Kynnys: uusi lupaus ihmiskunnalle

Valmistautuakseen avaruusmuukalaisten läsnäoloon, joka on maailmassa, on tarpeellista oppia enemmän elämästä Suuryhteisössä, elämästä, joka verhoaa maailmanne tulevaisuudessa, elämästä, jonka osana tulette olemaan.

Ihmiskunnan kohtalona on aina ollut nouseminen älykkään elämän Suuryhteisöön. Tämä on väistämätöntä ja tapahtuu kaikissa niissä maailmoissa, joissa älykäs elämä on siemennetty ja kehittynyt. Aikanaan olisitte tiedostaneet, että elätte Suuryhteisössä. Ja aikanaan olisitte huomanneet, että ette ole yksin maailmassanne, että vierailu on tapahtumassa, ja että teidän pitää oppia kamppailemaan eriävien rotujen, voimien, uskomusten ja asenteiden kanssa, jotka ovat vallitsevia siinä Suuryhteisössä, jossa te elätte.

Nouseminen Suuryhteisöön on kohtalonne. Eristäytymisenne on nyt ohi. Vaikka maailmassanne on vierailtu monia kertoja menneisyydessä, teidän eristyneisyyden tila on päättynyt. Nyt teidän on välttämätöntä tiedostaa, että ette ole enää yksin – maailmankaikkeudessa tai edes omassa maailmassanne. Tämä ymmärrys on esitetty täydellisemmin Suuryhteisön hengellisyyden opetuksessa, joka on annettu maailmalle tänä päivänä. Meidän rooli on kuvailla elämää sellaisena, kuin se esiintyy Suuryhteisössä, jotta teillä olisi syvempi ymmärrys siitä elämän laajemmasta panoraamasta, johon olette nousemassa. Tämä on välttämätöntä voidaksenne lähestyä tätä uutta todellisuutta suuremmalla objektiivisuudella, ymmärryksellä ja viisaudella. Ihmiskunta on elänyt suhteellisessa eristyksessä niin kauan, että on luonnollista ajatella, että muu maailmankaikkeus toimii niiden ideoiden, periaatteiden ja sen tieteen mukaan, joita pidätte pyhinä ja joihin aktiviteettinne ja näkemyksenne maailmasta perustuvat.

Suuryhteisö on suunnaton. Sen kaukaisimpia rajoja ei ole koskaan tutkittu. Se on suurempi kuin mikään rotu voi käsittää. Tässä suurenmoisessa luomuksessa älykäs elämä esiintyy kaikissa evoluution tasoissa ja lukemattomina ilmaisuina. Maailmanne sijaitsee siinä osassa Suuryhteisöä, joka on varsin hyvin asutettu. On monia Suuryhteisön alueita, joita ei ole koskaan tutkittu ja on toisia alueita, joissa rotuja elää salassa. Kaikki elämän ilmentymät esiintyvät Suuryhteisössä. Ja vaikka elämä sellaisena, kuin olemme sen kuvailleet, vaikuttaa vaikealta ja haasteelliselta, Luoja toimii joka puolella lunastaen eronneet Tietouden kautta.

Suuryhteisössä ei voi olla yhtä uskontoa, yhtä ideologiaa tai yhtä hallituksen muotoa, jota voi sovittaa kaikkiin rotuihin ja kaikkiin kansoihin. Näin ollen kun puhumme uskonnosta, puhumme Tietouden hengellisyydestä, sillä tämä on se Tietouden voima ja läsnäolo, joka oleilee kaikessa älyllisessä elämässä – teissä, vierailijoissanne ja muissa roduissa, joita kohtaatte tulevaisuudessa.

Täten universaalisesta hengellisyydestä tulee suuri toiminnan keskipiste. Se tuo yhteen eriävät ymmärrykset ja ideat, jotka vallitsevat maailmassanne ja antaa teidän omalle henkiselle todellisuudelle yhteisen perustan. Silti Tietouden opiskeleminen ei ole vain ylentävää, vaan se on oleellinen selviytymiselle ja edistymiselle Suuryhteisössä. Kyetäksenne perustamaan ja ylläpitämään vapautenne ja itsenäisyytenne Suuryhteisössä riittävän monen ihmisen keskuudessa maailmassanne täytyy olla kehittyneenä tämä suurempi kyky. Tietous on ainoa osa teissä, jota ei voi manipuloida tai johon ei voi vaikuttaa. Se on kaiken viisaan ymmärryksen ja toiminnan lähde. Siitä tulee välttämättömyys Suuryhteisön ympäristössä, jos vapaus on arvostettu, ja jos tahdotte vakiinnuttaa oman kohtalonne ilman, että teidät integroidaan kollektiiviin tai toiseen yhteiskuntaan.

Näin ollen esittäessämme vakavan tilanteen maailmassa tänä päivänä esitämme myös suuren lahjan ja suuren lupauksen ihmiskunnalle, sillä Luoja ei jättäisi teitä valmistautumattomina Suuryhteisöä varten, mikä on suurin kaikista kynnyksistä, minkä rotuna kohtaatte. Meidät on myös siunattu tällä lahjalla. Se on ollut hallussamme monia teidän vuosisatoja. Meidän on täytynyt oppia sitä sekä valinnasta että pakosta.

Todellakin se on Tietouden läsnäolo ja voima, joka mahdollistaa meidät puhumaan teidän liittolaisina ja tarjoamaan tietoa, jota annamme näissä raporteissa. Jollemme olisi koskaan löytäneet tällaista suurta Sanomaa, me olisimme eristäytyneitä omissa maailmoissamme, kykenemättömiä käsittämään suurempia voimia maailmankaikkeudessa, jotka muovaisivat tulevaisuuttamme ja kohtaloamme. Sillä lahja, joka on maailmassanne tänä päivänä annettu, on annettu meille ja myös monille muille roduille, jotka osoittivat lupausta. Tämä lahja on erityiset tärkeä sellaisille orastaville roduille kuin omanne, jotka omaavat sellaisen lupauksen ja kuitenkin ovat niin haavoittuvia Suuryhteisössä.

Näin ollen vaikkei maailmankaikkeudessa voi olla yhtä uskontoa tai ideologiaa, on olemassa universaali periaate, ymmärrys ja henkinen todellisuus, joka on kaikkien ulottuvilla. Niin täydellinen se on, että se voi puhua niille, jotka ovat valtavasti teitä erilaisia. Se puhuu elämän monimuotoisuudelle sen kaikissa ilmentymissä. Teillä, jotka elätte maailmassanne, on nyt tilaisuus oppia sellaisesta suuresta todellisuudesta, kokea sen voima ja armo itse. Todellakin tämä on ennen kaikkea lahja, jota haluamme lujittaa, sillä tämä säilyttää vapautenne ja itsemääräämisoikeutenne, ja avaa oven suurempaan lupaukseen maailmankaikkeudessa.

Kuitenkin alkuun edessäsi on vastoinkäymistä ja suurta haastetta. Tämä edellyttää sinua oppimaan syvempää tietoa ja suurempaa tietoisuutta. Mikäli vastaat tähän haasteeseen, sinusta tulee edunsaaja ei vain itsellesi vaan koko rodullesi.

Suuryhteisön hengellisyyden opetus on annettu maailmalle tänä päivänä. Sitä ei ole koskaan aiemmin annettu tänne. Se on annettu yhden henkilön kautta, joka palvelee välittäjänä ja puhujana tämän tradition puolesta. Se on lähetetty maailmaan näinä kriittisinä aikoina, kun ihmiskunnan täytyy oppia elämästään Suuryhteisössä ja niistä suuremmista voimista, jotka ovat muokkaamassa maailmaa tänä päivänä. Vain maailman tuolta puolen annettu opetus ja ymmärrys voisi antaa teille tämän edun ja tämän valmistautumisen.

Ette ole yksin suorittamassa niin suurta tehtävää, sillä maailmankaikkeudessa on muita suorittamassa sitä jopa teidän kehitystasolla. Olette yksi monista roduista nousemassa Suuryhteisöön näinä aikoina. Kukin omaa lupauksen, ja kuitenkin kukin on haavoittuvainen vaikeuksille, haasteille ja vaikutuksille, joita esiintyy tässä suuremmassa ympäristössä. Todellakin monet rodut ovat menettäneet vapautensa, ennen kuin se oli edes saavutettu vain tullakseen osaksi kollektiivia tai kaupallista kiltaa tai kauppavaltioksi suuremmille valloille.

Emme halua nähdä tämän tapahtuvan ihmiskunnalle, sillä se olisi suuri menetys. Tästä syystä olemme täällä. Tästä syystä Luoja on aktiivinen maailmassa tänä päivänä tuoden uuden ymmärryksen ihmissuvulle. Ihmiskunnan on aika lopettaa loputtomat konfliktinsa itsensä kanssa ja valmistautua elämään Suuryhteisössä.

Asutte alueella, jossa on huomattavan paljon aktiivisuutta pienen aurinkokuntanne rajojen ulkopuolella. Tällä alueella kaupankäyntiä käydään tiettyjen reittien varrella. Maailmat ovat kanssakäymisessä, kilpailevat ja ovat joskus konfliktissa keskenään. Tilaisuuksia haetaan kaikkien niiden toimesta, joilla on kaupallisia intressejä. Ne eivät etsi vain resursseja vaan myös kuuliaisuutta sellaisilta maailmoilta kuin teidän. Jotkut ovat osa suurempaa kollektiivia. Toiset ylläpitävät omia liittoumiaan paljon pienemmässä mittakaavassa. Ne maailmat, jotka kykenevät nousemaan Suuryhteisöön menestyksellisesti, ovat joutuneet suuressa määrin ylläpitämään autonomiaansa ja omavaraisuuttaan. Tämä estää niitä altistumasta muille voimille, joiden pyrkimyksenä olisi vain niiden riistäminen ja manipuloiminen.

Todellakin teidän omavaraisuus ja ymmärryksen kehittyminen ja yhtenäisyys ovat ne, joista tulee oleellisimpia teidän hyvinvoinnille tulevaisuudessa. Ja tämä tulevaisuus ei ole kaukana, sillä vierailijoiden vaikutus on jo kasvamassa maailmassanne. Monet yksilöt ovat jo alistuneet niille ja palvelevat nyt niiden lähettiläinä ja välikäsinä. Monet muut yksilöt palvelevat yksinkertaisesti resursseina niiden geneettiselle ohjelmalle. Tämä on tapahtunut, kuten olemme sanoneet, monta kertaa monissa paikoissa. Se ei ole mysteeri meille, vaikka sen täytyy näyttää teistä käsittämättömältä.

Interventio on sekä epäonni että elintärkeä tilaisuus. Jos kykenet vastaamaan, jos kykenet valmistautumaan, jos kykenet oppimaan Suuryhteisön Tietoutta ja viisautta, silloin kykenet vastustamaan voimia, jotka ovat sekaantumassa maailmaanne ja rakentamaan perustan suuremmalle yhtenäisyydelle ihmisten ja heimojen keskuuteen. Kannustamme tietysti tätä, sillä se vahvistaa Tietouden yhdyssidettä kaikkialla.

Suuryhteisössä sodankäyntiä tapahtuu harvemmin laajassa mittakaavassa. On olemassa rajoittavia voimia. Ensinnäkin sodankäynti haittaa kaupankäynnin ja luonnonvarojen kehitystä. Tämän johdosta holtitonta käytöstä ei sallita suurilta kansakunnilta, sillä se hidastaa tai estää muiden osapuolien, muiden kansakuntien ja muiden intressien tavoitteita. Sisällissotia tapahtuu aika ajoin maailmoissa, mutta laajan mittakaavan sodankäynti yhteiskuntien ja maailmojen välillä on todellakin harvinaista. Osittain tästä syystä mentaalin ympäristön taito on vakiintunut, sillä kansakunnat kilpailevat keskenään ja yrittävät vaikuttaa toinen toisiinsa. Koska kukaan ei halua tuhota luonnonvaroja ja tilaisuuksia, näitä suurempia taitoja ja kyvykkyyksiä kultivoidaan enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi monien yhteiskuntien keskuudessa Suuryhteisössä. Kun tämänkaltaisia vaikutuksia esiintyy, tarve Tietoudelle on jopa suurempi.

Ihmiskunta on surkeasti valmistautunut tähän. Kuitenkin teidän rikkaan hengellisen perinnön johdosta ja sen johdosta, millä asteella henkilökohtainen vapaus esiintyy maailmassanne tänä päivänä, on olemassa lupaus, että kykenette ehkä edistymään tässä suuremmassa ymmärryksessä, ja näin ollen turvaamaan vapautenne ja suojelemaan sitä.

On olemassa muita rajoitteita sodankäynnille Suuryhteisössä. Useimmat kauppaa käyvät yhteiskunnat kuuluvat suuriin kiltoihin, jotka ovat perustaneet lakeja ja ohjesääntöjä jäsenilleen. Näiden tehtävä on rajoittaa niiden aktiviteetteja, jotka pyrkivät käyttämään voimaa saadakseen pääsyn toisiin maailmoihin ja niiden omistuksessa oleviin luonnonvaroihin. Jos sodankäynti leviäisi laajamittaiseksi, monien rotujen täytyisi osallistua, ja tämä ei tapahdu usein. Ymmärrämme, että ihmiskunta on hyvin sotaisa ja käsittää konfliktin Suuryhteisössä sodankäynniksi, mutta todellisuudessa tulette havaitsemaan, että tällaista ei helposti suvaita, ja voiman sijaan käyttöön otetaan muita taivuttelun reittejä.

Näin ollen vierailijanne eivät tule maailmaanne suurilla sotavoimilla. He eivät tule tuoden mukanaan suuria sotajoukkoja, sillä he ottavat käyttöön taitoja, jotka ovat palvelleet heitä muilla tavoin – taitoja manipuloida niiden ajatuksia, vaikutteita ja tunteita, joita he kohtaavat. Ihmiskunta on hyvin haavoittuvainen tällaiselle taivuttelulle ottaen huomioon sen taikauskon, konfliktin ja epäluottamuksen tason, mikä vallitsee maailmassanne näinä aikoina.

Tämän takia ymmärtääksenne vierailijoitanne ja ymmärtääksenne muita, joita tulette kohtaamaan tulevaisuudessa, teidän täytyy luoda kypsempi lähestymistapa voiman ja vaikutuksen käytölle. Tämä on elintärkeä osa teidän koulutusta Suuryhteisöön. Osa tähän valmistautumisesta annetaan Suuryhteisön hengellisyyden opetuksessa, mutta teidän täytyy myös oppia suoran kokemuksen kautta.

Ymmärryksemme mukaan monien ihmisten keskuudessa on tällä hetkellä hyvin haaveellinen kuva Suuryhteisöstä. Uskotaan, että ne, jotka ovat teknologisesti edistyneitä, ovat myös hengellisesti edistyneitä, silti voimme taata teille, että näin ei ole. Te itse, vaikkakin olette teknologisesti kehittyneempiä nyt, kuin te olitte aiemmin, ette ole kehittyneet hengellisesti kovinkaan paljon. Teillä on enemmän valtaa, mutta vallan myötä tulee tarve suuremmalle pidättyväisyydelle.

Suuryhteisössä on niitä, joilla on huomattavasti enemmän valtaa teknologisilla tasolla ja jopa ajatuksen tasolla kuin teillä. Te kehitytte käsittelemään heitä, mutta aseistus ei tule olemaan painopisteenne. Sillä planeettojen välinen sodankäynti on niin tuhoisaa, että kaikki häviävät. Mitkä ovat sellaisen konfliktin sotasaaliit? Mitä etuja se turvaa? Todellakin, kun sellainen konflikti esiintyy, se tapahtuu avaruudessa ja harvoin maanpäällisissä ympäristöissä. Roistomaiset kansakunnat ja ne, jotka ovat tuhoisia ja agressiivisia, torjutaan nopeasti varsinkin, jos ne ovat hyvin kansoitetuilla alueilla, missä tehdään kaupankäyntiä.

Tämän takia teidän on oleellista ymmärtää konfliktin luonne maailmankaikkeudessa, koska tämä antaa teille näkemyksen vierailijoista ja heidän tarpeista – miksi he toimivat sillä tavalla kuin toimivat, miksi yksilöllinen vapaus on heidän keskuudessa tuntematon ja miksi he turvautuvat kollektiiveihinsa. Se antaa heille stabiilisuuden ja vallan, mutta se tekee heistä myös haavoittuvia niille, jotka ovat taidokkaita Tietoudessa.

Tietous mahdollistaa sinua ajattelemaan miten monella tavalla tahansa, toimimaan spontaanisti, havaitsemaan todellisuuden ilmeisen takana ja kokemaan tulevaisuuden ja menneisyyden. Sellaiset kyvyt ovat niiden ulottumattomissa, jotka voivat ainoastaan seurata kulttuuriensa ohjeita ja saneluita. Olette teknologisesti kaukana vierailijoidenne takana, mutta teissä on lupaus kehittyä Tietouden Tien taidoissa, taidoissa, joita tulette tarvitsemaan, ja joihin teidän täytyy oppia turvautumaan enenevässä määrin.

Emme olisi Ihmiskunnan Liittolaisia, jos emme opettaisi teille elämästä Suuryhteisössä. Olemme nähneet paljon. Olemme kohdanneet monia erilaisia asioita. Maailmamme vallattiin, ja meidän täytyi saada vapautemme takaisin. Tiedämme, virheistä ja kokemuksesta, konfliktin luonteen ja sen haasteen luonteen, mitä kohtaatte tänä päivänä. Siitä syystä olemme hyvin soveltuvia tähän tehtävään palvelemaan teitä. Kuitenkaan ette tapaa meitä, ja emme tule tapaamaan kansakuntienne johtajia. Tämä ei ole tarkoituksemme.

Todellakin tarvitsette niin vähän väliintuloa kuin mahdollista, mutta tarvitsette suurta apua. On uusia taitoja, joita teidän täytyy kehittää, ja uusi ymmärrys, mikä teidän täytyy saavuttaa. Jopa hyväntahtoisella yhteiskunnalla, joka tulisi maailmaanne, olisi teihin sellainen vaikutus ja impakti, että tulisitte riippuvaisiksi heistä ettekä kehittäisi omaa voimaanne, valtaanne ja omavaraisuuttanne. Olisitte niin riippuvaisia heidän teknologiastaan ja heidän ymmärryksestään, että he eivät kykenisi jättämään teitä. Ja todellakin, heidän tulonsa tänne tekisi teistä jopa haavoittuvaisempia väliintulolle tulevaisuudessa. Sillä haluaisitte heidän teknologiaa ja haluaisitte matkata kaupankäynnin käytävillä Suuryhteisössä. Kuitenkaan ette olisi valmistautuneita ja ette olisi viisaita.

Tästä syystä tulevaisuuden ystävänne eivät ole täällä. Tästä syystä he eivät tule auttamaan teitä. Sillä teistä ei tulisi vahvoja, jos he näin tekisivät. Haluaisitte liittyä heihin, haluaisitte liittoutumia heidän kanssaan, mutta olisitte niin heikkoja, että ette voisi suojella itseänne. Pohjimmiltaan tulisitte osaksi heidän kulttuuria, mitä he eivät halua.

Ehkä monet ihmiset eivät kykene ymmärtämään sitä, mitä olemme tässä sanomassa, mutta aikanaan tässä on täyttä järkeä teille, ja te tulette näkemään sen viisauden ja sen välttämättömyyden. Tällä hetkellä olette aivan liian heikkoja, levottomia ja ristiriitaisia muodostamaan vahvoja liittoumia, jopa niiden kanssa, jotka voisivat olla tulevaisuuden ystäviänne. Ihmiskunta ei voi vielä puhua yhdellä äänellä, ja näin ollen olette alttiita interventiolle ja manipuloinnille tuolta puolen.

Sitä mukaa kun Suuryhteisön todellisuus tulee tunnetummaksi maailmassanne, ja jos viestimme voi tavoittaa riittävän määrän ihmisiä, tulee olemaan kasvava yksimielisyys siitä, että ihmiskuntaa on kohtaamassa suurempi ongelma. Tämä voi luoda uuden pohjan yhteistyölle ja konsensukselle. Sillä mitä mahdollista etua yhdellä kansakunnalla voi olla muiden kustannuksella, jos koko maailma on intervention uhkaama? Ja kuka tavoittelisi yksilöllistä valtaa ympäristössä, jossa avaruusmuukalaisten voimat ovat sekaantumassa? Jotta vapaus on todellinen maailmassanne, se täytyy jakaa. Se täytyy tunnistaa ja tiedostaa. Se ei voi olla muutaman etuoikeus, tai täällä ei tule olemaan todellista vahvuutta.

Näkymättömiltä saamamme ymmärryksen mukaan on jo nyt ihmisiä, jotka tavoittelevat maailman herruutta, koska he uskovat, että heillä on vierailijoiden siunaus ja tuki. Heillä on vierailijoiden vakuutus siitä, että heitä autetaan heidän vallan pyrkimyksissään. Ja kuitenkin mitä he ovat antamassa pois kuin avaimia heidän omaan vapauteen ja maailman vapauteen? He ovat tietämättömiä ja epäviisaita. He eivät voi nähdä virhettään.

Ymmärryksemme myös on, että on niitä, jotka uskovat vierailijoiden olevan täällä edustamassa hengellistä renesanssia ja uutta toivoa ihmiskunnalle, mutta kuinka he voivat tietää, jotka eivät tiedä mitään Suuryhteisöstä? Se on heidän toivonsa ja halunsa, että näin on asia, ja sellaisiin toivomuksiin vierailijat mukautuvat hyvin ilmiselvistä syistä.

Mitä olemme sanomassa on se, ettei voi olla mitään vähempää kuin todellinen vapaus maailmassa, todellinen vahvuus ja todellinen yhtenäisyys. Laitamme viestimme kaikkien saataville, ja luotamme siihen, että sanamme voidaan vastaanottaa ja harkita vakavasti. Kuitenkaan meillä ei ole kontrollia teidän vasteeseen. Ja maailman taikauskot ja pelot voivat viedä viestimme monen ulottumattomiin. Mutta lupaus on vielä olemassa. Antaaksemme teille enemmän meidän pitäisi ottaa maailmanne haltuun, mitä emme halua tehdä. Tämän takia annamme teille kaiken, mitä voimme antaa sekaantumatta teidän asioihin. Silti on monia, jotka haluavat väliintuloa. He haluavat tulla pelastetuksi ja vapahdetuksi jonkun muun toimesta. He eivät luota ihmiskunnan mahdollisuuksiin. He eivät usko ihmiskunnan luontaiseen vahvuuteen ja kyvykkyyteen. He uskovat siihen, mitä heille on kerrottu vierailijoiden toimesta. Ja he tulevat palvelemaan uusia isäntiään luullen, että se mitä heille annetaan, on heidän oma vapautuksensa.

Vapaus on arvokas asia Suuryhteisössä. Älkää koskaan unohtako sitä. Teidän vapaus, meidän vapaus. Ja mitä vapaus on, kuin kyky seurata Tietoutta, todellisuutta, jonka Luoja on antanut teille, ja ilmaista Tietoutta ja antaa Tietoutta sen kaikissa ilmentymissä.

Vierailijoillanne ei ole tätä vapautta. Se on heille tuntematon. He katsovat maailmanne kaaosta, ja he uskovat, että se järjestys, jonka he määräävät tänne, tulee olemaan teitä vapahtava, ja pelastaa teidät omalta itsetuholta. Tämä on kaikki, mitä he voivat antaa, sillä tämä on kaikki, mitä heillä on. Ja he tulevat käyttämään teitä, mutta he eivät pidä sitä epäsopivana, sillä heitä itseään käytetään ja he eivät tiedä vaihtoehtoa tälle. Heidän ohjelmointinsa, heidän ehdollistamisensa on niin perusteellinen, että heidän tavoittaminen syvemmällä henkisyydellänsä on vain etäisesti mahdollinen. Teillä ei ole voimia tehdä tätä. Teidän täytyisi olla niin paljon vahvempia, kuin olette tänä päivänä, jotta teillä olisi vapahtava vaikutus vierailijoihinne. Ja silti heidän mukautumisensa ei ole niin epätävallista Suuryhteisössä. Se on hyvin yleistä suurissa kollektiiveissa, joissa yhdenmukaisuus ja määräystenmukaisuus ovat oleellisia tehokkaaseen toimintaan eritoten ylitse suunnattomien avaruuden alueiden.

Näin ollen älkää katsoko Suuryhteisöä pelolla vaan objektiivisuudella. Olosuhteet, joita kuvailemme, esiintyvät jo ennestään maailmassanne. Voitte ymmärtää näitä asioita. Manipulointi on tuttua teille. Vaikuttaminen on tuttua teille. Ette vain ole koskaan kohdanneet niitä näin suuressa mittakaavassa, eikä teidän ole koskaan tarvinnut kilpailla älykkään elämän muiden muotojen kanssa. Sen johdosta teillä ei ole vielä taitoja tehdä näin.

Puhumme Tietoudesta, koska se on teidän suurin kykynne. Riippumatta siitä mitä teknologiaa voitte ajan myötä kehittää, Tietous on suurin lupauksenne. Olette kaukana vierailijoiden perässä teknologisessa kehityksessänne, joten teidän täytyy turvautua Tietouteen. Se on suurin voima maailmankaikkeudessa ja vierailijanne eivät käytä sitä. Se on ainoa toivonne. Tästä syystä Suuryhteisön hengellisyyden opetus opettaa Tietouden Tietä, tarjoaa Askeleet Tietouteen ja opettaa Suuryhteisön viisautta ja oivallusta. Ilman tätä valmistautumista teillä ei olisi taitoa tai näkökulmaa ymmärtää pulmaanne tai vastata siihen tehokkaasti. Se on liian suuri. Se on liian uusi. Ja ette ole sopeutuneet näihin uusiin olosuhteisiin.

Vierailijoiden vaikutus on kasvamassa jokaisena kuluvana päivänä. Jokaisen henkilön, joka voi kuulla tämän, tuntea tämän ja tietää tämän, täytyy opiskella Tietouden Tietä, Suuryhteisön Tietouden Tietä. Tämä on kutsumus. Se on lahja. Se on haaste.

Miellyttävämmissä olosuhteissa tarve ei saata näyttää niin suurelta. Mutta tarve on suunnaton, sillä ei ole mitään turvaa, ei ole mitään piilopaikkaa, ei ole mitään paikkaa maailmassa, mihin vetäytyä turvaan avaruusmuukalaisten läsnäololta, joka on täällä. Tästä syystä on vain kaksi vaihtoehtoa: voitte alistua tai voitte puolustaa vapauttanne.

Tämä on se suuri päätös, jonka jokaisen henkilön on tehtävä. Tämä on suuri käännekohta. Ette voi olla typeriä Suuryhteisössä. Se on liian vaativa ympäristönä. Se vaatii erinomaisuutta, sitoutumista. Maailmanne on liian arvokas. Luonnonvaroja täällä ahnehditaan muiden toimesta. Maailmanne strateginen sijainti on korkealle arvostettu. Vaikka eläisitte etäisessä maailmassa kaukana mistään kauppareitistä, kaukana kaikista kaupallisista sitoumuksista, aikanaan teidät löydettäisiin jonkun toimesta. Tämä aika on nyt tullut teille. Ja se on ollut jo jonkin aikaa.

Olkaa siis rohkeita. Tämä on aika rohkeudelle, ei epävarmuudelle. Teitä kohtaavan tilanteen vakavuus vain vahvistaa elämänne ja vasteenne tärkeyden ja sen valmistautumisen tärkeyden, jota tänä päivänä ollaan antamassa maailmalle. Se ei ole vain teidän ylentämiseksi ja edistämiseksi. Se on myös teidän suojelemiseksi ja teidän selviytymiseksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *