Uskonnollisten traditioiden ja vakaumusten manipulointi

Ymmärtääksenne vierailijoiden aktiviteetteja maailmassa tänä päivänä meidän täytyy antaa enemmän informaatiota koskien heidän vaikuttamista maailman uskonnollisiin instituutioihin ja arvoihin ja keskeisiin hengellisiin vaikutteisiin, jotka ovat tyypillisiä luonteellenne, ja jotka monella tavalla ovat tyypillisiä älykkäälle elämälle monissa Suuryhteisön paikoissa.

Meidän pitäisi aloittaa kertomalla, että vierailijoiden tässä maailmassa, tänä aikana suorittamia aktiviteetteja on aiemmin harjoitettu monia kertoja, monissa eri paikoissa, monien eri kulttuurien keskuudessa Suuryhteisössä. Teidän vierailijat eivät ole näiden aktiviteettien alullepanijoita vaan ainoastaan hyödyntävät näitä oman harkintakyvyn mukaan, ja ovat hyödyntäneet näitä aiemmin monia kertoja.

Teidän on tärkeätä ymmärtää, että vaikuttamisen ja manipuloinnin taitoja on kehitetty hyvin korkealle tasolle Suuryhteisössä. Sitä mukaa kun lajit tulevat kokeneemmiksi ja teknologisesti enemmän kykeneviksi, he harjoittavat hienovaraisempaa ja kokonaisvaltaisempaa vaikuttamista toisiinsa. Ihmiset ovat kehittyneet vain tiettyyn tasoon asti kilpailussa toistensa kanssa, joten teillä ei ole vielä tätä adaptiivista etua. Tämä itsessään on yksi niistä syistä, miksi esittelemme teille tätä materiaalia. Olette astumassa kokonaan uuteen joukkoon olosuhteita, jotka edellyttävät teidän luontaisten kykyjen kehittämistä kuin myös uusien taitojen oppimista.

Vaikka ihmiskunta edustaa ainutlaatuista tilannetta, Suuryhteisöön nouseminen on tapahtunut lukemattomia kertoja aiemmin muiden rotujen osalta. Sen takia se, mitä teille tehdään, on tehty aiemmin. Sitä on kehitetty korkealle tasolle, ja nyt sitä sovelletaan teidän elämään ja teidän tilanteeseen meidän mielestä suhteellisen helposti.

Rauhoitusohjelma, jota toteutetaan vierailijoiden toimesta, mahdollistaa tämän osaltaan. Tahto rauhallisiin suhteisiin ja tahto välttää sotaa ja konfliktia on ihailtavaa, mutta sitä voidaan käyttää, ja todellakin sitä käytetään teitä vastaan. Jopa teidän kaikkein jaloimmat vaikutteet voidaan käyttää toisiin tarkoituksiin. Olette nähneet tämän omassa historiassanne, omassa luonteessanne ja omissa yhteiskunnissanne. Rauha voidaan vakiinnuttaa vain viisauden, yhteistyön ja todellisen kyvykkyyden lujalle perustalle.

Ihmiskunta on luonnollisesti huolehtinut rauhallisten suhteiden perustamisesta omien heimojen ja kansakuntien keskuudessa. Kuitenkin sillä on nyt suurempi joukko ongelmia ja haasteita. Näemme nämä tilaisuutena kehittymisellenne, sillä vain Suuryhteisöön nousemisen haaste tulee yhdistämään maailman ja antamaan perustan yhdistymiselle, joka on aito, vahva ja tehokas.

Näin ollen emme tule tänne kritisoimaan teidän uskonnollisia instituutioita tai teidän keskeisimpiä vaikutteita ja arvoja, vaan näyttämään, miten niitä käytetään teitä vastaan niiden avaruusmuukalaisrotujen toimesta, jotka ovat puuttumassa maailmaanne. Ja mikäli se on meidän vaikutusvallassa, toivomme kannustavamme lahjojenne ja saavutustenne oikeanlaista soveltamista maailmanne, vapautenne ja koskemattomuutenne suojelemiseksi yhtenä rotuna Suuryhteisön yhteydessä.

Vierailijat ovat pohjimmiltaan käytännöllisiä lähestymistavassaan. Tämä on sekä vahvuus että heikkous. Kun olemme tarkkailleet heitä sekä täällä että muualla, näemme, että heille on vaikeaa poiketa suunnitelmistaan. He eivät ole kovin sopeutuvaisia muutokseen, eivätkä he osaa käsitellä hankaluuksia kovin tehokkaasti. Tämän takia he toteuttavat suunnitelmaansa melkeinpä varomattomalla tavalla, sillä he tuntevat olevansa oikealla asialla ja etulyöntiasemassa. He eivät usko, että ihmiskunta järjestää vastarintaa heitä kohtaan – ei ainakaan sellaista vastarintaa, joka vaikuttaa heihin suuresti. Ja heistä tuntuu, että heidän salaisuutensa ja heidän agendansa on hyvin suojattu ja ihmisen käsityskyvyn ulkopuolella.

Tässä valossa toimintamme tämän materiaalin esittämisessä teille tekee meistä varmasti vihollisia heidän silmissä. Kuitenkin meidän silmissä yritämme ainoastaan tehdä vastatoimia heidän vaikutukselle ja antaa teille ymmärrys, jota tarvitsette ja näkökulma, johon teidän täytyy turvautua suojellaaksenne vapauttanne rotuna ja tullaksenne toimeen Suuryhteisön realiteettien kanssa.

Johtuen heidän lähestymistavan käytännönläheisestä luonteesta he toivovat saavuttavansa tavoitteensa suurimmalla mahdollisella tehokkuudella. He toivovat yhdistävänsä ihmiskunnan, mutta vain sopusoinnussa heidän oman osallistumisen ja aktiviteettien kanssa maailmassa. Heille ihmiskunnan yhdistyminen on käytännöllinen asia. He eivät arvosta kulttuurien moninaisuutta, ja he eivät varmasti arvosta sitä omissa kulttuureissaan. Sen takia he yrittävät hävittää sen tai minimoida sitä, mikäli mahdollista, siellä missä tahansa he käyttävätkin vaikutusvaltaansa. Aiemmassa selonteossamme puhuimme vierailijoiden vaikutuksesta henkisyyden uusissa muodoissa – ihmisen jumalallisuuden ja ihmisluonnon uusissa ideoissa ja uusissa ilmaisuissa, joita tällä hetkellä on maailmassanne. Kertomuksemme tässä vaiheessa haluaisimme keskittyä perinteisiin arvoihin ja instituutioihin, joihin vierailijanne aikovat vaikuttaa ja vaikuttavat tänä päivänä.

Yrittäessään edistää yhtenäisyyttä ja mukautuvaisuutta vierailijat turvautuvat niihin instituutioihin ja niihin arvoihin, jotka heidän mielestä ovat eniten stabiileja ja käytännöllisiä heidän käyttöön. He eivät ole kiinnostuneita teidän ideoista, ja he eivät ole kiinnostuneita teidän arvoista lukuunottamatta siltä osin, kuin se edesauttaa heidän agendaa. Älkää pettäkö itseänne kuvittelemalla, että hengellisyytenne vetää heitä puoleensa, koska heiltä sellainen puuttuu. Tämä olisi typerä ja kenties kohtalokas virhe. Älkää kuvitelko, että he ovat rakastuneita elämäänne ja niihin asioihin, joita te pidätte kiehtovina. Sillä vain harvoissa tapauksissa kykenette vaikuttamaan heihin tällä tavalla. Kaikki luontainen uteliaisuus on jalostettu heistä pois, ja hyvin vähän on jäljellä. Itse asiassa heissä on jäljellä hyvin vähän sitä, mitä te kutsuisitte ”hengeksi” ja mitä me kutsuisimme nimellä ”Varne” tai ”Oivalluksen Tie”. He ovat kontrolloituja ja he kontrolloivat, ja he seuraavat ajatuskuvioita ja käyttäytymistä, jotka ovat lujasti vakiinnutettuja ja ankarasti vahvistettuja. He saattavat näyttää empaattisuutta teidän ideoihin, mutta vain saadakseen kuuliaisuutenne.

Maailmanne traditionaalisissa uskonnollisissa instituutioissa he tavoittelevat niiden arvojen ja keskeisten uskomusten hyödyntämistä, jotka voivat tulevaisuudessa palvella saamaan teidät kuuliaisiksi heille. Antakaamme teille muutamia esimerkkejä, jotka ovat syntyneet meidän omista havainnoista ja siitä käsityksestä, jonka Näkymättömät ovat meille ajan myötä antaneet.

Monet maailmassanne seuraavat kristinuskoa. Meidän mielestä tämä on ihailtavaa, vaikkei se varmasti ole ainoa lähestymistapa olennaisiin kysymyksiin hengellisestä identiteetistä ja elämän tarkoituksesta. Vierailijat tulevat hyödyntämään keskeistä ajatusta kuuliaisuudesta yhteen johtajaan luodakseen kuuliaisuutta heidän tarkoitukselleen. Tämän uskonnon yhteydessä samaistumista Jeesus Kristukseen tullaan suuresti hyödyntämään.  Hänen maailmaan paluun toivo ja lupaus tarjoaa vierailijoillenne täydellisen tilaisuuden erityisesti tämän vuosituhannen vaihteessa.

Meidän käsitys on, että todellinen Jeesus ei ole palaamassa maailmaan, sillä hän tekee työtä yhdessä Näkymättömien kanssa palvellen ihmiskuntaa ja myös muita rotuja. Se, joka tulee hänen nimellään, tulee Suuryhteisöstä. Hän on se, joka synnytetään ja jalostetaan tätä tarkoitusta varten niiden kollektiivien toimesta, jotka ovat maailmassa tänä päivänä. Hän näyttää ihmiseltä ja hänellä on merkittäviä kykyjä verrattuna siihen, mitä te voitte tällä hetkellä saavuttaa. Hän vaikuttaa täysin epäitsekkäältä. Hän kykenee antamaan näytöksiä, jotka synnyttävät joko pelkoa tai suurta kunnioitusta. Hän kykenee projisoimaan mielikuvia enkeleistä, demoneista tai mistä tahansa, joita hänen esimiehensä haluavat teille näyttää. Hänellä vaikuttaa olevan hengellisiä kykyjä. Kuitenkin hän tulee Suuryhteisöstä ja hän on osa kollektiivia. Ja hän saa aikaan kuuliaisuutta seurata häntä. Ennen pitkää niitä, jotka eivät voi seurata häntä, hän yllyttää syrjäyttämään tai tuhoamaan.

Vierailijat eivät välitä siitä, kuinka moni teidän ihmisistä tuhotaan, niin kauan kuin heillä on ensisijainen kuuliaisuus enemmistön joukossa. Tämän takia vierailijat keskittyvät niihin keskeisiin ideoihin, jotka antavat heille tämän määräysvallan ja vaikutusvallan.

Toinen tuleminen on siis valmisteilla vierailijoidenne toimesta. Todisteita tästä käsityksemme mukaan on jo maailmassa. Ihmiset eivät tiedosta vierailijoiden läsnäoloa tai todellisuuden luonnetta Suuryhteisössä, ja näin ollen he luonnollisesti hyväksyvät heidän aiemmat uskomuksensa ilman kysymyksiä tuntien ajan koittaneen heidän Vapahtajan ja heidän Opettajan suurelle paluulle. Mutta hän, joka tulee, ei tule taivaasta, hän ei edusta Tietoutta tai Näkymättömiä, ja hän ei edusta Luojaa tai Luojan tahtoa. Me olemme nähneet tämän suunnitelman muotoilemisen maailmassa. Me olemme myös nähneet samankaltaisten suunnitelmien toteutuksen muissa maailmoissa.

Muissa uskonnollisissa traditioissa, yhtenäisyyttä rohkaistaan vierailijoiden toimesta – sitä, mitä saattaisitte kutsua fundamentalistiseksi uskonnoksi perustuen menneisyyteen, perustuen kuuliaisuuteen määräysvallalle ja perustuen mukautumiseen instituutiolle. Tämä palvelee vierailijoita. He eivät ole kiinnostuneita uskonnollisten traditioidenne ideologioista ja arvoista vain niiden hyödyllisyydestä. Mitä enemmän ihmiset voivat ajatella samoin, toimia samoin ja reagoida ennustettavilla tavoilla, sitä enemmän hyödyllisiä he ovat kollektiiveille. Tätä mukautumista edistetään monissa eri traditioissa. Aikomuksena ei ole tehdä niistä kaikista samanlaisia, vaan saattaa ne yksinkertaisiksi keskenään.

Yhdessä osassa maailmaa, yksi tietty uskonnollinen ideologia hallitsee; eri osassa maailmaa erilainen uskonnollinen ideologia hallitsee. Tämä on täysin hyödyllistä vierailijoidellenne, sillä he eivät välitä, onko olemassa enemmän kuin yksi uskonto, niin kauan kuin on järjestys, mukautuminen ja kuuliaisuus. Omaamatta mitään omaa uskontoa, jota voisitte mahdollisesti seurata tai johon voisitte samaistua, he hyödyntävät teidän uskontoja edistääkseen omia arvojaan. Sillä he arvostavat vain täydellistä kuuliaisuutta tarkoitukselleen ja kollektiiveilleen ja tavoittelevat teidän täydellistä kuuliaisuutta osallistua heidän kanssaan siten, kuin he määräävät. He tulevat vakuuttamaan teille, että tämä luo rauhaa ja pelastusta maailmassa, ja minkä tahansa uskonnollisen mielikuvan tai henkilöhahmon paluuta pidetään kaikkein arvokkaimpana tässä kohtaa.

Emme yritä sanoa, että keskeiset uskonnot ovat avaruusmuukalaisten hallitsemia, sillä meidän ymmärrys on, että keskeiset uskonnot ovat hyvin vakiintuneita maailmassanne. Se mitä sanomme on, että niiden vaikutteita ja mekanismeja tuetaan vierailijoiden toimesta ja käytetään heidän omiin tarkoituksiinsa. Sen takia suurta varovaisuutta pitää noudattaa kaikkien niiden, jotka ovat tosiuskovaisia omissa traditioissaan havaitakseen nämä vaikutukset ja vastustaakseen niitä mikäli mahdollista. Tässä kohtaa vierailijat eivät pyri vakuuttamaan keskivertoihmistä maailmassa vaan johtoa.

Vierailijat uskovat lujasti, että jolleivat he tule väliin riittävän ajoissa, ihmiskunta tuhoaa itsensä ja maailman. Tämä ei perustu totuuteen; se on vain oletus. Vaikka ihmiskunnalla on riski itsensä hävittämisessä, tämä ei välttämättä ole teidän kohtalo. Mutta kollektiivit uskovat, että asia on näin ja siksi heidän täytyy toimia kiireellä ja antaa heidän taivuttelun ohjelmille suurta painoarvoa. Ne, jotka voidaan saada vakuuttuneiksi, arvostetaan hyödyllisenä; ne, joita ei saada vakuuttuneiksi, hylätään ja syrjäytetään. Jos vierailijoista tulee riittävän vahvoja saamaan maailmanne täydellinen kontrolli, ne, jotka eivät mukaudu, yksinkertaisesti eliminoidaan. Kuitenkaan vierailijat eivät tee tuhoa. Se toteutetaan juuri niiden yksilöiden kautta maailmassa, jotka ovat joutuneet täysin heidän taivuttelun alaisuuteen.

Tämä on kauhistuttava skenaario, me ymmärrämme, mutta tässä ei saa olla yhtään sekaannusta, jos aiotte ymmärtää ja vastaanottaa sen, mitä ilmaisemme viestissämme teille. Se ei ole ihmiskunnan hävittäminen; se on ihmiskunnan integrointi, mitä vierailijat pyrkivät saavuttamaan. He risteyttävät itsensä kanssanne tätä tarkoitusta varten. He yrittävät ohjata teidän uskonnollisia vaikutteita ja instituutioita tätä tarkoitusta varten. He vakiinnuttavat asemansa maailmassa salakavalalla tavalla tätä tarkoitusta varten. He vaikuttavat hallituksiin ja hallitusten johtohenkilöihin tätä tarkoitusta varten. He vaikuttavat sotilaallisiin voimiin tätä tarkoitusta varten. Vierailijat ovat luottavaisia sen suhteen, että he ovat menestyksellisiä, sillä toistaiseksi he näkevät, että ihmiskunta ei ole asettanut tarpeeksi vastarintaa estääkseen heidän toimia tai mitätöidäkseen heidän agendan.

Torjuaksenne tämän teidän täytyy opetella Suuryhteisön Tietouden Tietä. Minkä tahansa vapaan rodun maailmankaikkeudessa täytyy opetella Tietouden Tietä riippumatta siitä, miten se on määritetty heidän omissa kulttuureissa. Tämä on yksilöllisen vapauden lähde. Tämä on se, mikä mahdollistaa yksilöt ja yhteiskunnat omaamaan todellisen koskemattomuuden ja omaamaan tarpeellisen viisauden tulla toimeen niiden vaikutusten kanssa, jotka torjuvat Tietoutta, sekä maailmojensa että Suuryhteisön sisällä. Näin ollen on tarpeen oppia uusia tapoja, sillä olette astumassa uuteen tilanteeseen, jossa on uusia voimia ja uusia vaikutuksia. Todellakaan tämä ei ole mikään tulevaisuuden odotusarvo vaan välitön haaste. Elämä maailmankaikkeudessa ei odota teidän valmiutta. Tapauksia tapahtuu riippumatta siitä, oletteko valmistautuneita vai ei. Vierailu on alkanut ilman hyväksyntäänne ja ilman lupaanne. Ja teidän keskeisiä oikeuksia rikotaan huomattavasti suuremmassa määrin, kuin vielä tiedostatte.

Tämän johdosta meidät on lähetetty tänne ei ainoastaan antamaan näkökulmamme ja rohkaisumme, mutta myös herättämään kutsumuksen, antamaan hälytyksen, inspiroimaan tiedostamista ja sitoutumista. Olemme sanoneet aiemmin, että emme voi pelastaa rotunne sotilaallisella väliintulolla. Tämä ei ole roolimme. Ja vaikkakin yrittäisimme tehdä näin ja kokoaisimme vahvuuden tällaisen suunnitelman toteuttamiseen, teidän maailmanne tuhoutuisi. Voimme vain neuvoa.

Tulette näkemään tulevaisuudessa uskonnollisen vakaumuksen raivokkuuden ilmentyvän väkivaltaisin tavoin toimeenpantuna niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät ole samaa mieltä, toimeenpantuna niitä kansakuntia kohtaan, joilla on vähemmän voimaa, ja hyödynnettynä hyökkäyksen ja tuhon aseena. Vierailijoiden mielestä mikään ei olisi parempi kuin se, että uskonnolliset instituutionne hallitsisivat kansakuntia. Tätä teidän täytyy vastustaa. Vierailijoiden mielestä mikään ei olisi parempi kuin se, että kaikki jakaisivat uskonnolliset arvot, sillä tämä lisäisi heidän työvoimaansa ja tekisi heidän tehtävästä helpomman. Sen kaikissa muodoissa sellainen vaikutus pelkistyy pohjimmiltaan kuuliaisuudeksi ja alistumiseksi – tahdon alistumiseksi, tarkoituksen alistumiseksi, oman elämän ja kykyjen alistumiseksi. Kuitenkin tätä ylistetään suureksi saavutukseksi ihmiskunnalle, suureksi saavutukseksi yhteiskunnalle, uudeksi yhtenäisyydeksi ihmisrodulle, uudeksi toivoksi rauhalle ja mielentyyneydelle, ihmisen hengen voitoksi ihmisen vieteistä.

Sen tähden tulemme neuvomme kanssa ja rohkaisemme sinua pidättäytymään tekemästä epäviisaita päätöksiä, antamasta elämääsi asioille, joita et ymmärrä ja alistamasta arvostelukykyäsi ja harkintakykyäsi minkään luvatun palkkion vuoksi. Ja meidän täytyy rohkaista sinua olla pettämättä Tietoutta itsessäsi, hengellistä älykkyyttä, minkä kanssa sinä olet syntynyt, ja mikä nyt pitää sisällään sinun ainoan ja suurimman lupauksen.

Ehkä kuullessanne tämän katsotte maailmankaikkeutta paikkana täysin vailla armoa. Ehkä tulette kyyniseksi ja pelokkaaksi ajatellen, että ahneus on universaalia. Mutta näin ei ole. Se mitä nyt tarvitaan on se, että teidän on tultava vahvaksi, vahvemmaksi kuin olette, vahvemmaksi kuin olette olleet. Älkää toivottako tervetulleeksi kommunikointia niiltä, jotka ovat sekaantumassa asioihinne maailmassanne, kunnes teillä on tämä vahvuus. Älkää avatko mieliänne ja sydämiänne vierailijoille maailman ulkopuolelta, sillä he tulevat tänne omissa tarkoituksissa. Älkää kuvitelko, että he täyttävät teidän uskonnolliset ennustukset tai korkeimmat ihanteet, sillä tämä on harhaa.

Suuryhteisössä on suuria hengellisiä voimia – yksilöitä ja jopa kansakuntia, jotka ovat saavuttaneet hyvin korkean tason, kaukana siitä, mitä ihmiskunta on havainnollistanut tähän asti. Mutta ne eivät tule ja ota muita maailmoja hallintaan. Ne eivät edusta poliittisia ja taloudellisia voimia maailmankaikkeudessa. Ne eivät osallistu kaupankäyntiin kuin sen verran, että saavat täytetyksi omat perustarpeensa. Ne matkaavat harvoin, paitsi hädän tilanteissa.

Lähettiläitä lähetetään auttamaan niitä, jotka ovat nousemassa Suuryhteisöön, sellaisia lähettiläitä kuin me. Ja on myös olemassa henkisiä lähettiläitä – Näkymättömien voima, jotka voivat puhua niille, jotka ovat valmiita vastaanottamaan ja jotka osoittavat hyvää sydäntä ja hyvää lupausta. Tällä tavalla Jumala tekee työtä maailmankaikkeudessa.

Olette astumassa vaikeaan uuteen ympäristöön. Teidän maailma on hyvin arvokas muille. Teidän täytyy suojella sitä. Teidän täytyy varjella luonnonvarojanne, jotta teidän ei tarvitse olla riippuvaisia kaupankäynnistä muiden kansakuntien kanssa elämänne perustarpeista. Jos ette varjele luonnonvarojanne, te olette pakotettuja luopumaan suuresta osasta vapauttanne ja omavaraisuuttanne.

Hengellisyytenne pitää olla vakaa. Sen pitää perustua todelliseen kokemukseen, sillä arvoja ja uskomuksia, rituaaleja ja perinteitä voidaan käyttää hyväksi ja käytetään hyväksi vierailijoiden toimesta heidän omaan tarkoitukseen.

Tässä alatte nähdä, että vierailijanne ovat hyvin haavoittuvia tietyillä alueilla. Tutustukaamme tähän asiaan tarkemmin. Yksilötasolla heillä on hyvin vähän omaa tahtoa ja vaikeuksia käsitellä hankaluuksia. He eivät ymmärrä teidän henkistä luonnetta. Ja he eivät hyvin varmasti ymmärrä Tietouden vaikutteita. Mitä vahvempi olet Tietouden kanssa, sitä vaikeaselkoisempi sinusta tulee, sitä vaikeammin olet ohjattavissa ja sitä vähemmän hyödylliseksi tulet heille ja heidän integraation ohjelmalle. Mitä useampi yksilö tulee vahvaksi Tietoudessa, sitä vaikeampaa vierailijoiden on eristää heidät.

Vierailijoilla ei ole ole fyysistä voimaa. Heidän voimavara on mentaalisessa ympäristössä ja teknologiansa käytössä. Heidän määrä on pieni verrattuna teidän määrään. He ovat täysin riippuvaisia teidän kuuliaisuudesta, ja he ovat kovin itsevarmoja siitä, että he onnistuvat. Perustuen heidän tähänastisiin kokemuksiin ihmiskunta ei ole tarjonnut merkittävää vastarintaa. Kuitenkin mitä vahvempia olette Tietoudessa, sitä enemmän teistä tulee voima, joka vastustaa interventiota ja manipulointia ja sitä enemmän teistä tulee voima rotunne vapaudelle ja koskemattomuudelle.

Vaikkakin ehkä moni ei kykene kuulemaan viestiämme, on tärkeää miten sinä vastaat tähän. Ehkä on helppoa olla epäuskoinen meidän läsnäololle ja meidän todellisuudelle ja reagoida viestiämme vastaan, kuitenkin me puhumme Tietouden hengessä. Tämän takia se, mitä sanomme, voidaan tietää sisimmässäsi, jos olet vapaa tietämään sen.

Ymmärrämme, että haastamme monia uskomuksia ja tottumuksia esityksessämme. Jopa meidän ilmestyminen tänne näyttää vaikeatajuiselta ja torjutaan monen toimesta. Kuitenkin sanamme ja viestimme voi resonoida sinussa, koska puhumme Tietoudessa. Totuuden voima on suurin voima maailmankaikkeudessa. Sillä on voima vapauttaa. Sillä on voima valaistumiseen. Ja sillä on voima antaa voimaa ja itseluottamusta niille, jotka sitä tarvitsevat.

Meille on kerrottu, että ihmisen omatunto on korkealle arvostettu, vaikkakaan ei ehkä aina seurattu. Juuri tästä me puhumme, kun puhumme Tietouden Tiestä. Se on keskeinen kaikille teidän todellisille hengellisille vaikutteille. Se sisältyy jo uskontoihinne. Se ei ole teille uusi. Mutta sitä täytyy arvostaa, tai ponnistelumme ja Näkymättömien ponnistelut valmistaa ihmiskunta Suuryhteisöä varten eivät ole menestyksellisiä. Liian harva vastaa kutsuun. Ja totuus tulee olemaan taakka heille, sillä he eivät kykene jakamaan sitä tehokkaasti.

Tämän takia emme tule tänne kritisoimaan teidän uskonnollisia instituutioita tai tottumuksia, vaan vain kuvailemaan, kuinka niitä voidaan käyttää teitä vastaan. Emme ole täällä korvataksemme niitä tai kieltääksemme ne, vaan näyttääksemme, kuinka todellisen eheyden täytyy levitä näissä instituutioissa ja tottumuksissa, jotta ne palvelisivat teitä aidolla tavalla.

Suuryhteisössä hengellisyys ilmentyy sillä, mitä kutsumme Tietoudeksi tarkoittaen hengen älykkyyttä ja hengen liikettä sinussa. Tämä voimaannuttaa sinut tietämään mieluummin kuin vain uskomaan. Tämä antaa sinulle immuniteetin taivutukselle ja manipuloinnille, sillä Tietoutta ei voi mikään voima maailmassa manipuloida. Tämä antaa elämän uskonnoillenne ja toivon kohtalollenne.

Me olemme uskollisia näille ideoille, sillä ne ovat keskeisiä. Silti nämä puuttuvat kollektiiveista, ja mikäli kohtaisit kollektiiveja tai jopa niiden läsnäolon, ja sinulla on voima pitää yllä oma mielesi, tulet näkemään tämän itse.

Meille on kerrottu, että maailmassa on monia ihmisiä, jotka haluavat antaa itsensä, antaa itsensä korkeammille voimille elämässä. Tämä ei ole ihmiskunnan maailmalle ainutlaatuista, mutta Suuryhteisössä tällainen lähestymistapa johtaa orjuuteen. Ymmärryksemme mukaan teidän omassa maailmassa, ennen kuin vierailijat olivat täällä näin lukuisina, tällainen lähestymistapa johti usein orjuuteen. Mutta Suuryhteisössä te olette haavoittuvaisempia ja teidän täytyy olla viisaampia, varovaisempia ja omavaraisempia. Holtittomuus tässä tuo mukanaan raskaan hinnan ja suuren epäonnen.

Jos voit vastata Tietoudelle ja oppia Suuryhteisön Tietouden Tietä, kykenet näkemään nämä asiat itse. Silloin vahvistat sanojamme sen sijaan, että vain uskot niihin tai kiellät ne. Luoja tekee tämän mahdolliseksi, sillä Luojan tahto on, että ihmiskunta valmistautuu tulevaisuuteensa. Siksi olemme tulleet. Siksi olemme tarkkailemassa, ja meillä on nyt tilaisuus raportoida sitä, mitä näemme.

Maailman uskonnolliset traditiot puhuvat hyvin puolestanne niiden olennaisissa opetuksissa. Meillä on ollut tilaisuus oppia niistä Näkymättömiltä. Mutta ne edustavat myös potentiaalista heikkoutta. Jos ihmiskunta olisi enemmän varuillaan ja ymmärtäisi elämän realiteetteja Suuryhteisössä ja ennenaikaisten vierailujen tarkoitusta, riskinne eivät olisi niin suuria, kuin ne tänä päivänä ovat. On olemassa toivoa ja odotusta, että sellaiset vierailut tuovat suuria palkintoja ja ovat teille täyttymys. Kuitenkaan ette ole vielä kyenneet oppimaan Suuryhteisön todellisuutta tai niitä vahvoja voimia, jotka ovat vuorovaikutuksessa maailmanne kanssa. Teidän puutteellinen ymmärrys vierailijoista ja ennenaikainen luottamus vierailijoihin eivät palvele teitä.

Tämä on syynä siihen, että viisaat kautta Suuryhteisön pysyttelevät piilossa. He eivät tavoittele kaupankäyntiä Suuryhteisössä. He eivät tavoittele osaa killoissa ja kaupallisissa yhteistyöelimissä. He eivät tavoittele diplomatiaa monien maailmojen kanssa. Heidän uskollisuuden verkostot ovat mysteerisempiä, hengellisempiä luonteeltaan. He ymmärtävät elämän realiteeteille altistumisen riskit ja vaikeudet fyysisessä maailmankaikkeudessa. He ylläpitävät eristäytymistään, ja he pysyvät valppaina rajoillaan. he tavoittelevat vain viisautensa levittämistä tavoilla, jotka ovat vähemmän fyysisiä luonteeltaan.

Omassa maailmassanne voitte ehkä nähdä tämän ilmenevän niissä, jotka ovat viisaimpia, lahjakkaimpia, jotka eivät tavoittele henkilökohtaista etua kaupallisten piirien kautta, ja jotka eivät anna itseään valloituksille ja manipuloinnille. Teidän oma maailma kertoo teille niin paljon. Teidän oma historia kertoo teille niin paljon ja havainnollistaa, vaikkakin pienemmässä mittakaavassa, kaiken, mitä me tässä olemme teille esittämässä.

Näin ollen meidän aikomus ei ole vain varoittaa teitä tilanteenne vakavuudesta, vaan antaa teille, jos voimme, laajemman näkemyksen ja ymmärryksen elämästä, jota tarvitsette. Ja luotamme siihen, että riittävän moni voi kuulla nämä sanat ja vastata Tietouden suuruudelle. Toivomme, että on niitä, jotka voivat tunnistaa, että viestimme eivät ole täällä herättämässä pelkoa ja paniikkia vaan synnyttämässä vastuullisuutta ja sitoutumista vapauden ja hyvän suojelemiseksi maailmassanne.

Jos ihmiskunta epäonnistuisi intervention vastustamisessa, voimme maalata kuvan siitä, mitä tämä tarkoittaisi. Olemme nähneet sen muualla, sillä kukin meistä tuli hyvin lähelle sitä omissa maailmoissamme. Ollessaan osa kollektiivia, planeetta Maata louhitaan sen luonnonvarojen takia, sen ihmiset kerätään töihin ja sen kapinalliset ja vääräuskoiset joko syrjäytetään tai eliminoidaan. Maailma säilytetään maanviljelyksen ja louhintaintressien tähden. Ihmisen yhteiskuntia tulee olemaan, mutta vain maailman ulkopuolelta tulleiden voimien alaisuudessa. Ja mikäli maailma kuluttaa hyödyllisyytensä loppuun, mikäli sen luonnonvarat otetaan kokonaan, teidät jätetään, riistettynä. Teitä tukeva elämä maailmassanne on otettu pois teiltä; selviytymisen oleellisimmat keinot on varastettu teiltä. Tämä on tapahtunut aiemmin monissa muissa paikoissa.

Tämän maailman tapauksessa, kollektiivit saattavat päätyä säilyttämään maailman jatkuvaan käyttöön strategisena asemapaikkana ja biologisena varastona. Silti ihmisväestö tulisi hirveästi kärsimään tällaisen alistavan hallinnon alaisuudessa. Ihmiskunnan väkilukua vähennettäisiin. Ihmiskunnan hallinta annettaisiin niille, jotka on jalostettu johtamaan ihmisrotua uudessa järjestyksessä. Ihmisen vapaus sellaisena kuin te tiedätte sen, ei enää olisi olemassa, ja te kärsisitte vieraan vallan raskauden alla, vallan, joka olisi kova ja vaativa.

Suuryhteisössä on monia kollektiiveja. Jotkut niistä ovat suuria; jotkut niistä ovat pieniä. Jotkut niistä ovat eettisempiä taktiikassaan; monet eivät ole. Siinä määrin kuin ne kilpailevat keskenään tilaisuuksista, kuten maailmanne hallinta, vaarallisia aktiviteetteja voidaan suorittaa. Meidän täytyy antaa tämä havainnollistus, jotta teillä ei ole mitään epäilystä siitä, mitä me olemme sanomassa. Edessänne olevat valinnat ovat hyvin rajallisia, mutta erittäin keskeisiä.

Tämän takia ymmärtäkää, että vierailijoidenne näkökulmasta olette kaikki heimoja, joita pitää hallita ja kontrolloida palvellaaksenne vierailijoiden intressejä. Tätä varten uskontonne ja sosiaalisen todellisuutenne tietty taso säilytetään. Mutta menetätte huomattavan paljon. Ja paljon tulee katoamaan ennen kuin tajuatte, mitä teiltä on viety. Tämän takia voimme vain puhua valppauden, vastuullisuuden ja oppimiseen sitoutumisen puolesta – oppia elämästä Suuryhteisössä, oppia, kuinka suojella teidän omaa kulttuuria ja omaa todellisuutta laajemmassa ympäristössä ja oppia, kuinka nähdä, kuka on täällä palvellakseen teitä ja erottaa heidät niistä, jotka eivät ole. Tämä suurempi arvostelukyky on niin tarpeen maailmassanne, jopa teidän omien vaikeuksien ratkaisemiseen. Mutta koskien teidän selviytymistä ja hyvinvointia Suuryhteisössä, se on ehdottoman oleellinen.

Tämän takia rohkaisemme teitä olemaan rohkeita. Meillä on enemmän jaettavaa teidän kanssa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *