmasta toiseen, jotka ovat löytöretkeilijöitä, jotka pyrkivät pystyttämään oman lippunsa maailmoihin, eivät ole sellaisia, joita pitäisitte henkisesti kehittyneinä. Me emme pidä heitä henkisesti kehittyneinä. On olemassa maallinen voima, ja on olemassa hengellinen voima. Voitte ymmärtää eron näiden asioiden välillä, ja nyt on tarpeellista nähdä tämä ero laajemmassa ympäristössä.

Me tulemme siis sitoumuksen ja vahvan rohkaisun tunnolla ylläpitääksenne vapautenne, tullaksenne vahvaksi ja arvostelukykyisiksi, ja jottette antaisi periksi taivutteluille tai rauhan, vallan ja yhteenkuuluvuuden lupauksille niiltä, joita ette tunne. Älkääkä tuudittautuko sellaiseen ajatteluun, että kaikki kääntyy hyväksi ihmiskunnalle tai edes hyväksi itsellenne, sillä tämä ei ole viisautta. Sillä viisaiden missä tahansa on opittava näkemään elämän todellisuus ympärillään ja opittava tulemaan toimeen tämän elämän kanssa suotuisalla tavalla.

Täten ottakaa vastaan rohkaisumme. Tulemme puhumaan jälleen koskien näitä asioita ja havainnollistamaan arvostelukyvyn ja harkintakyvyn saavuttamisen tärkeyttä. Ja tulemme puhumaan lisää vierailijoidenne osallistumisesta maailmassa alueilla, joita on hyvin tärkeää ymmärtää. Toivomme, että voitte vastaanottaa sanamme.

Maan ulkopuolinen läsnäolo maailmassa tänä päivänä

On suuri kunnia, että meillä on mahdollisuus esittää tämä informaatio teille kaikille, jotka ovat riittävän onnekkaita kuulemaan tämän viestin. Me olemme Ihmiskunnan Liittolaiset. Tämän lähetyksen on mahdollistanut Näkymättömien läsnäolo. Niiden henkisten neuvonantajien läsnäolo, jotka valvovat älykkään elämän kehittymistä maailmassanne ja läpi Suuryhteisön kaikkien maailmojen.

Emme kommunikoi minkään mekaanisen laitteen kautta, vaan henkisen kanavan kautta, joka on vapaa häirinnästä. Vaikka elämmekin fyysisessä maailmassa kuten te, meille on annettu etuoikeus kommunikoida teille tällä tavalla kyetäksemme luovuttamaan teille sen tiedon, mikä meidän täytyy jakaa kanssanne.

Edustamme pientä ryhmittymää, joka tarkkailee maailmanne tapahtumia. Tulemme Suuryhteisöstä. Emme sekaannu ihmiskunnan asioihin. Meillä ei ole tukikohtia täällä. Meidät on lähetetty hyvin erityisessä tarkoituksessa – todistamaan maailmassanne meneillään olevia tapahtumia, ja saatuamme mahdollisuuden tehdä näin kommunikoimaan teille, mitä näemme ja mitä tiedämme. Sillä elätte maailmanne pinnalla ettekä näe sitä ympäröiviä toimia. Ettekä näe selkeästi vierailua, joka on tapahtumassa maailmassanne näinä aikoina tai mitä se merkitsee tulevaisuudellenne.

Haluaisimme antaa todistajanlausunnon tästä. Teemme näin Näkymättömien pyynnöstä, sillä meidät on lähetetty tätä tarkoitusta varten. Informaatio, jonka aiomme teille välittää, voi tuntua erittäin haasteelliselta ja hätkähdyttävältä. Ehkä se on odottamaton monelle, jotka kuulevat tämän viestin. Ymmärrämme tämän vaikeuden, sillä meidänkin on täytynyt kohdata tämä meidän omissa kulttuureissa.

Kuunnellessanne informaatiota saattaa olla vaikea hyväksyä sitä alkuun, mutta se on elintärkeä kaikille niille, jotka pyrkivät antamaan maailmalle.

Monia vuosia olemme tarkkailleet maailmanne toimia. Emme tavoittele suhteita ihmiskunnan kanssa. Emme ole täällä diplomaattisessa tehtävässä. Meidät on lähetetty Näkymättömien toimesta oleilemaan maailmanne läheisyydessä tarkkaillaaksemme niitä tapahtumia, joita aiomme kuvailla.

Nimemme eivät ole tärkeitä. Ne olisivat teille merkityksettömiä. Ja emme aio kertoa niitä oman turvallisuutemme tähden, sillä meidän on pysyttävä piilossa voidaksemme palvella teitä. Alkuun on välttämätöntä, että ihmiset kaikkialla ymmärtävät sen, että ihmiskunta on astumassa älykkään elämän Suuryhteisöön. Maailmanne on ”vierailun” kohteena useiden avaruusmuukalaisrotujen ja useiden eri avaruusmuukalaisorganisaatioiden toimesta. Tätä on aktiivisesti tapahtunut jo jonkin aikaa. Vierailuja on ollut koko ihmiskunnan historian ajan, mutta ei mitään tässä mittakaavassa. Ydinaseiden aikakausi ja luonnollisen ympäristön tuhoaminen on tuonut nämä voimat rannikoillenne.

Ymmärryksemme mukaan maailmassa on paljon ihmisiä tänä päivänä, jotka alkavat sisäistää, että tämä on tapahtumassa. Ja ymmärryksemme mukaan tästä vierailusta on paljon tulkintoja – mitä se voisi tarkoittaa ja mitä se voisi tarjota. Ja monet niistä ihmisistä, jotka ovat tietoisia näistä asioista, ovat hyvin toiveikkaita ja ennakoivat suurta hyötyä ihmiskunnalle. Me ymmärrämme. On luonnollista odottaa tätä. On luonnollista olla toiveikas.

Nyt tapahtuva vierailu maailmassanne on erittäin mittava niinkin paljon, että ihmiset joka puolella maailmaa todistavat sitä ja kokevat sen vaikutukset suoraan. Se, mikä on tuonut nämä ”vierailijat” Suuryhteisöstä, nämä erilaiset avaruusmuukalaisten organisaatiot, ei ole ihmiskunnan edistymisen tai henkisen kehityksen tukeminen. Se, mikä on tuonut nämä voimat rannikoillenne sellaisina määrinä ja sellaisilla aikomuksilla, on maailmanne luonnonvarat.

Ymmärrämme, että tämä voi olla alkuun vaikea hyväksyä, koska ette osaa vielä arvostaa sitä, miten kaunis maailmanne on, miten paljon se omaa ja miten harvinainen jalokivi se on Suuryhteisön autioiden maailmojen ja tyhjän avaruuden keskellä. Sellaiset kuin teidän maailma ovat todellakin harvinaisia. Suurin osa Suuryhteisön alueista, jotka ovat nyt asuttuja, ovat siirtokuntia ja teknologia on mahdollistanut tämän. Mutta sellaiset maailmat kuin teidän, missä elämä on kehittynyt luonnollisesti ilman teknologian apua, ovat paljon harvinaisempia, kuin saatatte tajuta. Muut ovat tietysti huomanneet tämän, sillä maailmanne biologisia resursseja ovat useat rodut hyödyntäneet jo vuosituhansia.  Joillekin se on varasto. Ja nyt ihmiskunnan kulttuurin ja vaarallisten aseiden kehitys sekä näiden luonnonvarojen häviäminen on johtanut avaruusmuukalaisten väliintuloon.

Ehkä ihmettelette, miksi diplomaattisia suhteita ei ole luotu ihmiskunnan johtajiin. Tätä on kohtuullista kysyä, mutta vaikeutena tässä on se, että täällä ei ole ketään, joka voisi edustaa koko ihmiskuntaa, sillä kansanne ovat jakautuneita ja kansakuntanne vastustavat toinen toisiaan. Ne vierailijat, joista puhumme, olettavat myös, että olette sotaisia ja aggressiivisia, ja että toisitte vaikeuksia ja vihamielisyyttä ympäröivään maailmankaikkeuteen huolimatta teidän hyvistä ominaisuuksista.

Tämän johdosta haluamme antaa raportissamme käsityksen siitä, mitä on tapahtumassa, mitä tämä tarkoittaa ihmiskunnalle ja miten tämä liittyy henkiseen kehitykseenne, sosiaaliseen kehitykseenne ja tulevaisuuteenne maailmassa ja itse Suuryhteisön maailmojen joukossa.

Ihmiset eivät tiedosta avaruusmuukalaisvoimien läsnäoloa, eivät tiedosta näiden löytöretkeilijöiden läsnäoloa, niitä joiden aikomuksena on liittoutua ihmiskunnan kanssa omaksi hyödyksi. Ehkä meidän pitäisi aloittaa antamalla teille käsitys siitä, millaista elämä on rajojenne ulkopuolella, sillä ette ole matkanneet kauas ettekä voi itse selittää näitä asioita.

Elätte siinä galaksin osassa, joka on varsin asuttu. Kaikki galaksin osat eivät ole näin asuttuja. Siellä on suuria tutkimattomia alueita. Siellä on monia piilossa olevia rotuja. Kaupankäyntiä maailmojen välillä tehdään vain tietyillä alueilla. Se ympäristö, mihin olette astumassa, on erittäin kilpailuhenkinen. Resurssien tarve koetaan joka puolella, ja monet teknologiset yhteiskunnat ovat käyttäneet maailmansa luonnonvarat ja joutuvat tekemään kaupankäyntiä, vaihtokauppaa ja matkoja saadakseen sen, mitä tarvitsevat. Tilanne on hyvin monimutkainen. Monia liittoumia rakennetaan ja konflikteja tapahtuu.

Ehkä tässä vaiheessa on tarpeen ymmärtää, että Suuryhteisö, johon olette nousemassa, on vaikea ja haasteellinen ympäristö, ja kuitenkin se tuo tullessaan suuren tilaisuuden ja suuria mahdollisuuksia ihmiskunnalle. Silti jotta nämä mahdollisuudet ja edut voivat toteutua, ihmiskunnan täytyy opiskella ja oppia, millaista elämä on maailmankaikkeudessa. Ja sen täytyy ymmärtää, mitä henkisyys merkitsee älykkään elämän Suuryhteisössä.

Tiedämme omasta historiastamme, että tämä on suurin kynnys, jonka mikä tahansa maailma voi kohdata. Se ei kuitenkaan ole sellainen, jonka voitte itse suunnitella. Se ei kuitenkaan ole sellainen, jonka voitte itse rakentaa tulevaisuuttanne varten. Sillä ne nimenomaiset voimat, jotka toisivat Suuryhteisön todellisuuden tänne, ovat jo olemassa maailmassa. Olosuhteet ovat tuoneet ne tänne. Ne ovat jo täällä.

Ehkä tämä antaa teille näkemyksen siitä, millainen elämä on rajojenne ulkopuolella. Emme halua luoda näkemystä, joka on pelottava, mutta hyvinvointinne ja tulevaisuutenne edellyttävät sitä, että teillä on rehellinen arvio tilanteesta ja että voitte nähdä nämä asiat selkeästi.

Tarve valmistautua elämään Suuryhteisössä tuntuu meistä kaikkein suurimmalta tarpeelta maailmassanne tänä päivänä. Ja kuitenkin havaintojemme mukaan ihmiset ovat keskittyneet omiin asioihinsa ja omiin ongelmiinsa jokapäiväisessä elämässään tietämättöminä niistä suuremmista voimista, jotka tulevat muuttamaan heidän kohtalonsa ja vaikuttamaan heidän tulevaisuuteensa.

Ne voimat ja ryhmät, jotka ovat täällä tänä päivänä, edustavat useita eri liittoumia. Nämä eri liittoumat eivät ole yhdistyneitä yrityksissään. Kukin liittouma edustaa usean eri rodun ryhmittymiä, jotka tekevät yhteistyötä tavoitteenaan saada pääsy maailmanne luonnonvaroihin ja ylläpitää tämä pääsy. Nämä eri liittoumat pohjimmiltaan kilpailevat keskenään, vaikka eivät ole sodassa keskenään. Ne näkevät maailmanne suurena palkintona, sellaisena, jonka ne haluavat itselleen.

Tämä luo erittäin suuren haasteen ihmisillenne, sillä ne voimat, jotka vierailevat teillä, eivät omaa ainoastaan kehittynyttä teknologiaa vaan myös vahvan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, ja niillä on kyky vaikuttaa ajatteluunne mentaalisessa ympäristössä. Suuryhteisössä teknologia on helposti hankittavissa, ja näin ollen kilpailevien yhteiskuntien suuri etulyöntiasema on ajatuksiin vaikuttaminen. Tämä on saanut hyvin sofistikoituneita demonstraatioita. Se edustaa joukon sellaisia taitoja, joita ihmiskunta on vasta alkamassa löytää.

Tämän johdosta vierailijanne eivät tule aseistettuna suurilla aseilla tai armeijoilla tai suurilla avaruusalusten laivastoilla. He tulevat suhteellisen pieninä ryhminä, mutta he omaavat merkittävät taidot ihmisten vaikuttamiseen. Tämä edustaa hienovaraisempaa ja kypsempää voiman käyttöä Suuryhteisössä. Tämä on se kyky, jota ihmiskunnan on kehitettävä tulevaisuudessa kilpaillaakseen muiden rotujen kanssa menestyksekkäästi.

Vierailijat ovat täällä saavuttaakseen ihmiskunnan kuuliaisuuden. He eivät halua tuhota ihmisten luomuksia eivätkä ihmisten läsnäoloa. Sen sijaan he tahtovat käyttää näitä omaksi eduksi. Heidän aikeensa on työllistäminen ei tuhoaminen. He luulevat tekevänsä oikeutta, sillä he uskovat pelastavansa maailman. Jotkut jopa uskovat pelastavansa ihmiskunnan itseltään. Mutta tämä näkökulma ei palvele teidän korkeampia intressejä, eikä se vaali viisautta tai itsemääräämistä ihmissuvun keskuudessa.

Ja silti koska Suuryhteisön maailmojen keskuudessa on hyviä voimia, teillä on liittolaisia. Edustamme liittolaistenne, Ihmiskunnan Liittolaisten ääntä. Emme ole täällä käyttääksemme luonnonvarojanne tai ottaaksemme teiltä sen, mitä omistatte. Emme tavoittele ihmiskunnasta kauppavaltiota tai siirtokuntaa omaan käyttöömme. Sen sijaan tahdomme vaalia vahvuutta ja viisautta ihmiskunnan keskuudessa, sillä tuemme tätä läpi Suuryhteisön.

Roolimme on siis hyvin olennainen, ja tietomme on hyvin tarpeellinen, sillä tällä hetkellä jopa ne ihmiset, jotka ovat tietoisia vierailijoiden läsnäolosta, eivät ole tietoisia heidän aikomuksistaan. Ihmiset eivät ymmärrä vierailijoiden menettelyitä. Eivätkä he käsitä vierailijoiden etiikkaa tai moraalia. Ihmiset ajattelevat, että vierailijat ovat joko enkeleitä tai hirviöitä. Todellisuudessa he ovat hyvin paljon kaltaisianne tarpeissaan. Jos voisitte nähdä maailman heidän silmiensä läpi, ymmärtäisitte heidän ajatteluaan ja motivaatiotaan. Mutta tehdäksenne tämän teidän pitäisi matkata oman ajattelunne ulkopuolelle.

Vierailijat ovat sitoutuneet neljään olennaiseen aktiviteettiin saavuttakseen vaikutusvaltaa maailmassanne. Kukin näistä aktiviteeteista on ainutlaatuinen, mutta ne kaikki ovat koordinoituja keskenään. Niitä ollaan toimeenpanemassa, koska ihmiskuntaa on tutkittu pitkän aikaa. Ihmisen ajattelua, ihmisen käyttäytymistä, ihmisen fysiologiaa ja ihmisen uskontoa on tutkittu jo jonkin aikaa. Nämä ovat hyvin ymmärrettyjä vierailijoidenne toimesta, ja niitä tullaan käyttämään heidän omiin tarkoituksiinsa.

Ensimmäinen vierailijoiden aktiviteetti on vaikutusvaltaisissa asemissa oleviin yksilöihin vaikuttaminen. Koska vierailijat eivät halua tuhota mitään maailmassa eivätkä halua vahingoittaa maailman luonnonvaroja, he pyrkivät saavuttamaan vaikutusvaltaa niihin, jotka he näkevät olevan valta-asemassa pääosin hallinnossa ja uskonnossa. He pyrkivät kontaktiin, mutta vain tiettyjen yksilöiden kanssa. Heillä on valta tehdä tämä kontakti, ja heillä on vaikuttamisen valta. Eivät kaikki, joihin he ottavat kontaktin, tule taivutetuksi, mutta moni tulee. Suuremman vallan, korkeamman teknologian ja maailman herruuden lupaukset kiehtovat ja yllyttävät monia yksilöitä. Ja näiden yksilöiden kanssa vierailijat tavoittelevat yhteistyön perustamista.

Maailman hallituksissa on hyvin vähän ihmisiä, joihin näin on vaikutettu, mutta heidän määränsä on kasvamassa. Vierailijat ymmärtävät valtahierarkian, koska he itse elävät sen mukaan noudattaen omaa komentoketjuaan, kuten voisi sanoa. He ovat korkeasti organisoituneita ja erittäin keskittyneitä omiin pyrkimyksiin ja ajatus kulttuurista täynnä vapaasti ajattelevia yksilöitä on heille suurimmalta osaltaan vieras. He eivät ymmärrä eivätkä käsitä yksilönvapautta. He ovat kuten moni teknologisesti kehittynyt yhteiskunta Suuryhteisössä, jotka toimivat omissa maailmoissa ja avaruuden suunnattomien kantamien päässä olevissa siirtokunnissa hyödyntäen vakiintunutta ja jäykkää hallinnon ja organisoinnin muotoa.

Sen tähden heidän pyrkimystensä ensimmäinen painopiste on luoda liittouma valta-asemassa olevien yksilöiden kanssa ja vaikuttaa heihin saavuttaakseen heidän kuuliaisuutensa ja vakuuttaa heidät suhteen eduista ja yhteisestä tarkoituksesta.

Aktiviteetin toinen painopiste, mikä on ehkä kaikkein vaikein käsitellä teidän näkökulmasta, on uskonnollisten arvojen ja vaikutteiden manipulointi. Vierailijat tiedostavat, että ihmiskunnan suurimmat hengenlahjat edustavat myös sen suurinta haavoittuvuutta. Ihmisten kaipuu yksilölliseen vapahdukseen edustaa yhtä suurinta voimavaraa, jota ihmissuvulla on tarjota jopa Suuryhteisölle. Mutta se on myös heikkoutenne. Ja juuri näitä vaikutteita ja näitä arvoja tullaan hyödyntämään.

Monet vierailijoiden ryhmittymät haluavat vakiinnuttaa itsensä henkisinä toimijoina, sillä he tietävät miten puhua mentaalisessa ympäristössä. He pystyvät kommunikoimaan ihmisten kanssa suoraan, ja koska valitettavasti vain harva ihminen maailmassa kykenee erottamaan henkisen äänen vierailijoiden äänestä, tilanteesta tulee hyvin vaikea.

Näin ollen aktiviteetin toinen painopiste on saavuttaa ihmisten kuuliaisuus heidän uskonnollisten ja henkisten motivaatioiden kautta. Itseasiassa tämä voidaan tehdä aika helposti, sillä ihmiset eivät ole vielä vahvoja tai kehittyneitä mentaalisessa ympäristössä. Ihmisten on vaikea havaita, mistä nämä vaikutteet tulevat. Monet ihmiset haluavat antaa itsensä mille tahansa, jolla heidän mielestään on korkeampi ääni ja korkeampi voima. Vierailijanne osaavat projisoida mielikuvia – mielikuvia pyhimyksistänne, opettajistanne, enkeleistä – mielikuvia, joita te pidätte rakastettuna ja pyhinä maailmassanne. He ovat kehittäneet tätä kykyä monien vuosisatojen saatossa yrittäessään vaikuttaa toisiinsa ja opiskelemalla niitä taivuttelun menetelmiä, joita harjoitetaan monessa paikassa Suuryhteisössä. He pitävät teitä primitiivisinä, ja siksi he voivat omasta mielestään käyttää hyväksi tällaista vaikuttamista ja näitä menetelmiä teihin.

Tässä he yrittävät saada kontaktia niihin yksilöihin, joita pidetään herkkinä, vastaanottavaisina ja luontaisesti yhteistyökykyisinä. Monia ihmisiä kerätään, mutta muutamia valitaan perustuen näihin nimenomaisiin ominaisuuksiin. Vierailijanne pyrkivät saavuttamaan näiden yksilöiden kuuliaisuuden, luottamuksen ja omistautumisen kertomalla kuulijoilleen, että vierailijat ovat täällä kohottaakseen ihmiskunnan henkisyyttä, antaakseen ihmiskunnalle uuden toivon, uuden siunauksen ja uuden vahvuuden – todellakin lupaamalla asioita, joita ihmiset niin kipeästi haluavat, mutta eivät ole vielä itse löytäneet. Ehkä mietitte, ”Miten tällainen voi tapahtua?”, mutta voimme taata teille, että se ei ole vaikeaa, kun nämä taidot ja kyvyt on oppinut.

Tässä pyrkimyksenä on rauhoittaa ja käännyttää ihmisiä henkisen taivuttelun kautta. Tätä rauhoitusohjelmaa sovelletaan eri tavoin erilaisille uskonnollisille ryhmille riippuen heidän ihanteistaan ja luonteestaan. Se kohdistetaan aina vastaanottavaisiin yksilöihin. Tällä uskotaan, että ihmiset menettävät arvostelukykynsä ja luottavat täysin korkeampaan voimaan, jonka he tuntevat saavansa vierailijoilta. Kun tällainen kuuliaisuus on luotu, ihmisten on yhä vaikeampaa erottaa sitä, minkä he sisimmässään tietävät siitä, mitä heille kerrotaan. Se on hyvin hienovarainen, mutta hyvin kokonaisvaltainen taivuttelun ja manipuloinnin muoto. Tulemme puhumaan tästä lisää myöhemmin.

Sallittakoon meidän nyt mainita aktiviteetin kolmas painopiste, jossa tarkoituksena on perustaa vierailijoiden läsnäolo maailmaan ja saada ihmiset tottumaan tähän läsnäoloon. He haluavat ihmiskunnan sopeutuvan tähän erittäin suureen muutokseen, joka on tapahtumassa keskuudessanne – sopeutuvan vierailijoiden fyysiseen läsnäoloon ja heidän vaikutukseensa teidän omaan mentaaliseen ympäristöön. Palvellakseen tätä tarkoitusta he perustavat tukikohtia tänne vaikkakaan ei näkyville. Nämä tukikohdat ovat piilossa, mutta ne tulevat olemaan hyvin voimakkaita vaikuttajia niihin väestöihin, jotka ovat näiden lähellä. Vierailijat pitävät suurta huolta ja käyttävät paljon aikaa varmistaakseen, että nämä tukikohdat ovat tehokkaita ja että riittävä määrä ihmisiä on kuuliaisia niille. Juuri nämä ihmiset suojelevat ja ylläpitävät vierailijoiden läsnäoloa.

Tämä on juuri se, mitä maailmassanne on tapahtumassa tällä hetkellä. Se edustaa suurta haastetta ja valitettavasti suurta riskiä. Juuri tämä sama, mitä me olemme kuvailemassa, on tapahtunut niin monta kertaa niin monessa paikassa Suuryhteisössä. Ja orastavat rodut kuten teidän rotunne ovat aina haavoittuvimpia. Jotkut orastavat rodut kykenevät vahvistamaan oman tietoisuutensa, kykynsä ja yhteistyönsä sille tasolle, että he voivat torjua ulkopuoliset vaikutteet kuten nämä ja vakiinnuttaa olemassaolonsa ja paikkansa Suuryhteisössä. Kuitenkin monet rodut joutuvat vieraiden voimien valvonnan ja vaikutuksen alaisuuteen, ennen kuin ne ovat edes saavuttaneet tämän vapauden.

Ymmärrämme, että tämä tieto voi lietsoa huomattavaa pelkoa ja ehkä kieltämistä tai hämmennystä. Mutta tarkkaillessamme tapahtumia olemme oivaltaneet, että on hyvin vähän ihmisiä, jotka ovat tietoisia tilanteesta sellaisena, kuin se itseasiassa on. Jopa ne ihmiset, jotka alkavat tiedostaa avaruusmuukalaisvoimien läsnäolon, eivät ole sellaisessa asemassa eivätkä omaa sellaista näköalapaikkaa, josta he voisivat nähdä tilanteen selkeästi. Ja ollessaan toiveikkaita ja optimistisia he pyrkivät antamaan tälle suurelle tapahtumalle niin paljon positiivista merkitystä, kuin he pystyvät.

Kuitenkin Suuryhteisö on kilpailuhenkinen ympäristö, vaikea ympäristö. Ne, jotka osallistuvat avaruusmatkoihin, eivät välttämättä edusta henkisesti edistyneitä, sillä ne, jotka ovat henkisesti edistyneitä tavoittelevat eristäytymistä Suuryhteisöstä. He eivät pyri kaupankäyntiin. He eivät pyri vaikuttamaan toisiin rotuihin tai osallistumaan hyvin monimutkaisiin suhdeverkostoihin, joita luodaan yhteistä kaupankäyntiä ja hyvää varten. Sen sijaan, henkisesti edistyneet pyrkivät pysymään piilossa. Tämä saattaa olla hyvin poikkeava mutta välttämätön ymmärrys, mikäli aiotte käsittää sen suuren ahdingon, jonka ihmiskunta on kohtaamassa. Kuitenkin tämä ahdinko pitää sisällään suuria mahdollisuuksia. Haluaisimme nyt puhua niistä.

Huolimatta kuvailemamme tilanteen vakavuudesta me emme pidä näitä olosuhteita ihmiskunnan tragediana. Todellakin, jos nämä olosuhteet voidaan tunnistaa ja ymmärtää, ja jos korkeampi valmistautuminen Suuryhteisöä varten, mikä on nyt annettu maailmalle, voidaan hyödyntää, opiskella ja soveltaa, niin omantunnon omaavilla ihmisillä kaikkialla on kyky oppia Suuryhteisön Tietoutta ja viisautta. Tällöin ihmiset kaikkialla kykenevät löytämään perustan yhteistyölle niin, että ihmissuku voi viimeinkin luoda yhtenäisyyden, jollaista ei ole koskaan aiemmin luotu tänne. Sillä ihmiskunnan yhdentymiseen tarvitaan Suuryhteisön varjo. Ja tämä varjo on nyt päällänne.

Nouseminen Suuryhteisön älykkääseen elämään on osa teidän evoluutiota. Se tulee tapahtumaan, olitte valmistautuneita tai ette. Sen täytyy tapahtua. Avain on siksi valmistautumisessa. Ymmärrys ja selkeys – nämä ovat ne asiat, jotka ovat tarpeellisia ja tarvittavia maailmassanne näinä aikoina.

Ihmisillä kaikkialla on suuria henkisiä lahjoja, jotka mahdollistavat selkeän näkemisen ja tietämisen. Näitä lahjoja tarvitaan nyt. Nämä on tarpeen tunnistaa, käyttää ja jakaa vapaasti. Tämä tehtävä ei kuulu vain suurelle opettajalle tai suurelle pyhimykselle maailmassanne. Huomattavasti useamman ihmisen on nyt kehitettävä tätä. Sillä tilanne tuo tullessaan väistämättömyyden, ja jos tämän väistämättömyyden voi omaksua, se tuo tullessaan suuren tilaisuuden.

Kuitenkin tarve oppia Suuryhteisöä ja kokea Suuryhteisön hengellisyys on suunnaton. Koskaan aiemmin ihmisolentojen ei ole tarvinnut oppia sellaisia asioita näin lyhyessä ajassa. Todellakin sellaisia asioita ei ole kenenkään maailmassanne aiemmin tarvinnut oppia. Mutta nyt tarpeet ovat muuttuneet. Olosuhteet ovat erilaiset. Nyt keskuudessanne on uusia vaikutteita – vaikutteita, joita voitte tuntea ja jotka voitte tietää.

Vierailijat pyrkivät estämään ihmisiä näkemästä tämän ja Tietouden itsessään, sillä vierailijoillanne sitä ei ole.  He eivät näe sen arvoa. He eivät ymmärrä sen todellisuutta. Tässä asiassa ihmiskunta on kokonaisuutena edistyneempi, kuin he ovat. Mutta tämä on vain potentiaali – potentiaali, jota täytyy nyt kehittää.

Avaruusolentojen läsnäolo maailmassanne on kasvamassa. Se on kasvamassa joka päivä, joka vuosi. Yhä useampi ihminen on joutumassa sen taivuttelun alle, on menettämässä kyvyn tiedostaa, on joutumassa hämmennykseen ja harhautuneisuuteen, uskoen asioihin, jotka voivat vain heikentää heitä ja tehdä heistä kykenemättömiä niiden silmissä, jotka aikovat käyttää heitä omaksi hyödykseen.

Ihmiskunta on orastava rotu. Se on haavoittuva. Se on nyt kohtaamassa olosuhteita ja vaikutteita, joita sen ei ole tarvinnut koskaan aiemmin kohdata. Olette kehittyneet kilpailemaan vain toistenne kanssa. Teidän ei ole koskaan tarvinnut kilpailla muiden älykkäiden elämänmuotojen kanssa. Kuitenkin se on juuri tämä kilpailu, joka vahvistaa teitä ja kutsuu teistä esiin suurimmat ominaisuutenne, mikäli tilanne voidaan nähdä ja ymmärtää selkeästi.

Näkymättömien rooli on vaalia tätä vahvuutta. Nämä Näkymättömät, joita kutsuisitte perustellusti enkeleiksi, eivät ainoastaan puhu ihmissydämelle vaan sydämille kaikkialla, jotka kykenevät kuuntelemaan ja jotka ovat saavuttaneet vapauden kuunnella.

Me tulemme siis luoksenne vaikealla viestillä, mutta lupauksen ja toivon viestillä. Ehkä se ei ole viesti, jonka ihmiset haluavat kuulla. Se ei todellakaan ole viesti, jota vierailijat edistäisivät. Se on viesti, jonka voi jakaa henkilöltä toiselle, ja se tullaan jakamaan, sillä on luonnollista tehdä näin. Kuitenkin vierailijat ja ne, jotka ovat joutuneet heidän vaikutusvallan alle, tulevat vastustamaan tällaista tietoisuutta. Tämä ei ole heidän tarkoituksensa. He eivät edes usko sen olevan hyväksi. Siksi meidän vilpitön tahtomme on, että nämä ajatukset otetaan huomioon ilman pelkoja, mutta vakavalla mielellä ja syvällä huolella, jotka ovat hyvin perusteltuja tässä tapauksessa.

Maailmassa on ymmärryksemme mukaan monia ihmisiä, jotka sisimmässään tuntevat  ihmiskuntaa kohtaavan suuren muutoksen. Näkymättömät ovat kertoneet meille näistä asioista. Monet syyt ovat tämän muutoksen tunteen aiheuttamia. Ja monia lopputulemia ennustetaan. Silti, jollette ala käsittää sitä todellisuutta, että ihmiskunta on nousemassa Suuryhteisön älykkääseen elämään, teillä ei ole oikeaa asiayhteyttä ymmärtää ihmiskunnan kohtaloa tai suurta muutosta, joka on tapahtumassa maailmassa.

Meidän näkökulmasta, ihmiset syntyvät omaan aikaansa palvellakseen tätä aikaa. Tämä on Suuryhteisön hengellinen opetus, opetus jonka opetuslapsia mekin olemme. Se opettaa vapautta ja jaetun tarkoituksen voimaa. Se myöntää määräysvallan yksilölle ja sellaiselle yksilölle, joka voi liittyä toisiin – ajatukset, jotka on harvoin hyväksytty tai omaksuttu Suuryhteisössä, sillä Suuryhteisö ei ole taivaallinen tila. Se on fyysinen todellisuus selviytymisen haasteilla ja kaikilla niillä haasteilla, joita tästä seuraa. Kaikkien tämän todellisuuden olentojen on elettävä näiden tarpeiden ja asioiden kanssa. Ja tässä asiassa vierailijanne ovat enemmän kaltaisianne kuin tajuatte. He eivät ole käsittämättömiä. He pyrkisivät olemaan käsittämättömiä, mutta heidät voi ymmärtää. Teillä on voima tehdä tämä, mutta teidän pitää nähdä avoimin silmin. Teidän on nähtävä korkeammalla näkökyvyllä ja tiedettävä korkeammalla älykkyydellä, joita teidän on mahdollista kehittää itsessänne.

Meille on nyt välttämätöntä kertoa lisää koskien vaikuttamisen ja suostuttelun aktiviteetin toista painopistettä, sillä tämä on tärkeää, ja vilpitön toiveemme on, että ymmärrätte nämä asiat ja pohditte näitä itse.

Maailman uskonnoissa on avain ihmisten omistautumiseen ja kuuliaisuuteen enemmän kuin hallituksissa, enemmän kuin missään muussa instituutiossa. Tämä on hyväksi ihmiskunnalle, koska sellaisia uskontoja  kuin täällä on, on usein erittäin vaikea löytää Suuryhteisössä. Tämä on maailmanne rikkaus tästä näkökulmasta, mutta vahvuutenne on myös heikkoutenne ja haavoittuvuutenne. Monet ihmiset haluavat korkeampien voimien johdatusta ja nimitystä luopuakseen oman elämänsä ohjaksista ja antaakseen korkeampien henkisten voimien ohjata, neuvoa ja suojella heitä. Tämä on aito halu, mutta Suuryhteisön yhteydessä merkittävää viisautta on kehitettävä tämän halun täyttymiseen. On surullista nähdä miten helposti ihmiset antavat määräysvaltansa pois – jotain, jota heillä ei ole edes täysin ollut, he antavat niille, jotka ovat heille tuntemattomia.

Tämä viesti on tarkoitettu niille ihmisille, joilla on korkeampi kiintymys henkisyyteen. Tämän takia on tärkeää, että täsmennämme tätä aihetta. Me puhumme sen hengellisyyden puolesta, jota opetetaan Suuryhteisössä, ei sen hengellisyyden puolesta, jota kansakunnat, hallitukset ja poliittiset liittoumat hallitsevat vaan luonnollisen henkisyyden – kyvyn tietää, nähdä ja toimia. Ja kuitenkaan tätä eivät vierailijanne korosta. He aikovat saada ihmiset uskomaan, että vierailijat ovat heidän perhettään, että vierailijat ovat heidän kotinsa, että vierailijat ovat heidän veljiään ja siskojaan, heidän äitejään ja isiään. Monet ihmiset haluavat uskoa, ja näin ollen he uskovat. Ihmiset haluavat luopua henkilökohtaisesta määräysvallastaan, ja näin ollen siitä luovutaan. Ihmiset haluavat nähdä vierailijoissa ystävänsä ja pelastuksen, ja näin ollen tämä heille näytetään.

Vaatii suurta selväpäisyyttä ja objektiivisuutta nähdäkseen näiden huijausten ja vaikeuksien lävitse. Tämä on ihmisille välttämätöntä, mikäli ihmiskunta nousee menestyksellisesti Suuryhteisöön ja ylläpitää vapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan ympäristössä, jossa on mahtavia vaikutteita ja mahtavia voimia. Tässä maailmanne voitaisiin ottaa haltuun ilman yhtäkään laukausta, sillä väkivaltaa pidetään primitiivisenä ja karkeana ja otetaan harvoin käyttöön tällaisissa asioissa.

Ehkä saatatte kysyä: “Tarkoittaako tämä sitä, että maailma on invaasion kohde?” Meidän on sanottava, että vastaus tähän on ”kyllä”, invaasio kaikkein salakavalimmasta päästä. Jos voit olla näiden ajatusten kanssa ja pohtia niitä vakavasti, tulet näkemään tämän asian itse. Tämän invaasion todisteet ovat kaikkialla. Näet kuinka ihmisen kyvyt on syrjäytetty onnellisuuden, rauhan ja turvallisuuden tavoittelulla, kuinka ihmisten näkökyky ja kyky tietää on vaimennettu vaikutusten toimesta jopa heidän omissa kulttuureissaan. Kuinka paljon mahtavampia nämä vaikutteet ovatkaan Suuryhteisön kaltaisessa ympäristössä.

Tämä on se vaikea viesti, joka meidän täytyy esittää. Tämä on se viesti, joka täytyy sanoa ääneen, se totuus, joka täytyy kertoa, se totuus, joka on elintärkeä eikä voi odottaa. On niin välttämätöntä ihmisten nyt oppia  korkeampi Tietous, korkeampi viisaus ja korkeampi henkisyys, jotta he löytäisivät todelliset kykynsä ja pystyisivät käyttämään niitä tehokkaasti.

Panoksena on teidän vapaus. Panoksena on maailmanne tulevaisuus. Tämän takia meidät on lähetetty puhumaan Ihmiskunnan Liittolaisten puolesta. Maailmankaikkeudessa on niitä, jotka pitävät Tietoutta ja viisautta elossa ja jotka harjoittavat Suuryhteisön hengellisyyttä. He eivät matkustele ympäriinsä vaikuttaakseen eri maailmoissa. He eivät ota ihmisiä vastoin tahtoa. He eivät varasta eläimiänne ja kasvejanne. He eivät levitä vaikutustaan hallituksiinne. He eivät aio rotujalostaa ihmiskuntaa luodakseen tänne uudet vallanpitäjät. Teidän liittolaiset eivät sekaannu ihmisten asioihin. He eivät manipuloi ihmisen kohtaloa. He katselevat kaukaa ja lähettävät sellaisia sanansaattajia kuin me, suurella riskillä antaakseen neuvoa ja rohkaisua ja selventääkseen asioita, kun nämä tulevat tarpeelliseksi. Siksi tulemme rauhassa mukanamme elintärkeä viesti.

Nyt meidän täytyy kertoa aktiviteetin neljännestä painopisteestä, jossa vierailijanne pyrkivät asettumaan tänne, ja tämä tapahtuu risteyttämisen avulla. He eivät voi elää ympäristössänne. He tarvitsevat teidän fyysistä kestävyyttä. He tarvitsevat teidän luontaista läheisyyttänne maailmaan. He tarvitsevat teidän lisääntymiskykyä. He haluavat myös yhdyssiteen teihin, sillä he tiedostavat tämän luovan kuuliaisuutta. Tämä vakiinnuttaa tavallaan heidän läsnäolonsa tänne, sillä tällaisen risteytysohjelman jälkeläisellä on verisiteet maailmaan ja kuitenkin kuuliaisuus vierailijoille. Ehkä tämä vaikuttaa uskomattomalta, mutta se on kuitenkin hyvin todellista.

Vierailijat eivät ole täällä riistämässä teidän lisääntymiskykyä. He ovat täällä vakiinnuttakseen asemansa. He haluavat ihmiskunnan uskovan heihin ja palvelevan heitä. He haluavat ihmiskunnan työskentelevän heille. He tulevat lupaamaan mitä tahansa, tarjoamaan mitä tahansa ja tekemään mitä tahansa saavuttaakseen tämän tavoitteen. Silti vaikka heidän taivuttelunsa on suuri, heidän lukumääränsä on pieni. Mutta heidän vaikutuksensa on kasvamassa ja heidän risteyttämisohjelmansa, joka on jo jatkunut useita sukupolvia, tulee loppujen lopuksi olemaan tehokas. Tulee olemaan korkeamman älykkyyden omaavia ihmisolentoja, jotka eivät kuitenkaan edusta ihmissukua. Tämä on mahdollista ja on tapahtunut lukemattomia kertoja Suuryhteisössä. Teidän tarvitsee vain katsoa omaa historiaanne nähdäksenne kulttuurien ja rotujen vaikutuksen toisiinsa ja nähdäksenne kuinka dominoivia ja kuinka vaikutusvaltaisia nämä kanssakäymiset voivat olla.

Tämän vuoksi tuomme mukanamme tärkeitä uutisia, vakavia uutisia. Mutta teidän on oltava rohkeita, sillä nyt ei ole aika epävarmuudelle. Nyt ei ole aika välttelylle. Nyt ei ole aika huolehtia omasta onnellisuudesta. Nyt on aika antaa oma osuutensa maailmalle, vahvistaa ihmissukua ja kutsua esiin ne luonnolliset kyvyt, jotka löytyvät ihmisistä – kyky nähdä, tietää ja toimia sovussa toisten kanssa. Nämä kyvyt voivat torjua sen vaikutuksen, jota ollaan langettamassa ihmiskunnan päälle näinä aikoina, mutta nämä kyvyt täytyy kasvaa ja niitä täytyy jakaa. Se on äärimmäisen tärkeää.

Tämä on meidän neuvonanto. Se tulee hyvillä aikomuksilla. Olkaa iloisia siitä, että teillä on liittolaisia Suuryhteisössä, sillä liittolaisia te tarvitsette. Olette astumassa laajempaan maailmankaikkeuteen, täynnä voimia ja vaikutuksia, joita ette ole vielä oppineet vastustamaan. Olette astumassa elämän laajempaan panoraamaan. Ja teidän on valmistauduttava tähän. Sanamme ovat vain osa valmistautumista. Valmistautuminen ollaan parhaillaan lähettämässä maailmaan. Se ei tule meiltä. Se tulee kaiken elämän Luojalta. Se tulee juuri oikeaan aikaan. Sillä tämä on aika ihmiskunnalle tulla vahvaksi ja viisaaksi. Teillä on kyky tehdä tämä. Ja elämänne tapahtumat ja olosuhteet luovat tälle suuren tarpeen.