Viesti Marshall Vian Summersilta

Viimeiset 30 vuotta olen uppoutunut uskonnolliseen kokemukseen. Tämä on johtanut minut vastaanottamaan valtavan määrän kirjoituksia ihmisen henkisyydestä ja ihmiskunnan kohtalosta maailmankaikkeuden älykkään elämän laajemmassa panoraamassa. Nämä kirjoitukset sisältävät teologisen viitekehyksen, joka huomioi elämän ja Jumalan läsnäolon maailmankaikkeuden Suuryhteisössä, siinä valtavan laajassa avaruudessa ja ajassa, jonka tiedämme olevan universumimme.

Se kosmologia, jota olen vastaanottanut, sisältää monta sanomaa, joista yksi on se, että ihmiskunta on nousemassa maailmankaikkeuden älykkään elämän Suuryhteisöön ja tähän meidän on valmistauduttava. Luontaista tälle sanomalle on se ymmärrys, että ihmiskunta ei ole yksin universumissa eikä edes yksin omassa maailmassa ja että tässä Suuryhteisössä ihmiskunnalla on ystäviä, kilpailijoita ja vastustajia.

Tämä laajempi todellisuus vahvistui dramaattisesti yhtäkkisessä ja odottamattomassa Ihmiskunnan Liittolaisten Raporttien ensimmäisen kokoelman lähetyksessä 1997. Kolme vuotta aiemmin vuonna 1994 olin vastaanottanut teologisen viitekehyksen Ihmiskunnan Liittolaisten Raporttien sisäistämiseen, joka on kirjassani Greater Community of Spirituality—A New Revelation. Nyt tässä pisteessä henkisen työn ja kirjoittamisen tuloksena olen tiedostanut, että ihmiskunnalla on liittolaisia maailmankaikkeudessa, jotka ovat huolissaan rotumme hyvinvoinnista ja vapaudesta tulevaisuudessa. Kasvavan kosmologisen tiedon puitteissa, jota minulle paljastettiin, on tullut ymmärrys, että maailmankaikkeuden älykkään elämän historiassa eettisesti edistyneillä roduilla on aina ollut velvollisuus antaa viisautensa perintönä sellaisille nuorille orastaville roduille kuin ihmiskunta ja tämä perinnön jaon pitää tapahtua ilman sekaantumista vastaanottavan rodun asioihin. Aikomuksena pitää olla tiedoksianto ei puuttuminen. Tämä “viisauden siirtäminen” edustaa pitkään olemassaollutta eettistä kehystä koskien ulkopuolista kontaktia orastaviin rotuihin ja kuinka se tehdään. Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit (Allies of Humanity Briefings) edustavat malliesimerkkiä väliintulosta pidättäytymisestä ja eettisestä ulkopuolisesta kontaktista. Tämän malliesimerkin pitäisi olla meille opastava valo ja standardi, jota meidän pitäisi edellyttää muilta maapallon ulkopuolisilta roduilta, jotka yrittävät ottaa meihin yhteyttä tai vierailla maailmassamme. Ja kuitenkin tämä esimerkki on karkeassa ristiriidassa avaruusmuukalaisten interventioon maailmassamme tänä päivänä.

Olemme siirtymässä äärimmäisen haavoittuvaan asemaan. Luonnonvarojen hupeneminen, ympäristöongelmien lisääntyminen ja ihmissuvun lisääntyvä jakautumisen riski päivä päivältä johtaa siihen, että olemme niinsanotusti kypsää kauraa Interventiolle. Elämme näennäisessä eristyneisyydessä rikkaassa ja arvokkaassa maailmassa, jota havitellaan muiden toimesta planeettamme rajojen ulkopuolella. Olemme niin uppoutuneita omiin ongelmiimme ja jakautuneita, että emme huomaa suurta vaaraa puuttumassa planeettamme asioihin. Se on ilmiö, joka on toistunut uudelleen ja uudelleen sekä maailmankaikkeuden että meidän historiassa koskien niiden eristyneiden alkuperäisasukkaiden kohtaloa, jotka kohtasivat ensimmäistä kertaa ulkopuolisen kulttuurin väliintulon heidän asioihin. Olemme oletuksissamme epärealistisia maailmankaikkeuden älykkään elämän voimista ja hyvyydestä. Ja olemme vasta alkaneet kantaa vastuuta niistä olosuhteista, jotka olemme itse tänne omaan maailmaan luoneet.

Epäsuosittu totuus on, että ihmissuku ei ole valmis maapallon ulkopuoliseen kontaktiin ja erityisesti se ei ole valmis avaruusmuukalaisten väliintuloon. Meidän on ensin siivottava oma kotimme. Meidän lajimme ei ole vielä riittävän kypsä kohtaamaan toisia rotuja Suuryhteisössä yhtenäisyyden, vahvuuden ja arvostelukyvyn osalta. Ja ennen kuin voimme saavuttaa sellaisen kehitysasteen, jos koskaan tähän kykenemme, mikään maapallon ulkopuolinen rotu ei saisi sekaantua asioihimme maailmassamme. Ihmiskunnan Liittolaiset tarjoavat meille hyvin tarpeellista viisautta ja näkökulmaa puuttumatta meidän asioihin. He kertovat meille, että kohtalomme on ja tulisi olla omissa käsissämme. Tämä on vapauden hinta maailmankaikkeudessa.

Riippumatta valmiutemme puuttumisesta Interventio on kuitenkin tapahtumassa. Ihmiskunnan täytyy nyt valmistautua tähän, joka on yksi kauaskantoisimmista kynnyksistä ihmiskunnan historiassa. Sen sijaan, että olisimme vain satunnaisia todistajia tälle tapahtumalle, me olemme kaikki osallisina siinä. Se on tapahtumassa riippumatta siitä olemmeko tietoisia siitä vai ei. Sillä on voima muuttaa ihmiskunnan tulevaisuutta.

Tietouden (Knowledge) tie Suuryhteisössä on annettu meille tarjoamaan sekä opetukset että valmistautumisen, joita nyt tarvitsemme kohdataksemme tämän suuren kynnyksen, ihmiskunnan hengen uudistamiselle ja uudelle kurssille. Se puhuu kiireellisestä tarpeesta ihmiskunnan yhtenäisyydelle ja yhteistyölle, Tietouden, meidän henkisen älykkyyden, etusijasta ja niistä suuremmista vastuista, jotka meidän on nyt otettava astuessamme avaruuden kynnykselle. Se edustaa Uutta Sanomaa kaiken elämän Luojalta.

Missioni on tuoda tämä laajempi kosmologia ja siihen valmistautuminen tähän maailmaan ja sen mukana uusi toivo sekä lupaus kamppailevalle ihmiskunnalle. Pitkäaikainen valmisteluni ja suunnattoman laajat opetukset Tietouden tiestä Suuryhteisössä ovat täällä sitä varten. Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit ovat vain pieni osa tätä suurempaa sanomaa. Nyt on aika lopettaa jatkuvat konfliktimme ja valmistautua elämään maailmankaikkeuden älykkään elämän Suuryhteisössä. Voidaksemme tehdä tämän tarvitsemme uuden ymmärryksen meistä yhtenä kansakuntana, tämän maailman alkuperäisasukkaina, yhteisestä henkisestä perinnöstämme ja haavoittuvasta asemastamme nuorena ja orastavana rotuna universumissamme. Tämä on minun viestini ihmiskunnalle ja siksi olen tähän maailmaan tullut.

Marshall Vian Summers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *