Esipuhe

On jo riittävän harvinaista löytää kirja, joka muuttaa jonkun elämän, mutta huomattavasti epätavallisempaa on löytää teos, jolla on potentiaalia muuttaa ihmiskunnan historiaa.

Lähes 40 vuotta sitten ennen kuin oli olemassa ympäristöliikkeitä, yksi rohkea nainen kirjoitti provokatiivisimman ja kiistanalaisimman kirjan, joka muutti historian kulkua. Rachel Carsonin Silent Spring (suom. Hiljainen Kevät) synnytti maailmanlaajuisen tietoisuuden ympäristön saastumisen vaaroista ja sytytti aktivismin, joka on säilynyt tähän päivään asti. Julistaessaan ensimmäisten joukossa julkisesti hyönteismyrkkyjen ja kemikaalien olevan kaiken elämän uhka Carsonia aluksi vähäteltiin ja pilkattiin, jopa monien hänen kolleegoiden toimesta, mutta lopulta häntä pidettiin yhtenä 20. vuosisadan tärkeimpänä äänenä. Hiljainen Kevät teosta pidetään laajasti edelleen ympäristönsuojelun kulmakivenä.

Tänä päivänä ennen kuin on olemassa vallitseva tietoisuus käynnissä olevasta maapallon ulkopuolisesta tunkeutumisesta keskuuteemme, yhtälailla rohkea mies – aiemmin piilossa ollut henkinen opettaja – on astunut esiin kantaen merkittävän ja häiritsevän viestin planeettamme ulkopuolelta. Yhdessä Ihmiskunnan Liittolaisten kanssa Marshall Vian Summers on aikamme ensimmäinen henkinen johtaja, joka yksiselitteisesti julistaa avaruusolentojen sallitun läsnäolon ja salakavalan toiminnan muodostavan merkitsevän uhkan ihmisten vapaudelle.

Vaikka Summers joutuu varmasti kohtaamaan aluksi ivaa ja halventavaa kohtelua kuten Carson, hänet saatetaan loppujen lopuksi tunnustaa yhdeksi maailman tärkeimmäksi ääneksi koskien Maan ulkopuolista älykkyyttä, ihmisen henkisyyttä ja tietoisuuden evoluutiota. Samalla tavoin Ihmiskunnan Liittolaiset voivat osoittautua käänteentekeväksi varmistamaan lajimme tulevaisuuden – ei vain herättämään meitä  avaruusmuukalaisten hiljaisen valloituksen mittaviin haasteisiin, vaan myös sytyttämään meissä ennennäkemätöntä vastarinnan ja voimaantumisen liikehdintää.

Vaikka tämän räjähdysmäisesti kiistanalaisen materiaalin lähde saattaa olla ongelmallinen joillekin, sen edustama näkökulma ja sen välittämä kiireellinen viesti vaativat meiltä syvällisintä pohdintaa ja peräänantamatonta vastakaikua. Tässä tulemme vakuuttuneeksi siitä, että UFO-ilmiöiden kasvava esiintyminen on oire hienovaraisesta ja tähän asti ilman vastarintaa olevasta väliintulosta maapallon ulkopuolisten voimien toimesta, joiden tavoitteena on käyttää Maan luonnonvaroja kokonaisuudessaan omaksi hyväksi.

Miten reagoimme asianmukaisesti tällaiseen levottomuutta herättävään ja järkyttävään väitteeseen? Sivuutammeko vai hylkäämmekö tämän siltä seisomalta, kuten moni Carsonin arvostelijoista teki? Vai aiommeko selvittää ja yrittää ymmärtää, mitä tässä itseasiassa tarjotaan?

Jos päädymme selvittämään ja ymmärtämään, tämä on se, mitä löydämme: perusteellinen katsaus viime vuosikymmenten maailmanlaajuiseen UFO-tutkimukseen ja muihin maapallon ulkopuolisiin ilmiöihin (mm. avaruusmuukalaisten tekemät sieppaukset ja implantit, eläinten ja ihmisten silpomiset ja jopa psykologiset ”riivaukset”) tuottavat runsaan todistusaineiston Liittolaisten näkökulmalle. Todellakin se tieto, joka on Liittolaisten viesteissä, selventää tyrmäävästi niitä kysymyksiä, jotka ovat askarruttaneet alan tutkijoita vuosia, ja joihin liittyvä näyttö on ollut mysteeristä mutta jatkuvaa.

Kun olemme tutkineet näitä asioita ja saaneet itsemme vakuuttumaan siitä, että Liittolaisten viesti ei ole vain uskottava, vaan sille on vahvaa näyttöä, mitä sitten? Syvällisempi pohdintamme vie vääjäämättä siihen johtopäätökseen, että nykytilanne muistuttaa merkitsevästi eurooppalaisten tunkeutumista Amerikan mantereille 1400-luvulla, jolloin alkuperäisasukkaat eivät kyenneet käsittämään eivätkä reagoimaan riittävästi niihin monimutkaisiin ja vaarallisiin voimiin, jotka vierailivat heidän rannoillaan. ”Vierailijat” tulivat Jumalan nimissä, esittelivät vaikuttavaa teknologiaansa ja vakuuttivat tuovansa mukanaan edistyneemmän ja sivistyneemmän elämäntavan. On tärkeätä huomata, että eurooppalaiset maahantunkeutujat eivät olleet ”pahan ruumiillistuma” vaan ainoastaan opportunisteja jättäen jälkeensä tahattoman hävityksen perinnön.

Tässä on asian ydin. Radikaali ja laajamittainen vapauksien polkeminen, jota Amerikan alkuperäiskansat joutuivat kokemaan mukaanlukien heidän väestönsä nopea joukkotuho, ei vain ole suunnaton ihmistragedia, vaan myös vahva käytännön opetus nykyiselle tilanteellemme. Tällä kertaa olemme kaikki tämän maailman alkuperäisasukkaita, ja ellemme kollektiivisesti kokoa luovempaa ja yhtenäisempää reaktiota, voimme kärsiä samankaltaisen kohtalon. Tämä on juuri se oivallus, mitä Ihmiskunnan Liittolaiset kiirehtivät.

Kuitenkin tämä on kirja, joka voi muuttaa elämämme, sillä se aktivoi syvemmän sisäisen kutsumuksen, joka muistuttaa meitä tarkoituksestamme olla elossa juuri tällä hetkellä ihmiskunnan historiassa ja tuo meidät kasvotusten ei minkään muun kuin kohtalomme kanssa. Tässä kohtaa joudumme kohtaamaan kaikkein epämukavimman oivalluksen: ihmiskunnan tulevaisuus voi riippua hyvinkin siitä, miten me reagoimme tähän viestiin.

Vaikka Ihmiskunnan Liittolaiset ovat syvästi varoittavia, tässä ei herätetä pelkoa tai “tuomiopäivän” ajatuksia. Sen sijaan viesti tarjoaa poikkeuksellista toivoa tilanteessa, joka on erittäin vaarallinen ja vaikea. Ilmiselvä aikomus on säilyttää ja oikeuttaa ihmiskunnan vapaus ja jouduttaa persoonallista ja kollektiivista vastetta avaruusmuukalaisten väliintulolle.

Asiaankuuluvasti Rachel Carson itse aikoinaan tunnisti ydinongelman, joka hidastuttaa meidän kykyä reagoida tämänhetkiseen kriisiin. ”Emme ole vielä tarpeeksi kypsiä”, hän sanoi, ”näkemään itsemme vain pienenä osana tätä suunnatonta ja uskomatonta universumia.” Selvästi olemme kauan tarvinneet uuden ymmärryksen meistä, paikastamme kosmoksessa ja elämästä älykkään elämän Suuryhteisössä. Onneksi Ihmiskunnan Liittolaiset tarjoavat oviaukon yllättävän laajaan henkisten opetusten ja käytäntöjen maailmaan, mikä lupaa istuttaa mieliimme tarvittavan kypsyyden älykkäänä lajina, jonka näkökulma ei ole vain maailmaamme tai ihmisyyteen sidottu, vaan sen juuret ovat vanhemmissa, syvällisemmissä ja universaalisemmissa traditioissa.

Pohjimmiltaan Ihmiskunnan Liittolaisten viesti haastaa lähes kaikki meidän keskeiset käsitykset todellisuudesta maailmankaikkeudessa antaen samanaikaisesti meille suurimman mahdollisuuden meidän edistymiselle ja suurimman haasteen meidän selvitymiselle. Vaikka tämänhetkinen kriisi uhkaa meidän itsemääräämisoikeutta yhtenä maailmankaikkeuden älykkäänä lajina, se tuo tullessaan myös tarpeellisen perustan, jonka päälle voimme rakentaa yhtenäisen ihmisrodun – lähes mahdottomuus ilman tällaista laajempaa asiayhteyttä. Ihmiskunnan Liittolaisten tarjoamalla näkökulmalla ja Summersin edustamalla laajalla opetuskokonaisuudella meille annetaan peruste ja inspiraatio liittyä yhteen syvemmässä ymmärryksessä palvellaaksemme ihmiskunnan evoluutiota.

Time Magazine aikakausilehden raportissaan ”20. vuosisadan 100 vaikutusvaltaisinta ääntä” Peter Mattheisen kirjoittaa Rachel Carsonista: ”Ennen kuin ympäristöliike oli olemassa, oli yksi urhoollinen nainen ja hänen erittäin rohkea kirjansa.” Joitakin vuosia tästä eteenpäin voimme ehkä sanoa samaa Marshall Vian Summersista: ”Ennen kuin ihmiskunnan vapausliike oli olemassa, oli yksi urhoollinen mies ja hänen erittäin rohkea viestinsä, Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit.” Tällä kertaa olkoon reaktiomme pikaisempi, päättäväisempi ja yhtenäisempi.

Michael Brownlee
Journalisti

Kymmenen kohdan yhteenveto Ihmiskunnan Liittolaisten raporteista

Auttaaksemme sinua jakamaan liittolaisten viestin ja raportit muille olemme sisällyttäneet tämän kymmenen kohdan yhteenvedon raporteista. Tämä yhteenveto on vain yleiskatsaus eikä sisällä monia tärkeitä yksityiskohtia, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisen käsityksen liittolaisten raporteista.

 1. Ihmiskunnan kohtalona on astuminen ja kontaktin ottaminen maailmankaikkeuden älykkään elämän Suuryhteisöön.
 1. Kontakti muihin älykkään elämän muotoihin edustaa suurinta kynnystä, jonka ihmiskunta on koskaan joutunut kohtaamaan. Tämän kontaktin lopputulos tulee määräämään ihmiskunnan tulevaisuuden tulevien sukupolvien osalta. Tämä kontakti on jo tapahtumassa.
 1. Ihmiskunta ei ole valmistautunut kontaktiin. Tutkijat eivät edelleenkään tunnista, ketkä ovat vierailemassa maailmassamme ja miksi. Hallitukset eivät paljasta sitä, mitä ne tietävät, ja suurin osa ihmisistä torjuu sen ajatuksen, että tämä ilmiö on edes tapahtumassa.
 1. Johtuen tästä valmistautumisen puutteesta ihmiskunnan todelliset liittolaiset lähettivät edustajansa paikkaan, joka sijaitsee maapallon lähellä tarkkaillakseen maapallon ulkopuolista läsnäoloa ja sen aktiviteettia maailmassamme. Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit esittävät heidän havaintojaan.
 1. Liittolaisten raportit paljastavat, että maailmassamme on meneillään maapallon ulkopuolinen interventio eli väliintulo ihmiskunnan asioihin niiden voimien toimesta, jotka ovat täällä kumotakseen ihmisten määräysvallan ja integroituakseen ihmisten yhteiskuntiin oman edun vuoksi, kuten niiden toiminta havainnollistaa. Nämä voimat edustavat ei-sotilaallisia organisaatioita, jotka tavoittelevat ihmisresursseja ja biologisia luonnonvaroja.
 1. Koska interventiota toteuttavat väliintulevien voimien pienet ryhmittymät, sen täytyy perustua pääasiassa harhautukseen ja taivutteluun saavuttakseen tavoitteensa. Liittolaisten raportit kuvaavat yksityiskohtaisesti, miten tätä toteutetaan ja mitä meidän täytyy tehdä pysäyttääksemme sen.
 1. Tämä Maan ulkopuolinen interventio keskittyy neljään alueeseen:
 • Se käyttää vaikutusvaltaansa valittuihin vallanpitäjiin ja vaikutusvaltaisiin ihmisiin saadakseen ne tekemään yhteistyötä intervention kanssa lupaamalla suurempaa varallisuutta, valtaa ja teknologiaa.
 • Se perustaa salaisia tukikohtia maailmaan, josta käsin interventio vaikuttaa ihmisten mentaalisessa ympäristössä tavoitellen ihmisten muuttamista avoimiksi ja suostuvaisiksi sen tahtoon ns. “Rauhoittamisohjelman” (“Pacification Program”) avulla.
 • Se manipuloi meidän uskonnollisia arvoja ja virikkeitä saavuttaakseen ihmisten kuuliaisuuden aikomuksilleen.
 • Se ottaa ihmisiä vastoin tahtoaan ja usein siten, että he eivät ole tästä tietoisia, tukeakseen rodunjalostusohjelmaansa, joka on suunniteltu luomaan ns. hybridirotu ja uusi valtaryhmittymä, jolla olisi biologinen ja mentaalinen side ”vierailijoihin”.
 1. Ne Maan ulkopuoliset vierailijat, jotka ovat olleet potentiaalisia ihmiskunnan tukijoita, ovat vetäytyneet maailmastamme intervention edessä. Ne tänne jääneet avaruusmuukalaisrodut eivät ole täällä meidän eduksemme. Tämä vie meidät selkeään tilanteeseen koskien maapallon ulkopuolista läsnäoloa. Muussa tapauksessa meidän olisi mahdotonta erottaa ystävä vihollisesta.
 1. Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit painottavat vakavaa vaaraa intervention tarjoaman Maan ulkopuolisen teknologian hyväksymisessä ja siitä riippuvaiseksi tulemisessa. Tämä johtaa vain siihen, että tulemme riippuvaisiksi ”vierailijoista”, jonka seurauksena on vapautumme ja omavaraisuutemme menetys. Kukaan todellinen ihmiskunnan liittolainen ei tarjoisi tällaista meille. Liittolaiset korostavat, että meillä on maanpäällisiä ratkaisuja kaikkiin ongelmiin, joita kohtaamme. Se mikä meiltä puuttuu, on yhtenäisyys, yhteinen tahto ja yhteistyö.
 1. Huolimatta suuresta haasteesta, jonka nyt kohtaamme, ihmiskunnalla on suuri yliote, jos voimme reagoida ajoissa. Liittolaisten raportit paljastavat sekä intervention vahvuuksia ja sen heikkouksia. Yksi intervention heikkouksista on sen riippuvuus ihmisten alistumisesta ja yhteistyöstä sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä galaksin osassa, missä maapallomme sijaitsee, olevan Suuryhteisön järjestyssääntöjen mukaan, sekaantuminen toisten maailmojen asioihin ei ole sallittu, mikäli ei voida osoittaa, että alkuperäisväestö on toivottanut sen tervetulleeksi ja hyväksynyt sen. Tässä asiassa äänemme voivat olla vahvoja Suuryhteisössä. Tällä hetkellä interventiolla on hyvin vähän vastustajia, mutta jos riittävän suuri määrä ihmisiä tulee tietoiseksi tästä ja vastustavat sitä ääneen, intervention on pakko vetäytyä. Tämä on ihmiskunnan ensimmäinen askel valmistautumisessa kohtaamaan elämän realiteetit maailmankaikkeudessa. Tämä askel ja kaikki seuraavat askeleet antavat ihmiskunnalle sen ainoan suuren mahdollisuuden päästä ylitse pitkäaikaisista konflikteistaan ja yhdistyä puolustamaan maailmamme säilyttämistä. Liittolaiset korostavat, että meillä ihmisillä on henkinen ja kollektiivinen voima tehdä näin ja meidän täytyy tehdä näin, mikäli haluamme selviytyä ja edistyä vapaana ja itsenäisenä rotuna maailmankaikkeuden älykkään elämän Suuryhteisössä.

Lukijalle

Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit (The Allies of Humanity Briefings) on annettu valmistamaan ihmisiä täysin uuteen todellisuuteen, joka on valtaosin piilossa ja huomaamaton maailmassa tänään. Liittolaisten raportit tarjoavat uuden perspektiivin joka voimistaa ihmisiä kohtaamaan suurimman haasteen ja mahdollisuuden, jonka olemme ihmisrotuna ikinä kohdanneet.

Liittolaisten raportit sisältävät lukuisia kriittisiä ellei jopa hälyttäviä lausuntoja kasvavasta maapallon ulkopuolisesta interventiosta ja integraatiosta ihmisrotuun, ja avaruusmuukalaisten aktiviteeteista ja salaisesta agendasta.

Liittolaisten raporttien tarkoituksena ei ole tarjota selkeää todistusaineistoa avaruusmuukalaisten vierailujen todellisuudesta maailmassamme, mikä on jo hyvin dokumentoitu monissa muissa hienoissa kirjoissa ja tutkimusraporteissa liittyen tähän aiheeseen. Liittolaisten raporttien tarkoituksena on käsitellä tämän ilmiön dramaattisia ja kauaskantoisia seurauksia, haastaa meidän siihen liittyviä inhimillisiä taipumuksia ja oletuksia ja hälyttää ihmiskuntaa meitä kohtaavasta suuresta kynnyksestä.

Liittolaisten raportit tarjoavat pilkahduksen älykkään elämän todellisuudesta maailmankaikkeudessa, pilkahduksen maailmankaikkeuden Suuryhteisöstä, ja mitä kontakti tähän todella merkitsee. Monelle lukijalle Ihmiskunnan Liittolaisten paljastukset ovat täysin uusia. Toisille ne ovat vahvistus asioista, joita he ovat jo kauan tunteneet ja tienneet.

Vaikka nämä raportit tuovat kiireellisen viestin, ne tarjoavat myös mahdollisuuden siirtyä korkeampaan tietoisuuden tasoon nimeltä ”Tietous” (Knowledge), joka sisältää suuremman ”telepaattisen” taitavuuden ihmisten keskuudessa ja rotujen välillä. Tämän valossa Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit lähetettiin telepaattisesti kirjan kirjoittajalle Marshall Vian Summersille monirotuiselta maapallon ulkopuoliselta ryhmältä, joka kutsuu itseään ”Ihmiskunnan Liittolaisiksi” (Allies of Humanity). He kuvailevat itseään fyysisiksi vieraiden maailmojen olennoiksi, jotka ovat kerääntyneet aurinkokuntaamme lähelle maapalloa tarkkaillakseen niiden avaruusmuukalaisrotujen kommunikaatiota ja aktiviteetteja, jotka ovat maailmassamme sekaantumassa ihmiskunnan asioihin. He edustavat vapaita rotuja naapuriavaruudessamme, jotka haluavat myös ihmisten suojelevan vapauttaan. He korostavat, että he eivät ole fyysisesti läsnä maailmassamme ja ovat tarjoamassa meille tarvittavan viisauden eivät teknologiaa tai väliintuloa.

Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit (Kirja 1 ja 2) annettiin Marshall Vian Summersille yli yhden vuoden jaksossa. Ne tarjoavat näkökulman ja näkymän monimutkaiseen aiheeseen, joka vuosikymmeniä kestäneestä todistusaineiston keräämisestä huolimatta edelleen askarruttaa tutkijoita. Kuitenkaan tämä näkökulma ei ole romanttinen, spekulatiivinen eikä idealistinen. Päinvastoin se on suorasukaisen realistinen ja ilman kompromisseja jopa niin pitkälle, että se voi olla haasteellinen jopa sellaiselle lukijalle, joka on hyvin perehtynyt aihealueeseen.

Tämän takia sisäistääksesi sen mitä nämä raportit tarjoavat, edellyttää luopumista ainakin hetkeksi monista uskomuksista, oletuksista ja kysymyksistä, joita sinulla voi olla koskien maapallon ulkopuolista kontaktia ja jopa koskien sitä, miten nämä raportit on vastaanotettu. Näiden raporttien sisältö on kuin pulloposti tämän maailman ulkopuolelta. Siksi meidän ei tulisi miettiä pulloa vaan itse viestiä.

Jotta voimme todella ymmärtää tätä haastavaa viestiä, meidän täytyy kohdata ja kyseenalaistaa monia olemassaolevia oletuksia ja taipumuksia koskien maapallon ulkopuolisen kontaktin todellisuutta. Näitä ovat:

 • kieltäminen,
 • toiveikkaat odotukset,
 • todistusaineiston väärintulkinta uskomustemme perusteella,
 • pelastuksen haluaminen ja odottaminen ”vierailijoilta”,
 • uskominen siihen, että maapallon ulkopuolinen teknologia pelastaa meidät,
 • epätoivon ja alistumisen tunne sille, jonka oletamme olevan ylivoimainen voima,
 • hallitusten paljastusten vaatiminen, mutta ei avaruusmuukalaisten paljastusten vaatiminen,
 • ihmiskunnan johtajien ja instituutioiden tuomitseminen samalla kun ylläpidämme ei-kyseenalaistavaa “vierailijoiden” hyväksymistä,
 • olettamalla, että koska ne eivät ole hyökänneet tai miehittäneet meidät, niiden täytyy olla täällä hyvässä tarkoituksessa,
 • olettamalla, että kehittynyt teknologia tarkoittaa kehittynyttä etiikkaa ja hengellisyyttä,
 • uskomalla, että tämä ilmiö on mysteeri, vaikka tosiasiassa se on käsitettävissä oleva tapahtuma,
 • uskomalla, että avaruusmuukalaisilla on jollakin tavalla oikeus ihmiskuntaan ja tähän planeettaan,
 • ja uskomalla, että ihmiskunta on parantumaton eikä se voi selviytyä omillaan.

Liittolaisten raportit haastavat oletuksia ja taipumuksia sekä paljastavat monia myyttejä, joita meillä on niistä, jotka ovat vierailemassa planeetallamme ja siitä, miksi ne ovat täällä.

Raportit antavat meille suuremman näkökulman ja syvemmän ymmärryksen kohtalostamme maailmankaikkeuden älykkään elämän laajemmassa panoraamassa. Saavuttakseen tämän liittolaiset eivät puhu meidän analyyttiselle mielelle vaan Tietoudelle, sille syvemmälle osalle meistä, jossa totuus olkoon se kuinka pimennossa tahansa, voidaan erottaa ja kokea.

Ihmiskunnan Liittolaisten viesti herättää monia kysymyksiä, jotka vaativat syvempää tutkiskelua ja mietiskelyä. Sen painopisteenä ei ole tarjota nimiä, päivämääriä ja paikkoja vaan sellaisen näkökulman avaruusmuukalaisten läsnäoloon maailmassa ja elämään maailmankaikkeudessa, jollaista meillä ihmisillä ei muuten voisi olla. Koska elämme edelleen eristyneisyydessä planeettamme pinnalla, emme voi vielä nähdä emmekä tietää, mitä on tapahtumassa älykkään elämän osalta rajojemme ulkopuolella. Tätä varten me tarvitsemme apua, hyvin epätavallista apua. Me emme ehkä aluksi tunnista tai hyväksy sellaista apua. Kuitenkin se on täällä.

Liittolaisten lausuma tarkoitus on varoittaa meitä riskeistä, jotka liittyvät siirtymiseemme älykkään elämän Suuryhteisöön ja auttaa meitä onnistuneesti tämän kynnyksen yli siten, että ihmiskunnan vapaus, suvereniteetti ja itsemääräämisoikeus voidaan säilyttää. Liittolaiset ovat täällä kertomassa ihmiskunnan tarpeesta perustaa meidän omat ”Kohtaamisen Säännöt” näinä ennennäkemättöminä aikoina. Liittolaisten mukaan olemme kykeneviä ottamaan meille tarkoitettu paikkamme täysikasvuisena ja vapaana rotuna Suuryhteisössä, jos olemme viisaita, valmistautuneita ja yhdistyneitä.

Ihmiskunnan Liittolaisten ensijulkaisun jälkeen 2001, liittolaiset tuottivat toisen kokoelman raportteja. Ihmiskunnan Liittolaisten Toinen Kirja julkaistiin englanniksi vuonna 2005 nimellä ”Human Unity, Freedom and the Hidden Reality of Contact.”

Sitten vuonna 2008 Marshall Vian Summersiin otettiin taas yhteys ja hän vastaanotti raporttien kolmannen kokoelman liittolaisilta.

Kiitos niiden lukijoiden, jotka sisimmässään tunsivat liittolaisten viestin kiirellisyyden, nämä raporttien kokoelmat on nyt käännetty 12 eri kielelle ja maailmanlaajuinen tietoisuus Intervention todellisuudesta on laajenemassa.

Tällä hetkellä vain pieni osa liittolaisten viestistä on käännetty arabian kielelle. Liittolaisten viesti on lahja kaikille kansoille ja on elintärkeää, että viesti on saatavilla myös arabiankielisille ympäri maailmaa. Ole ystävällinen ja harkitse tämän rupeaman avustamisessa auttamalla kääntämisessä tai rahoittamalla käännöstyötä Yhdistyksen toimesta.

Me täällä Uuden Sanoman Yhdistyksessä (The Society for the New Message) pidämme näitä kolmea raporttien kokoelmakirjaa tärkeimpänä viestinä maailmalle nykypäivänä. Ihmiskunnan liittolaisten viesti ei ole vain yksi kirja muiden UFO-kirjojen joukossa. Se on aidosti transformatiivinen viesti, mikä kohdistuu suoraan avaruusmuukalaisten intervention tarkoitukseen nostaakseen tietoisuuttamme sille tasolle, jonka tarvitsemme kohdataksemme edessä olevat haasteet ja mahdollisuudet sekä yhdistääksemme ihmiskunnan pelastamaan planeettamme.

— The Society for the New Message

Viesti Marshall Vian Summersilta

Viimeiset 30 vuotta olen uppoutunut uskonnolliseen kokemukseen. Tämä on johtanut minut vastaanottamaan valtavan määrän kirjoituksia ihmisen henkisyydestä ja ihmiskunnan kohtalosta maailmankaikkeuden älykkään elämän laajemmassa panoraamassa. Nämä kirjoitukset sisältävät teologisen viitekehyksen, joka huomioi elämän ja Jumalan läsnäolon maailmankaikkeuden Suuryhteisössä, siinä valtavan laajassa avaruudessa ja ajassa, jonka tiedämme olevan universumimme.

Se kosmologia, jota olen vastaanottanut, sisältää monta sanomaa, joista yksi on se, että ihmiskunta on nousemassa maailmankaikkeuden älykkään elämän Suuryhteisöön ja tähän meidän on valmistauduttava. Luontaista tälle sanomalle on se ymmärrys, että ihmiskunta ei ole yksin universumissa eikä edes yksin omassa maailmassa ja että tässä Suuryhteisössä ihmiskunnalla on ystäviä, kilpailijoita ja vastustajia.

Tämä laajempi todellisuus vahvistui dramaattisesti yhtäkkisessä ja odottamattomassa Ihmiskunnan Liittolaisten Raporttien ensimmäisen kokoelman lähetyksessä 1997. Kolme vuotta aiemmin vuonna 1994 olin vastaanottanut teologisen viitekehyksen Ihmiskunnan Liittolaisten Raporttien sisäistämiseen, joka on kirjassani Greater Community of Spirituality—A New Revelation. Nyt tässä pisteessä henkisen työn ja kirjoittamisen tuloksena olen tiedostanut, että ihmiskunnalla on liittolaisia maailmankaikkeudessa, jotka ovat huolissaan rotumme hyvinvoinnista ja vapaudesta tulevaisuudessa. Kasvavan kosmologisen tiedon puitteissa, jota minulle paljastettiin, on tullut ymmärrys, että maailmankaikkeuden älykkään elämän historiassa eettisesti edistyneillä roduilla on aina ollut velvollisuus antaa viisautensa perintönä sellaisille nuorille orastaville roduille kuin ihmiskunta ja tämä perinnön jaon pitää tapahtua ilman sekaantumista vastaanottavan rodun asioihin. Aikomuksena pitää olla tiedoksianto ei puuttuminen. Tämä “viisauden siirtäminen” edustaa pitkään olemassaollutta eettistä kehystä koskien ulkopuolista kontaktia orastaviin rotuihin ja kuinka se tehdään. Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit (Allies of Humanity Briefings) edustavat malliesimerkkiä väliintulosta pidättäytymisestä ja eettisestä ulkopuolisesta kontaktista. Tämän malliesimerkin pitäisi olla meille opastava valo ja standardi, jota meidän pitäisi edellyttää muilta maapallon ulkopuolisilta roduilta, jotka yrittävät ottaa meihin yhteyttä tai vierailla maailmassamme. Ja kuitenkin tämä esimerkki on karkeassa ristiriidassa avaruusmuukalaisten interventioon maailmassamme tänä päivänä.

Olemme siirtymässä äärimmäisen haavoittuvaan asemaan. Luonnonvarojen hupeneminen, ympäristöongelmien lisääntyminen ja ihmissuvun lisääntyvä jakautumisen riski päivä päivältä johtaa siihen, että olemme niinsanotusti kypsää kauraa Interventiolle. Elämme näennäisessä eristyneisyydessä rikkaassa ja arvokkaassa maailmassa, jota havitellaan muiden toimesta planeettamme rajojen ulkopuolella. Olemme niin uppoutuneita omiin ongelmiimme ja jakautuneita, että emme huomaa suurta vaaraa puuttumassa planeettamme asioihin. Se on ilmiö, joka on toistunut uudelleen ja uudelleen sekä maailmankaikkeuden että meidän historiassa koskien niiden eristyneiden alkuperäisasukkaiden kohtaloa, jotka kohtasivat ensimmäistä kertaa ulkopuolisen kulttuurin väliintulon heidän asioihin. Olemme oletuksissamme epärealistisia maailmankaikkeuden älykkään elämän voimista ja hyvyydestä. Ja olemme vasta alkaneet kantaa vastuuta niistä olosuhteista, jotka olemme itse tänne omaan maailmaan luoneet.

Epäsuosittu totuus on, että ihmissuku ei ole valmis maapallon ulkopuoliseen kontaktiin ja erityisesti se ei ole valmis avaruusmuukalaisten väliintuloon. Meidän on ensin siivottava oma kotimme. Meidän lajimme ei ole vielä riittävän kypsä kohtaamaan toisia rotuja Suuryhteisössä yhtenäisyyden, vahvuuden ja arvostelukyvyn osalta. Ja ennen kuin voimme saavuttaa sellaisen kehitysasteen, jos koskaan tähän kykenemme, mikään maapallon ulkopuolinen rotu ei saisi sekaantua asioihimme maailmassamme. Ihmiskunnan Liittolaiset tarjoavat meille hyvin tarpeellista viisautta ja näkökulmaa puuttumatta meidän asioihin. He kertovat meille, että kohtalomme on ja tulisi olla omissa käsissämme. Tämä on vapauden hinta maailmankaikkeudessa.

Riippumatta valmiutemme puuttumisesta Interventio on kuitenkin tapahtumassa. Ihmiskunnan täytyy nyt valmistautua tähän, joka on yksi kauaskantoisimmista kynnyksistä ihmiskunnan historiassa. Sen sijaan, että olisimme vain satunnaisia todistajia tälle tapahtumalle, me olemme kaikki osallisina siinä. Se on tapahtumassa riippumatta siitä olemmeko tietoisia siitä vai ei. Sillä on voima muuttaa ihmiskunnan tulevaisuutta.

Tietouden (Knowledge) tie Suuryhteisössä on annettu meille tarjoamaan sekä opetukset että valmistautumisen, joita nyt tarvitsemme kohdataksemme tämän suuren kynnyksen, ihmiskunnan hengen uudistamiselle ja uudelle kurssille. Se puhuu kiireellisestä tarpeesta ihmiskunnan yhtenäisyydelle ja yhteistyölle, Tietouden, meidän henkisen älykkyyden, etusijasta ja niistä suuremmista vastuista, jotka meidän on nyt otettava astuessamme avaruuden kynnykselle. Se edustaa Uutta Sanomaa kaiken elämän Luojalta.

Missioni on tuoda tämä laajempi kosmologia ja siihen valmistautuminen tähän maailmaan ja sen mukana uusi toivo sekä lupaus kamppailevalle ihmiskunnalle. Pitkäaikainen valmisteluni ja suunnattoman laajat opetukset Tietouden tiestä Suuryhteisössä ovat täällä sitä varten. Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit ovat vain pieni osa tätä suurempaa sanomaa. Nyt on aika lopettaa jatkuvat konfliktimme ja valmistautua elämään maailmankaikkeuden älykkään elämän Suuryhteisössä. Voidaksemme tehdä tämän tarvitsemme uuden ymmärryksen meistä yhtenä kansakuntana, tämän maailman alkuperäisasukkaina, yhteisestä henkisestä perinnöstämme ja haavoittuvasta asemastamme nuorena ja orastavana rotuna universumissamme. Tämä on minun viestini ihmiskunnalle ja siksi olen tähän maailmaan tullut.

Marshall Vian Summers