Kysymyksiä ja vastauksia

Meistä tuntuu, että on tärkeää huomioiden informaatio, jonka olemme tähän asti antaneet, vastata kysymyksiin, joiden täytyy varmasti nousta koskien todellisuuttamme ja niiden viestien tärkeyttä, joita olemme tulleet antamaan.

“Huomioiden vedenpitävien todisteiden puuttuminen miksi ihmisten pitäisi uskoa sitä, mitä olette kertomassa heille interventiosta?”

Ensinnäkin vierailusta maailmaanne täytyy olla laajaa näyttöä. Meille on kerrottu, että näin on asia. Kuitenkin meille on myös kerrottu Näkymättömien toimesta, että ihmiset eivät tiedä, kuinka ymmärtää tätä näyttöä, ja he antavat tälle oman merkityksensä – merkityksen, jonka antamista he suosivat, merkityksen, joka antaa enimmäkseen lohdutuksen ja rauhoittelun. Olemme varmoja siitä, että on riittävästi todisteita sen todentamiseen, että interventio on tapahtumassa maailmassa tänä päivänä, jos käyttää aikaa tämän asian läpikäymiseen ja tutkimiseen. Se tosiasia, että hallituksenne ja uskonnolliset johtajanne eivät paljasta tällaisia asioita, ei tarkoita sitä, että sellainen suuri tapahtuma ei olisi menossa keskuudessanne.

“Kuinka ihmiset voivat tietää, että olette todellisia?”

Koskien meidän todellisuutta, emme voi näyttää fyysistä läsnäoloamme teille, ja siksi teidän täytyy arvioida sanojemme merkitys ja tärkeys. Tässä pisteessä kysymys ei ole vain uskonasiasta. Tarvitaan suurempi tunnistaminen, Tietous, resonointi. Uskomme, että sanamme ovat totta, mutta se ei takaa, että ne voidaan vastaanottaa sellaisina. Emme voi kontrolloida viestimme vastetta. On ihmisiä, jotka vaativat enemmän todistetta, kuin on mahdollista antaa. Toisille sellainen todiste ei ole tarpeen, sillä he tuntevat sisäisen vahvistuksen.

Sillä välin pysymme ehkä väittelyn aiheena, ja kuitenkin toivomme ja luotamme, että sanamme voidaan harkita vakavasti, ja että se todiste, joka on olemassa, mikä on huomattava, voidaan koota ja ymmärtää niiden toimesta, jotka ovat halukkaita antamaan tähän panoksensa ja keskittymisensä elämässä. Meidän näkökulmasta ei ole suurempaa ongelmaa, haastetta ja tilaisuutta saada teidän huomio.

Näin ollen olette uuden ymmärryksen alussa. Tämä vaatii uskoa ja itseluottamusta. Monet torjuvat sanamme vain siksi, että he eivät usko, että voisimme mahdollisesti olla olemassa. Toiset ehkä uskovat, että olemme osa manipulointia, jota ollaan langettamassa maailman ylle. Emme voi kontrolloida näitä vasteita. Voimme vain tuoda ilmi viestimme ja läsnäolomme elämässänne, kuinka etäinen tahansa tämä läsnäolo sitten onkin. Läsnäolomme täällä ei ole äärimmäisen tärkeä vaan viesti, jonka olemme tulleet tuomaan ilmi ja suurempi näkökulma ja ymmärrys, jonka voimme teille antaa. Koulutuksenne täytyy alkaa jostakin. Kaikki koulutus alkaa halusta tietää. Toivomme, että raporttiemme kautta saavutamme ainakin osittaisen luottamuksenne, jotta alkaa paljastua, mitä olemme täällä tarjoamassa.

“Mitä sanottavaa teillä on niille, jotka näkevät intervention positiivisena asiana?”

Ensinnäkin ymmärrämme odotusta siitä, että kaikki voimat taivaalta liittyvät hengelliseen ymmärrykseenne, traditioihinne ja keskeisiin uskomuksiinne. Ajatus siitä, että maailmankaikkeudessa on arkipäiväistä elämää, on haaste näille keskeisille oletuksille. Meidän näkökulmasta ja ottaen huomioon omien kulttuuriemme kokemuksen, ymmärrämme näitä odotuksia. Kaukaisessa menneisyydessä ylläpidimme itse niitä. Ja silti meidän täytyi luopua niistä kohdatessamme Suuryhteisön elämän realiteetteja ja vierailujen merkitystä.

Elätte suuressa fyysisessä maailmankaikkeudessa. Se on täynnä elämää. Tämä elämä on edustettuna lukemattomina ilmentyminä, ja se edustaa älykkyyden ja henkisen tietouden evoluutiota kaikilla tasoilla. Se mitä tämä tarkoittaa on, että se mitä tulette kohtaamaan Suuryhteisössä, kattaa melkein kaiken mahdollisen.

Kuitenkin olette eristyksissä ja ette vielä matkaile avaruudessa. Ja vaikka teillä olisi kyvykkyys saavuttaa toinen maailma, maailmankaikkeus on valtava, ja kukaan ei ole saavuttanut kykyä mennä galaksin yhdestä reunasta toiseen minkäänlaisella nopeudella. Näin ollen fyysinen universumi pysyy suunnattomana ja käsittämättömänä. Kukaan ei ole mestaroinut sen lakeja. Kukaan ei ole valloittanut sen alueita. Kukaan ei voi julistaa täydellistä herruutta tai hallintaa. Elämällä on suuri nöyryyttävä vaikutus tällä tavalla. Jopa kaukana rajojenne ulkopuolella tämä on tosi.

Teidän tulisi siten odottaa, että tulette tapaamaan älykkyyksiä, jotka edustavat hyvän voimia, tietämättömyyden voimia ja niitä, jotka ovat enemmän neutraaleja teidän suhteen. Kuitenkin, Suuryhteisön matkaamisen ja tutkimusretkeilyn todellisuudessa, nousevat rodut kuten omanne tulevat kohtaamaan melkein ilman poikkeuksia luonnonvarojen löytöretkeilijöitä, kollektiiveja ja niitä, jotka tavoittelevat etua itselleen, ensimmäisenä kontaktinaan Suuryhteisön elämään.

Koskien vierailun positiivista tulkintaa osa on ihmisen odotusta ja luonnollista halua toivottaa tervetulleeksi hyvä lopputulos ja etsiä apua Suuryhteisöstä ongelmille, joita ihmiskunta ei ole kyennyt ratkaisemaan omin neuvoin. On normaalia odottaa sellaisia asioita etenkin, kun pidätte vierailijoiden kyvykkyyksiä suurempina kuin teidän. Kuitenkin iso osa ongelmaa tämän suuren vierailun tulkinnassa liittyy itse vierailijoiden tahtoon ja agendaan. Sillä he kannustavat ihmisiä kaikkialla näkemään läsnäolonsa täällä täydellisen suotuisana ihmiskunnalle ja sen tarpeille.

“Jos tämä interventio on niin hyvin käynnissä, miksi ette tulleet aikaisemmin?”

Aikaisempana ajankohtana, monia vuosia sitten, monet liittolaistenne ryhmät tulivat maailmaanne vierailemaan aikeinaan antaa toivon viesti, valmistaa ihmiskuntaa. Mutta voi, heidän viestejä ei voitu ymmärtää ja niitä väärinkäytettiin niiden muutaman toimesta, jotka kykenivät vastaanottamaan ne. Heidän vanavedessä vierailijat kollektiiveista ovat kasaantuneet ja kerääntyneet tänne. Se on ollut meillä tiedossa, että näin tapahtuisi, sillä maailmanne on aivan liian arvokas ylenkatsottavaksi, ja kuten olemme sanoneet, se ei sijaitse etäisessä ja kaukaisessa maailmankaikkeuden osassa. Maailmaanne on tarkkailtu kauan aikaa niiden toimesta, joiden tavoitteena on käyttää sitä omaksi hyödykseen.

“Miksi liittolaisemme eivät voi pysäyttää interventiota?”

Olemme täällä vain tarkkailemassa ja neuvomassa. Ihmiskunnan edessä olevat suuret päätökset ovat teidän käsissä. Kukaan muu ei voi tehdä näitä päätöksiä puolestanne. Jopa suuret ystävänne kaukana maailmanne ulkopuolella eivät tulisi väliin, sillä jos he näin tekisivät, se johtaisi sodankäyntiin, ja maailmastanne tulisi taistelukenttä vastakkaisten voimien välillä. Ja jos teidän ystävät olisivat voitokkaita, teistä tulisi täysin riippuvaisia heistä, kykenemättömiä pitämään itsenne puolta tai ylläpitämään omaa turvallisuutta maailmankaikkeudessa. Me emme tiedä ketään hyväntahtoista rotua, joka pyrkisi kantamaan tällaista taakkaa. Ja todellisuudessa se ei palvelisi myöskään teitä. Sillä teistä tulisi riippuvainen valtio toiselle vallalle ja teitä pitäisi hallita kaukaa. Tämä ei ole suotuisaa teille millään tavalla, ja tästä syystä tätä ei tapahdu. Kuitenkin vierailijat luovat itsestään ihmiskunnan vapahtajia ja pelastajia. He hyödyntävät teidän naiviutta. He hyödyntävät teidän odotuksia, ja he pyrkivät täysin hyötymään teidän luottamuksesta.

Sen tähden vilpittömin halumme on, että sanamme voivat palvella vastamyrkkynä heidän läsnäololle ja heidän manipuloinnille ja hyväksikäytölle. Sillä teidän oikeuksia rikotaan. Teidän alueita miehitetään. Teidän hallituksia taivutellaan. Ja teidän uskonnollisia ideologioita ja vaikutteita uudelleenohjataan.

Täytyy olla totuuden ääni koskien tätä. Ja voimme vain luottaa siihen, että voitte vastaanottaa tämän totuuden äänen. Voimme vain toivoa, että taivuttelut eivät ole edenneet liian pitkälle.

“Mitkä ovat meille realistiset tavoitteet, ja mikä on ratkaiseva seikka koskien ihmiskunnan säästymistä itsemääräämisoikeuden menetykseltä?”

Ensimmäinen askel on tietoisuus. Monen ihmisen täytyy tulla tietoiseksi siitä, että Maa on vierailun kohteena ja vieraat vallat ovat täällä operoimassa salakavalalla tavalla, pyrkien piilottamaan agendansa ja pyrkimyksensä ihmisten ymmärrykseltä. Täytyy olla erittäin selvää, että heidän läsnäolonsa täällä on suuri haaste ihmisen vapaudelle ja itsemääräämisoikeudelle. Agenda, jota he vievät eteenpäin ja Rauhoitusohjelma, jota he tukevat, täytyy torjua selväpäisyydellä ja viisaudella koskien näiden läsnäoloa. Tämä vastatoimi täytyy tapahtua. Maailmassa on tänä päivänä monia ihmisiä, jotka kykenevät ymmärtämään tämän. Näin ollen ensimmäinen askel on tietoisuus.

Seuraava askel on koulutus. On tarpeen monien ihmisten eri kulttuureista ja eri kansakunnista oppia elämästä Suuryhteisössä ja alkaa käsittää, minkä kanssa te tulette olemaan tekemisissä ja olette tekemisissä jopa tällä hetkellä.

Sen tähden realistiset tavoitteet ovat tietoisuus ja koulutus. Tämä itsessään estäisi vierailijoiden agendaa maailmassa. He operoivat nyt hyvin vähällä vastustuksella. He kohtaavat muutamia esteitä. Kaikkien niiden, jotka pyrkivät näkemään heitä ”ihmiskunnan liittolaisina”, täytyy oppia, että näin ei ole asian laita. Ehkä sanamme eivät ole riittäviä, mutta ne ovat alku.

“Mistä voimme löytää tämän koulutuksen?”

Koulutuksen voi löytää Suuryhteisön Tietouden Tiestä, jota annetaan maailmalle tänä aikana. Vaikka se tuo uuden ymmärryksen elämästä ja hengellisyydestä maailmankaikkeudessa, se on kytköksissä kaikkiin aitoihin hengellisiin teihin, jotka ovat jo olemassa maailmassanne – hengellisiin teihin, jotka arvostavat ihmisen vapautta ja todellisen hengellisyyden merkitystä, ja jotka arvostavat yhteistyötä, rauhaa ja harmoniaa ihmissuvun keskuudessa. Näin ollen opetukset Tietouden Tiessä kutsuvat esiin kaikki suuret totuudet, jotka ovat jo olemassa maailmassanne, ja antaa niiden ilmaisulle laajemman kontekstin ja areenan. Tällä tavoin Suuryhteisön Tietouden Tie ei korvaa maailman uskontoja, vaan tarjoaa laajemman asiayhteyden, minkä puitteissa ne voivat olla oikeasti merkityksellisiä ja oleellisia ajallenne.

“Miten välitämme teidän viestin muille?”

Totuus elää jokaisessa henkilössä tällä hetkellä. Jos voit puhua totuudelle henkilössä, se tulee voimakkaammaksi ja alkaa resonoida. Suuri toivomme, Näkymättömien toivo, niiden hengellisten voimien, jotka palvelevat maailmaanne, ja niiden toivo, jotka arvostavat ihmisen vapautta ja tahtovat nähdä teidän orastuksenne Suuryhteisössä menestyksellisesti täyttyneenä, turvautuvat tähän totuuteen, joka elää jokaisessa henkilössä. Voimme vain paljastaa totuuden sinulle ja luottaa Tietouden suuruuteen, minkä Luoja on sinulle antanut, mikä mahdollistaa sinut ja muut vastaamaan.

“Missä ovat ihmiskunnan vahvuudet Intervention vastustamisessa?”

Ensinnäkin, siten kuin ymmärrämme maailmanne tarkkailusta ja mitä Näkymättömät ovat meille kertoneet koskien asioita, joita emme voi nähdä, vaikka maailmassa on suuria ongelmia, on olemassa riittävä ihmisen vapaus, joka antaa teille perustan intervention vastustamiseen. Tämä on vastakohtana monelle muulle maailmalle, missä yksilöllinen vapaus ei ollut alun alkaenkaan koskaan vakiinnutettu. Kun nämä maailmat kohtaavat avaruusmuukalaisten voimat keskuudessaan ja Suuryhteisön elämän todellisuuden, mahdollisuus perustaa vapaus ja itsenäisyys on heille hyvin rajallinen.

Sen takia teillä on suuri vahvuus siinä, että ihmisen vapaus on tunnettu maailmassanne ja on arvostettu monen toimesta, vaikkei ehkä kaikkien toimesta. Tiedätte, että teillä on jotain menetettävää. Arvostatte sitä, mitä teillä jo on, millä laajuudella tahansa se on vakiinnutettu. Ette halua tulla hallituksi vieraiden valtojen toimesta. Ette halua edes tulla ankarasti hallituksi ihmisen käskyvallan toimesta. Näin ollen tämä on alku.

Seuraavaksi, koska maailmallanne on rikkaat hengelliset traditiot, jotka ovat vaalineet Tietoutta yksilössä ja vaalineet ihmisen yhteistyötä ja ymmärrystä, Tietouden todellisuus on jo vakiinnutettu. Kun taas muissa maailmoissa, missä Tietoutta ei ole koskaan vakiinnutettu, mahdollisuus sen vakiinnuttamiseen Suuryhteisöön nousemisen käännekohdassa antaa vain pientä toivoa onnistumiselle. Tietous on riittävän vahva riittävän monessa ihmisessä täällä, että he saattavat kyetä oppimaan elämän todellisuutta Suuryhteisössä ja käsittämään, mitä heidän keskuudessaan tapahtuu näinä aikoina. Tästä syystä olemme toiveikkaita, sillä luotamme ihmisen viisauteen. Luotamme siihen, että ihminen voi nousta itsekkyyden, itsekeskeisyyden ja itsesuojelun yläpuolelle näkemään elämä suuremmalla tavalla ja tuntemaan suurempaa vastuuta palvelussa omanlaisilleen.

Ehkä uskomme on perusteeton, mutta luotamme siihen, että Näkymättömät ovat neuvoneet meitä viisaasti tässä asiassa. Tämän johdosta olemme asettaneet itsemme vaaraan olemalla maailmanne läheisyydessä ja todistamalla tapahtumia rajojenne ulkopuolella, joilla on suora merkitys tulevaisuudellenne ja kohtalollenne.

Ihmiskunta omaa suuren lupauksen. Teillä on kasvava tietoisuus ongelmista maailmassa – yhteistyön puute kansakuntien keskuudessa, luonnollisen ympäristönne rappeutuminen, luonnonvaranne hupeneminen ja niin edelleen. Jos nämä ongelmat olisivat tuntemattomia ihmisille, jos nämä realiteetit olisi pidetty piilossa ihmisiltänne siinä laajuudessa, että ihmisillä ei olisi yhtään tietoa näiden asioiden olemassaolosta, silloin emme olisi niin toiveikkaita. Kuitenkin todellisuudessa ihmiskunnalla on mahdollisuus, ja se omaa lupauksen torjua mikä tahansa väliintulo maailmaan.

“Tuleeko tästä Interventiosta sotilaallinen invaasio?”

Kuten olemme sanoneet, maailmanne on liian arvokas yllyttääkseen sotilaallisen invaasion. Ei kukaan, joka on vierailemassa, halua tuhota sen infrastruktuuria ja sen luonnonvaroja. Tästä syystä vierailijat eivät pyri tuhoamaan ihmiskuntaa, vaan sen sijaan sitouttamaan ihmiskuntaa heidän kollektiivien palvelukseen.

Se ei ole sotilaallinen invaasio, mikä uhkaa teitä. Se on houkutuksen ja taivutuksen voima. Tätä rakennetaan oman heikkoutenne varaan, oman itsekkyytenne varaan, oman tietämättömyytenne varaan liittyen elämään Suuryhteisössä ja sokean optimisminne varaan liittyen tulevaisuuteenne ja elämän merkitykseen rajojenne ulkopuolella.

Torjuaksemme tätä tarjoamme koulutuksen ja puhumme valmistautumisen keinoista, jotka on lähetetty maailmaan näinä aikoina. Jos ette jo tuntisi ihmisen vapautta, jos ette olisi jo tietoisia maailmanne kotoperäisistä ongelmista, emme voisi uskoa sellaista valmistautumista teille. Ja meillä ei olisi luottamusta siitä, että sanamme resonoisi sen totuuden kanssa, jonka tiedätte.

“Voitteko vaikuttaa ihmisiin yhtä voimakkaasti kuin vierailijat mutta hyväksi?”

Meidän aikomus ei ole vaikuttaa yksilöihin. Meidän aikomus on vain esittää ongelma ja todellisuus, johon olette nousemassa. Näkymättömät ovat tarjoamassa varsinaiset valmistautumisen keinot, sillä ne tulevat kaiken elämän Luojalta. Tässä Näkymättömät vaikuttavat yksilöihin hyväksi. Mutta on rajoitteita. Kuten olemme sanoneet, se on teidän itsemääräämisoikeus, jota täytyy vahvistaa. Se on teidän valta, jota pitää lisätä. Se on teidän yhteistyö ihmissuvun keskuudessa, jota pitää tukea.

On rajoja siinä, miten paljon apua voimme antaa. Ryhmämme on pieni. Me emme kulje keskuudessanne. Sen takia uuden todellisuutenne suuri ymmärrys täytyy jakaa henkilöltä henkilölle. Sitä ei voi pakottaa teille vieraan vallan toimesta, vaikka se olisi teidän omaksi hyväksi.Me emme silloin tukisi vapauttanne ja itsemääräämisoikeuttanne, jos tukisimme sellaista vaikuttamisen ohjelmaa. Tässä kohtaa ette voi olla kuin lapsia. Teidän täytyy tulla täysikasvuisiksi ja vastuullisiksi. Se on vapautenne, joka on panoksena. Se on yhteistyönne toistenne kanssa, jota tarvitaan.

Teillä on nyt suurempi syy yhdistää rotunne, sillä kukaan teistä ei tule hyötymään ilman toista. Mikään kansakunta ei tule hyötymään, jos mikä tahansa toinen kansakunta joutuu avaruusmuukalaisten kontrollin alle. Ihmisen vapauden täytyy olla täydellinen. Yhteistyön täytyy tapahtua ympäri maailmaanne. Sillä jokainen on nyt samassa tilanteessa. Vierailijat eivät suosi yhtä ryhmää yli toisen, yhtä rotua yli toisen, yhtä kansakuntaa yli toisen. He etsivät ainoastaan pienimmän vastustuksen reittiä vakiinnuttakseen läsnäolonsa ja valta-asemansa maailmassanne.

“Kuinka laajamittainen on heidän soluttautumisensa ihmiskuntaan?”

Vierailijoilla on merkittävä läsnäolo edistyneimmissä kansakunnissa maailmassanne erityisesti Euroopan, Venäjän, Japanin ja Amerikan Yhdysvaltojen kansakunnissa. Näiden katsotaan olevan vahvimpia kansakuntia ja omaavan suurimman vallan ja vaikutuksen. Niihin vierailijat keskittyvät. Kuitenkin, he ottavat ihmisiä ympäri maailmaa, ja he edistävät Rauhoittamisohjelmaansa kaikilla niillä, joita he sieppaavat, jos nämä yksilöt voivat olla vastaanottavaisia heidän vaikutukselleen. Täten vierailijoiden läsnäolo on maailmanlaajuinen, mutta he keskittyvät niihin, joiden he uskovat tulevan heidän liittolaisiksi. Nämä ovat kansakunnat ja hallitukset ja uskonnolliset johtajat, joilla on hallussaan suurin valta ja vaikutus ihmisen ajatteluun ja vakaumukseen.

“Kuinka paljon meillä on aikaa?”

Kuinka paljon teillä on aikaa? Teillä on jonkin verran aikaa, kuinka paljon emme osaa sanoa. Mutta tulemme kiireellisellä viestillä. Tämä ei ole ongelma, jonka voi yksinkertaisesti välttää tai kieltää. Meidän näkökulmasta se on tärkein ihmiskuntaa kohtaava haaste. Se on suurin huoli, ensimmäinen prioriteetti. Te olette myöhässä valmistautumisessanne. Tähän on syynä monet tekijät vaikutusvaltamme ulkopuolella. Mutta aikaa on, jos voitte vastata tähän. Lopputulema on epävarma ja kuitenkin on vielä toivoa onnistumisellenne.

“Miten voimme keskittyä tähän interventioon ottaen huomioon muiden globaalien ongelmien suunnattomuuden, joita on esiintymässä juuri tällä hetkellä?”

Ensinnäkin meistä tuntuu, että ei ole mitään muita ongelmia maailmassa, jotka ovat yhtä tärkeitä kuin tämä. Meidän näkökulmasta sillä, mitä ikinä voitte ratkaista omin voimin, tulee olemaan pieni merkitys tulevaisuudessa, jos vapautenne on menetetty. Mitä voisitte toivoa saavanne? Mitä voisitte toivoa saavuttavanne ja turvaavanne, jos ette ole vapaita Suuryhteisössä? Kaikki saavutuksenne annettaisiin uusille hallitsijoillenne; kaikki maailmanne varallisuus lahjoitettaisiin heille. Ja vaikka vierailijanne eivät ole julmia, he ovat täysin sitoutuneita agendaansa. Teitä arvostetaan vain sen verran, kuin voitte olla hyödyllisiä heidän tarkoitukselle. Tästä syystä me emme tunne, että on olemassa mitään muuta ihmiskuntaa kohtaavaa ongelmaa, joka on yhtä tärkeä kuin tämä.

“Kuka todennäköisesti vastaa tähän tilanteeseen?”

Koskien sitä kuka voi vastata tähän maailmassa on monia ihmisiä tänä päivänä, joilla on luontainen tietämys Suuryhteisöstä, ja jotka ovat herkkiä sille. On monia muita, jotka on jo siepattu vierailijoiden toimesta, mutta eivät ole alistuneet heille tai heidän taivuttelulleen. Ja on monia muita, jotka ovat huolestuneet maailman tulevaisuudesta ja jotka ovat varuillaan vaaroista, joita ihmiskunta kohtaa. Ihmiset kaikissa tai missä tahansa näissä kolmessa kategoriassa saattavat olla ensimmäisten joukossa ottamaan vastuuta Suuryhteisön todellisuudesta ja valmistautumisesta Suuryhteisöä varten. He voivat tulla miltä elämänalueelta tahansa, mistä kansakunnasta tahansa, mistä uskonnollisesta taustasta tahansa ja minkälaisesta taloudellisesta ryhmästä tahansa. He ovat kirjaimellisesti joka puolella maailmaa. Heistä ja heidän vasteestaan suuret hengelliset voimat, jotka suojelevat ja valvovat ihmisen hyvinvointia, ovat riippuvaisia.

“Mainitsette, että yksilöitä siepataan joka puolella maailmaa. Kuinka ihmiset voivat suojella itseään tai muita sieppaamiselta?”

Mitä enemmän voit tulla vahvaksi Tietoudessa ja tietoiseksi vierailijoiden läsnäolosta, sitä vähemmän sinusta tulee haluttu kohde heidän tutkimukselle ja manipuloinnille. Mitä enemmän hyödynnät kohtaamisiasi heidän kanssaan saadaksesi syvää ymmärtämystä heistä, sitä enemmän sinusta tulee uhka. Kuten olemme sanoneet, he tavoittelevat pienimmän vastustuksen reittiä. He haluavat yksilöitä, jotka ovat mukautuvia ja alistuvia. He haluavat niitä, jotka aiheuttavat heille vähän ongelmia ja päänvaivaa.

Mutta tullessasi vahvaksi Tietoudessa olet heidän kontrollin ulottumattomissa, koska nyt he eivät voi vallata mieltäsi tai sydäntäsi. Ja ajan myötä sinulla tulee olemaan havaitsemisen voima nähdä heidän mielensä, mitä he eivät halua. Sinusta tulee silloin vaara heille, haaste heille, ja he välttävät sinua, jos voivat.

Vierailijat eivät halua tulla paljastetuksi. He eivät halua konfliktia. He ovat kovin itsevarmoja siitä, että he voivat saavuttaa tavoitteensa ilman vakavasti otettavaa vastustusta ihmissuvulta. Mutta kun sellainen vastustus on noussut, kun Tietouden voima herää yksilössä, silloin vierailijat kohtaavat huomattavasti vaikuttavamman esteen. Heidän väliintulonsa täällä tulee pysäytetyksi ja vaikeammaksi jatkaa. Ja heidän taivuttelunsa vallassa oleviin tulee vaikeammaksi saada päätökseen. Sen tähden oleellisia tässä kohtaa ovat yksilön vaste ja sitoutuminen totuuteen.

Tulkaa tietoisiksi vierailijoiden läsnäolosta. Älkää taipuko sille taivuttelulle, että heidän läsnäolonsa täällä on luonteeltaan henkinen, ja että se pitää sisällään suuren edun ja pelastuksen ihmiskunnalle. Vastustakaa taivuttelua. Ottakaa takaisin oma sisäinen määräysvaltanne, se suuri lahja, jonka Luoja on teille antanut. Tulkaa varteenotettavaksi voimaksi kenelle tahansa, joka rikkoo tai kieltää perusoikeutenne.

Tämä on hengellisen voiman ilmaisu. Se on Luojan tahto, että ihmiskunta nousisi Suuryhteisöön yhdistyneenä ja vapaana ulkopuolisesta väliintulosta ja alistamisesta. Se on Luojan tahto, että te valmistautuisitte tulevaisuuteen, joka on toisenlainen kuin menneisyytenne. Olemme täällä Luojan palveluksessaja täten läsnäolomme ja sanamme palvelevat tätä tarkoitusta.

“Jos vierailijat kohtavaat vastustusta ihmiskunnassa tai tietyissä yksilöissä, tulevatko he isommalla lukumäärällä vai poistuvatko he?”

Heidän lukumäärä ei ole suuri. Jos he kohtaavat huomattavaa vastustusta, heidän täytyisi peräytyä ja tehdä uusia suunnitelmia. He ovat täysin luottavaisia, että heidän tehtävä saadaan päätökseen ilman vakavia esteitä. Jos vakavia esteitä nousisi, heidän väliintulo ja taivuttelu estyisi, ja heidän täytyisi löytää muita tapoja saada kontakti ihmiskuntaan.

Me luotamme siihen, että ihmissuku voi synnyttää riittävästi vastustusta ja riittävän yksimielisyyden torjuakseen nämä vaikutukset. Tämän varaan laskemme toivomme ja pyrkimyksemme.

“Mitkä ovat tärkeimmät kysymykset, jotka meidän täytyy kysyä itseltämme ja muilta liittyen tähän avaruusmuukalaisten soluttautumisen ongelmaan?”

Ehkä kaikkein kriittisimmät kysymykset itsellesi on, “Olemmeko me ihmiset yksin maailmankaikkeudessa tai omassa maailmassamme? Vieraillaanko luonamme näinä aikoina? Onko tämä vierailu suotuisa meille? Tarvitseeko meidän valmistautua?”

Nämä ovat hyvin perustavaa laatua olevia kysymyksiä, mutta ne täytyy kysyä. On paljon kysymyksiä kuitenkin, joihin ei voi vastata, sillä ette tiedä riittävästi elämästä Suuryhteisössä, ja ette ole vielä luottavaisia, että teillä on kyky torjua näitä vaikutuksia. Monia asioita puuttuu ihmiskunnan koulutuksesta, joka on pääasiassa keskittynyt menneisyyteen. Ihmiskunta on nousemassa suhteellisen eristyksen pitkäaikaisesta tilasta. Sen koulutus, sen arvot ja sen instituutiot on kaikki perustettu tässä eristyksen tilassa. Silti eristyneisyytenne on nyt ohi, lopullisesti. On aina tiedetty, että tämä tulisi tapahtumaan. On ollut vääjäämätöntä, että näin tulisi olemaan. Sen tähden koulutuksenne ja arvonne ovat astumassa uuteen viitekehykseen, johon niiden täytyy sopeutua. Ja sopeutumisen on tapahduttava nopeasti johtuen intervention luonteesta maailmassa tänä päivänä.

Tulee olemaan paljon kysymyksiä, joihin ette voi vastata. Teidän täytyy elää niiden kanssa. Koulutuksenne Suuryhteisöstä on vasta hyvin alussa. Teidän täytyy lähestyä sitä suurella selkeydellä ja huolella. Teidän täytyy torjua omat taipumuksenne yrittää tehdä tilanteesta miellyttävä tai lohduttava. Teidän täytyy kehittää objektiivisuutta elämästä, ja teidän täytyy katsoa läpi omien henkilökohtaisten mieltymysten asettaaksenne itsenne vastaanottavaiseen asemaan korkeammille voimille ja tapahtumille, jotka ovat muovaamassa maailmaanne ja tulevaisuuttanne.

“Mitä jos tarpeeksi moni ihminen ei voi vastata tähän?”

Olemme luottavaisia, että riittävä määrä ihmisiä voi vastata tähän ja aloittaa suuren koulutuksen elämästä Suuryhteisössä antaakseen lupauksen ja toivon ihmissuvulle. Jos tätä ei voida saavuttaa, niiden, jotka arvostavat vapauttaan ja joilla on tämä koulutus, on vetäydyttävä. Heidän täytyy pitää Tietous elossa maailmassa, kun maailma joutuu täydellisen kontrollin alle. Tämä on hyvin vakava vaihtoehto ja kuitenkin se on tapahtunut muissa maailmoissa. Matka takaisin vapauteen sellaisesta asemasta on varsin vaikea. Toivomme, että tämä ei tule olemaan teidän kohtalo, ja siksi olemme täällä antamassa tätä tietoa. Kuten olemme sanoneet, maailmassa on riittävästi ihmisiä, jotka voivat vastata tähän torjuakseen vierailijoiden aikeet ja estääkseen heidän vaikutuksensa ihmisten asioihin ja ihmisten arvoihin.

“Puhutte muista maailmoista nousemassa Suuryhteisöön. Voitteko puhua onnistumisista ja epäonnistumisista, joilla voisi olla merkitystä meidän tilanteeseen?”

On ollut onnistumisia tai muutoin emme olisi täällä. Minun tapauksessa, ryhmämme puhujana, maailmaamme oltiin jo suuresti soluttauduttu, ennen kuin tajusimme käsissämme olevan tilanteen. Koulutuksemme alkoi meidän kaltaisen ryhmän tulolla antaen käsityksen ja tietoa tilanteestamme. Meillä oli avaruusmuukalaisten resurssikauppiaita maailmassamme vuorovaikutuksessa hallituksemme kanssa. Ne, jotka olivat vallassa tuona aikana, oli taivuteltu uskomaan, että kaupankäynti olisi meille suotuisaa, sillä olimme alkamassa kokemaan luonnonvarojen loppumista. Vaikka rotumme oli yhdistynyt, toisin kuin teidän, aloimme olla täysin riippuvaisia uudesta teknologiasta ja tilaisuuksista, joita meille esitettiin. Ja kun tämä tapahtui, vallan keskittymässä tapahtui siirto. Olimme tulossa tilaajiksi. Vierailijat olivat tulossa toimittajiksi. Ajan myötä, meille asetettiin ehtoja ja rajoituksia alkuun hienovaraisesti.

Myös meidän uskonnolliseen painopisteeseen ja uskomuksiin vaikutettiin vierailijoiden taholta, jotka näyttivät kiinnostusta hengellisiin arvoihimme, mutta jotka halusivat antaa meille uuden ymmärryksen, kollektiiviin perustuvan ymmärryksen, perustuen keskenään samalla tavalla, yhdellä äänellä ajattelevien mielten yhteistyöhön. Tämä esitettiin rodullemme hengellisyyden ilmaisuna ja saavutuksena. Jotkut taivuteltiin, ja kuitenkin koska liittolaisemme maailmamme ulkopuolelta olivat neuvoneet meitä hyvin, aloimme pystyttämään vastarintaliikettä ja ajan myötä kykenimme pakottamaan vierailijat poistumaan maailmastamme.

Niistä ajoista lähtien olemme oppineet huomattavan paljon Suuryhteisöstä. Kaupankäynti, jota ylläpidämme, on hyvin valikoiva ja tapahtuu vain muutaman muun kansakunnan kanssa. Olemme kyenneet välttämään kollektiiveja, ja se on säilyttänyt vapautemme. Ja kuitenkin onnistumisemme oli vaikea saavuttaa, sillä meitä oli monia, jotka joutuivat kuolemaan tämän konfliktin edessä. Meillä on onnistumisen tarina, mutta ei ilman hintaa. Ryhmässämme on muita, jotka ovat kokeneet samoja vaikeuksia vuorovaikutuksissaan väliintulevien Suuryhteisön voimien kanssa. Ja silti saimme toisistamme liittolaisia, koska me opimme ennen pitkää matkustamaan rajojemme ulkopuolella. Kykenimme oppimaan, mitä hengellisyys merkitsee Suuryhteisössä. Ja Näkymättömät, jotka palvelevat myös meidän maailmaa, auttoivat meitä tähän liittyen tekemään suuren muutoksen eristyksestä Suuryhteisön tietoisuuteen.

Silti on ollut monia epäonnistumisia, joista me olemme tietoisia. Kulttuureilla, jotka eivät olleet vakiinnuttaneet henkilökohtaista vapautta tai eivät olleet nauttineet yhteistyön hedelmistä, vaikkakin ne edistyivät teknologisesti, ei ollut perustaa vakiinnuttaa omaa itsenäisyyttään maailmankaikkeudessa. Niiden kyky vastustaa kollektiiveja oli erittäin rajoittunut. Suuremman vallan, suuremman teknologian ja suuremman varakkuuden houkuttelemana, ja Suuryhteisön kaupankäynnin ilmeisten etujen houkuttelemina, vallan keskittymä poistui niiden maailmasta. Lopulta ne tulivat täysin riippuvaisiksi heistä, jotka toimittivat niille, ja jotka saivat hallinnan niiden luonnonvaroihin ja infrastruktuuriin.

Varmasti voitte kuvitella, miten tämä voisi tapahtua. Jopa omassa maailmassanne historianne mukaan olette nähneet pienempien kansakuntien joutuvan suurempien alistamaksi. Voitte nähdä tämän jopa tänä päivänä. Sen takia nämä asiat eivät ole vieraita teille. Suuryhteisössä, kuin myös teidän maailmassa, vahvat alistavat heikkoja, jos ne pystyvät. Tämä on elämän realiteetti joka puolella. Ja tästä syystä kannustamme tietoisuuttanne ja valmistautumistanne, jotta voitte tulla vahvoiksi ja itsemääräämisoikeutenne voi lisääntyä.

Saattaa olla karvas pettymys monelle ymmärtää ja oppia, että vapaus on harvinainen maailmankaikkeudessa. Sitä mukaa kun kansakunnat tulevat vahvemmiksi ja teknologisemmiksi, ne vaativat suurempaa ja suurempaa yhtenäisyyttä ja mukautumista väeltään. Kun ne ulottavat toimintansa Suuryhteisöön ja alkavat osallistua Suuryhteisön toimiin, suvaitsevaisuus yksilölliseen ilmaisuun hupenee siihen pisteeseen, jossa isoja kansakuntia, joilla on varallisuutta ja valtaa, hallitaan sellaisella lujuudella ja vaativalla asenteella, joita te pitäisitte kauhistuttavana.

Tässä kohtaa teidän täytyy oppia, että teknologinen edistyminen ja hengellinen edistyminen eivät ole samoja; läksy, joka ihmiskunnan on vielä opittava ja joka teidän täytyy oppia, jos aiotte harjoittaa luonnollista viisauttanne näissä asioissa. Maailmaanne arvostetaan suuresti. Se on biologisesti rikas. Istutte palkinnon päällä, jota teidän täytyy suojella, jos aiotte olla sen edustajia ja edunsaajia. Ajatelkaa maailmanne sitä väkeä, joka on menettänyt vapautensa, koska he elivät paikassa, jota pidettiin toisten taholta arvokkaana. Nyt koko ihmiskunta on samanlaisessa vaarassa.

“Koska vierailijat ovat niin taitavia projisoimaan ajatuksia ja vaikuttamaan ihmisten mielen ympäristöön, kuinka voimme varmistua siitä, että mitä näemme on totta?”

Ainoa perusta viisaalle havaitsemiselle on Tietouden kultivointi. Jos uskot vain sitä, mitä näet, silloin tulet uskomaan vain sen, mitä sinulle näytetään. On monia, meille on kerrottu, joilla on tämä näkökulma. Silti olemme oppineet, että viisaiden kaikkialla täytyy saavuttaa suurempi näkökyky ja suurempi havaintokyky. On totta, että vierailijanne osaavat projisoida mielikuvia teidän pyhimyksistä ja teidän uskonnollisista hahmoista. Vaikka tätä ei harjoiteta usein, sitä varmasti voidaan käyttää herättämään sitoumusta ja omistautumista niiden keskuudessa, jotka ovat jo antautuneet sellaisiin uskomuksiin. Tässä kohtaa hengellisyydestänne tulee haavoittuvaisuuden alue, missä viisautta täytyy käyttää.

Kuitenkin Luoja on antanut teille Tietouden perustaksi todelliselle arvostelukyvylle. Voitte tietää, mitä näette kysymällä itseltänne, onko se totta? Kuitenkin tehdäksenne sen, teillä täytyy olla tämä perusta, ja tästä syystä opetus Tietouden Tiestä on niin oleellinen Suuryhteisön hengellisyyden oppimisessa. Ilman tätä ihmiset uskovat sitä, mitä he haluavat uskoa, ja he luottavat siihen, mitä he näkevät ja mitä heille näytetään. Ja heidän mahdollisuutensa vapauteen on jo menetetty, sillä sitä ei oltu alun alkaen annettu ollenkaan  kukoistaa.

“Puhutte Tietouden pitämisestä elossa. Kuinka moni tarvitaan pitämään Tietous elossa maailmassa?”

Emme voi antaa teille lukumäärää, mutta sen täytyy olla riittävän vahva synnyttämään ääntä omissa kulttuureissanne. Jos tämän viestin voivat vastaanottaa vain muutamat, heillä ei tule olemaan tätä ääntä tai tätä voimaa. Tässä heidän täytyy jakaa viisauttaan. Se ei voi olla puhtaasti vain heidän omaksi ylentämiseksi. Paljon useamman täytyy saada tietää tämä viesti, paljon useamman kuin ne, jotka voivat sen tänään vastaanottaa.

“Onko tämän viestin esittämisessä vaara?”

On aina vaara totuuden esittämisessä, ei vain teidän maailmassa, vaan myös muualla. Ihmiset saavat etua tällä hetkellä esiintyvistä olosuhteista. Vierailijat tarjoavat etuja niille vallassa oleville, jotka voivat niitä ottaa vastaan, ja jotka eivät ole vahvoja Tietoudessa. Ihmiset tottuvat näihin etuihin ja rakentavat elämänsä näiden varaan. Tämä tekee heistä vastustavia tai jopa vihamielisiä esitetylle totuudelle, joka peräänkuuluttaa heidän vastuutaan toisten palvelemisessa, ja joka voi uhata heidän varallisuutensa perustaa ja saavutuksia.

Tästä syystä olemme piilossa ja emme kulje maailmassanne. Vierailijat varmasti tuhoaisivat meidät, jos he voisivat löytää meidät. Mutta ihmiskunta saattaa pyrkiä tuhoamaan meidät yhtä hyvin sen takia, mitä edustamme, haasteen takia ja uuden todellisuuden takia, mitä havainnollistamme. Kaikki eivät ole valmiita vastaanottamaan totuutta, vaikka se on suuresti tarvittu.

“Voivatko yksilöt, jotka ovat vahvoja Tietoudessa, vaikuttaa vierailijoihin?”

Onnistumisen mahdollisuudet ovat hyvin rajalliset tässä kohtaa. Olette tekemisissä kollektiivin olentojen kanssa, jotka on jalostettu olemaan mukautuvia, joiden koko elämä ja kokemuskenttä on ympäröity ja kehitetty kollektiivin mentaliteetilla. He eivät ajattele itsenäisesti. Tästä syystä meistä ei tunnu, että voitte vaikuttaa heihin. Ihmissuvun joukossa on muutamia, joilla on voima tehdä tämä, ja jopa tässä tapauksessa onnistumisen mahdollisuus olisi hyvin rajallinen. Joten vastauksen täytyy olla ”Ei.” Käytännössä ette voi voittaa heitä puolellenne.

“Miten kollektiivit eroavat yhdistyneestä ihmiskunnasta?”

Kollektiivit koostuvat eri roduista ja niistä, jotka on jalostettu palvelemaan näitä rotuja. Monet olennoista, joita kohdataan maailmassa, on jalostettu kollektiivien toimesta olemaan palvelijoita. Heidän geneettinen perintönsä on kauan sitten kadonnut heiltä. Heitä on jalostettu palvelemaan, kuten te jalostatte eläimiä palvelemaan teitä. Se ihmisen yhteistyö, mitä me ajamme, on yhteistyö, joka säilyttää yksilöiden itsemääräämisoikeuden ja tarjoaa voima-aseman, josta käsin ihmiskunta voi vuorovaikuttaa, ei vain kollektiivien kanssa vaan myös muiden kanssa, jotka haluavat vierailla rannoillanne tulevaisuudessa.

Kollektiivi perustuu yhteen uskomukseen, yhteen perusperiaatteiden joukkoon ja yhteen käskyvaltaan. Sen paino on täydellisessä kuuliaisuudessa aatteeseen tai ihanteeseen. Tätä ei ole saatu aikaan ainoastaan vierailijoidenne koulutuksella, vaan myös geneettisesti. Tästä syystä he käyttäytyvät sillä tavalla, kuin he käyttäytyvät. Tämä on sekä heidän vahvuus että heikkous. Heillä on suuri voima mentaalisessa ympäristössä, koska heidän mielensä ovat yhdistyneet. Mutta he ovat heikkoja, koska he eivät voi ajatella itsenäisesti. He eivät voi käsitellä hankaluuksia tai vastustusta kovin onnistuneesti. Tietouden mies tai nainen olisi heille käsittämätön.

Ihmiskunnan täytyy yhdistyä säilyttääkseen vapautensa, mutta tämä on hyvin erilainen perusta verrattuna kollektiiviin. Kutsumme niitä ”kollektiiveiksi”, koska ne ovat eri rotujen ja kansakuntien kokoonpanoja. Kollektiivit eivät ole yksi rotu. Vaikka Suuryhteisössä on monia rotuja, joita hallitaan hallitsevan käskyvallan toimesta, kollektiivi on organisaatio, joka ulottuu ylitse yhden rodun kuuliaisuuden omalle maailmalleen.

Kollektiiveilla voi olla suuri mahti. Koska kuitenkin on monia kollektiiveja, niillä on tapana kilpailla keskenään, mikä estää minkään niistä pääsemästä valta-asemaan. Niin ikään eri kansakunnilla Suuryhteisössä on ollut pitkäaikaiset erimielisyydet toistensa kanssa, joita on vaikea sovitella. Ehkä ne ovat kilpailleet pitkän aikaa samoista luonnonvaroista. Ehkä ne kilpailevat keskenään myymällä luonnonvaroja, joita heillä on hallussaan. Kuitenkin kollektiivi on eri asia. Kuten sanomme tässä, se ei perustu yhteen rotuun ja yhteen maailmaan. Se on valloituksen ja alistamisen tulos. Tästä syystä vierailijanne koostuvat eri olentojen roduista eri käskyvallan ja päällikkyyden tasoilla.

“Säilyttivätkö muut maailmat, jotka yhdistyivät onnistuneesti, yksilöllisen ajattelun vapauden?”

Vaihtelevilla tasoilla. Jotkut lähestulkoon täysin, toiset vähemmän riippuen historiastaan, psykologisesta kokoonpanostaan ja oman selviytymisen tarpeestaan. Elämänne maailmassa on ollut suhteellisen helppo verrattuna siihen, missä muut rodut ovat kehittyneet. Useimmat alueet, joissa älykästä elämää esiintyy, ovat asutettuja, sillä ei ole monta maankaltaista planeettaa, joka tarjoaa sellaisen biologisten resurssien rikkauden kuten teidän oma planeettanne. Näiden rotujen vapaus riippui suurelta osin ympäristön rikkaudesta. Mutta ne ovat kaikki olleet menestyksekkäitä avaruusmuukalaisten soluttautumisen torjunnassa, ja ovat vakiinnuttaneet omat kaupankäynnin ja kommunikoinnin linjansa perustuen omaan itsemääräämisoikeuteensa. Tämä on harvinainen saavutus, ja se täytyy ansaita ja suojella.

“Mitä vaaditaan ihmiskunnan yhdistymisen saavuttamiseen?”

Ihmiskunta on hyvin haavoittuvainen Suuryhteisössä. Tämä haavoittuvaisuus voi aikanaan edistää perustavanlaatuista yhteistyötä ihmiskunnan keskuudessa, sillä teidän täytyy liittyä ja yhdistyä selviytyäksenne ja edistyäksenne. Tämä on osa tietoisuutta Suuryhteisöstä. Jos tämä perustuu ihmisten osallistumiseen, vapauteen ja itseilmaisuun, silloin omavaraisuutenne voi tulla hyvin vahvaksi ja hyvin rikkaaksi. Mutta maailmassa täytyy olla suurempi yhteistyö. Ihmiset eivät voi elää vain yksin itselleen tai asettaa omat henkilökohtaiset etunsa ylitse kaikkien tarpeiden. Jotkut saattavat nähdä tämän vapauden menetyksenä. Me näemme sen takuuna vapaudelle tulevaisuudessa. Sillä huomioiden nykyiset vallassa olevat asenteet maailmassa tänä päivänä, vapautenne tulevaisuudessa olisi hyvin vaikea turvata tai ylläpitää. Ottakaa vaarin. Ne, joita ajavat heidän oma itsekkyytensä, ovat täydellisiä kandidaatteja ulkopuoliselle vaikutukselle ja manipuloinnille. Jos he ovat valta-asemassa, he tulevat luopumaan kansakuntansa varallisuudesta, kansakuntansa vapaudesta ja kansakuntansa luonnonvaroista saadakseen etua itselleen.

Tämän takia suurempaa yhteistyötä vaaditaan. Varmasti voitte nähdä tämän. Varmasti tämä on ilmeistä jopa teidän omassa maailmassa. Mutta tämä on hyvin erilaista suhteessa kollektiivin elämään, missä rotuja on alistettu ja kontrolloitu, missä ne, jotka ovat mukautuvia, on otettu kollektiiveihin ja ne, jotka eivät ole, on syrjäytetty tai tuhottu. Varmasti sellainen kokoonpano, vaikka sillä voisi olla merkittävä vaikutus, ei voi olla suotuisa sen jäsenille. Ja silti tämä on tie, jonka monet ovat Suuryhteisössä valinneet. Me emme halua nähdä ihmiskunnan joutuvan sellaiseen organisaatioon. Tämä olisi suuri tragedia ja menetys.

“Miten ihmisten näkökulma eroaa teidän näkökulmasta?”

Yksi eroista on, että olemme kehittäneet Suuryhteisön näkökulmaa, mikä on vähemmän itsekeskeinen tapa katsoa maailmaa. Se on näkökanta, joka antaa suuren selkeyden ja voi tarjota suuren varmuuden koskien pienempiä ongelmia, joita kohtaatte päivittäisissä toimissanne. Jos voitte ratkaista suuren ongelman, voitte ratkaista myös pienemmät. Teillä on suuri ongelma. Jokaisen ihmisen maailmassa on kohdattava tämä suuri ongelma. Se voi yhdistää teidät ja tehdä teistä kykeneviä voittamaan pitkäaikaiset erimielisyytenne ja konfliktinne. Tästä syystä sanomme, että on olemassa mahdollisuus vapahdukseen juuri näissä olosuhteissa, jotka uhkaavat teidän hyvinvointia ja teidän tulevaisuutta.

Tiedämme, että Tietouden voima yksilössä voi palauttaa tämän yksilön ja kaikki yksilön suhteet saavutuksen, tunnustuksen ja kyvykkyyden korkeammalle tasolle. Sinun täytyy todeta tämä itse.

Meidän elämät ovat hyvin erilaiset. Yksi eroista on, että meidän elämät on annettu palvelulle, palvelulle, jonka me olemme valinneet. Meillä on vapaus valita ja näin ollen valintamme on todellinen ja merkityksellinen, ja perustuu omaan ymmärrykseemme. Ryhmämme keskuudessa on edustajia useista eri maailmoista. Olemme kerääntyneet yhteen palvellaksemme ihmiskuntaa. Edustamme suurempaa liittoumaa, joka on luonteeltaan hengellisempi.

“Tämä viesti tulee yhden miehen kautta. Miksi ette ota kontaktia kaikkiin, jos tämä on niin tärkeä?”

Se on lähinnä tehokkuusasia. Me emme määrää, kuka valitaan vastaanottamaan meitä. Tämä on Näkymättömien asia, niiden, joita te oikeutetusti voisitte kutsua ”Enkeleiksi”. Me ajattelemme heistä tällä tavalla. He ovat valinneet tämän henkilön, henkilön, jolla ei ole mitään asemaa maailmassa, jota ei ole tunnustettu maailmassa, yksilön, joka on valittu hänen ominaisuuksien takia ja hänen Suuryhteisön perintönsä takia. Olemme iloisia, että meillä on yksi, jonka kautta voimme puhua. Jos puhuisimme monien kautta, he ehkä olisivat eri mieltä keskenään, ja viestistä tulisi sekainen ja harhainen.

Ymmärrämme meidän omasta opiskelijana olosta, että hengellisen viisauden lähetys annetaan yleensä yhden kautta muiden tuella. Tämän yksilön täytyy kantaa taakka ja riski tulla valituksi. Kunnioitamme häntä tämän tekemisestä, ja ymmärrämme millainen taakka se voi olla. Tämä tullaan ymmärtämään väärin, ehkä, ja tästä syystä viisaiden on pysyttävä piilossa. Meidän täytyy pysyä piilossa. Hänen täytyy pysyä piilossa. Tällä tavoin viesti voidaan antaa, ja viestintuojaa voidaan varjella. Sillä tätä viestiä kohtaan tulee olemaan vihamielisyyttä. Vierailijat tulevat vastustamaan sitä ja vastustavat sitä jo nyt. Heidän vastustuksensa voi olla merkittävä, mutta se tullaan suuntaamaan ensisijaisesti viestintuojaan itseensä. Tästä syystä viestintuojaa täytyy suojella.

Tiedämme, että vastaukset näihin kysymyksiin synnyttävät lisää kysymyksiä. Ja moniin näistä ei voi vastata mahdollisesti jopa pitkään aikaan. Viisaiden missä tahansa täytyy elää kysymysten kanssa, joihin he eivät vielä voi vastata. Heidän kärsivällisyytensä ja määrätietoisuutensa kautta todelliset vastaukset nousevat, ja he kykenevät kokemaan nämä ja ilmentämään nämä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *