Maan ulkopuolinen läsnäolo maailmassa tänä päivänä

On suuri kunnia, että meillä on mahdollisuus esittää tämä informaatio teille kaikille, jotka ovat riittävän onnekkaita kuulemaan tämän viestin. Me olemme Ihmiskunnan Liittolaiset. Tämän lähetyksen on mahdollistanut Näkymättömien läsnäolo. Niiden henkisten neuvonantajien läsnäolo, jotka valvovat älykkään elämän kehittymistä maailmassanne ja läpi Suuryhteisön kaikkien maailmojen.

Emme kommunikoi minkään mekaanisen laitteen kautta, vaan henkisen kanavan kautta, joka on vapaa häirinnästä. Vaikka elämmekin fyysisessä maailmassa kuten te, meille on annettu etuoikeus kommunikoida teille tällä tavalla kyetäksemme luovuttamaan teille sen tiedon, mikä meidän täytyy jakaa kanssanne.

Edustamme pientä ryhmittymää, joka tarkkailee maailmanne tapahtumia. Tulemme Suuryhteisöstä. Emme sekaannu ihmiskunnan asioihin. Meillä ei ole tukikohtia täällä. Meidät on lähetetty hyvin erityisessä tarkoituksessa – todistamaan maailmassanne meneillään olevia tapahtumia, ja saatuamme mahdollisuuden tehdä näin kommunikoimaan teille, mitä näemme ja mitä tiedämme. Sillä elätte maailmanne pinnalla ettekä näe sitä ympäröiviä toimia. Ettekä näe selkeästi vierailua, joka on tapahtumassa maailmassanne näinä aikoina tai mitä se merkitsee tulevaisuudellenne.

Haluaisimme antaa todistajanlausunnon tästä. Teemme näin Näkymättömien pyynnöstä, sillä meidät on lähetetty tätä tarkoitusta varten. Informaatio, jonka aiomme teille välittää, voi tuntua erittäin haasteelliselta ja hätkähdyttävältä. Ehkä se on odottamaton monelle, jotka kuulevat tämän viestin. Ymmärrämme tämän vaikeuden, sillä meidänkin on täytynyt kohdata tämä meidän omissa kulttuureissa.

Kuunnellessanne informaatiota saattaa olla vaikea hyväksyä sitä alkuun, mutta se on elintärkeä kaikille niille, jotka pyrkivät antamaan maailmalle.

Monia vuosia olemme tarkkailleet maailmanne toimia. Emme tavoittele suhteita ihmiskunnan kanssa. Emme ole täällä diplomaattisessa tehtävässä. Meidät on lähetetty Näkymättömien toimesta oleilemaan maailmanne läheisyydessä tarkkaillaaksemme niitä tapahtumia, joita aiomme kuvailla.

Nimemme eivät ole tärkeitä. Ne olisivat teille merkityksettömiä. Ja emme aio kertoa niitä oman turvallisuutemme tähden, sillä meidän on pysyttävä piilossa voidaksemme palvella teitä. Alkuun on välttämätöntä, että ihmiset kaikkialla ymmärtävät sen, että ihmiskunta on astumassa älykkään elämän Suuryhteisöön. Maailmanne on ”vierailun” kohteena useiden avaruusmuukalaisrotujen ja useiden eri avaruusmuukalaisorganisaatioiden toimesta. Tätä on aktiivisesti tapahtunut jo jonkin aikaa. Vierailuja on ollut koko ihmiskunnan historian ajan, mutta ei mitään tässä mittakaavassa. Ydinaseiden aikakausi ja luonnollisen ympäristön tuhoaminen on tuonut nämä voimat rannikoillenne.

Ymmärryksemme mukaan maailmassa on paljon ihmisiä tänä päivänä, jotka alkavat sisäistää, että tämä on tapahtumassa. Ja ymmärryksemme mukaan tästä vierailusta on paljon tulkintoja – mitä se voisi tarkoittaa ja mitä se voisi tarjota. Ja monet niistä ihmisistä, jotka ovat tietoisia näistä asioista, ovat hyvin toiveikkaita ja ennakoivat suurta hyötyä ihmiskunnalle. Me ymmärrämme. On luonnollista odottaa tätä. On luonnollista olla toiveikas.

Nyt tapahtuva vierailu maailmassanne on erittäin mittava niinkin paljon, että ihmiset joka puolella maailmaa todistavat sitä ja kokevat sen vaikutukset suoraan. Se, mikä on tuonut nämä ”vierailijat” Suuryhteisöstä, nämä erilaiset avaruusmuukalaisten organisaatiot, ei ole ihmiskunnan edistymisen tai henkisen kehityksen tukeminen. Se, mikä on tuonut nämä voimat rannikoillenne sellaisina määrinä ja sellaisilla aikomuksilla, on maailmanne luonnonvarat.

Ymmärrämme, että tämä voi olla alkuun vaikea hyväksyä, koska ette osaa vielä arvostaa sitä, miten kaunis maailmanne on, miten paljon se omaa ja miten harvinainen jalokivi se on Suuryhteisön autioiden maailmojen ja tyhjän avaruuden keskellä. Sellaiset kuin teidän maailma ovat todellakin harvinaisia. Suurin osa Suuryhteisön alueista, jotka ovat nyt asuttuja, ovat siirtokuntia ja teknologia on mahdollistanut tämän. Mutta sellaiset maailmat kuin teidän, missä elämä on kehittynyt luonnollisesti ilman teknologian apua, ovat paljon harvinaisempia, kuin saatatte tajuta. Muut ovat tietysti huomanneet tämän, sillä maailmanne biologisia resursseja ovat useat rodut hyödyntäneet jo vuosituhansia.  Joillekin se on varasto. Ja nyt ihmiskunnan kulttuurin ja vaarallisten aseiden kehitys sekä näiden luonnonvarojen häviäminen on johtanut avaruusmuukalaisten väliintuloon.

Ehkä ihmettelette, miksi diplomaattisia suhteita ei ole luotu ihmiskunnan johtajiin. Tätä on kohtuullista kysyä, mutta vaikeutena tässä on se, että täällä ei ole ketään, joka voisi edustaa koko ihmiskuntaa, sillä kansanne ovat jakautuneita ja kansakuntanne vastustavat toinen toisiaan. Ne vierailijat, joista puhumme, olettavat myös, että olette sotaisia ja aggressiivisia, ja että toisitte vaikeuksia ja vihamielisyyttä ympäröivään maailmankaikkeuteen huolimatta teidän hyvistä ominaisuuksista.

Tämän johdosta haluamme antaa raportissamme käsityksen siitä, mitä on tapahtumassa, mitä tämä tarkoittaa ihmiskunnalle ja miten tämä liittyy henkiseen kehitykseenne, sosiaaliseen kehitykseenne ja tulevaisuuteenne maailmassa ja itse Suuryhteisön maailmojen joukossa.

Ihmiset eivät tiedosta avaruusmuukalaisvoimien läsnäoloa, eivät tiedosta näiden löytöretkeilijöiden läsnäoloa, niitä joiden aikomuksena on liittoutua ihmiskunnan kanssa omaksi hyödyksi. Ehkä meidän pitäisi aloittaa antamalla teille käsitys siitä, millaista elämä on rajojenne ulkopuolella, sillä ette ole matkanneet kauas ettekä voi itse selittää näitä asioita.

Elätte siinä galaksin osassa, joka on varsin asuttu. Kaikki galaksin osat eivät ole näin asuttuja. Siellä on suuria tutkimattomia alueita. Siellä on monia piilossa olevia rotuja. Kaupankäyntiä maailmojen välillä tehdään vain tietyillä alueilla. Se ympäristö, mihin olette astumassa, on erittäin kilpailuhenkinen. Resurssien tarve koetaan joka puolella, ja monet teknologiset yhteiskunnat ovat käyttäneet maailmansa luonnonvarat ja joutuvat tekemään kaupankäyntiä, vaihtokauppaa ja matkoja saadakseen sen, mitä tarvitsevat. Tilanne on hyvin monimutkainen. Monia liittoumia rakennetaan ja konflikteja tapahtuu.

Ehkä tässä vaiheessa on tarpeen ymmärtää, että Suuryhteisö, johon olette nousemassa, on vaikea ja haasteellinen ympäristö, ja kuitenkin se tuo tullessaan suuren tilaisuuden ja suuria mahdollisuuksia ihmiskunnalle. Silti jotta nämä mahdollisuudet ja edut voivat toteutua, ihmiskunnan täytyy opiskella ja oppia, millaista elämä on maailmankaikkeudessa. Ja sen täytyy ymmärtää, mitä henkisyys merkitsee älykkään elämän Suuryhteisössä.

Tiedämme omasta historiastamme, että tämä on suurin kynnys, jonka mikä tahansa maailma voi kohdata. Se ei kuitenkaan ole sellainen, jonka voitte itse suunnitella. Se ei kuitenkaan ole sellainen, jonka voitte itse rakentaa tulevaisuuttanne varten. Sillä ne nimenomaiset voimat, jotka toisivat Suuryhteisön todellisuuden tänne, ovat jo olemassa maailmassa. Olosuhteet ovat tuoneet ne tänne. Ne ovat jo täällä.

Ehkä tämä antaa teille näkemyksen siitä, millainen elämä on rajojenne ulkopuolella. Emme halua luoda näkemystä, joka on pelottava, mutta hyvinvointinne ja tulevaisuutenne edellyttävät sitä, että teillä on rehellinen arvio tilanteesta ja että voitte nähdä nämä asiat selkeästi.

Tarve valmistautua elämään Suuryhteisössä tuntuu meistä kaikkein suurimmalta tarpeelta maailmassanne tänä päivänä. Ja kuitenkin havaintojemme mukaan ihmiset ovat keskittyneet omiin asioihinsa ja omiin ongelmiinsa jokapäiväisessä elämässään tietämättöminä niistä suuremmista voimista, jotka tulevat muuttamaan heidän kohtalonsa ja vaikuttamaan heidän tulevaisuuteensa.

Ne voimat ja ryhmät, jotka ovat täällä tänä päivänä, edustavat useita eri liittoumia. Nämä eri liittoumat eivät ole yhdistyneitä yrityksissään. Kukin liittouma edustaa usean eri rodun ryhmittymiä, jotka tekevät yhteistyötä tavoitteenaan saada pääsy maailmanne luonnonvaroihin ja ylläpitää tämä pääsy. Nämä eri liittoumat pohjimmiltaan kilpailevat keskenään, vaikka eivät ole sodassa keskenään. Ne näkevät maailmanne suurena palkintona, sellaisena, jonka ne haluavat itselleen.

Tämä luo erittäin suuren haasteen ihmisillenne, sillä ne voimat, jotka vierailevat teillä, eivät omaa ainoastaan kehittynyttä teknologiaa vaan myös vahvan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, ja niillä on kyky vaikuttaa ajatteluunne mentaalisessa ympäristössä. Suuryhteisössä teknologia on helposti hankittavissa, ja näin ollen kilpailevien yhteiskuntien suuri etulyöntiasema on ajatuksiin vaikuttaminen. Tämä on saanut hyvin sofistikoituneita demonstraatioita. Se edustaa joukon sellaisia taitoja, joita ihmiskunta on vasta alkamassa löytää.

Tämän johdosta vierailijanne eivät tule aseistettuna suurilla aseilla tai armeijoilla tai suurilla avaruusalusten laivastoilla. He tulevat suhteellisen pieninä ryhminä, mutta he omaavat merkittävät taidot ihmisten vaikuttamiseen. Tämä edustaa hienovaraisempaa ja kypsempää voiman käyttöä Suuryhteisössä. Tämä on se kyky, jota ihmiskunnan on kehitettävä tulevaisuudessa kilpaillaakseen muiden rotujen kanssa menestyksekkäästi.

Vierailijat ovat täällä saavuttaakseen ihmiskunnan kuuliaisuuden. He eivät halua tuhota ihmisten luomuksia eivätkä ihmisten läsnäoloa. Sen sijaan he tahtovat käyttää näitä omaksi eduksi. Heidän aikeensa on työllistäminen ei tuhoaminen. He luulevat tekevänsä oikeutta, sillä he uskovat pelastavansa maailman. Jotkut jopa uskovat pelastavansa ihmiskunnan itseltään. Mutta tämä näkökulma ei palvele teidän korkeampia intressejä, eikä se vaali viisautta tai itsemääräämistä ihmissuvun keskuudessa.

Ja silti koska Suuryhteisön maailmojen keskuudessa on hyviä voimia, teillä on liittolaisia. Edustamme liittolaistenne, Ihmiskunnan Liittolaisten ääntä. Emme ole täällä käyttääksemme luonnonvarojanne tai ottaaksemme teiltä sen, mitä omistatte. Emme tavoittele ihmiskunnasta kauppavaltiota tai siirtokuntaa omaan käyttöömme. Sen sijaan tahdomme vaalia vahvuutta ja viisautta ihmiskunnan keskuudessa, sillä tuemme tätä läpi Suuryhteisön.

Roolimme on siis hyvin olennainen, ja tietomme on hyvin tarpeellinen, sillä tällä hetkellä jopa ne ihmiset, jotka ovat tietoisia vierailijoiden läsnäolosta, eivät ole tietoisia heidän aikomuksistaan. Ihmiset eivät ymmärrä vierailijoiden menettelyitä. Eivätkä he käsitä vierailijoiden etiikkaa tai moraalia. Ihmiset ajattelevat, että vierailijat ovat joko enkeleitä tai hirviöitä. Todellisuudessa he ovat hyvin paljon kaltaisianne tarpeissaan. Jos voisitte nähdä maailman heidän silmiensä läpi, ymmärtäisitte heidän ajatteluaan ja motivaatiotaan. Mutta tehdäksenne tämän teidän pitäisi matkata oman ajattelunne ulkopuolelle.

Vierailijat ovat sitoutuneet neljään olennaiseen aktiviteettiin saavuttakseen vaikutusvaltaa maailmassanne. Kukin näistä aktiviteeteista on ainutlaatuinen, mutta ne kaikki ovat koordinoituja keskenään. Niitä ollaan toimeenpanemassa, koska ihmiskuntaa on tutkittu pitkän aikaa. Ihmisen ajattelua, ihmisen käyttäytymistä, ihmisen fysiologiaa ja ihmisen uskontoa on tutkittu jo jonkin aikaa. Nämä ovat hyvin ymmärrettyjä vierailijoidenne toimesta, ja niitä tullaan käyttämään heidän omiin tarkoituksiinsa.

Ensimmäinen vierailijoiden aktiviteetti on vaikutusvaltaisissa asemissa oleviin yksilöihin vaikuttaminen. Koska vierailijat eivät halua tuhota mitään maailmassa eivätkä halua vahingoittaa maailman luonnonvaroja, he pyrkivät saavuttamaan vaikutusvaltaa niihin, jotka he näkevät olevan valta-asemassa pääosin hallinnossa ja uskonnossa. He pyrkivät kontaktiin, mutta vain tiettyjen yksilöiden kanssa. Heillä on valta tehdä tämä kontakti, ja heillä on vaikuttamisen valta. Eivät kaikki, joihin he ottavat kontaktin, tule taivutetuksi, mutta moni tulee. Suuremman vallan, korkeamman teknologian ja maailman herruuden lupaukset kiehtovat ja yllyttävät monia yksilöitä. Ja näiden yksilöiden kanssa vierailijat tavoittelevat yhteistyön perustamista.

Maailman hallituksissa on hyvin vähän ihmisiä, joihin näin on vaikutettu, mutta heidän määränsä on kasvamassa. Vierailijat ymmärtävät valtahierarkian, koska he itse elävät sen mukaan noudattaen omaa komentoketjuaan, kuten voisi sanoa. He ovat korkeasti organisoituneita ja erittäin keskittyneitä omiin pyrkimyksiin ja ajatus kulttuurista täynnä vapaasti ajattelevia yksilöitä on heille suurimmalta osaltaan vieras. He eivät ymmärrä eivätkä käsitä yksilönvapautta. He ovat kuten moni teknologisesti kehittynyt yhteiskunta Suuryhteisössä, jotka toimivat omissa maailmoissa ja avaruuden suunnattomien kantamien päässä olevissa siirtokunnissa hyödyntäen vakiintunutta ja jäykkää hallinnon ja organisoinnin muotoa.

Sen tähden heidän pyrkimystensä ensimmäinen painopiste on luoda liittouma valta-asemassa olevien yksilöiden kanssa ja vaikuttaa heihin saavuttaakseen heidän kuuliaisuutensa ja vakuuttaa heidät suhteen eduista ja yhteisestä tarkoituksesta.

Aktiviteetin toinen painopiste, mikä on ehkä kaikkein vaikein käsitellä teidän näkökulmasta, on uskonnollisten arvojen ja vaikutteiden manipulointi. Vierailijat tiedostavat, että ihmiskunnan suurimmat hengenlahjat edustavat myös sen suurinta haavoittuvuutta. Ihmisten kaipuu yksilölliseen vapahdukseen edustaa yhtä suurinta voimavaraa, jota ihmissuvulla on tarjota jopa Suuryhteisölle. Mutta se on myös heikkoutenne. Ja juuri näitä vaikutteita ja näitä arvoja tullaan hyödyntämään.

Monet vierailijoiden ryhmittymät haluavat vakiinnuttaa itsensä henkisinä toimijoina, sillä he tietävät miten puhua mentaalisessa ympäristössä. He pystyvät kommunikoimaan ihmisten kanssa suoraan, ja koska valitettavasti vain harva ihminen maailmassa kykenee erottamaan henkisen äänen vierailijoiden äänestä, tilanteesta tulee hyvin vaikea.

Näin ollen aktiviteetin toinen painopiste on saavuttaa ihmisten kuuliaisuus heidän uskonnollisten ja henkisten motivaatioiden kautta. Itseasiassa tämä voidaan tehdä aika helposti, sillä ihmiset eivät ole vielä vahvoja tai kehittyneitä mentaalisessa ympäristössä. Ihmisten on vaikea havaita, mistä nämä vaikutteet tulevat. Monet ihmiset haluavat antaa itsensä mille tahansa, jolla heidän mielestään on korkeampi ääni ja korkeampi voima. Vierailijanne osaavat projisoida mielikuvia – mielikuvia pyhimyksistänne, opettajistanne, enkeleistä – mielikuvia, joita te pidätte rakastettuna ja pyhinä maailmassanne. He ovat kehittäneet tätä kykyä monien vuosisatojen saatossa yrittäessään vaikuttaa toisiinsa ja opiskelemalla niitä taivuttelun menetelmiä, joita harjoitetaan monessa paikassa Suuryhteisössä. He pitävät teitä primitiivisinä, ja siksi he voivat omasta mielestään käyttää hyväksi tällaista vaikuttamista ja näitä menetelmiä teihin.

Tässä he yrittävät saada kontaktia niihin yksilöihin, joita pidetään herkkinä, vastaanottavaisina ja luontaisesti yhteistyökykyisinä. Monia ihmisiä kerätään, mutta muutamia valitaan perustuen näihin nimenomaisiin ominaisuuksiin. Vierailijanne pyrkivät saavuttamaan näiden yksilöiden kuuliaisuuden, luottamuksen ja omistautumisen kertomalla kuulijoilleen, että vierailijat ovat täällä kohottaakseen ihmiskunnan henkisyyttä, antaakseen ihmiskunnalle uuden toivon, uuden siunauksen ja uuden vahvuuden – todellakin lupaamalla asioita, joita ihmiset niin kipeästi haluavat, mutta eivät ole vielä itse löytäneet. Ehkä mietitte, ”Miten tällainen voi tapahtua?”, mutta voimme taata teille, että se ei ole vaikeaa, kun nämä taidot ja kyvyt on oppinut.

Tässä pyrkimyksenä on rauhoittaa ja käännyttää ihmisiä henkisen taivuttelun kautta. Tätä rauhoitusohjelmaa sovelletaan eri tavoin erilaisille uskonnollisille ryhmille riippuen heidän ihanteistaan ja luonteestaan. Se kohdistetaan aina vastaanottavaisiin yksilöihin. Tällä uskotaan, että ihmiset menettävät arvostelukykynsä ja luottavat täysin korkeampaan voimaan, jonka he tuntevat saavansa vierailijoilta. Kun tällainen kuuliaisuus on luotu, ihmisten on yhä vaikeampaa erottaa sitä, minkä he sisimmässään tietävät siitä, mitä heille kerrotaan. Se on hyvin hienovarainen, mutta hyvin kokonaisvaltainen taivuttelun ja manipuloinnin muoto. Tulemme puhumaan tästä lisää myöhemmin.

Sallittakoon meidän nyt mainita aktiviteetin kolmas painopiste, jossa tarkoituksena on perustaa vierailijoiden läsnäolo maailmaan ja saada ihmiset tottumaan tähän läsnäoloon. He haluavat ihmiskunnan sopeutuvan tähän erittäin suureen muutokseen, joka on tapahtumassa keskuudessanne – sopeutuvan vierailijoiden fyysiseen läsnäoloon ja heidän vaikutukseensa teidän omaan mentaaliseen ympäristöön. Palvellakseen tätä tarkoitusta he perustavat tukikohtia tänne vaikkakaan ei näkyville. Nämä tukikohdat ovat piilossa, mutta ne tulevat olemaan hyvin voimakkaita vaikuttajia niihin väestöihin, jotka ovat näiden lähellä. Vierailijat pitävät suurta huolta ja käyttävät paljon aikaa varmistaakseen, että nämä tukikohdat ovat tehokkaita ja että riittävä määrä ihmisiä on kuuliaisia niille. Juuri nämä ihmiset suojelevat ja ylläpitävät vierailijoiden läsnäoloa.

Tämä on juuri se, mitä maailmassanne on tapahtumassa tällä hetkellä. Se edustaa suurta haastetta ja valitettavasti suurta riskiä. Juuri tämä sama, mitä me olemme kuvailemassa, on tapahtunut niin monta kertaa niin monessa paikassa Suuryhteisössä. Ja orastavat rodut kuten teidän rotunne ovat aina haavoittuvimpia. Jotkut orastavat rodut kykenevät vahvistamaan oman tietoisuutensa, kykynsä ja yhteistyönsä sille tasolle, että he voivat torjua ulkopuoliset vaikutteet kuten nämä ja vakiinnuttaa olemassaolonsa ja paikkansa Suuryhteisössä. Kuitenkin monet rodut joutuvat vieraiden voimien valvonnan ja vaikutuksen alaisuuteen, ennen kuin ne ovat edes saavuttaneet tämän vapauden.

Ymmärrämme, että tämä tieto voi lietsoa huomattavaa pelkoa ja ehkä kieltämistä tai hämmennystä. Mutta tarkkaillessamme tapahtumia olemme oivaltaneet, että on hyvin vähän ihmisiä, jotka ovat tietoisia tilanteesta sellaisena, kuin se itseasiassa on. Jopa ne ihmiset, jotka alkavat tiedostaa avaruusmuukalaisvoimien läsnäolon, eivät ole sellaisessa asemassa eivätkä omaa sellaista näköalapaikkaa, josta he voisivat nähdä tilanteen selkeästi. Ja ollessaan toiveikkaita ja optimistisia he pyrkivät antamaan tälle suurelle tapahtumalle niin paljon positiivista merkitystä, kuin he pystyvät.

Kuitenkin Suuryhteisö on kilpailuhenkinen ympäristö, vaikea ympäristö. Ne, jotka osallistuvat avaruusmatkoihin, eivät välttämättä edusta henkisesti edistyneitä, sillä ne, jotka ovat henkisesti edistyneitä tavoittelevat eristäytymistä Suuryhteisöstä. He eivät pyri kaupankäyntiin. He eivät pyri vaikuttamaan toisiin rotuihin tai osallistumaan hyvin monimutkaisiin suhdeverkostoihin, joita luodaan yhteistä kaupankäyntiä ja hyvää varten. Sen sijaan, henkisesti edistyneet pyrkivät pysymään piilossa. Tämä saattaa olla hyvin poikkeava mutta välttämätön ymmärrys, mikäli aiotte käsittää sen suuren ahdingon, jonka ihmiskunta on kohtaamassa. Kuitenkin tämä ahdinko pitää sisällään suuria mahdollisuuksia. Haluaisimme nyt puhua niistä.

Huolimatta kuvailemamme tilanteen vakavuudesta me emme pidä näitä olosuhteita ihmiskunnan tragediana. Todellakin, jos nämä olosuhteet voidaan tunnistaa ja ymmärtää, ja jos korkeampi valmistautuminen Suuryhteisöä varten, mikä on nyt annettu maailmalle, voidaan hyödyntää, opiskella ja soveltaa, niin omantunnon omaavilla ihmisillä kaikkialla on kyky oppia Suuryhteisön Tietoutta ja viisautta. Tällöin ihmiset kaikkialla kykenevät löytämään perustan yhteistyölle niin, että ihmissuku voi viimeinkin luoda yhtenäisyyden, jollaista ei ole koskaan aiemmin luotu tänne. Sillä ihmiskunnan yhdentymiseen tarvitaan Suuryhteisön varjo. Ja tämä varjo on nyt päällänne.

Nouseminen Suuryhteisön älykkääseen elämään on osa teidän evoluutiota. Se tulee tapahtumaan, olitte valmistautuneita tai ette. Sen täytyy tapahtua. Avain on siksi valmistautumisessa. Ymmärrys ja selkeys – nämä ovat ne asiat, jotka ovat tarpeellisia ja tarvittavia maailmassanne näinä aikoina.

Ihmisillä kaikkialla on suuria henkisiä lahjoja, jotka mahdollistavat selkeän näkemisen ja tietämisen. Näitä lahjoja tarvitaan nyt. Nämä on tarpeen tunnistaa, käyttää ja jakaa vapaasti. Tämä tehtävä ei kuulu vain suurelle opettajalle tai suurelle pyhimykselle maailmassanne. Huomattavasti useamman ihmisen on nyt kehitettävä tätä. Sillä tilanne tuo tullessaan väistämättömyyden, ja jos tämän väistämättömyyden voi omaksua, se tuo tullessaan suuren tilaisuuden.

Kuitenkin tarve oppia Suuryhteisöä ja kokea Suuryhteisön hengellisyys on suunnaton. Koskaan aiemmin ihmisolentojen ei ole tarvinnut oppia sellaisia asioita näin lyhyessä ajassa. Todellakin sellaisia asioita ei ole kenenkään maailmassanne aiemmin tarvinnut oppia. Mutta nyt tarpeet ovat muuttuneet. Olosuhteet ovat erilaiset. Nyt keskuudessanne on uusia vaikutteita – vaikutteita, joita voitte tuntea ja jotka voitte tietää.

Vierailijat pyrkivät estämään ihmisiä näkemästä tämän ja Tietouden itsessään, sillä vierailijoillanne sitä ei ole.  He eivät näe sen arvoa. He eivät ymmärrä sen todellisuutta. Tässä asiassa ihmiskunta on kokonaisuutena edistyneempi, kuin he ovat. Mutta tämä on vain potentiaali – potentiaali, jota täytyy nyt kehittää.

Avaruusolentojen läsnäolo maailmassanne on kasvamassa. Se on kasvamassa joka päivä, joka vuosi. Yhä useampi ihminen on joutumassa sen taivuttelun alle, on menettämässä kyvyn tiedostaa, on joutumassa hämmennykseen ja harhautuneisuuteen, uskoen asioihin, jotka voivat vain heikentää heitä ja tehdä heistä kykenemättömiä niiden silmissä, jotka aikovat käyttää heitä omaksi hyödykseen.

Ihmiskunta on orastava rotu. Se on haavoittuva. Se on nyt kohtaamassa olosuhteita ja vaikutteita, joita sen ei ole tarvinnut koskaan aiemmin kohdata. Olette kehittyneet kilpailemaan vain toistenne kanssa. Teidän ei ole koskaan tarvinnut kilpailla muiden älykkäiden elämänmuotojen kanssa. Kuitenkin se on juuri tämä kilpailu, joka vahvistaa teitä ja kutsuu teistä esiin suurimmat ominaisuutenne, mikäli tilanne voidaan nähdä ja ymmärtää selkeästi.

Näkymättömien rooli on vaalia tätä vahvuutta. Nämä Näkymättömät, joita kutsuisitte perustellusti enkeleiksi, eivät ainoastaan puhu ihmissydämelle vaan sydämille kaikkialla, jotka kykenevät kuuntelemaan ja jotka ovat saavuttaneet vapauden kuunnella.

Me tulemme siis luoksenne vaikealla viestillä, mutta lupauksen ja toivon viestillä. Ehkä se ei ole viesti, jonka ihmiset haluavat kuulla. Se ei todellakaan ole viesti, jota vierailijat edistäisivät. Se on viesti, jonka voi jakaa henkilöltä toiselle, ja se tullaan jakamaan, sillä on luonnollista tehdä näin. Kuitenkin vierailijat ja ne, jotka ovat joutuneet heidän vaikutusvallan alle, tulevat vastustamaan tällaista tietoisuutta. Tämä ei ole heidän tarkoituksensa. He eivät edes usko sen olevan hyväksi. Siksi meidän vilpitön tahtomme on, että nämä ajatukset otetaan huomioon ilman pelkoja, mutta vakavalla mielellä ja syvällä huolella, jotka ovat hyvin perusteltuja tässä tapauksessa.

Maailmassa on ymmärryksemme mukaan monia ihmisiä, jotka sisimmässään tuntevat  ihmiskuntaa kohtaavan suuren muutoksen. Näkymättömät ovat kertoneet meille näistä asioista. Monet syyt ovat tämän muutoksen tunteen aiheuttamia. Ja monia lopputulemia ennustetaan. Silti, jollette ala käsittää sitä todellisuutta, että ihmiskunta on nousemassa Suuryhteisön älykkääseen elämään, teillä ei ole oikeaa asiayhteyttä ymmärtää ihmiskunnan kohtaloa tai suurta muutosta, joka on tapahtumassa maailmassa.

Meidän näkökulmasta, ihmiset syntyvät omaan aikaansa palvellakseen tätä aikaa. Tämä on Suuryhteisön hengellinen opetus, opetus jonka opetuslapsia mekin olemme. Se opettaa vapautta ja jaetun tarkoituksen voimaa. Se myöntää määräysvallan yksilölle ja sellaiselle yksilölle, joka voi liittyä toisiin – ajatukset, jotka on harvoin hyväksytty tai omaksuttu Suuryhteisössä, sillä Suuryhteisö ei ole taivaallinen tila. Se on fyysinen todellisuus selviytymisen haasteilla ja kaikilla niillä haasteilla, joita tästä seuraa. Kaikkien tämän todellisuuden olentojen on elettävä näiden tarpeiden ja asioiden kanssa. Ja tässä asiassa vierailijanne ovat enemmän kaltaisianne kuin tajuatte. He eivät ole käsittämättömiä. He pyrkisivät olemaan käsittämättömiä, mutta heidät voi ymmärtää. Teillä on voima tehdä tämä, mutta teidän pitää nähdä avoimin silmin. Teidän on nähtävä korkeammalla näkökyvyllä ja tiedettävä korkeammalla älykkyydellä, joita teidän on mahdollista kehittää itsessänne.

Meille on nyt välttämätöntä kertoa lisää koskien vaikuttamisen ja suostuttelun aktiviteetin toista painopistettä, sillä tämä on tärkeää, ja vilpitön toiveemme on, että ymmärrätte nämä asiat ja pohditte näitä itse.

Maailman uskonnoissa on avain ihmisten omistautumiseen ja kuuliaisuuteen enemmän kuin hallituksissa, enemmän kuin missään muussa instituutiossa. Tämä on hyväksi ihmiskunnalle, koska sellaisia uskontoja  kuin täällä on, on usein erittäin vaikea löytää Suuryhteisössä. Tämä on maailmanne rikkaus tästä näkökulmasta, mutta vahvuutenne on myös heikkoutenne ja haavoittuvuutenne. Monet ihmiset haluavat korkeampien voimien johdatusta ja nimitystä luopuakseen oman elämänsä ohjaksista ja antaakseen korkeampien henkisten voimien ohjata, neuvoa ja suojella heitä. Tämä on aito halu, mutta Suuryhteisön yhteydessä merkittävää viisautta on kehitettävä tämän halun täyttymiseen. On surullista nähdä miten helposti ihmiset antavat määräysvaltansa pois – jotain, jota heillä ei ole edes täysin ollut, he antavat niille, jotka ovat heille tuntemattomia.

Tämä viesti on tarkoitettu niille ihmisille, joilla on korkeampi kiintymys henkisyyteen. Tämän takia on tärkeää, että täsmennämme tätä aihetta. Me puhumme sen hengellisyyden puolesta, jota opetetaan Suuryhteisössä, ei sen hengellisyyden puolesta, jota kansakunnat, hallitukset ja poliittiset liittoumat hallitsevat vaan luonnollisen henkisyyden – kyvyn tietää, nähdä ja toimia. Ja kuitenkaan tätä eivät vierailijanne korosta. He aikovat saada ihmiset uskomaan, että vierailijat ovat heidän perhettään, että vierailijat ovat heidän kotinsa, että vierailijat ovat heidän veljiään ja siskojaan, heidän äitejään ja isiään. Monet ihmiset haluavat uskoa, ja näin ollen he uskovat. Ihmiset haluavat luopua henkilökohtaisesta määräysvallastaan, ja näin ollen siitä luovutaan. Ihmiset haluavat nähdä vierailijoissa ystävänsä ja pelastuksen, ja näin ollen tämä heille näytetään.

Vaatii suurta selväpäisyyttä ja objektiivisuutta nähdäkseen näiden huijausten ja vaikeuksien lävitse. Tämä on ihmisille välttämätöntä, mikäli ihmiskunta nousee menestyksellisesti Suuryhteisöön ja ylläpitää vapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan ympäristössä, jossa on mahtavia vaikutteita ja mahtavia voimia. Tässä maailmanne voitaisiin ottaa haltuun ilman yhtäkään laukausta, sillä väkivaltaa pidetään primitiivisenä ja karkeana ja otetaan harvoin käyttöön tällaisissa asioissa.

Ehkä saatatte kysyä: “Tarkoittaako tämä sitä, että maailma on invaasion kohde?” Meidän on sanottava, että vastaus tähän on ”kyllä”, invaasio kaikkein salakavalimmasta päästä. Jos voit olla näiden ajatusten kanssa ja pohtia niitä vakavasti, tulet näkemään tämän asian itse. Tämän invaasion todisteet ovat kaikkialla. Näet kuinka ihmisen kyvyt on syrjäytetty onnellisuuden, rauhan ja turvallisuuden tavoittelulla, kuinka ihmisten näkökyky ja kyky tietää on vaimennettu vaikutusten toimesta jopa heidän omissa kulttuureissaan. Kuinka paljon mahtavampia nämä vaikutteet ovatkaan Suuryhteisön kaltaisessa ympäristössä.

Tämä on se vaikea viesti, joka meidän täytyy esittää. Tämä on se viesti, joka täytyy sanoa ääneen, se totuus, joka täytyy kertoa, se totuus, joka on elintärkeä eikä voi odottaa. On niin välttämätöntä ihmisten nyt oppia  korkeampi Tietous, korkeampi viisaus ja korkeampi henkisyys, jotta he löytäisivät todelliset kykynsä ja pystyisivät käyttämään niitä tehokkaasti.

Panoksena on teidän vapaus. Panoksena on maailmanne tulevaisuus. Tämän takia meidät on lähetetty puhumaan Ihmiskunnan Liittolaisten puolesta. Maailmankaikkeudessa on niitä, jotka pitävät Tietoutta ja viisautta elossa ja jotka harjoittavat Suuryhteisön hengellisyyttä. He eivät matkustele ympäriinsä vaikuttaakseen eri maailmoissa. He eivät ota ihmisiä vastoin tahtoa. He eivät varasta eläimiänne ja kasvejanne. He eivät levitä vaikutustaan hallituksiinne. He eivät aio rotujalostaa ihmiskuntaa luodakseen tänne uudet vallanpitäjät. Teidän liittolaiset eivät sekaannu ihmisten asioihin. He eivät manipuloi ihmisen kohtaloa. He katselevat kaukaa ja lähettävät sellaisia sanansaattajia kuin me, suurella riskillä antaakseen neuvoa ja rohkaisua ja selventääkseen asioita, kun nämä tulevat tarpeelliseksi. Siksi tulemme rauhassa mukanamme elintärkeä viesti.

Nyt meidän täytyy kertoa aktiviteetin neljännestä painopisteestä, jossa vierailijanne pyrkivät asettumaan tänne, ja tämä tapahtuu risteyttämisen avulla. He eivät voi elää ympäristössänne. He tarvitsevat teidän fyysistä kestävyyttä. He tarvitsevat teidän luontaista läheisyyttänne maailmaan. He tarvitsevat teidän lisääntymiskykyä. He haluavat myös yhdyssiteen teihin, sillä he tiedostavat tämän luovan kuuliaisuutta. Tämä vakiinnuttaa tavallaan heidän läsnäolonsa tänne, sillä tällaisen risteytysohjelman jälkeläisellä on verisiteet maailmaan ja kuitenkin kuuliaisuus vierailijoille. Ehkä tämä vaikuttaa uskomattomalta, mutta se on kuitenkin hyvin todellista.

Vierailijat eivät ole täällä riistämässä teidän lisääntymiskykyä. He ovat täällä vakiinnuttakseen asemansa. He haluavat ihmiskunnan uskovan heihin ja palvelevan heitä. He haluavat ihmiskunnan työskentelevän heille. He tulevat lupaamaan mitä tahansa, tarjoamaan mitä tahansa ja tekemään mitä tahansa saavuttaakseen tämän tavoitteen. Silti vaikka heidän taivuttelunsa on suuri, heidän lukumääränsä on pieni. Mutta heidän vaikutuksensa on kasvamassa ja heidän risteyttämisohjelmansa, joka on jo jatkunut useita sukupolvia, tulee loppujen lopuksi olemaan tehokas. Tulee olemaan korkeamman älykkyyden omaavia ihmisolentoja, jotka eivät kuitenkaan edusta ihmissukua. Tämä on mahdollista ja on tapahtunut lukemattomia kertoja Suuryhteisössä. Teidän tarvitsee vain katsoa omaa historiaanne nähdäksenne kulttuurien ja rotujen vaikutuksen toisiinsa ja nähdäksenne kuinka dominoivia ja kuinka vaikutusvaltaisia nämä kanssakäymiset voivat olla.

Tämän vuoksi tuomme mukanamme tärkeitä uutisia, vakavia uutisia. Mutta teidän on oltava rohkeita, sillä nyt ei ole aika epävarmuudelle. Nyt ei ole aika välttelylle. Nyt ei ole aika huolehtia omasta onnellisuudesta. Nyt on aika antaa oma osuutensa maailmalle, vahvistaa ihmissukua ja kutsua esiin ne luonnolliset kyvyt, jotka löytyvät ihmisistä – kyky nähdä, tietää ja toimia sovussa toisten kanssa. Nämä kyvyt voivat torjua sen vaikutuksen, jota ollaan langettamassa ihmiskunnan päälle näinä aikoina, mutta nämä kyvyt täytyy kasvaa ja niitä täytyy jakaa. Se on äärimmäisen tärkeää.

Tämä on meidän neuvonanto. Se tulee hyvillä aikomuksilla. Olkaa iloisia siitä, että teillä on liittolaisia Suuryhteisössä, sillä liittolaisia te tarvitsette. Olette astumassa laajempaan maailmankaikkeuteen, täynnä voimia ja vaikutuksia, joita ette ole vielä oppineet vastustamaan. Olette astumassa elämän laajempaan panoraamaan. Ja teidän on valmistauduttava tähän. Sanamme ovat vain osa valmistautumista. Valmistautuminen ollaan parhaillaan lähettämässä maailmaan. Se ei tule meiltä. Se tulee kaiken elämän Luojalta. Se tulee juuri oikeaan aikaan. Sillä tämä on aika ihmiskunnalle tulla vahvaksi ja viisaaksi. Teillä on kyky tehdä tämä. Ja elämänne tapahtumat ja olosuhteet luovat tälle suuren tarpeen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *