Loppusanat

Ihmiskunnalla on uusi alku. Sitä kohtaa vakava tilanne. Tarve uudelle koulutukselle ja ymmärrykselle on kaikkein tärkein. Olemme täällä palvelemassa sitä tarvetta Näkymättömien pyynnöstä. He luottavat meihin ja meidän jakamaan viisauteen, sillä elämme fyysisessä universumissa kuten tekin. Emme ole enkelimäisiä olentoja. Emme ole täydellisiä. Emme ole saavuttaneet henkisen tietoisuuden ja saavutuksen korkeita tasoja. Ja sen tähden luotamme, että viestimme Suuryhteisöstä teille on oleellisempi ja helpommin vastaanotettavissa. Näkymättömät tietävät meitä paljon enemmän elämästä maailmankaikkeudessa ja edistyksen ja saavutuksen niistä tasoista, jotka ovat tarjolla ja joita harjoitetaan monessa paikassa. Silti he ovat pyytäneet meitä puhumaan fyysisen elämän todellisuudesta, koska olemme täysin sidoksissa siinä. Ja olemme oppineet omien yritystemme ja virheidemme kautta sen tärkeyden ja merkityksen, mitä olemme jakamassa kanssanne.

Näin ollen tulemme Ihmiskunnan Liittolaisina, sillä sellaisia olemme. Olkaa kiitollisia, että teillä on liittolaisia, jotka voivat auttaa teitä ja jotka voivat kouluttaa teitä ja jotka voivat tukea vahvuuksianne, vapauttanne ja saavutuksianne. Sillä ilman tätä apua, tulevaisuudennäkymät teidän selviytymisestä avaruusmuukalaisten sellaisesta soluttautumisesta, jota olette nyt kokemassa, olisivat hyvin rajalliset. Kyllä, muutamia yksilöitä tulisi olemaan, jotka oivaltaisivat tilanteen sellaisena, kuin se todellisuudessa on, mutta heidän lukumääränsä ei olisi riittävän suuri, ja heidän äänensä jäisi kuulumatta.

Tässä voimme vain pyytää teidän luottamusta. Toivomme, että sanojemme viisauden kautta ja niiden tilaisuuksien kautta, joita teillä on niiden merkityksen ja oleellisuuden oppimisessa, voimme saada tämän luottamuksen ajan myötä, sillä teillä on liittolaisia Suuryhteisössä. Teillä on suuria ystäviä tämän maailman ulkopuolella, jotka ovat kärsineet niistä haasteista, joita olette nyt kohtaamassa, ja jotka ovat saavuttaneet onnistumisen. Koska meitä autettiin, meidän täytyy auttaa toisia. Tämä on meidän pyhä liittomme. Olemme tälle lujasti sitoutuneet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *