Esipuhe

On jo riittävän harvinaista löytää kirja, joka muuttaa jonkun elämän, mutta huomattavasti epätavallisempaa on löytää teos, jolla on potentiaalia muuttaa ihmiskunnan historiaa.

Lähes 40 vuotta sitten ennen kuin oli olemassa ympäristöliikkeitä, yksi rohkea nainen kirjoitti provokatiivisimman ja kiistanalaisimman kirjan, joka muutti historian kulkua. Rachel Carsonin Silent Spring (suom. Hiljainen Kevät) synnytti maailmanlaajuisen tietoisuuden ympäristön saastumisen vaaroista ja sytytti aktivismin, joka on säilynyt tähän päivään asti. Julistaessaan ensimmäisten joukossa julkisesti hyönteismyrkkyjen ja kemikaalien olevan kaiken elämän uhka Carsonia aluksi vähäteltiin ja pilkattiin, jopa monien hänen kolleegoiden toimesta, mutta lopulta häntä pidettiin yhtenä 20. vuosisadan tärkeimpänä äänenä. Hiljainen Kevät teosta pidetään laajasti edelleen ympäristönsuojelun kulmakivenä.

Tänä päivänä ennen kuin on olemassa vallitseva tietoisuus käynnissä olevasta maapallon ulkopuolisesta tunkeutumisesta keskuuteemme, yhtälailla rohkea mies – aiemmin piilossa ollut henkinen opettaja – on astunut esiin kantaen merkittävän ja häiritsevän viestin planeettamme ulkopuolelta. Yhdessä Ihmiskunnan Liittolaisten kanssa Marshall Vian Summers on aikamme ensimmäinen henkinen johtaja, joka yksiselitteisesti julistaa avaruusolentojen sallitun läsnäolon ja salakavalan toiminnan muodostavan merkitsevän uhkan ihmisten vapaudelle.

Vaikka Summers joutuu varmasti kohtaamaan aluksi ivaa ja halventavaa kohtelua kuten Carson, hänet saatetaan loppujen lopuksi tunnustaa yhdeksi maailman tärkeimmäksi ääneksi koskien Maan ulkopuolista älykkyyttä, ihmisen henkisyyttä ja tietoisuuden evoluutiota. Samalla tavoin Ihmiskunnan Liittolaiset voivat osoittautua käänteentekeväksi varmistamaan lajimme tulevaisuuden – ei vain herättämään meitä  avaruusmuukalaisten hiljaisen valloituksen mittaviin haasteisiin, vaan myös sytyttämään meissä ennennäkemätöntä vastarinnan ja voimaantumisen liikehdintää.

Vaikka tämän räjähdysmäisesti kiistanalaisen materiaalin lähde saattaa olla ongelmallinen joillekin, sen edustama näkökulma ja sen välittämä kiireellinen viesti vaativat meiltä syvällisintä pohdintaa ja peräänantamatonta vastakaikua. Tässä tulemme vakuuttuneeksi siitä, että UFO-ilmiöiden kasvava esiintyminen on oire hienovaraisesta ja tähän asti ilman vastarintaa olevasta väliintulosta maapallon ulkopuolisten voimien toimesta, joiden tavoitteena on käyttää Maan luonnonvaroja kokonaisuudessaan omaksi hyväksi.

Miten reagoimme asianmukaisesti tällaiseen levottomuutta herättävään ja järkyttävään väitteeseen? Sivuutammeko vai hylkäämmekö tämän siltä seisomalta, kuten moni Carsonin arvostelijoista teki? Vai aiommeko selvittää ja yrittää ymmärtää, mitä tässä itseasiassa tarjotaan?

Jos päädymme selvittämään ja ymmärtämään, tämä on se, mitä löydämme: perusteellinen katsaus viime vuosikymmenten maailmanlaajuiseen UFO-tutkimukseen ja muihin maapallon ulkopuolisiin ilmiöihin (mm. avaruusmuukalaisten tekemät sieppaukset ja implantit, eläinten ja ihmisten silpomiset ja jopa psykologiset ”riivaukset”) tuottavat runsaan todistusaineiston Liittolaisten näkökulmalle. Todellakin se tieto, joka on Liittolaisten viesteissä, selventää tyrmäävästi niitä kysymyksiä, jotka ovat askarruttaneet alan tutkijoita vuosia, ja joihin liittyvä näyttö on ollut mysteeristä mutta jatkuvaa.

Kun olemme tutkineet näitä asioita ja saaneet itsemme vakuuttumaan siitä, että Liittolaisten viesti ei ole vain uskottava, vaan sille on vahvaa näyttöä, mitä sitten? Syvällisempi pohdintamme vie vääjäämättä siihen johtopäätökseen, että nykytilanne muistuttaa merkitsevästi eurooppalaisten tunkeutumista Amerikan mantereille 1400-luvulla, jolloin alkuperäisasukkaat eivät kyenneet käsittämään eivätkä reagoimaan riittävästi niihin monimutkaisiin ja vaarallisiin voimiin, jotka vierailivat heidän rannoillaan. ”Vierailijat” tulivat Jumalan nimissä, esittelivät vaikuttavaa teknologiaansa ja vakuuttivat tuovansa mukanaan edistyneemmän ja sivistyneemmän elämäntavan. On tärkeätä huomata, että eurooppalaiset maahantunkeutujat eivät olleet ”pahan ruumiillistuma” vaan ainoastaan opportunisteja jättäen jälkeensä tahattoman hävityksen perinnön.

Tässä on asian ydin. Radikaali ja laajamittainen vapauksien polkeminen, jota Amerikan alkuperäiskansat joutuivat kokemaan mukaanlukien heidän väestönsä nopea joukkotuho, ei vain ole suunnaton ihmistragedia, vaan myös vahva käytännön opetus nykyiselle tilanteellemme. Tällä kertaa olemme kaikki tämän maailman alkuperäisasukkaita, ja ellemme kollektiivisesti kokoa luovempaa ja yhtenäisempää reaktiota, voimme kärsiä samankaltaisen kohtalon. Tämä on juuri se oivallus, mitä Ihmiskunnan Liittolaiset kiirehtivät.

Kuitenkin tämä on kirja, joka voi muuttaa elämämme, sillä se aktivoi syvemmän sisäisen kutsumuksen, joka muistuttaa meitä tarkoituksestamme olla elossa juuri tällä hetkellä ihmiskunnan historiassa ja tuo meidät kasvotusten ei minkään muun kuin kohtalomme kanssa. Tässä kohtaa joudumme kohtaamaan kaikkein epämukavimman oivalluksen: ihmiskunnan tulevaisuus voi riippua hyvinkin siitä, miten me reagoimme tähän viestiin.

Vaikka Ihmiskunnan Liittolaiset ovat syvästi varoittavia, tässä ei herätetä pelkoa tai “tuomiopäivän” ajatuksia. Sen sijaan viesti tarjoaa poikkeuksellista toivoa tilanteessa, joka on erittäin vaarallinen ja vaikea. Ilmiselvä aikomus on säilyttää ja oikeuttaa ihmiskunnan vapaus ja jouduttaa persoonallista ja kollektiivista vastetta avaruusmuukalaisten väliintulolle.

Asiaankuuluvasti Rachel Carson itse aikoinaan tunnisti ydinongelman, joka hidastuttaa meidän kykyä reagoida tämänhetkiseen kriisiin. ”Emme ole vielä tarpeeksi kypsiä”, hän sanoi, ”näkemään itsemme vain pienenä osana tätä suunnatonta ja uskomatonta universumia.” Selvästi olemme kauan tarvinneet uuden ymmärryksen meistä, paikastamme kosmoksessa ja elämästä älykkään elämän Suuryhteisössä. Onneksi Ihmiskunnan Liittolaiset tarjoavat oviaukon yllättävän laajaan henkisten opetusten ja käytäntöjen maailmaan, mikä lupaa istuttaa mieliimme tarvittavan kypsyyden älykkäänä lajina, jonka näkökulma ei ole vain maailmaamme tai ihmisyyteen sidottu, vaan sen juuret ovat vanhemmissa, syvällisemmissä ja universaalisemmissa traditioissa.

Pohjimmiltaan Ihmiskunnan Liittolaisten viesti haastaa lähes kaikki meidän keskeiset käsitykset todellisuudesta maailmankaikkeudessa antaen samanaikaisesti meille suurimman mahdollisuuden meidän edistymiselle ja suurimman haasteen meidän selvitymiselle. Vaikka tämänhetkinen kriisi uhkaa meidän itsemääräämisoikeutta yhtenä maailmankaikkeuden älykkäänä lajina, se tuo tullessaan myös tarpeellisen perustan, jonka päälle voimme rakentaa yhtenäisen ihmisrodun – lähes mahdottomuus ilman tällaista laajempaa asiayhteyttä. Ihmiskunnan Liittolaisten tarjoamalla näkökulmalla ja Summersin edustamalla laajalla opetuskokonaisuudella meille annetaan peruste ja inspiraatio liittyä yhteen syvemmässä ymmärryksessä palvellaaksemme ihmiskunnan evoluutiota.

Time Magazine aikakausilehden raportissaan ”20. vuosisadan 100 vaikutusvaltaisinta ääntä” Peter Mattheisen kirjoittaa Rachel Carsonista: ”Ennen kuin ympäristöliike oli olemassa, oli yksi urhoollinen nainen ja hänen erittäin rohkea kirjansa.” Joitakin vuosia tästä eteenpäin voimme ehkä sanoa samaa Marshall Vian Summersista: ”Ennen kuin ihmiskunnan vapausliike oli olemassa, oli yksi urhoollinen mies ja hänen erittäin rohkea viestinsä, Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit.” Tällä kertaa olkoon reaktiomme pikaisempi, päättäväisempi ja yhtenäisempi.

Michael Brownlee
Journalisti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *