Lukijalle

Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit (The Allies of Humanity Briefings) on annettu valmistamaan ihmisiä täysin uuteen todellisuuteen, joka on valtaosin piilossa ja huomaamaton maailmassa tänään. Liittolaisten raportit tarjoavat uuden perspektiivin joka voimistaa ihmisiä kohtaamaan suurimman haasteen ja mahdollisuuden, jonka olemme ihmisrotuna ikinä kohdanneet.

Liittolaisten raportit sisältävät lukuisia kriittisiä ellei jopa hälyttäviä lausuntoja kasvavasta maapallon ulkopuolisesta interventiosta ja integraatiosta ihmisrotuun, ja avaruusmuukalaisten aktiviteeteista ja salaisesta agendasta.

Liittolaisten raporttien tarkoituksena ei ole tarjota selkeää todistusaineistoa avaruusmuukalaisten vierailujen todellisuudesta maailmassamme, mikä on jo hyvin dokumentoitu monissa muissa hienoissa kirjoissa ja tutkimusraporteissa liittyen tähän aiheeseen. Liittolaisten raporttien tarkoituksena on käsitellä tämän ilmiön dramaattisia ja kauaskantoisia seurauksia, haastaa meidän siihen liittyviä inhimillisiä taipumuksia ja oletuksia ja hälyttää ihmiskuntaa meitä kohtaavasta suuresta kynnyksestä.

Liittolaisten raportit tarjoavat pilkahduksen älykkään elämän todellisuudesta maailmankaikkeudessa, pilkahduksen maailmankaikkeuden Suuryhteisöstä, ja mitä kontakti tähän todella merkitsee. Monelle lukijalle Ihmiskunnan Liittolaisten paljastukset ovat täysin uusia. Toisille ne ovat vahvistus asioista, joita he ovat jo kauan tunteneet ja tienneet.

Vaikka nämä raportit tuovat kiireellisen viestin, ne tarjoavat myös mahdollisuuden siirtyä korkeampaan tietoisuuden tasoon nimeltä ”Tietous” (Knowledge), joka sisältää suuremman ”telepaattisen” taitavuuden ihmisten keskuudessa ja rotujen välillä. Tämän valossa Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit lähetettiin telepaattisesti kirjan kirjoittajalle Marshall Vian Summersille monirotuiselta maapallon ulkopuoliselta ryhmältä, joka kutsuu itseään ”Ihmiskunnan Liittolaisiksi” (Allies of Humanity). He kuvailevat itseään fyysisiksi vieraiden maailmojen olennoiksi, jotka ovat kerääntyneet aurinkokuntaamme lähelle maapalloa tarkkaillakseen niiden avaruusmuukalaisrotujen kommunikaatiota ja aktiviteetteja, jotka ovat maailmassamme sekaantumassa ihmiskunnan asioihin. He edustavat vapaita rotuja naapuriavaruudessamme, jotka haluavat myös ihmisten suojelevan vapauttaan. He korostavat, että he eivät ole fyysisesti läsnä maailmassamme ja ovat tarjoamassa meille tarvittavan viisauden eivät teknologiaa tai väliintuloa.

Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit (Kirja 1 ja 2) annettiin Marshall Vian Summersille yli yhden vuoden jaksossa. Ne tarjoavat näkökulman ja näkymän monimutkaiseen aiheeseen, joka vuosikymmeniä kestäneestä todistusaineiston keräämisestä huolimatta edelleen askarruttaa tutkijoita. Kuitenkaan tämä näkökulma ei ole romanttinen, spekulatiivinen eikä idealistinen. Päinvastoin se on suorasukaisen realistinen ja ilman kompromisseja jopa niin pitkälle, että se voi olla haasteellinen jopa sellaiselle lukijalle, joka on hyvin perehtynyt aihealueeseen.

Tämän takia sisäistääksesi sen mitä nämä raportit tarjoavat, edellyttää luopumista ainakin hetkeksi monista uskomuksista, oletuksista ja kysymyksistä, joita sinulla voi olla koskien maapallon ulkopuolista kontaktia ja jopa koskien sitä, miten nämä raportit on vastaanotettu. Näiden raporttien sisältö on kuin pulloposti tämän maailman ulkopuolelta. Siksi meidän ei tulisi miettiä pulloa vaan itse viestiä.

Jotta voimme todella ymmärtää tätä haastavaa viestiä, meidän täytyy kohdata ja kyseenalaistaa monia olemassaolevia oletuksia ja taipumuksia koskien maapallon ulkopuolisen kontaktin todellisuutta. Näitä ovat:

 • kieltäminen,
 • toiveikkaat odotukset,
 • todistusaineiston väärintulkinta uskomustemme perusteella,
 • pelastuksen haluaminen ja odottaminen ”vierailijoilta”,
 • uskominen siihen, että maapallon ulkopuolinen teknologia pelastaa meidät,
 • epätoivon ja alistumisen tunne sille, jonka oletamme olevan ylivoimainen voima,
 • hallitusten paljastusten vaatiminen, mutta ei avaruusmuukalaisten paljastusten vaatiminen,
 • ihmiskunnan johtajien ja instituutioiden tuomitseminen samalla kun ylläpidämme ei-kyseenalaistavaa “vierailijoiden” hyväksymistä,
 • olettamalla, että koska ne eivät ole hyökänneet tai miehittäneet meidät, niiden täytyy olla täällä hyvässä tarkoituksessa,
 • olettamalla, että kehittynyt teknologia tarkoittaa kehittynyttä etiikkaa ja hengellisyyttä,
 • uskomalla, että tämä ilmiö on mysteeri, vaikka tosiasiassa se on käsitettävissä oleva tapahtuma,
 • uskomalla, että avaruusmuukalaisilla on jollakin tavalla oikeus ihmiskuntaan ja tähän planeettaan,
 • ja uskomalla, että ihmiskunta on parantumaton eikä se voi selviytyä omillaan.

Liittolaisten raportit haastavat oletuksia ja taipumuksia sekä paljastavat monia myyttejä, joita meillä on niistä, jotka ovat vierailemassa planeetallamme ja siitä, miksi ne ovat täällä.

Raportit antavat meille suuremman näkökulman ja syvemmän ymmärryksen kohtalostamme maailmankaikkeuden älykkään elämän laajemmassa panoraamassa. Saavuttakseen tämän liittolaiset eivät puhu meidän analyyttiselle mielelle vaan Tietoudelle, sille syvemmälle osalle meistä, jossa totuus olkoon se kuinka pimennossa tahansa, voidaan erottaa ja kokea.

Ihmiskunnan Liittolaisten viesti herättää monia kysymyksiä, jotka vaativat syvempää tutkiskelua ja mietiskelyä. Sen painopisteenä ei ole tarjota nimiä, päivämääriä ja paikkoja vaan sellaisen näkökulman avaruusmuukalaisten läsnäoloon maailmassa ja elämään maailmankaikkeudessa, jollaista meillä ihmisillä ei muuten voisi olla. Koska elämme edelleen eristyneisyydessä planeettamme pinnalla, emme voi vielä nähdä emmekä tietää, mitä on tapahtumassa älykkään elämän osalta rajojemme ulkopuolella. Tätä varten me tarvitsemme apua, hyvin epätavallista apua. Me emme ehkä aluksi tunnista tai hyväksy sellaista apua. Kuitenkin se on täällä.

Liittolaisten lausuma tarkoitus on varoittaa meitä riskeistä, jotka liittyvät siirtymiseemme älykkään elämän Suuryhteisöön ja auttaa meitä onnistuneesti tämän kynnyksen yli siten, että ihmiskunnan vapaus, suvereniteetti ja itsemääräämisoikeus voidaan säilyttää. Liittolaiset ovat täällä kertomassa ihmiskunnan tarpeesta perustaa meidän omat ”Kohtaamisen Säännöt” näinä ennennäkemättöminä aikoina. Liittolaisten mukaan olemme kykeneviä ottamaan meille tarkoitettu paikkamme täysikasvuisena ja vapaana rotuna Suuryhteisössä, jos olemme viisaita, valmistautuneita ja yhdistyneitä.

Ihmiskunnan Liittolaisten ensijulkaisun jälkeen 2001, liittolaiset tuottivat toisen kokoelman raportteja. Ihmiskunnan Liittolaisten Toinen Kirja julkaistiin englanniksi vuonna 2005 nimellä ”Human Unity, Freedom and the Hidden Reality of Contact.”

Sitten vuonna 2008 Marshall Vian Summersiin otettiin taas yhteys ja hän vastaanotti raporttien kolmannen kokoelman liittolaisilta.

Kiitos niiden lukijoiden, jotka sisimmässään tunsivat liittolaisten viestin kiirellisyyden, nämä raporttien kokoelmat on nyt käännetty 12 eri kielelle ja maailmanlaajuinen tietoisuus Intervention todellisuudesta on laajenemassa.

Tällä hetkellä vain pieni osa liittolaisten viestistä on käännetty arabian kielelle. Liittolaisten viesti on lahja kaikille kansoille ja on elintärkeää, että viesti on saatavilla myös arabiankielisille ympäri maailmaa. Ole ystävällinen ja harkitse tämän rupeaman avustamisessa auttamalla kääntämisessä tai rahoittamalla käännöstyötä Yhdistyksen toimesta.

Me täällä Uuden Sanoman Yhdistyksessä (The Society for the New Message) pidämme näitä kolmea raporttien kokoelmakirjaa tärkeimpänä viestinä maailmalle nykypäivänä. Ihmiskunnan liittolaisten viesti ei ole vain yksi kirja muiden UFO-kirjojen joukossa. Se on aidosti transformatiivinen viesti, mikä kohdistuu suoraan avaruusmuukalaisten intervention tarkoitukseen nostaakseen tietoisuuttamme sille tasolle, jonka tarvitsemme kohdataksemme edessä olevat haasteet ja mahdollisuudet sekä yhdistääksemme ihmiskunnan pelastamaan planeettamme.

— The Society for the New Message

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *